Look up artist Amarillio, Moni


Name: Amarillio, Moni
Name (Yiddish): אמריליו, מוני

Songs written or composed


Title: Be'erets Ahavati Hashaked Poreakh -- בּארץ אהבתי השקד פּורח
Author: Goldberg, Leah -- גולדבּרג, לאה
Composer: Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Genre: Literary Origin/Zionist
Subject: Land/Pilgrims

Related information in folder 331:

Recording:


On album: I-011(a)2 (Thirty Years Of Song From Israel (Second Album of Two) -- שלושים שנה - השירים היפים)
Track ID: 2145
Artist Rukhama -- רוחמה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Track comment: In My Beloved Country

Title: K'akh Li Dodi (Love Song, Heb) -- כּאח לי דודי
Author: Loynson, Avrom -- לוינסון, אברהם
Composer: Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Additional song notes: Love Song

Recording:


On album: I-001(b) (Israeli Song Festival 1967 -- פסטיבל הזמר והפּזמון הישׂראלי תשכ"ז)
Track ID: 7702
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Author Loynson, Avrom -- לוינסון, אברהם
Artist Tal, Mikhal -- טל, מיכל
Arranger Wilensky, Moshe -- וילנסקי, משה
First line:הוי מי יתנך, דודי, כּאח לי! אחבקי, לא יבוזו לי.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: 1967 Israel Song Festival

Title: Ha'har Ha'yarok -- ההר הירוק
Also known as: Hahar Hayarok Tamid
Author: Taher Lev, Yoram -- טהר לב, ירום
Author: Taharlev, Yoram -- טהרלב , ירום
Composer: Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Additional song notes: The far Mountian

Recordings:


On album: G-035(h) (Gevatron the Collection 2 -- הגבעטרון ים השיבולים)
Track ID: 37185
First line: Pekchati et yana hiay az chodesh shvat
First line (Hebrew):פקחתי את עיני, היה אז הודש שבת ראיתי מעלי צפור קטנה אחת
Language: Hebrew
Style: Folk/Country/Choral
Length: 3:07

On album: G-035(e) (Gevatron/ The Israeli Kibutz Folksingers / Shirim Yafim -- הגבטרון שירים יפים)
Track ID: 34136
Vocal Gevatron -- הגבטרון
First line: Pakachti et einai haya az chodosh shvat raiti mealai tsipor ktana achat,
First line (Hebrew):פקחתי את עיני היה אז חדש שבט, ראיתי מעלי צפור קטנה אחת,
Language: Hebrew
Style: Folk/Choral
Length: 3:07

On album: R-094(a) (Love Songs/Rahama Raz/Greatest Hits -- "משירי שרץ אהבתי"-רוחמה רז/מיטב השירים)
Track ID: 38312
Language: Hebrew
Length: 2:51

Other tracks with this artist


Title: Shur Dodi Hadar (Heb) -- שור דודי חדר
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 14320
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line (Hebrew):שיר דודי חדר צביח עזובה בּין גדוד אריות
Track comment: Behold Thy Beauty
Language: Hebrew

Title: Shabat Hamalka -- שבּת המלכּה
Also known as: Hakhamo
Also known as: Sabbath Queen
Also known as: Shabos Hamalka
Author: Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer: Minkovski, Pinkhos (1859-1924) מינקאָװסקי, פּניס, (1859-1924)
Genre: Hymn/Sabbath
Subject: Sabbath/Queen/Welcome/Peace/Rest/Dusk/Angels/Candles/Home/
Origin: Alb L-001(d)/Alb Y-003(a)/Coopersmith NJS 85/Goldfarb 2 99
Transliteration: Coopersmith NJS 85/Alb B-067(a)/Alb R-001(b)/
Translation: Alb L-001(d)/Bialik 239/Alb B-067(a)/Coopersmith NJS 85
Music: Goldfarb 2 99/Coopersmith NJS 85
Additional song notes: Sabbath Queen
On album: S-017(b) (The Joy Of The Sabbath In Song And Story (Hebrew Narration) -- פּני שבּת נקבּלה סדר יום שבּת מכניסח ועד יציאה)
Track ID: 13394
Author Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer Minkovski, Pinkhos (1859-1924) מינקאָװסקי, פּניס, (1859-1924)
Artist Gaon, Yehoram -- גאון, יהורם
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line: Hakhama meyrosh hayilanot nistalka, Boi veneatse likrat...
First line (Hebrew):החמה מראש האילנוֹת נסתּלקה -- בּאוּ ונצא לקראת שבּת המלכּה.
Language: Hebrew

Title: Ayuma B'har Hamor -- איומה בּהר המור
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 1742
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line (Hebrew):איומה בּהר המור עלי לך ובשרי ונשיר בּשיר מזמור
Track comment: Holy Spirit on the Mount
Language: Hebrew

Title: Bat Harav -- בּת הרב
Author: Shapira, Rachel -- שפּירא, רחל
On album: Z-007(a) (Rivka Zohar Grandma Rebecca -- רבקה זהר סבּתא רבקה)
Track ID: 1994
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Zohar, Rivka -- זהר, רבקה
Arranger Kribushey, Dovid -- קריבושי, דוד
Track comment: "The Rabbi's Daughter"
Language: Hebrew

Title: Begani Neytatikha (In My Garden) -- בּגני נטעתּיך
On album: A-001(d) (Chava Alberstein - Danny Granott Songs By Rachel -- חוה אַלבערשטײן דני גרנות בּשירי רחל)
Track ID: 2173
Author Rakhel -- רחל
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
First line (Hebrew):בּגני נטעתּיך, בּגני המצנע -- בּלבּי.
Language: Hebrew

Title: Eheye Asher Eheye -- אהיה אשר אהיה
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 4440
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line (Hebrew):אהיה אשר אהיה רצה על עמך את...
Track comment: Wherever I May Be, I Will Be What I Am.
Language: Hebrew

Title: Etsits Prokhim -- עציץ פּרחים (עבֿריתּ)
On album: B-015(b) (Songs by Chaim Nachman Bialik -- ח. נ. בּיאַליק שׁירים וּפזמוֹנות)
Track ID: 4894
Artist Yeini, Leor -- ייני, ליאור
Author Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line (Hebrew):מן החלוֹן פּרח עציץ כּל-ביוֹם הגגה יציץ.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Isaiah (U'veo Tsien B'rina, Heb) -- ישעיה (ובאו ציון בּרינה)
On album: xL-003(a)
Track ID: 7488
Composer Rekem, Yoel -- רקם, יואל
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Track comment: "In Joy They Come to Zion"

Title: Hershele (Gebirtig) -- הערשעלע (געבירטיג)
On album: F-012(d) (Festival of Yiddish Songs 1972 -- פֿעסטיװאַל פֿון ייִדישע לידער 1972)
Track ID: 6448
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Author Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Vocal Aloni, Miri -- אלוני, מירי
Conductor Cohen, Shimon -- כּהן, שמעון
First line: Gikher, gikher, kinderlekh, kumt aroys in feld, nemt aykh..
First line (Yiddish):גיכער, גיכער, קינדערלעך, קומט אַרױס אין פֿעלד, נעמט אײַך בײַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Folkstimlekh" written in 1920.
Language: Yiddish

Title: Ki Mitsion (Amiran) -- כּי מציוֹן (עמירן)
Also known as: Torah Dance
Author: Amiran, Emanuel -- עמירן, עמנואל
Genre: Biblical/Religious/Prophets/Isaiah/
Subject: Torah/Law/Zion/Jerusalem
Origin: Pasternak CH 137/Alb S-056(a)/Alb B-032(a)
Transliteration: Pasternak CH 15/Alb S-056(a)/Alb B-032(a)/HAL 34
Translation: Pasternak CH 137/Alb B-03e2(a)/HAL 34
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 8368
Vocal Zamir, Oded -- זמיר, עודד
Arranger Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line: Ki miTsiun tetse torah, udvar adonoy miYerusholaim,
First line (Hebrew):כּי מציוֹן תּצא תוֹרה וּדבר-יהוֹה מירוּשלם.
Track comment: From out of Zion shall go forth the Law,
Language: Hebrew

Title: Libi Vimizrakh -- לבּי במזרח
Also known as: My Heart Is In The East
Author: Mirkin, Sh.
Genre: Medieval/Literary Origin
Subject: Zion/Longing
On album: H-003(c) (Helena Hendel in the Jerusalem Chan Israeli Songs -- הלנה הנדל בּחאן הירושלמי שירי הארץ)
Track ID: 9188
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Vocal Hendel, Nechama -- הנדל, נחמה
Guitar Regnier, Leonard -- רנייה, ליאונרד
Flute Schiffers, Peter -- שיפרס, פּיטר
First line:לבּי במזרח, ואנכי בּסוֹף מערב - איך אטעמה את אשר אכל ואיך יערב?
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Arranged by M. Armillio

Title: Livyat Khen (Graceful Garland) -- לוית חן
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 9245
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line:לוית חן עטר לעם קדשו יום זרח ויחזקת חלשו קול דודי דופק בּחר..

Title: Kirya Yefeyfiya -- קריה יפיפיה
Author: Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Genre: Place/Yeminiite
Subject: Jerusalem
Origin: Alb L-003(a)
Translation: Alb T-015(a)
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 8494
Vocal Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Arranger Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line (Hebrew):רריה יפיפיה משוש לערייך עיר נאמנה את למלכך ושרייך
Language: Hebrew
Style: Yemenite

Title: Kol Shofar (Voice of the Shofar) -- קול שופר
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 8617
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line:שמעו קול שופר רמז יש בּו נעלם

Title: Mesos Tevel (Joyful World, Heb) -- משׂושׂ תבל
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 10326
Author Halevi, Yehuda -- הלוי, ר' יהודה
Composer Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Zamir, Oded -- זמיר, עודד
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני

Title: Meyeved Layam (Heb) -- מעבד לים (עבֿריתּ)
On album: B-015(b) (Songs by Chaim Nachman Bialik -- ח. נ. בּיאַליק שׁירים וּפזמוֹנות)
Track ID: 10349
Author Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Yeini, Leor -- ייני, ליאור
First line (Hebrew):מעבד לים, מעבר לים -- התדעוּ, צפּרים, הדרך לשם?
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Hebrew

Title: Nageyn Li Yarden (Heb) -- נגן לי ירדן
On album: K-033(a) (The Most Beautiful Songs of Kinnereth Sea of Galilee -- יש לי כּנרת - שירי כּנרת)
Track ID: 10892
Author Sharet, Yehuda -- שרת, יהודה
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Atari, Gila -- עטרי, גלי
Artist Caspi, Mati, musical direction -- כּספּי, מתי, נהול מוסיקלי
Artist Caspi, Mati, arrangement -- כּספּי מתי, עיבוד
First line: Nagan li yarden, al kinor mey hatkhelet, hami na kineret,
First line (Hebrew):נגן לי, ירדן, על כּנוֹר מי התּכלת. המי נא כּנרת גליך לי פּלא...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Play For Me Jordan.
Language: Hebrew

Title: Negayn Li Yarden (Heb) -- נגן לי ירדן (עבֿרית)
On album: Z-007(a) (Rivka Zohar Grandma Rebecca -- רבקה זהר סבּתא רבקה)
Track ID: 10961
Author Sharet, Yehuda -- שרת, יהודה
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Zohar, Rivka -- זהר, רבקה
Track comment: "Play For Me, O Jordan"
Language: Hebrew

Title: Psalm 048:12 (Yismakh Har Tsien) -- תהלים מח (ישׂמח הר ציוֹן)
On album: xL-003(a)
Track ID: 12414
Composer Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Zamir, Oded -- זמיר, עודד
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line:ישׂמח הר-ציוֹן תּגלנה בּנוֹת יהוּדה למען משפּטיך,
Track comment: Let Mount Zion be glad, Let the daughters of Judah rejoice,

Title: Odeh L'eyli (I Thank My God, Heb) -- אודה לאלי
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 11359
Author Shabazi, Abba Shalom -- שבּזי, אבּא שלום
Artist Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line:אודה לעלי כּונני צור פּועלי הוא ישמעה קולי

Title: Shamra Nafshi (Heb) -- שמרה נפשי (עבֿרית)
On album: C-003(k) (Eighth Chassidic Song Festival 1976 -- פסטיבל הזמר החסידי השמיני תשל"ז)
Track ID: 13529
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Raz, Rukhama -- רז, רוחמה
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist: Lev-Ran Choir & Festival Orch -- תזמורת הפסטיבל ומקהלת לב-רן
Track comment: 1976 Chasidic Song Festival
Language: Hebrew

Title: Saba Zman (Heb) -- סבּא זמן (עבֿרית)
Author: Shapira, Rachel -- שפּירא, רחל
On album: Z-007(a) (Rivka Zohar Grandma Rebecca -- רבקה זהר סבּתא רבקה)
Track ID: 13190
Artist Zohar, Rivka -- זהר, רבקה
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Arranger Kribushey, Dovid -- קריבושי, דוד
Track comment: "Grandfather Time"
Language: Hebrew

Title: Rakefet (Eliagon) -- רקפת (אליגון)
On album: I-001(c) (Israel Song Festival 1977 -- פסטיבל הזמר העשראלי תשל"ז)
Track ID: 12608
Author Eliagon, Talna -- אליגון, תלמה
Artist Rukhama -- רוחמה
Composer/Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Conductor Graziani, Yitskhak -- גרציאני, יצחק
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Not the same song as Margaritkelekh

Title: Shabat Hamalka -- שבּת המלכּה
Also known as: Hakhamo
Also known as: Sabbath Queen
Also known as: Shabos Hamalka
Author: Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer: Minkovski, Pinkhos (1859-1924) מינקאָװסקי, פּניס, (1859-1924)
Genre: Hymn/Sabbath
Subject: Sabbath/Queen/Welcome/Peace/Rest/Dusk/Angels/Candles/Home/
Origin: Alb L-001(d)/Alb Y-003(a)/Coopersmith NJS 85/Goldfarb 2 99
Transliteration: Coopersmith NJS 85/Alb B-067(a)/Alb R-001(b)/
Translation: Alb L-001(d)/Bialik 239/Alb B-067(a)/Coopersmith NJS 85
Music: Goldfarb 2 99/Coopersmith NJS 85
Additional song notes: Sabbath Queen
On album: S-017(a) (The Joy Of The Sabbath In Song And Story (English Narration) -- פּני שבּת נקבּלה סדר יום שבּת מכניסח ועד יציאה)
Track ID: 13393
Author Bialik, Khaim Nakhman -- ביאַליק, חיים נחמן
Composer Minkovski, Pinkhos (1859-1924) מינקאָװסקי, פּניס, (1859-1924)
Artist Gaon, Yehoram -- גאון, יהורם
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line: Hakhama meyrosh hayilanot nistalka, Boi veneatse likrat...
First line (Hebrew):החמה מראש האילנוֹת נסתּלקה -- בּאוּ ונצא לקראת שבּת המלכּה.
Language: Hebrew

Title: Shai (Gift, Heb) -- שׁי (עבֿרית)
On album: A-001(d) (Chava Alberstein - Danny Granott Songs By Rachel -- חוה אַלבערשטײן דני גרנות בּשירי רחל)
Track ID: 13481
Author Rakhel -- רחל
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Vocal Granot, Danny -- גרנות, דני
First line:אעוֹלל כּגפן שׁארית הרחשׁ ואשׁלח מנחה לך מזמרת לבּי --

Title: Tsien Iz Mayn Lebn -- ציון איז מײַן לעבן
On album: S-022(a) (Yaacov Shapiro Shalom Do Ruft Aich Israel -- יעקב שפּירו שלום דאָ רופֿט אײַך ישׂראל)
Track ID: 15609
Author Almagor, Dan -- אלמגור, דן
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Vocal Shapiro, Yaacov -- שאַפּיראָ, יעקבֿ
First line: Lomir ale zingen haynt, vayl der sholom iz nit vayt,
First line:לאָמיר אַלע זינגען הײַט, װײַל דער שלום איז ניט װײַט,

Title: U'veo Tsien B'rina (Isaiah, Heb) -- ובאו ציון בּרינה (ישעיה)
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 15854
Composer Rekem, Yoel -- רקם, יואל
Artist Liron, Tsiona and Oded Zamir -- לירון, ציונה ועודד זמיר
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Track comment: In Joy They Come To Zion

Title: Yesh Prakhim (There Are Flowers) -- יש פּרחים
On album: J-001(a) (Jerusalem of Gold)
Track ID: 17379
Author Yonatan, Natan -- יונתן, נתן
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Central Command Trio
First line: Haryita eyze yofi sherad beruakh stav? S'de-zehav d'akh...
First line:הראית איזה יפי שרעד בּרוּח סתו? שׂדה-זהב דעך בּאפל והדליק נרוֹת..

Title: Yerusholaim (Traditional) -- ירושלים (טראַדיציאָנאַל)
Also known as: M'al Pisgat Har Hatsofim
Author: Hameiri, Avigdor -- המאירי, אביגדוד
Genre: Israeli/Place/Zionist
Subject: Jerusalem/Mt Scopus
Origin: Bugatch 17/Netzer 21/Alb N-014(a)/Belarsky Fav 32
Transliteration: Bugatch 17/Netzer 21/Alb K-047(a)/Alb-014(a)/Belarsky Fav 24
Translation: Belarsky Fav 24/Alb K-047(a)//Belarsky Fav 24/Alb S-083(d)
Music: Bugatch 17/Netzer 21/Nath 17/Belarsky Fav 24
Additional song notes: Jerusalem
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 17273
Artist Zamir, Oded -- זמיר, עודד
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line: Me al pisgat hatsofim, Shalom lakh, Yerusholaim,
First line (Hebrew):מעל פסגת הר הצופים, שלום לך, ירושלים, מעל פסגת הר הצופים...
Language: Hebrew

Title: Yismakh Har Tsien (Psalms 048:12) -- ישׂמח הר-ציוֹן (תהלים מח)
On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 17587
Composer Liron, Tsiona -- לירון, ציונה
Artist Zamir, Oded -- זמיר, עודד
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
First line:ישׂח הר-ציוֹן תּגלנה בּנוֹת יהוּדה למען משפּטיך,
Track comment: Let Mount Zion be glad, Let the daughters of Judah rejoice,

Title: Yisroel Sheli Shogeget (Heb)
On album: I-008(a) (30 Years of Israel)
Track ID: 17653
Author Barak, D. -- בּרק, ד.
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Arnon, Luci
Artist Ilan and Ilanit -- אילן ואילנית
Track comment: Recorded under title "Israel Sheli Chogeget"
Language: Hebrew

Title: Yerusholaim Shel Zahav -- ירושלים של זהב
Also known as: Jerusalem Of Gold
Also known as: Yerusholaim Shtot Fun Gold
Author: Shemer, Naomi -- שמר, נעמי
Composer: Shemer, Naomi -- שמר, נעמי
Genre: Place/Israeli
Subject: Jerusalem/67 War
Song Comment: Yiddish Translation Ephemera 250
Origin: Alb I-001(b)/Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/Alb F-007(c) [Yid]/
Transliteration: Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/G-069(a)
Translation: G-069(a)/Alb B-076(a)/Alb C-023(h)/Alb F-007(c) [Yid]/Alb B-032(a)
Music: Netzer 21

Related information in folder 528:On album: L-003(a) (If I Forget The O Jerusalem Songs of Jerusalem Ziona Liron -- אם אשכחך ירושלים שירי ירושלים מאז ועד היום ציונה לירון)
Track ID: 17332
Artist Orchertra -- תזמורת
Artist Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Style: Instrumental

Title: Yonaton (Heb) -- יונתן (עבֿרית)
On album: A-001(d) (Chava Alberstein - Danny Granott Songs By Rachel -- חוה אַלבערשטײן דני גרנות בּשירי רחל)
Track ID: 17781
Author Rakhel -- רחל
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Language: Hebrew

Title: Yesh Prakhim (There Are Flowers) -- יש פּרחים
On album: K-071(a) (Kleitanim Lyden af jodisk tradition 2.)
Track ID: 22776
Author Yonatan, Natan -- יונתן, נתן
Composer Amarillio, Moni -- אמריליו, מוני
Artist Kleitanim
Arranger Jensen, Richard Hytholm
First line: Haryita eyze yofi sherad beruakh stav? S'de-zehav d'akh...
First line:הראית איזה יפי שרעד בּרוּח סתו? שׂדה-זהב דעך בּאפל והדליק נרוֹת..

Contact: yidsong@pobox.upenn.edu