Look up <a href=""></a>

Desired terms: a,hrefa

Records matching a: 10202
Records matching hrefa:
Combined matches: 9960 (only the first 500 shown here)


Title: Az A Yid Iz A Kremer -- אַז אַ ייִד איז אַ קרעמער
Also known as: Az A Yid Iz A Soykher
Author: Barditshever, Zelig -- באַרדיטשעװער, זעליג
Author: Barditshever, Zelig -- באַרדיטשעװער, זעליג
Composer: Barditshever, Zelig -- באַרדיטשעװער, זעליג
Genre: Folk/Literary Origin
Subject: Occupation/Shopkeeper/Poverty/Daughters/Credit/Customers
Origin: Alb B-024(a)/CD G-070(a)
Transliteration: CD G-070(a)
Translation: CD G-070(a)
Additional song notes: When A Jew Is A Merchant
On album: G-070(a) (Arkady Gendler / My Hometown Soroke / Yiddish Songs of the Ukraine -- אַרקאַדי גענדלער \ מייִן שטעטעלע סאָאָאָקאָ \ ייִדישע לידער פֿון אוקראַיִנע)
Track ID: 28613
Vocal Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Arrangement Rebhan, Jim
Accordion/Arrangement Lewicki, Jeanette
First line: Az a yid iz a soykher, a mekler a mol oykh er, koyft a mol a zekele bay a goy,
First line (Yiddish):אַז אַ ייִד איז אַ סוחר, אַ מעקלער אַ מאָל אױך ער, קױפֿט אַ מאָל אַ זעקעלע בייִ אַ גױ,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Az A Yid Iz A Soykher"
Language: Yiddish
Style: Folk

Title: Goldene Medina -- גאָלדענע מעדינאַ
Author: Friedsel, Louis -- פֿרידזעל, לואיס
Composer: Friedsel, Louis -- פֿרידזעל, לואיס
Genre: Theater/Humorous/Sarcastic
Subject: America/Status/Crook
Folder: 13
Series: 4
Arranged for: Piano/Violin/Mandolin
Texts: Transliteration
Publisher: S. Schenker
Publisher address: 66 Canal Street, New York
Date: 1902
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Amerike iz a golden land, lang un breyt nur vi a..
First line (Yiddish): אַמעריקע איז אַ גאָלדן לאַנד, לאַנג און ברייט נור ווי
Notes: Cover with floral ornaments, a goose in a lake and a bird on a ì tree which is being fed by a hand/ Excerpts from pieces and Carmen, Bizet on inside./ Price 50 cents

Title: Mayn Mames Eydeml (Eng, Yid) -- מײַן מאַמעס אײדעמל (ענגליש, ייִדיש)
On album: B-069(a) (Phyllis Berk Takes Yiddish Song Mainstream Coming of Age)
Track ID: 23607
Author/Composer Nichols A. & N. Holiner
Vocal Berk, Phyllis
Arranger Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
First line: You don't have to have a hanker, to be a broker or a banker,
First line:דאַרף זיך ניט קלערן און זיך שװערן, אַ רײַכער פֿינאַנציר צו װערן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: You don't have to have a hanker to be a broker or a banker..

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: C-032(b) (Chutzpah Frank Krasnowsky Jewish Theatre Songs)
Track ID: 832
Vocal/English Adaption Krasnowsky, Frank, vocal & eng
Piano Steuer, Sydney Anschell
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line:אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: A little rain, a little sunlight, a place to rest your...
Language: Yiddish/English

Title: A Lid (Greenblatt) -- אַ ליד (גרינבלאַט)
Author: Greenblatt, Aliza -- גרינבלאַט, עליזה
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Literary Origin
Subject: Poetry/Heart/Feelings/Song
Origin: Gelb Gezang 57/ Alb B-011(a)
Transliteration: Gelb Gezang 27/Alb B-011(a)
Translation: Alb B-011(a)
Music: Gelb Gezang 27
On album: B-011(a) (Songs Of The Ghetto Sung By Cantor Abraham Brun)
Track ID: 392
Artist Brun, Khazn Abraham -- ברון, חזן אַבֿרהם
First line: A lid iz a grezl, A lid iz a blum, A lid iz a harts,
First line:אַ ליד איז אַ גרעזל, אַ ליד איז אַ בלום, אַ ליד איז אַ האַרץ,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Text and translat on album notes.

Title: Samet Un Zaydns -- סאַנעט און זײַדנס
Author: Gilrod, Louis -- גילראָד, לאָויס
Composer: Wohl, Herman -- װאָל, הערמאַן
Genre: Theater
Subject: Maiden/Poverty/Silk/Satin/Rich Man/Clothes/Mistress
Origin: Ephemera 792
Transliteration: Ephemera 792
Translation: Ephemera 792
Music: Ephemera 792
Additional song notes: Velvet and Silk
Folder: 1289
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration/Translation
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, Sept 2013
First line: A meydl shteyt umshuldik in an orem land, bliendik vi a...
First line (Yiddish): אַ מיידל שטייט אומשודיק אין אַן אָרעם לאַנד, בליענדיק ווי אַ שיינע...
Notes: A guiltless girl in a poor land blooms like a beautiful flower. She gives herself to a rich guy…

Title: Shlof Yingele Shlof (Yid, Eng) -- שלאָף ייִנגעלע שלאָף (ייִדיש, ענגליש)
On album: G-029(a) (Joel Grey Songs My Father Taught Me)
Track ID: 20140
Author Schneider, Jean
Artist Grey, Joel
Artist Farber, Nat
First line: A mol iz geven a yingele, a yingle, hot er gehat a tsingele
First line:אַ מאָל איז געװען אַ ייִנגעלע, אַ ייִנגעלע, האָט ער געהאַט אַ צינגעלע,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Once there was a little boy, a little boy...
Language: Yiddish/English

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
Folder: 29
Series: 3
Arranger: Kammen, Jack
Arranged for: Piano
Texts: Yiddish/Translation
Publisher: J & J Kammen
Publisher address: 305 Roebling St., Brooklyn, NY
Date: 1928
Provenance: Gift of Dropsie College Library
First line: Hot a yid a vaybele, hot a vayb a yidele, hot a yid a vayb,
First line (Yiddish): האָט אַ ייִד אַ ווײַבעלע, האָט אַ ווײַב אַ ייִדעלע, האָט אַ ייִד אַ...
Notes: Photo Insert of Morris Goldstein

Title: Anatevke (Eng)
On album: F-003(b) (Fiddler On The Roof Original Broadway Cast Album)
Track ID: 1286
Author Harnick, Sheldon
Composer Bock, Jerry
Artist Fiddler On the Roof Cast
First line: After a lifetime, a piece of paper, an edict from the...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A little bit of this, a little bit of that, a pot a pan...

Title: A Lid (Greenblatt) -- אַ ליד (גרינבלאַט)
Author: Greenblatt, Aliza -- גרינבלאַט, עליזה
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Literary Origin
Subject: Poetry/Heart/Feelings/Song
Origin: Gelb Gezang 57/ Alb B-011(a)
Transliteration: Gelb Gezang 27/Alb B-011(a)
Translation: Alb B-011(a)
Music: Gelb Gezang 27
On album: H-007(a) (Ilamay Handel sings Portraits of Jewish Life in Song)
Track ID: 391
Vocal/Narrator Handel, Ilamay
Piano Rocke, Cecile
Narrator Hirsch, Sam
First line: A lid iz a grezl, A lid iz a blum, A lid iz a harts,
First line (Yiddish):אַ ליד איז אַ גרעזל, אַ ליד איז אַ בלום, אַ ליד איז אַ האַרץ,
Track comment: Spoken English Translation on Album
Language: Yiddish

Title: Szol A Kakas Mar (Medley)
On album: K-088(a) (Di Naye Kapelye -- די נײַע קאַפּעליע)
Track ID: 27459
Composer Taub, Rabbi Itskhak of Nagykallo
Artist Falk, Yankl & Di Naye Kapelia -- יאַנקל פֿאַלק און די נײַע קאַפּעליע
First line: Szol a kakas mar zold erdoben, sik mezoben setal egy madar di micoda madar?
Track comment: Szol a Kakas/ rikud nigunim/ Nokh A Bisl/ Hot A Yid A Vayb..

Title: A Yid Tsu Zayn Iz Tayer -- אַ ייִד צו זײַן איז טײַער
On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20948
Author/Composer Werdyger, David
Artist Suki & Deng Chorus
Artist Berri, Suki, musical arrangements
First line: A yid tsu zayn iz tayer, a yid tsu zayn iz gut, lomir ale...
First line (Yiddish):אַ ייִד צו זײַן איז טײַער, אַ ייִד צו זײַן איז גוט, לאָמיר אַלע זײַן...
Track comment: Vi Undzer Got/ A Gutn Vokh A Gutn Khoydesh/ A Gants Yor Frey
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye (Medley) -- רומעניע, רומעניע (מעדלי)
On album: A-027(b) (Bruce Adler An Evening At The Yiddish Theatre -Act II-)
Track ID: 26485
Artist Adler, Bruce
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Ay! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: From "Di Gantse Velt Iz A Teater" - Fragment

Title: Mit A Nodl (Variant) -- מיט אַ נאָדל (װאַריאַנט)
On album: B-010(e) (Let's Sing Yiddish Original Cast Album Ben Bonus -- לאָמיר זינגען ייִדיש)
Track ID: 10571
Vocal Bonus, Ben -- באָנוס, בען
Arranger/Conductor Rumshinsky, Murray
First line: Zitst a shnayder, a fis iber a fis, un zingt a lidl tsuker..
First line:זינצט אַ שנײַנדער, אַ פֿיס איבער אַ פֿיס, און זינגט אַ לידל צוקער..
Track comment: Oy Azoy Vi Makhn../ Ikh Zits Baym Arbet/ Bin Ikh Mir A Kale

Title: Surele -- שׂרהלע
Genre: Children/Folk
Subject: Brother/Mother/Forest/Bear/Payment/Wolf/Darkness
Transliteration: Alb T-028(e)
On album: Alb T-028(e)
Track ID: 42551
Piano Lindenberg, Gotz
Violin Soudnitsyn, Andrej
Doublebass Loos, Andre
Vocal/Arranger Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Vocal Bialas, Sarah
First line: Amol is geven a surele, a meydele a sheyns, gehat hot zi a briderel, a briderel
First line (Yiddish):אַמאָל איז געווען אַ שרהלע, אַ שרהלע אַ שיינס, געהאַט האָט זי אַ ברידערעל,...
Language: Yiddish
Style: Children's Song/Duet
Length: 3:02

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: M-034(c) (The Mazeltones Meshugge For You)
Track ID: 334
Artist: Mazeltones
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line:איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Track comment: Once a traveling cantor came in to a small town looking...
Language: English/Yiddish

Title: Oyvey Rebbenyu
Genre: Moldovian/ Klezmer
Additional song notes: This tune comes from a 1970 field recording featuring Maramures Gypsy fiddler Gheorghe "Stingau" Covavi from Borsa. Also found on 1940's Bagelman Sisters radio performance.
On album: K-088(b) (Di Naye Kapelye/ A Mazeldiker Yid/ Old Time Klezmer from east Europe)
Track ID: 39104
violin, mandolin, koboz, cumbus, gadulka, vocals Cohen, Bob/Budapester Klezmer Band
Accordion, Voclas Crowder, Christina
Clarinet, Vocals Falk, "Yankl" Jack
Bass, Cello Kozma, Gyula
Cimbalom, Drum Pribojszki, Ferenc
First line: yech vel zan a chussidl a gehhto, a chussidl a getrai, yech vel zain a chussidl,
Style: Klezmer
Length: 2:32

Title: Freydele -- פֿרײדעלע
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Genre: Theater
Subject: Love/Memory/Home/Aging
Origin: Alb T-005(b)
Folder: 715
Series: 4
Arranger: Lefkowitch, Henry
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Ave, New York, NY
Date: 1936
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 552
First line: Ikh gedenk a shtetele a kleyne, a shtub a vayse a reyne,
First line (Yiddish): איך געדענק אַ שטעטעלע אַ קליינע, אַ שטוב אַ ווײַסע, אַ ריינע,
Notes: Title in English and Yiddish. Autographed photo of Chaim Tauber. Price 30 cents

Title: Koyft Daytshelekh -- קױפֿט דײַשעלעך
On album: G-002(c) (Rozhinkes Mit Mandlen.....treasures of Avrom Goldfaden songs)
Track ID: 18525
Author/Composer Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Artist Jewish Peoples Chorus of N. Y.
Artist Rauch, Maurice -- ראַוך, משה
Vocalist Oppenheim, Menashe -- אָפּענהײם, מנשה
Vocal Jewish Peoples Chorus of N. Y.
Conductor Rauch, Maurice -- ראַוך, משה
Vocal Gordon, Edith
Vocal Fried, Howard
Narrator Oppenheim, Menashe -- אָפּענהײם, מנשה
First line: A yuker, a loyfer, a lakshn, a koyfer, a khaper,
First line (Yiddish):אַ יוקער, אַ לױפֿער, אַ לאַקשן, אַ קױפֿער, אַ כאָפּער,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the Operetta "Di Tsoyberin oder Di Kishefmakherin"
Language: Yiddish
Style: Concert/Duet

Title: Der Yusem -- דער יתום
On album: E-001(c) (David Eshet Volume One -- דוד עשת)
Track ID: 3475
Author/Composer/Artist Eshet, David -- עשת, דוד
Artist Winternitz, Dr. Khanan -- וינטרניץ, ד"ר חנן
Artist Hed Arzi Orchestra -- הד ארצי אָרקעסטער
First line: A frost, a gepileder, a vint, zeyr a vilder, a shney...
First line (Yiddish):אַ פֿראָסט, א געפּילדער, אַ װינט, זײער אַ װילדער, אַ שנײ...
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: W-031(a) (Mauro Wrona / The Best Of Yiddish Vaudeville)
Track ID: 27857
Vocal Wrono, Mauro -- װראָנאָ, מאַוראָ
Artist: Klezmer Brazil Band
Piano Travossos, Tania Frankiel
Clarinet/Musical Direction Travossos, Alexandre Fracalanza
Violin Stein, Daniel
Acoustic Bass Dias, Neimar
Drums Marini, Ricardo
Trombone Moreira, Joao Paulo
Trumpet Jose de Melo, Luciano
Arranger Spielvogel, Erika
First line: Ay! rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne, ekh rumenye, geven a mol...
First line (Yiddish):עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Theatre/Orchestral/Vaudville/Klezmer
Length: 3:56

Title: Dona Dona -- דאָנאַ דאָנאַ
Author: Zeitlin, Aaron -- צײַטלין, אַהרן
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Theatre/Folk
Subject: Calf/Freedom/Choice/Subjegation/Wagon/Swallow (Bird)
Origin: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Alb A-001(h)/Alb Z-012(a)/Alb B-007(a)/Vinkov 4 45
Transliteration: Alb B-007(a)/Kinderbuch 104/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)/Alb L-023(b)/Kinderland
Translation: Kinderbuch 104/Alb L-048(a)/Alb O-001(a)/Alb B-007(a)/Kinderland/Schwartz 6
Music: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Z-012(a)/Vinkov 4 45/Schwartz 6
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also Ephemera 918 for original text, translation and Transliteration
On album: A-036(a) (Bonnie Abrams A Sudenyu Of Yiddish Song)
Track ID: 22427
Vocal Abrams, Bonnie
First line: Oyfn furl ligt a kelbl, ligt gebundn mit a shtrik,
First line:אױפֿן פֿורל ליגט אַ קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment: On a wagon, bound for market, there's a calf with a...
Language: Yiddish/English

Title: Meshiekh Kumt (Ehrlikh) -- משיח קומט ( עהרליך)
Also known as: Akh Vi Sheyn
Author: Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Composer: Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Genre: Religious/Instructional
Subject: Meshiekh/Arrival/White Ass/Excitement/Noise
Additional song notes: Meshiekh Arrives
On album: Y-005(c) (T'shuva Songs by Yom Tov Ehrlich -- תּשוּבה רעקאָרד פֿון יום טובֿ עהרליך)
Track ID: 10710
Vocal Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
First line: In a tog a heysn, oyf a mark a groysn, ergets in a vinkl…
First line (Yiddish):אין אַ טאָג אַ הײסן, אױף אַ מאַרק אַ גרױסן, ערגעץ אין אַ װינקל…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Folk

Title: Lenin and Trotsky -- לענין און טראָטצקי
Author: Tessler, Morris
Genre: Klezmer/Irony/Theater
Subject: Politics/Bolsheviks/Capitalists/Strikers/BossesNuclearBombs
Transliteration: K-030(b)
Translation: K-030(b)
On album: M-047(e) (Cantors Klezmorim and Crooners: 1905-1953 / Classic Yiddish 78s from the Mayrent Collection C)
Track ID: 35688
Vocal Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
First line: Rusland, yetst a land a a fraye, iz a land a naye, yeder eyner is dort zat,
First line (Yiddish):רוסלאַנד יעצט אַ לאַנד אַ פֿרײַע, איז אַ לאַנד אַ נײַע, יעדער איינער איז דאָרט זאַט,
Language: Yiddish
Style: Theater/Klezmer/Vaudeville
Length: 2:48

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: C-032(b) (Chutzpah Frank Krasnowsky Jewish Theatre Songs)
Track ID: 13074
Artist Krasnowsky, Frank, vocal & eng
Piano Steuer, Sydney Anschell
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Ekh, Rumania, was once a land of milk and honey,
Language: English/Yiddish

Title: Meshiekh Kumt (Ehrlikh) -- משיח קומט ( עהרליך)
Also known as: Akh Vi Sheyn
Author: Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Composer: Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Genre: Religious/Instructional
Subject: Meshiekh/Arrival/White Ass/Excitement/Noise
Additional song notes: Meshiekh Arrives
On album: F-037(b) (Avraham Fried sings "Yiddish Gems" 2...by R' Yom Tov Ehrlich -- אידישע אוצרות 2)
Track ID: 25158
Author/Composer Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Artist Fried, Avraham & Childrens Choir -- פֿריִד, אַבֿרהם און קינדער כאָר
Artist Gershovsky, Yaron -- גרשובסקי, יורן
First line: In a tog a heysn, oyf a mark a groysn, ergets in a vinkl...
First line:אין אַ װאָג אַ הײסן, אױף אַ מאַרק אַ גרױסן, ערגעץ אין אַ װינקל...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Akh Vi Sheyn"

Title: A Gants Yor Freylekh -- אַ גאַמץ יאָר פֿרײלעך
On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20951
Artist Suki & Deng Chorus
Artist Berri, Suki, musical arrangements
First line: A gants yor freylekh (2x), a gants yor freylekh zol men zayn
First line:אַ גאַנץ יאָר פֿרײליך, (2), אַ גאַנץ יאָר פֿרײלעך זאָל מען זײַן, ..
Track comment: Vi Undzer Got/ A Gute Vokh A Gutn Khoydesh/ A Gants Yor Frey

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: M-103(a) (A Bizl Mazel / Klezmerhits)
Track ID: 36828
Violin Gwozdz, Anna
Accordion Orvad, Adam
Clarinet Mathiesen, Claus
Bass/Guitar Moller, Michael
Artist: A Bizl Mazl
Vocal Thalmay, Ronen
First line: Ay! rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne, ekh rumenye, geven a mol...
First line (Yiddish):עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Pop
Length: 5:06

Title: Avrom Karpinovitch -- אַבֿרהם קאַרפּינאָװיטש
Author: Karpinovitsh, Avraham -- קאַרפּינאָװיטש, אַבֿרהם
Genre: Literary Origin/Place/Holocaust/Memoir
Subject: Vilna/Theater/Memory
On album: V0266 (Monologn Fun Yidishe Shraybers: Avrom Karpinovitch (Video) -- מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס :אַבֿרהם אַרפּינאָװיטש (ווידיאָ))
Track ID: 36993
Vocal Karpinovitsh, Avraham -- קאַרפּינאָװיטש, אַבֿרהם
Narrator Sandler, Boris -- סאַנדלער, באָריס
First line: Mit der a klal kumt a yidisher shrayber fun a varshat, fun a yeshiva, fun a
First line (Yiddish):מיט דער אַ כלל קומט אַ ייִדישער שרײַבער פֿון אַ וואַרשטאַט, פֿון אַ ישיבֿה....
Language: Yiddish
Style: Literary Origin / Spoken Word

Title: An Alter nign -- אַן אַלטער ניגון
Author: Kvitko, Leyb -- קװיטקאָ, לײב
Composer: Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Genre: Literary Origin/Ballad
Subject: Errand/Melody/Purchase
Origin: Alb G-018(c)
Translation: Alb G-018(c)
On album: C-003(e) (Israeli '83 Chassidic Festival 15 -- פסטיבל הזמר החסידי ה - 15)
Track ID: 1256
English Adaptation Almagor, Dan -- אלמגור, דן
Composer Caspi, Mati -- כּספּי מתי
Artist Stern, Gilia & Khasidic Fest Chor -- שטרן, גיליה ולהקת הפסטיבל
First line: A story, a story, a story about a horse with a white star...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Based on Yiddish poem by Leyb Kvitko, Yoram Tahar Lev credited
Language: English

Title: A Muters Gebet -- אַ מוטירס געבעט
Author: Altman, Hyman -- אַלטמאַמ, הייַמאַן
Composer: Altman, Hyman -- אַלטמאַמ, הייַמאַן
Genre: Lament
Subject: Child/Difficulties/Sickness/Separation
Folder: 752
Series: 4
Arranger: Russotto, Henry A.
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Saul Schenker
Publisher address: 50 Canal St. New York, NY
Date: 1912
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 651
First line: A froy ayne shteyt far got un zi beyt, a kind vil zi hobn..
First line (Yiddish): אַ פֿרוי אײַנע שטייט, פֿאַר גאָט און זי בעט, אַ קינד וויל זי האָבן
Notes: Dark blue lettering, Yiddish/English on ornate backround of flowers and scrolls and drawing of a woman in prayer. Price 40 cents. Yiddish lyrics in center fold. Last page includes music for a Russian Waltz , By Gone Days.

Title: A Fishele (Malin) -- אַ פֿישעלע
Author: Maze, A. -- מאַזע, אַ.
Composer: Malin, Yekhezkl -- מאַלין, יחזקל
Genre: Literary Origin
Subject: Children/Goldfish
Transliteration: CD K-029(j)/Alb H-002(c)
Translation: CD K-029(j)
On album: L-093(a) (Lullabies and Childrens' Songs -- וויג און קינדער לידער)
Track ID: 42224
Piano Graff, Leon Arye -- גראַף, ל. אַ.
Arranger Gutman, A.
Vocal Yaary, Sara -- יערי, שׂרה
First line: Oyf a kleynem tishele shteyt a bloye shisele, in dem bloye shisele, shvimt a…
First line (Yiddish):אױף אַ קלײנעם טישעלע, שטײט אַ בלױע שיסעלע, אין דעם בלויע...
Language: Yiddish
Style: Concert/Child
Length: 0:56

Title: Oystralie (Rumenye, Rumenye) -- אָױסטראַליע (רומעניע, רומעניע)
On album: xK-082(a)
Track ID: 26563
Author Myroki, F./D. Ringleblum/A. Zable
Composer Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Vocal Mrocki, Freydi
Artist: Klezmania
First line: Oy, Oystralie (7x), geven a mol a land a zise, a sheyne
First line:אױ, אָסטראַליע (7), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע,
Track comment: Recorded under "Oystralie"

Title: Lebn Zol Columbus (Video) -- לעבן זאָל קאָלומבוס (ווידיאָ)
Author: Thomashevsky, Boris -- טאָמאַשעװסקי, ברוך
Composer: Perlmutter, Arnold (Aaron) פּערלמוטער, אַרנאָלד (אהרן)
Composer: Wohl, Herman -- װאָל, הערמאַן
Genre: Theater/Patriotic
Subject: Immigration/Government/Patriotism/Peace/Democracy
Origin: ML MTAG 140/Levin N 66/SM Dropsie 46
Transliteration: ML MTAG 140/Levin N 66/Alb G-013(a/SM Dropsie 46
Music: ML MTAG 140/Levin N 66/SM Dropsie 46
Additional song notes: Long Live Columbus
Folder: 46
Series: 3
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: A. Teres
Publisher address: 159 Delancy St., Ny
Date: 1915
Provenance: Gift of Dropsie College Library
First line: Ameritshke a medinele, a mekhia, kh'lebn' es rit oyf ir a…
First line (Yiddish): אַמעריקע אַ מדינעלע, אַחיה כ'לעבן, עס ריט אויף איר
Notes: Cover: Block Lettering Yiddish and English/ From Shomer's Comedy "The Green Millionaire/Insert of two immigrants/ On page 2: Additional verse by A Teres.אַאַ

Title: Matesha Matesha
Genre: Folk/Spanish/Moroccon/Sephardic
Subject: Courtship/Swing
Origin: CD V-009(d)
Translation: CD V-009(d)
On album: V-009(d) (Voice of the Turtle/ Bridges of Song/ Music of the Spanish Jews of Morocco)
Track ID: 28184
Artist: Voice Of The Turtle
Vocal Kulbach, Lisle
Vocal/Artistic Director Wachs, Judith
Arranger Voice Of The Turtle
First line: Matesha, matesha/ atini mujuna/ vaso de oro/ lleno de tisoro/ vaso de plata/
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A swing, a swing/ give me a cent/ a golden glass /full of treasure/ a silver..
Language: Ladino
Style: Folk/Acapella
Length: 00:25

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: M-055(a) (Lekhaim Yidn/Budte Zdravi Zide/Jewish Folk Songs/Yakov Magid -- לחיים ייִדן !)
Track ID: 22747
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Magid, Yakov & Ensemble -- מאַגיד, יעקבֿ מיט אַנסאַמבל
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Track comment: Recorded under "In A Litvish Shtetl"
Language: Yiddish

Title: A Zun Mit A Regn -- אַ זון מיט אַ רעגן
Author: Naydus, Leyb -- נײַדוס, לײב
Composer: Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
On album: L-024(b) (Esther Lawrence sings Songs of the Jewish People)
Track ID: 31650
Vocal Lawrence, Esther
Arranger David, Toby A.
First line: A zun mit a regn, a zun mit a regn, es lakhn mir goldene...
First line:אַ זון מיט אַ רעגן, אַ זון מיט אַ רעגן, עס לאַכן מיר גאָלדענע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: See article in Forward with Album F-12 (d)
Language: Yiddish/English

Title: Oy Vey, Mamele -- אוי וויי, מאַמעלע
Genre: Lament
Subject: Courting/Proposal/Seduction/Bachelor/Poverty/Father
Transliteration: Ephemera 1280
Translation: Ephemera 1280
Music: Ephemera 1280
Folder: 1273
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration/Translation
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, Sept 2013
First line: Oy vey mamele, s'iz geshen a dramele, kh'bin geven a...
First line (Yiddish): אָוי וויי מאַמעלע, ס'איז געשען אַ דראַמעלע, כ'בין געווען אַ בחורל,...
Notes: Oy, mame, there's been a rukus, I used to be a bachelor, now I'm a husband,…

Title: Sis Im Keterm Al Hametzakh (Eng) -- סוס עם כּתם על המצח (ענגליש)
On album: xC-003(e)
Track ID: 14513
English Adaptation Almagor, Dan -- אלמגור, דן
Composer Caspi, Mati -- כּספּי מתי
Artist Stern, Gilia & Khasidic Fest Chor -- שטרן, גיליה ולהקת הפסטיבל
First line: A story, a story, a story about a horse with a white star...
Track comment: Based on Yiddish poem by Leyb Kvitko, Yoram Tar Lev credited

Title: Rumenye, Rumenye (Oystralie) -- רומעניע, רומעניע (אָױסטראַליע)
On album: K-082(a) (Klezmania Oystralia)
Track ID: 26562
Author Myroki, F./D. Ringleblum/A. Zable
Vocal Mrocki, Freydi
Artist: Klezmania
First line: Oy, Oystralie (7x), geven a mol a land a zise, a sheyne
First line:אױ, אָסטראַליע (7), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע,
Track comment: Recorded under "Oystralie"

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-045(a)1 (From Avenue A To The Great White Way/ Yiddish & American Popular Songs/ Disk 1)
Track ID: 28534
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Orchestra Leader Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
First line: Ekh! Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):עך, רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע, דאָרט צו װױנען איז אַ ...
Track comment: Originally Recorded Feb 13, 1941, Columbia 8306F
Language: Yiddish
Style: Theatre/Vaudville/Song and Dance/Klezmer

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-132(a) (Kona's Traveling Jewish Wedding Band/Ahaloha Oy/Barry Blum, Musical Director)
Track ID: 39063
guitar, recorder Binder, Matt
musical director, contra-bass balalaika Blum, Barry
vocal, tambourine Blum, Gloria Itman
congas Breier, Morty
vocal Cohen, Roz
violin Gimpel, Joel
clarinet, soprano sax, hawaiian steel guitar Mohala, Ahti
keyboard Olson, Judy
balalaika, bouzouki, domra, halil, alto sax, taragot Welsh, Clark
French horn Olson, Orrin
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Length: 6:36

Title: Rumenye, Rumenye (Video) -- רומעניע, רומעניע (ווידיאָ)
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: V0045
Track ID: 33902
Performer Adler, Bruce
Piano Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Zol zayn sa, Ekh Rumenye..geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen..
First line (Yiddish):זאָל זײַן סאַ! עך רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע,
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Novelty/Theater

Title: Anatevke (Eng)
On album: F-003(c) (Fiddler On The Roof Original Motion Picture Soundtrack)
Track ID: 1287
Author Harnick, Sheldon
Composer Bock, Jerry
Vocal Topol, Chaim -- טופּול, חיים
Arranger/Conductor Williams, John
Violin Stern Issac & Orch
First line: Rabbi, we've waited all our lives for the Messiah,
Track comment: A little bit of this, a little bit of that, a pot a pan...
Style: With Fiddler Soundtrack Cast

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(b) (Aaron Lebedeff)
Track ID: 13036
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Y-002(b) (Rumania, Rumania Sabra Sings Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID: 13044
Artist Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Artist Osser, Glen
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Nana De Sevilla (Spanish)
On album: A-020(a) (Victoria de los Angeles Spanish Folk & Ten Sephardic Songs)
Track ID: 10912
Artist Angeles, Victoria de los
Artist Zanetti, Miguel, piano
First line: Este galapaguito no tiene mare, a a a a, no tiene mare, si
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: This little tortoise has no mother, ah ah ah ah, has no...

Title: A Mistake -- אַ מיסאייק
Genre: Theater/Humor/Novelty
Subject: Masked Ball/Attraction/Caress/Kiss/Mother-In-Law
Transliteration: Ephemera 1274/ Peppler 2, p21
Translation: Ephemera 1274/Peppler 2, p21
Music: Ephemera 1274/Peppler 2, p21
Folder: 1283
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration/Translation
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, Sept 2013
First line: Af a groysn maskn bal bin ikh amol geven, un dortn in mitn..
First line (Yiddish): אַף אַ גרויסן מאַסקן באַל, בין איך אַמאָל געווען, און דאָרטן אין…
Notes: I went once to a big costume ball, and there in the middle of the hall, I saw a woman in a mask...

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: B-107(a) (M. Ben-Sachar, Bariton / Yidishe Lider 1 -- מרדכי בן־שחר \ ייִדישע לידער 1)
Track ID: 37084
Vocal Ben-Shachar, Mordechai -- בן־שחר, מרדכי
First line: Iz gekumen a khazn in a kleyn shtetele, davenen a shabos, oy davenen a shabos,
First line (Yiddish):איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:43

Title: Tumbalalajka -- טום בלליקה
Also known as: Tum Balalayke
Also known as: Twistin' The Freylekhs (Instr)
Also known as: Play Balalaike
On album: G-041(a) (The Golden Gate Gypsy Orchestra of America and California)
Track ID: 20288
Artist Golden Gate Gypsy Orchestra
First line: Shteyt a bokher, shteyt un trakht, Trakht un trakht a...
First line (Yiddish):שטײט אַ בחור, שטײט און טראַכט, טראַכט און טראַכט אַ גאַנצע נאַכט,
Track comment: Orchestra a/k/a/ "Traveling Jewish Wedding"
Language: Yiddish

Title: Ver Vet Rateven Mikh Ver -- װער װעט ראַטעװען מיך װער
On album: E-001(h) (David Eshet sings A Legend -- דוד עשת זינגט אַ לעגענדע)
Track ID: 16459
Author Sachar, Moshe -- סחר, משה
Composer Mesori, A. ? -- מסורי, אַ. ?
Artist Eshet, David -- עשת, דוד
Arranger Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: S'hot a mol a meydl, mit an oygn flam, mir basheynt a...
First line:ס'האָט אַ מײדל, מיט אַן אױגן פֿלאַם, מיר באַשײנט אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: A Yingele, A Meydele -- אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע
Author: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Adaptation/Children
Subject: Boy/Girl/Dancing/Family/Grandparents/Parents
Origin: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Transliteration: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Translation: ML SOG 16)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Music: ML SOG 16Alb B-004(c)
Additional song notes: lyrics adapted from folksong "Der Rebele, Der Gabele" Words and Music adapted by Mikhl Gelbart
On album: B-004(c) (Let's Sing A Yiddish Song... Masha Benya & Children Chorus -- לאָמיר זינגען לידער פֿאַר ייִדישע קינדער)
Track ID: 788
Vocalist Benya, Masha -- בעניע, מאַשאַ
Piano Gottlieb, Malke -- גאָטליב, מלכּה
Musical Arranger Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Narrator/Adaptator Mlotek, Yosl -- מלאָטעק, יוסל
First line: A yingele, a meydele, a meydele, a yingele, lomir ale...
First line (Yiddish):אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע, אַ מײדעלע, אַ ייִנגעלע, לאָמיר אַלע גײן טאַנצן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Di Eybike Mame
On album: P-068(e) (Jane Peppler, Randy Kloko, & friends/ Lebedik Yankel: Yiddish songs from Warsaw, volume 2)
Track ID: 41475
Vocal/Piano Peppler, Jane
First line: A a mame tsu zayn iz yede froys farlang, a mame tsu zayn is a getlekher geshank,
First line (Yiddish):אַ מאַמע צו זײַן איז יעדע פֿרויס פֿאַרלאַנג, אַ מאַמע צו זײַן איז אַ געטלעכער...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 5:00

Title: A Vaybele A Tsnue -- אַ װײַבעלע אַ צנועה
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Pop
Subject: Wife/Virtue/Piety
Origin: SH 583
Transliteration: Ephemera 334/SH 583
Music: SH 583
Additional song notes: pious woman = ""צנועה - virtue (tsnies) = צניות
On album: T-007(j) (Dave Tarras Yiddish-American Klezmer Music 1925-1956)
Track ID: 650
Author Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
Artist: Abe Ellstein Orchestra -- אײב עלשטײַן אָרקעסטער
First line: A vaybele a tsnie, a koshere metsie, git iz deym nor vus dus gefinen, a
First line (Yiddish):אַ װײַבעלע אַ צניען, אַ כּשרערע מציאה, גיט איז דעם
Track comment: pious woman (tsune)= ""צנועה - virtue (tsnies) = ""צניות
Language: Yiddish
Style: Pop/Swing

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(d) (Ludwig Satz & Aaron Lebedeff Sing...Greatest Theatre Hits)
Track ID: 13037
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: C-093(b) (Songs of Life: The Music of Chai)
Track ID: 42783
First line: Ay Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):אײַ , רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע (2) דאָרט צו װױנען איז אַ
Language: Yiddish
Style: Duet, Klezmer
Length: 3:09

Title: A Politsiantke -- אַ פּאָליציאַנטקע
Author: Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Composer: Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Genre: Holocaust/History
Subject: Lodz/Ghetto/Policewoman/Rumkowski/Behavior
Song Comment: Borrows melody from "Kemfn"
Origin: CD H-038(a)
Translation: CD H-038(a)
On album: H-038(a) (Yankele Hershkowitz / Lodz Ghetto Songs -- יאַנקעלע הערשקאָװיץ \ לאָדז געטאָ לידער)
Track ID: 28405
Vocal Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
First line: A menazshke anshtot a top, a marinazsh oyfn kop, un a palke in der hant,
First line (Yiddish):אַ מענאַזשקע אַנשטאָט אַ טאָפּ, אַ מאַרינאַזש אױפֿן קאָפּ, און אַ פּאַלקע...
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk/March

Title: Mayn Khaver -- מײַן הבֿר
Author: Fisher, Shmuel -- פֿישער, שמואל
Author: Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Genre: Literary Origin/Tango
Subject: Friendship/Song/Sentimentality/Past/Striving
Origin: Alb T-028(f)
Transliteration: Alb T-028(f)
Additional song notes: My Friend
On album: T-028(f) (Karsten Troyke / Nokh Amul! / Tango Oyf Yiddish Vol 2 -- טאַנגאָ אויף ייִדיש, 2)
Track ID: 42584
Vocal Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Clarinet Hermerschmidt, Jan
Artist: Trio SCHO
Accordion Khoryshman, Valeri
Double Bass Pysarenko, Vlayery
Violin Desatnik, Gennadij
First line: Ikh zing a lid yetst a kleynem, a pushet un hartsik gezang, a lid vayl's iz…
First line (Yiddish):איך זינג אַ ליד יעצט אַ קליינעם, אַ פּשוט און האַרציק געזאַנג, אַ ליד,...
Language: Yiddish
Style: Concert/Klezmer/Tango
Length: 4:07

Title: A Zun Mit A Regn -- אַ זון מיט אַ רעגן
Author: Naydus, Leyb -- נײַדוס, לײב
Composer: Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
On album: F-012(d) (Festival of Yiddish Songs 1972 -- פֿעסטיװאַל פֿון ייִדישע לידער 1972)
Track ID: 807
Vocal Golan, Dani -- גולן, דני
Conductor Cohen, Shimon -- כּהן, שמעון
Composer/Arranger Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
First line: A zun mit a regn, a zun mit a regn, es lakhn mir goldene...
First line (Yiddish):אַ זון מיט אַ רעגן, אַ זון מיט אַ רעגן, עס לאַכן מיר גאָלדענע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: See article in Forward with Album F-12(d)
Language: Yiddish

Title: Gehat Hob Ikh A Heym (Kornecka) -- געהאַט האָב איך אַ הײם (קאָרנעקאַ)
Author: Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Composer: Kornecka, Ewa
Genre: Holocaust/Lament
Subject: Poverty/Peace/Destruction/Malice/Loss
Origin: Vinkov 4 127/Gebir MLZ 127/Gebir ML 109/ Gebir Lemm 245
Transliteration: Vinkov 4 127/Alb L-025(a)/CD K-059(b)
Translation: Vinkov 4 127/Gebir SIMC 139/CD K-059(b)
Additional song notes: I Had A Home
On album: O-011(a) (Andre Ochodlo sings Mordechaj Gebirtig & Ewa Kornecka -- ייִדישע לידער)
Track ID: 26792
Artist Ochodlo, Andre
Arranger Kornecka, Ewa
First line: Gehat hob Ikh a heym, a varem shtikl roym, a bisl virtshaft,
First line (Yiddish):געהאַט האָב איך אַ הײם, אַ װאָרעם רױם, אַ ביסל װירטשאַפֿט, װי בײַ...
Track comment: Recorded under "I Had A Home"/ Fragment
Language: Yiddish

Title: The Power of Hasidim -- דער כּוח פֿון חסידות
Author: Eilberg, Yehuda -- עלבערג, יהודה
Genre: Literary Origin/ Spoken Word
On album: B-112(a) (Masters of Yiddish Prose/The Chasidic World in Yiddish Literature/Read by Michael Ben-Avraham/ CD1 -- חסידות אין דער ייִדישער ליטעראַטור)
Track ID: 36798
Vocal Ben-Avraham, Michael -- מיכאל ,בו־אַבֿרהם
First line: A misnogid kon zayn a talmud khokhm, kon zayn a goyml khosid, un afile a...
First line (Yiddish):אַ מתנגד קאַן זײַן אַ תּלמוד חכם, קאָן זײַן אַ גומל חסד, און אַפֿילו אַ…
Language: Yiddish
Style: Spoken Word/Recitation
Length: 11:17

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: D-004(g) (Songs of Holocaust and Heroism sung by Louis Danto -- שירי שואה וגבורה)
Track ID: 689
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Vocal Danto, Khazn Louis -- דאַנטאָ, חזן לואיס
Arranger Heller, Charles
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Language: Yiddish

Title: A Frelekhe Kretshme -- אַ פֿריילעכע קרעטשמע
Author: Felsenbaum, Michael
Genre: Literary Origin
Subject: Wine/Health/Suffering/Drunk/Buttock/Celebration/Dawn
Transliteration: Alb V-021(c)
Translation: Alb V-021(c)
Additional song notes: A Cheerful Inn (Tavern
On album: V-021(c) (Lucette Van Den Berg: Benkshaft)
Track ID: 41679
Vocal/Arrangement Van Den Berg, Lucette
Guitar/String Guitar Vrijhoef, Reinout
Violin Verheij, Madelien
Accordion Moricke, Sanne
Bass Read, Andrew
Percussion Klink, Ines
First line: In a kretshme bay a vald, kumen zitsn yung un alt, in a kretshme bay a veg,…
First line (Yiddish):אין אַ קרעטשמע בײַ אַ וואַלד, קומען זיאצן יונג און אַלט, אין אַ קרעטשמע ...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:12

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-014(c) (Jiddische Stikele/Jewish Songs From The Prague Ghetto/Trio Lorand/Jeno Kohn vocal/Marcel Lorand piano/)
Track ID: 34807
Vocal Kohn, Jeno
Piano Lorand, Marcel
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:37

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Z-010(n) (Paul Zim New York City Klezmer Jazz Band A Yiddish Delight)
Track ID: 24820
Artist Zim, Khazn Paul
Artist NY City Klezmer Jewish Jazz Band
Artist Lewis, Marvin, arranger
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: L-004(e) (Our Town is Burning Cries From The Holocaust Leon Lishner)
Track ID: 22906
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Vocal Lishner, Leon
Artist Strauss, Melvin, Pianist
Vocal Osipov, Claire Klein
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-028(d) (The Barry Sisters Sing)
Track ID: 13049
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: N-012(a) (The New Shtetl Band Jewish & Balkan Dance Music)
Track ID: 13040
Artist New Shtetl Band
Artist Mennin, Stewart, dir and clarinet
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Y-008(a) (Yiddish Greatest Hits Vol. I -- לאָמיר אַלע זינגען)
Track ID: 13045
Vocal Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Artist Osser, Glen
Conductor Cohen, Shimon -- כּהן, שמעון
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Same as on Album Y-02(b)
Language: Yiddish

Title: Zingt Oyf Yidish -- זינגט אַף ייִדיש
Author: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Composer: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Genre: Novelty/Literary Origin
Subject: Klezfest/Yiddish/Performers/Klezmorim/International/Rebirth
Song Comment: Created for Klezfest in Russia
Origin: Ephemera 1424
Transliteration: YS Contemp 6/Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Translation: Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Music: YS Contemp 7
Additional song notes: Created for Klezfest in Russia Sing In Yiddish
On album: G-070(d) (Arkady Gendler / Yidishe Lider)
Track ID: 38734
Vocals Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Violin Szederkenyi, Nador
Viola, Violin Fuhrlinger, Agnes
Violincello Hilmar, Merike
Piano, Accordion Bern, Alan
First line: Mit a fidl, on a fidl: Vider klingt a yidish lidl, Mame-loshn-s'iz dokh a mekhay
First line (Yiddish):מיט אַ פֿידל, אָן אַ פֿידל ווידער קלינגט אַ ייִדיש לידל, מאַמע־לשן-ס'איז דאָך אַ מחוה
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:52

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: J-009(a) (Soul of a People Arranged and Conducted by Gordon Jenkins)
Track ID: 13065
Artist Gordon Jenkins Orchestra
Arranger/Conductor Jenkins, Gordon
First line: Ekh! Rumania, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Instrumental):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Instrumental

Title: Hogars Letste Nakht Bay Avrom..(Miller) -- הגרס לעצטע נאַכט בײַ אַבֿרהמען (מילער)
Genre: Literary Origin/Biblical
Subject: Hagar/Sarah/Expulsion/Love/Abraham
Origin: Manger 224/Manger 222
Transliteration: Levin L 27
Translation: Alb Y-018(d)/Alb S-068(a)/HG TYP 277/Manger Wolf 12
On album: M-035(a) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 1)
Track ID: 6707
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: Oy, azoy vi a roykh fun a koymen, un azoy vi a roykh fun a..
First line (Yiddish):אָוי, אַזוי ווי אַ רויך פֿון אַ קוימען, און אַזוי ווי אַ רויך פֿון אַ באַן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Hogars Lid"
Language: Yiddish
Style: Concert/Lament

Title: Yoshke Fort Avek -- יאָשקע פֿאָרט אַװעק
Genre: Folk
Subject: Separation/Conscript/Soldier/Lament/Love
Origin: Rubin Oak 87/Vinkov 3 261/ML PYS 106/
Transliteration: Vinkov 3 261/Alb K-059(e)/Alb O-007(d)/Rubin Oak 76/Alb K-26(d)2/Alb S-098(b)
Translation: Silverman SJP26/Alb K-030(a)/Alb K 26(d)2/Alb O-007(d)/Alb K-059(e)/ S-098(b)
Music: Vinkov 3 261/ML PYS 106/
On album: B-028(g) (The Barry Sisters A Time To Remember)
Track ID: 17808
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Arranger Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: S'iz a tuml, a gerider, falt a ... a shrek, undzer liber...
First line (Yiddish):ס'איז אַ טומל, אַ גערידער, פֿאַלט אַ ... אַ שרעק, אונדזער ליבער..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Pop

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: S-035(a) (The Ed Sullivan Singers and Orchestra Sunrise Sunset)
Track ID: 13042
Artist Sullivan, Ed Singers and Orchestra
Artist Brown, Jack, vocal solo
Conductor/Arranger Macero, Ted
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: A-038(a) (Mark Aizikovitch Der Fremde...The Stranger)
Track ID: 24655
Artist Ayzikovitch, Mark -- אײַזיקאָװיטש, מאַרק
First line: Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Zitst A Shnayder (Mit A Nodl) -- זיצט אַ שנײַדער (מיט אַ נאָדל)
On album: xB-010(e)
Track ID: 18085
Artist Bonus, Ben -- באָנוס, בען
Arranger/Conductor Rumshinsky, Murray
First line: Zitst a shnayder, a fis iber a fis, un zingt a lidl tsuker..
First line:זינצט אַ שנײַנדער, אַ פֿיס איבער אַ פֿיס, און זינגט אַ לידל צוקער..

Title: A Mol Iz Geven A Yidele -- אַ מאָל איז געװען אַ ייִדעלע
Genre: Folk/Lament
Subject: Family/Kadishl/Death
On album: E-014(a) (ESPE Performance Tape No 1)
Track ID: 492
Artist ESPY
First line: A mol is geven a yidele, a yidele, a yidele, hot er gehat…
First line:אַ מאָל איז געװען אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע, האָט ער געהאַט אַ…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded in West Germany.

Title: Fleyshike Yidn, Milkhike Yidn,
Folder: 1288
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration/Translation
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, Sept 2013
First line: Es zenen faran farshidene yidn af der velt, eyner a yid,…
First line (Yiddish): עס זענען פֿאַראַן פֿאַרשידענע ייִדן אַף דער וועלט, איינער אַ ייִד...
Notes: There are different Jews in the world, one is a Jew, the second - also a Jew, the third is a Jew, sad to say. There are fleyshik Jews…

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-027(b) (Myriam Fuks)
Track ID: 21490
Vocal Fuks, Myriam
First line: Oy, Rumenye, geven a mol a land a zise, a fayne,.
First line (Yiddish):אױ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײַנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-003(a) (Songs and Tunes From the Ghetto Jeno Kohn (vocalist))
Track ID: 13029
Artist Trio Lorand
Artist Kohn, Jeno
Piano Lorand, Marcel
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Recorded under title "Winegrowers' Song"
Language: Yiddish

Title: Cleaning The Temple
On album: L-020(a) (Latkes and Homentashn Holiday Treats For All Ages)
Track ID: 2790
Author Cytrynbaum, Jackie
Composer/Artist Avni, Fran
First line: With a rub a dub dub, and a scrub a dub dub,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-024(b) (Golden Yiddish Favorites 20 Songs David Fisher -- גולדענע לידער 20 לידער די בעסטע ייִדישע לידער דודו פישר)
Track ID: 13031
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Ikh Bin A Border Bay Mayn Vayb -- איך בין אַ באָרדער בײַ מײַן װײַב
Author: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Composer: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Humorous
Subject: Wife/Divorce/Relationship/Border/Double Entendre
Origin: ML PYS 254
Transliteration: ML PYS 254/Alb Z-010(n)/Alb W-031(a)/Alb M-068(a)04
Translation: Alb W-031(a)
Music: ML PYS 254
Additional song notes: I'M My Wife's Border
On album: A-009(a) (Jewish Folk Songs Joey Adams - Sholom Secunda with Guests)
Track ID: 7093
Vocal Adams, Joey
Conductor Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh bin a border bay mayn vayb, mener, iz dos a tayerer job,
First line (Yiddish):איך בין אַ באָרדער בײַ מײַן װײַב, מענער, איז דאָס אַ טײַערער דזאָב,
Track comment: A Border Bay Mayn Vayb, Vus Lernt A Yingele, Gut Vokh
Language: Yiddish
Style: Vaudeville/Theatre

Title: Lid Fun Esterke -- ליד פֿון אסתר
On album: D-004(l) (Masters Of The Jewish Art Song/ Louis Danto)
Track ID: 9194
Composer Saminsky, Lazar -- סאַמינסקי ,לאַזאַר
Author Imber, Samuel Jacob (1889-1942)
Vocal Danto, Khazn Louis -- דאַנטאָ, חזן לואיס
Piano Tyomkina, Natasha
Oboe Trubashnik, Senia
First line: A tog nokh a tog, a vokh nokh a vokh,
First line:אַ טאָג נאָך אַ טאָג, אַ װאָך נאָך אַ װאָך, פֿאַררינען, פֿאָרפֿלױגן געשװינד

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: V0440 (Selected Video & DVD Clips of Klezmer, Folk and Theater Songs (Video))
Track ID: 41817
Vocal Bressler, Judy
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Artist: Klezmer Conservatory Band
First line: Ekh! Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):עך, רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע, דאָרט צו װױנען איז אַ ...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:39

Title: Vos Hot Lib A Yidele -- וואָס האָט ליב אַ ייִדעלע
Author: Schaechter-Gottesman, Beyle -- שעכטער־גאָטעסמאַן, בײלע
Composer: Schaechter-Gottesman, Beyle -- שעכטער־גאָטעסמאַן, בײלע
Genre: Literary Origin
Subject: Jews/Old Songs/Tsimbl/Violin/Dance
Origin: Alb G-054(b)
Transliteration: Alb G-054(b)
Translation: Alb G-054(b)
On album: P-065(a) (Andrea Pancur/ Federmentsh/Lider Fun Yidishland -- פֿעדערמענטש)
Track ID: 35510
Accordion Lampe, Franka
Accordion/Choir/Arranger Lampe, Franka
Double Bass/Choir/Arranger Muller, Marcus Milan
Drums/Arranger Seehon, Roman
Vocal/Arranger Pancur, Andrea -- פּאַנקור, אַנדרעאַ
First line: Vos hot lib a yidele(2), entfer ale hoykh af a kol, a yid hot lib a nigele,
First line (Yiddish):וואָס האָט ליב אַ ייִדעלע (2), ענטפֿערט אַלע הויך אויף אַ קול, אַ ייִד האָט...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 3:00

Title: A Song Book: My Family/A Lider Bukh -- מײַן פֿאַמיליע\ אַ לידער בוך
Author: Chorny, Efim -- טשאָרני, עפֿים
Author: Charats, Meyer -- חרץ, מאיר
Composer: Chorny, Efim -- טשאָרני, עפֿים
Composer: Chorny, Efim -- טשאָרני, עפֿים
Genre: Collage/Folk
Subject: Songs/Family/Memory/Emotions/Joy/Sorrows
Transliteration: Alb C-035(e)
Translation: Alb C-035(e)
Additional song notes: Sound Collage of Famiy Voicesl
On album: C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID: 36195
Vocal Cooper, Adrienne -- קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard Winograd, Michael -- ווינאָגראַד, מ.
Piano/Creater: Sound Collage of Family Voices Lerner, Marilyn
Trumpet/ London, Frank
Drums/Percussion Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion Singer, Jon
Trombone Blacksberg, Dan
Saxaphone Cancura, Petr
Banjo Seabrook, Brandon
Trumpet Holmes, Ben
Back Up Vocals Gottlieb, Ayelet Rose
First line: A lider bukh, a troyer bukh, a tunkl groyer umet bukh, a sheyner bukh,...
First line (Yiddish):אַ לידער בוך, אַ טרויער בוך, אַ טונקל גרויער אומעט בוך, אַ שיינער בוך,...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:56

Title: A Yingele, A Meydele -- אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע
Author: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Adaptation/Children
Subject: Boy/Girl/Dancing/Family/Grandparents/Parents
Origin: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Transliteration: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Translation: ML SOG 16)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Music: ML SOG 16Alb B-004(c)
Additional song notes: lyrics adapted from folksong "Der Rebele, Der Gabele" Words and Music adapted by Mikhl Gelbart
On album: G-017(a) (Gut Yom-Tov Kinder! A Treasury of Children's Songs... -- גוט יום-טוב קינדער)
Track ID: 19446
Vocal Workmen's Circle Children's Chorus -- אַרבעטער רינג קינדער כאָר
Arranger/Director Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: A yingele, a meydele, a meydele, a yingele, lomir ale...
First line (Yiddish):אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע, אַ מײדעלע, אַ ייִנגעלע, לאָמיר אַלע גײן טאַנצן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Winegrowers' Song-Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
On album: xK-003(a)
Track ID: 17008
Author/Composer Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Artist Trio Lorand
Artist Kohn, Jeno
Piano Lorand, Marcel
First line: Ekh! Runmenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Recorded under title "Winegrowers' Song"

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: V0290(5)(a
Track ID: 42651
Vocal Most, Bernie
Piano Berman, Gary
Viola da gamba Thomsen, Fred Margolin, Connie
Master of Ceremonies Zucker, Sheva -- זוקער, שבֿע
Violin Ma, Enze
Violin Smith, Andy
Vocal Grossfeld, Rebecca
First line: Vos zhe vilstu (2), a shnayder far a man(2), a shnayder far a man vil ikh nit,..
First line (Yiddish):װאָס זשע װילסטו (2) אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן(2), אַ שנײַנדער פֿאָר אַ מאַן וויל איך
Language: Yiddish
Style: Concert/Duet
Length: 2:44

Title: A Dream in Yiddish -- сон на идиш
Genre: Folk
Subject: Sleep
On album: F-064(a) (Slava Farber 1/ Kinder Yorn)
Track ID: 38859
Backup vocals Nakai, A. -- накай а.
Piano Bengelsdorf, C. -- бенгельсдорф с.
Vocals Faiber, Slava -- Фарбер, спава
First line: A rais gona vise a yidisher vase, amck a l'chaim, di bist mayn tyre
Language: Yiddish
Style: Generic
Length: 2:55

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-035(d)2
Track ID: 32898
Bass Abruzzo, Tom
Clarinet/Alto Sax Chernet, Joel
Trumpet Gross, Ken
Artist: Original Klezmer Jazz Band
Banjo/Guitar Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
Arranger/Musical Director/Piano/Vocal Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Trombone Levitt, David
Tenor Sax/Clarinet Rubinstein, Danny
Drums Horn, Shelly
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Klezmer
Length: 4:55

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Y-063(a) (The Best Yiddish Album In The World/Jewish Musical Heritage)
Track ID: 41736
Vocal Andrew Sisters
First line: Ay Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):אײַ , רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע (2) דאָרט צו װױנען איז אַ
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:57

Title: A Bekher Mit Vayn -- אַ בעכער מיט װײַן
Author: Botwinik, Leybl (Leon) באָטװיניק, לײבל (לעאָן)
Composer: Botwinik, Sender (Alexander) באָטװיניק, סענדער, (אַלעקסאַנדער)
Genre: Drinking
Subject: Celebration/Troubles/Difficulties/Joy/Wine/Whiskey/Drink
Song Comment: Awarded first prize in 1987 competition by Charlotte Yiddish Institute
Transliteration: Alb L-054(a)
Translation: Alb L-054(a)
On album: L-054(a) (My Treasure/ Mayn Oytser/ Sherm Labovitz Sings Gems Of Yiddish Art &Folk Songs -- מײַן אוצר)
Track ID: 28442
Vocal Labovitz, Sherman
Piano Botwinik, Sender (Alexander) באָטװיניק, סענדער, (אַלעקסאַנדער)
Violin Weinberger, Marvin
Arranger Botwinik, Sender (Alexander) באָטװיניק, סענדער, (אַלעקסאַנדער)
First line: A bekher mit vayn, un mashke a sakh, un freylekh zol zayn, a lid un a lakh,
First line (Yiddish):אַ בעכער מיט װײַן, און מאַשקע אַ סאַך, און פֿרײלעך זאָל זײַן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert/Gaily/Waltz
Length: 02:23

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: xK-014(a)
Track ID: 4023
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Krimm, Marilyn
Artist Hodge, Nancy, piano
Arranger Alexius, Carl J.
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Track comment: Recorded under title "Dos Farvoglte Kind."
Language: Yiddish

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: Z-010(g) (Paul Zim We Shall Live! Yiddish Songs of the Holocaust -- זכור)
Track ID: 688
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Zim, Khazn Paul
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Track comment: Recorded under title "Dos Farvoglte Kind."
Language: Yiddish

Title: Hot A Yid A Vaybele (Medley) -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
On album: K-088(a) (Di Naye Kapelye -- די נײַע קאַפּעליע)
Track ID: 27462
Artist Di Naye Kapelia -- די נײַע קאַפּעליע
Track comment: Szol a Kakas/ rikud nigunim/ Nokh A Bisl/ Hot A Yid A Vayb..

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-023(b) (Chansons Yiddish Yankele Moshe Leiser)
Track ID: 22727
Vocal/Guitar Leiser, Moshe
Violin/Arrangement Flammer, Ami
Accordion Barreaux, Gerard
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a fayne,
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײַנע,
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: W-033(a) (The Art of Josef Winogradoff/ Famed Baritone of the Russian Empire)
Track ID: 28312
Vocal Winogradoff, Josef
Ensemble Conductor Shilkret, Nathaniel
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a shabos, davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish
Style: Bel Canto/Concert/

Title: Tsvey Troykes
Also known as: Di Yidishe Troyke
Author: Frug, Shimon Shmuel -- פֿרוג, שמעון שמואל
Genre: Literary Origin/Nationalistic
Subject: Constancy/Faith/Yidishkeyt/Horses/History/Survival/
Origin: Frug 60
Music: Frug 61
Folder: 1281
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration/Translation
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, Sept 2013
First line: Di shney iz gegangen tsvey tog nokh a nand, a shlit veg…
First line (Yiddish): די שניי איז געגאַנגען צוויי טעג נאָך אַ נאַנד, שליט־וועג,...
Notes: It's been snowing two days in a row, a sled trail has come to life. The horses quietly in harness,...

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: O-008(c) (Claire Klein Osipov Sing To Me In Yiddish Vol II)
Track ID: 26680
Vocal Osipov, Claire Klein
Piano/Arranger Stuart, Wendy Bross
First line: Vos zhe vilstu, a shnayder far a man, a shnayder far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן, אַ שנײַדער פֿאָר אַ מאַן,

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-024(e) (David Fisher My Mother's Language 22 Songs Mamma L'shon -- דודו פישר מאַמע לשון שפת אימי מיטב השירים ביידיש)
Track ID: 13060
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
Arranger Weiss, Roni -- וייס, רוני,
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אױ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: C-042 (c)
Track ID: 39878
Vocal/Handclaps Cahan-Simon, Lori
Accordion Mahovlich, Walt
Violin Chernyavsky, David
Flute Greenbaum, Adrienne
Tsimbl Fedoriouk, Alexander
Bass Shapiro, Henry
First line: Oy khanike, oy khanike, a yontov a sheyner, a lustiger a freylekher, nito nokh..
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Concert
Length: 3:41

Title: Vos Iz Vikhtik -- װאָס איז וויכטיק
Also known as: Vikhtik
Author: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Composer: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Genre: Khasidic (Neo)/Instructional
Subject: Faith/Priorities/Values
Origin: Alb S-089(b)/Alb N-026(a)/Alb 054(A)
Transliteration: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Translation: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Additional song notes: What Is Important
On album: A-054(a) (Robert Paul Abelson, Baritone / Joyce Rosenzweig, Piano / A Leyter Tus Himl/ A Ladder to Heaven/ The Art of Jewish Song -- אַ לייטער צום הימל)
Track ID: 35858
First line: Vikhtik iz a shabos koydesh, a guter vokh un a guter khoydesh, vikhtig is a..
First line (Yiddish):װיכטיק איז אַ שבּת קודש, אַ גוטער װאָך און אַ גוטער חודש, װיכטיק איז אַ...
Language: Yiddish
Style: Concert/Art Song
Length: 3:17

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-068(e) (Klezaimir Back in the Shtetl Again -- צוריק אין דעם שטעטל נאָכאַמאָל)
Track ID: 27152
Artist: Klezamir
Vocal Bernard, Rhoda
First line: Ay! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: H-006(a) (Jewish Folk Songs from Russia)
Track ID: 517
Vocal Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Piano Rossokhotsky, A. -- ראָסאָכאָטסקי, אַ.
Arranger Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im farfaln...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרפֿאַלן...
Track comment: Recorded in USSR

Title: Yiddish (Witler) -- ייִדיש (װיטלער)
On album: J-016(a) (Shalom America Jackie Jacob Sings)
Track ID: 17455
Author/Composer Witler, Ben Tsion -- װיטלער, בּן ציון
Artist Jacobs, Jackie
First line: A yidisher ... klingt dokh a mekhaye, a yid hot lib a...
First line:אַ ייִדישער ... 'לינגט דאָך אַ מחיה, אַ ייִד האָט ליב אַ ייִדיש װאָרט...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: S-002(b) (Martha Schlamme Sings Jewish Folk Songs)
Track ID: 16740
vocal Schlamme, Martha
Piano Gould Tanya
Artist Buchholz, Moshe, flutist
First line: Vos zhe vilstu, a shuster far a man, a shuster far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שוסטער פֿאַר אַ מאַן, אַ שוסטער פֿאָר אַ מאַן,

Title: Rumenye, Rumenye (Medley) -- רומעניע, רומעניע (מעדלי)
On album: Z-010(b) (The Brothers Zim In Concert singing Jewish Nostalgia)
Track ID: 13068
Artist Zim, Paul and Sol
Conductor Orchestra Barnes, Rolf
Artist Zim, Sol, vocal arr
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Part of Medley of Yiddish Theatre Songs in Yiddish and Eng

Title: A Mol Iz Geven (Helfman) -- אַ מאָל איז געװען (העלפֿמאַן)
On album: G-009(a) (Edith Gordon / Raymond Oliver Yiddish - Israeli Duets)
Track ID: 19147
Author/Composer Helfman, Khazn Max -- העלפֿמאַן, חזן מאַקס
Artist Gordon, Edith, soprano
Artist Smolover, Khazn Raymond
First line: A mol iz geven a yidele, a yidele, a yidele, hot er gehat..
First line (Yiddish):אַ מאָל טיז געװען אַ ייִדעלע, א ייִדעלע, אַ ייִדעלע, האָט יר געהאַט...
Language: Yiddish

Title: A Yidish Kind (Video) -- אַ ייִדיש קינד (ווידיאָ)
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID V0290(2) What's Not To Like - 2013
On album: V0290(2) (What's Not to Like, (2013): A Yiddish Songfest (Video) [ Not Separated])
Track ID: 41789
Vocal Rosenthal, Amy
Piano Berman, Gary
Violin Li, Jenny
Viola Da Gama Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin Xu, Wenjia
Commentator Zucker, Sheva -- זוקער, שבֿע
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a fenster, nit keyn groys,
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ פֿענסטער ניט קיין..
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: O-008(a) (Claire Osipov & Others Cassette from Muny Boseman)
Track ID: 13052
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Vocal Grey, Joel
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Columbia KC 32252 and Lebedeff from Album L-02(a)
Language: Yiddish

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: Z-026(a) (Zidovske Lidove Pisne / Alfred Ruzicka/ Orchestralni Skupina)
Track ID: 32843
Vocal Rozicka, Alfred
Artist: Orchestralni Skupina
Conductor Skoumal, Petr
First line: Hot a yid a vaybele, hot a vayb a yidele,
First line (Yiddish):האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע, האָט אַ װײַב אַ ייִדעלע,
Language: Yiddish
Style: Vaudeville
Length: 1:29

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: L-045(a) (Shmaria Lin Yiddish Songs on Israeli Radio)
Track ID: 25240
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Artist Lin, Shmaryia -- לין, שמריהו
First line: In a shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):אין אַ שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Israeli Radio - Courtesy of Abe Chasid
Language: Yiddish

Title: Di Yidishe Valz -- идишер вальс
Genre: Folk
Subject: Waltz
Additional song notes: The Yiddish Waltz
On album: F-064(a) (Slava Farber 1/ Kinder Yorn)
Track ID: 38860
Backup vocals Nakai, A. -- накай а.
Piano Bengelsdorf, C. -- бенгельсдорф с.
Vocals Faiber, Slava -- Фарбер, спава
First line: hai di-di-di shpray zich mir mit a gicher, nokh a fertel tzum yarick, mit a
Language: Yiddish
Style: Generic
Length: 3:13

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-107(b) (M. Ben-Sachar, Bariton / Yidishe Lider 2 -- מרדכי בן־שחר \ ייִדישע לידער 2)
Track ID: 37726
Vocal Ben Shakhar, Mordecai -- בּן־שחר, מרדכי
First line: Ekh! Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):עך, רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע, דאָרט צו װױנען איז אַ ...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:19

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: S-002(h) (Martha Schlamme sings Jewish & Israeli Folk Songs)
Track ID: 26374
vocal Schlamme, Martha
Conductor Orchestra DeCormier, Robert
First line: Vos zhe vilstu, a shuster far a man, a shuster far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שוסטער פֿאַר אַ מאַן, אַ שוסטער פֿאָר אַ מאַן,

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: B-075(a) (Odessa Express Babel Yiddish & Klezmer)
Track ID: 25418
Artist Langedijk, Tineke & Babel
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Taken from a Bulgarian melody according to Gila Flam
Language: Yiddish

Title: A Gezind Zalbe Drit -- אַ געזינד זאַלבע דריט
Author: Olitsky, M. -- אָליטצקי, מ.
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Family/Father/Mother/Child/Three/Automobile/Trip
Origin: Bogdanski 4 89
Transliteration: Bogdanski 4 42
Translation: Bogdanski 4 89
Music: Bogdanski 4 42
On album: B-090(d) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 2 of 11 (B))
Track ID: 32010
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: A tate, a mame, a kind in der mitn, di kar yogt oyf glatikn asfalt vi a shlitn
First line (Yiddish):אַ טאַטע, אַ מאַמע, אַ קינד אין דער מיטן, די קאַר יאָגט אויף גלאַטיקן אַספֿאַלט ווי אַ
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:21

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: S-082(a) (The West End Klezmorim/ Freylekhs 21 Harold Selesky)
Track ID: 13057
Artist Feinsinger, Mary & West End Klez..
Clarinet Selesky, Harold
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: with Rumanian Rhapsody
Language: Yiddish

Album title: The Vow /Tkies Kaf (Video) -- תקיעת כּף (ווידיאָ)
Album ID: V0018X
Format: Video
Date of Issuance: 1937
Playing Time: 85:00
Language: Yiddish
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 2007
Genre: Drama/Theater
Number of Tracks: 1
Additional Notes: Prophet Elijah makes a supernatural appearance whenever a wrong marriage seems about to take place; complicating the plot are a villainous rich man, his stooge and a marriage broker. Potrays orthodox practice, social life and customs of Polish Jews in the 1930's.
Penn Library Link: PN 1995.9 J.46 T55 1900z
Title: Zingt Oyf Yidish -- זינגט אַף ייִדיש
Author: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Composer: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Genre: Novelty/Literary Origin
Subject: Klezfest/Yiddish/Performers/Klezmorim/International/Rebirth
Song Comment: Created for Klezfest in Russia
Origin: Ephemera 1424
Transliteration: YS Contemp 6/Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Translation: Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Music: YS Contemp 7
Additional song notes: Created for Klezfest in Russia Sing In Yiddish
On album: B-095(a) (Hilda Bronstein sings Yiddish songs old and new)
Track ID: 33394
Double Bass Russell, Simon C.
Vocal Bronstein, Hilda -- בראָנשטײַן, הילדאַ
Violin Hamilton, Meg
Artist: Merlin Shepherd Quartet
Clarinet, Bass Clarinet Shepherd, Merlin -- שעפּהערד, מערלין
Accordion/Keyboard Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
First line: Mit a fidl, un a fidl, vider klingt a yidish lidl, mame loshen-iz dos a…
First line (Yiddish):מיט אַ פֿידל, אָן אַ פֿידל, װידער קלינגט אַ ייִדיש לידל, מאַמע לשון-איז דאָס אַ…
Language: Yiddish
Style: Concert/Klezmer/Folk
Length: 3:39

Title: Kholile Morgn -- חלילה מאָרגן
Author: Ettinger, Moyshe -- עטינגר, משה
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literar Origin
Subject: Leaves/Courting/Opportunity
On album: B-090(m) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 7 of 11 (A))
Track ID: 32268
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Zogt a bletl tsu a bletl, gib a kush mir, tu a gletl,
First line (Yiddish):זאָגט אַ בלעטל צו אַ בלעטל, גיב אַ קוש מיר, טו אַ גלעטל,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 3:37

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: S-047(a) (Shalom Music of the Jewish People)
Track ID: 13050
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Dona Dona -- דאָנאַ דאָנאַ
Author: Zeitlin, Aaron -- צײַטלין, אַהרן
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Literary Origin/Theatre/Folk
Subject: Calf/Freedom/Choice/Subjegation/Wagon/Swallow (Bird)
Origin: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Alb A-001(h)/Alb Z-012(a)/Alb B-007(a)/Vinkov 4 45
Transliteration: Alb B-007(a)/Kinderbuch 104/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)/Alb L-023(b)/Kinderland
Translation: Kinderbuch 104/Alb L-048(a)/Alb O-001(a)/Alb B-007(a)/Kinderland/Schwartz 6
Music: ML PYS 175/Kinderbuch 104/Z-012(a)/Vinkov 4 45/Schwartz 6
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also Ephemera 918 for original text, translation and Transliteration
On album: F-001(c) (The Feenjon Group An Evening At The Cafe Feenjon)
Track ID: 3975
Artist Sappir, Jerry & Feenjon Group
First line: On a wagon, by a market, there's a calf with a mournful eye,
First line (English):אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Language: English

Title: Bin Ikh Mir A Bokherl -- בין איך מיר אַ בחורל
Genre: Theater/Novelty/Humorous
Subject: Choice/Bride/Litvak/Polish/Galitsianer/Bessarabian
On album: A-060(e) (Songs From the Attic/ Lider Fun Boydem 1/ The Best of 78 Records/A Letter From Mother -- לידער פֿון בוידעם 1\ די בעסטע פֿון 78 פּלאַטן, אַ סריוועלע דער מאַמען)
Track ID: 35394
Vocal Ingber, Richard -- אינגבער, ריצ'אַרד
First line: Bin ikh mir a bukherl, a bukher in di yorn, nokh a yor, nokh a yor...
First line (Yiddish):בין איך מיר אַ בחורל, אַ בחור אין די יאָרן, נאָך אַ יאָר, נאָך אַ יאָר...
Language: Yiddish
Style: Pop

Title: Rumenye, Rumenye (Seattle) -- רומעניע, רומעניע
On album: M-034(b) (The Mazeltones Seattle, Romania)
Track ID: 13071
Artist: Mazeltones
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a feyna
First line:עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Medley with "Seattle"

Title: Di Grine Lina -- די גרינע לינאַ
On album: L-002(c) (Aaron Lebedeff Sings Fifteen Favorites of .. Yiddish Theatre)
Track ID: 3615
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: A sheyne moyd, a zaftike, a freylekhe, a glustike,
First line (Yiddish):אַ שײנע מױד, אַ זאַפֿטיקע, אַ פֿרײלעכע, אַ גלוסטיקע,
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-017(a) (Music for a Jewish Wedding Lenny Kaye and His Orchestra)
Track ID: 13032
Artist Kaye, Lenny and his Orchestra
Vocal Reid, Florence
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: S-145(a) (Songs From the Garden of Eden/ Jewish Lullabies and Nursery Rhymes)
Track ID: 38000
daf, riqq, darbouka, udu, cajon, pandeiro, guimbarde Paul, Mindy
guitars, oud, mandolin, bouzouki, bass, percussion, vocals Jean-Christophe Hoarau
qanoun Khadija El Afrit
oud Mohamed Nabil Saied
accordion Christine Laforet
violin Jason Meyer
clarinet Yannick Thepault
First line: O khanuke, o khanuke, a yontef a sheyner a lustiker a freylekher nito nokh azoyn
First line (Yiddish):אָ חנוכּה אָ חנוכּה אַ יום-טובֿ אַ שיינער אַ לוסטיקר אַ פֿריילעכער, ניטאָ נאָך
Language: Yiddish
Length: 0:48

Title: Vi A Kholem Iz Ales Avek -- װי אַ חלום איז אַלעס אַװעק
Author: Goldstein, Jennie -- גאָלדשטייַן, דזשעני
Composer: Lubin, Harry -- לובין, האַרי
Genre: Theater/Memory/Lament
Subject: Past/Prison/Family/Holidays/Remorse
Additional song notes: From Max Gabel's production "A Girl With A Past"
Folder: 226
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration/Yiddish
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 28 E. 4th St. New York, NY
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 23
First line: Ikh nem zikh dermonen in tseytn fun frirer gehat a familie..
First line (Yiddish): איך נעם זיך נעם זיך דערמאָנען פֿון צייַטן פֿון פֿריער, געהאַט אַ פֿאַמיליע....
Notes: Dark blue lettering in Yiddish and English. Inset photographs of Harry Lubin (music) and Max Gabel (Producer) and Jennie Goldstein (vocalist). Song is from show "A Girl With A Past" by A. Blum. Prologue and 3 acts of A. Blum's "Her Last Dance". Cast of characters listed on back.

Title: Khof Shaket -- חוף שקט
Author: Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer: Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Genre: Israeli
Subject: Sail Boat/Shore/Inlet
Additional song notes: Peaceful Shore
On album: A-031(a) (Sharona Aron sings Israeli Songs)
Track ID: 8255
Author Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Artist Aron, Sharona
First line: Khof shaket mifras kat dokhi ro'ed lokesh balat, bo
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A peaceful shore, a small inlet. The wave whisper invitingly

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: R-001(a) (Raasche and Alan Mills sing Jewish Folk Songs)
Track ID: 16738
Vocal Mills, Alan
Vocal Raasche
First line: Vos zhe vilstu, a shnayder far a man, a shnayder far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן, אַ שנײַדער פֿאָר אַ מאַן,
Track comment: Tranliteration and translation with album notes.

Title: A Fon -- אַ פֿאָן
On album: G-017(a) (Gut Yom-Tov Kinder! A Treasury of Children's Songs... -- גוט יום-טוב קינדער)
Track ID: 19418
Author Oyfgang -- אױפֿגאַנג
Composer Gottlieb, Malke -- גאָטליב, מלכּה
Artist Workmen's Circle Children's Chorus -- אַרבעטער רינג קינדער כאָר
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: A fon, a fon, a fon mit a likhtl,
First line (Yiddish):אַ פֿאָן, אַ פֿאָן, אַ פֿאָן מיט אַ ליכטל,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Children's Chorus

Title: Nemt A Yid A Vaybele (Hot A Yid..) -- נעמט אַ ייִד אַ װײַבעלע (האָט אַ ייִד..)
On album: xB-063(a)1
Track ID: 21993
Author/Composer Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Artist Benjamin, Sarah
First line: Az ikh bin geven a yingele a kleyne, bin ikh gevezn zeyer...
First line:אַז איך בין געװען אַ ייִנגעלע אַ קלײנע, בין איך געװעזן זײער אַ...
Track comment: Recorded under "Nemt A Yid A Vaybele"

Title: Di Linke Hant -- די לינקע האַנט
Author: Gerro, Henry -- גערראָ, הענרי
Composer: Gerro, Henry -- גערראָ, הענרי
Genre: Theater/Love/Courting
Subject: Embrace/Hands/Wound/Zionist/
On album: S-073(b) (Leibele Schwartz /Grandes exitos en idish y Jasidico / Volumen 1)
Track ID: 31863
Vocal Schwartz, Khazn Leybele -- שװאַרץ, חזן לײבעלע
First line: Mit a meydl in a park, zitst a yat a flinker,
First line (Yiddish):מיט אַ מיידל אין אַ פּאַרק, זיצט אַ יאַט אַ פּלינקער,
Language: Yiddish
Style: Ensemble Accompaniment
Length: 2:36

Title: Libe Shtimung -- ליבע שטימונג
Author: Artst, Wolf -- אַרטצ, וואָלף
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Love/Courting/Passion
On album: B-090(n) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 7 of 11 (B))
Track ID: 32297
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Ergets oyf a bank, in a shtiln gortn, zitst a bokher mit a maydl,
First line (Yiddish):ערגעץ אויף אַ באַנק, אין אַ שטילן גאָרטן, זיטץ אַ בחור מיט אַ מיידל,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 3:06

Title: Modne -- מאָדנע
Author: Nussbaum, Chana -- נוסבאַום, חנה
Composer: Nussbaum, Chana -- נוסבאַום, חנה
Genre: Danish Jidpop
Subject: Beggar/Cripple/Fool
On album: N-024(b) (Jidishe Mame / Channa Nussbaum & Spielniks)
Track ID: 27833
Clarinet/Baritone Saxaphone Jessen, Peter
Accordion/Guitar/Mandolin/Machine/Back-up Vocal Tolsgaard, Jens
Guitar/Saz/Back-up Vocals Steno, Torben
Bass/Back-up Vocals Nielsen, Peter
Drums/Percussion/Back-up Vocals Krogholt, Morten
Pecussion/Back-up Vocals Brinck, Bo
Arranger Spielniks -- שפּילניקס
Vocal Nussbaum, Chana -- נוסבאַום, חנה
First line: A shnurer, a mamzer, a khutspedik, me kumt farbeyten ikh un du, a modne...
First line (Yiddish):אַ שנורער, אַ מאַמזער, אַ חצפּידיק, מע קומט פֿאַרבײטן איך און דו,
Track comment: Modern klezmer
Language: Yiddish
Style: Jazz/Klezmer/Khasidic
Length: 003:06

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: B-007(b) (Theodore Bikel Sings Jewish Folk Songs)
Track ID: 328
Vocal Bikel, Theodore
First line: Iz a mol gekumen a khazn in a shtetl davenen a shabos,
First line (Yiddish):איז אַ מאָל געקומען אַ חזן אין אַ שטעטל דאַװענען אַ שבּת,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: A-008(a) (Tossi Aaron sings Jewish Folk Songs for the 2nd generation)
Track ID: 16743
Vocal Aaron, Tossi
Vocal/Mandolin Aaron, Lee
First line: Vos zhe vilstu, a shnayder far a man, a shnayder far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן, אַ שנײַדער פֿאָר אַ מאַן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: S-002(e) (Raisins And Almonds Martha Schlamme)
Track ID: 16741
vocal Schlamme, Martha
Conductor Orchestra DeCormier, Robert
First line: Vos zhe vilstu, a shuster far a man, a shuster far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שוסטער פֿאַר אַ מאַן, אַ שוסטער פֿאָר אַ מאַן,

Title: A Khazndl Oyf Shabos (Parody) -- אַ חזנדל אוף שבּת (פּאַראָדיע)
Author: Gailing, Ben
Composer: Gailing, Ben
Genre: Humorous/Novelty/Parody
Subject: Cantor/America/Audition/Occupation/Dialect/Litvak/Galit/Jazz
On album: R-029(c) (The Even More Complete Collection of.... Rechnitzer Rejects)
Track ID: 340
Vocal Rechnitzer Rejects
First line: Iz gekumen a mol a khazn in a suburban area davenen oyf...
First line:איז געקומען אַ מאָל אַ חזן אין אַ סובורבאַן אַריע דאַװענען אױף שבֿת,
Track comment: Parody titled "Three Professionals On A Probe"

Title: A Zun Mit A Regn -- אַ זון מיט אַ רעגן
Author: Naydus, Leyb -- נײַדוס, לײב
Composer: Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
On album: W-020(a) (Lomir Zinguen Rivka Klenetski Weiner -- לאָמיר זינגען חברשאַפֿט)
Track ID: 806
Artist Klenetski-Weiner, Rivka -- קלענעצקי-װײַנער, רבֿקה
Artist Wajner, Leon -- װײַנער, לעאָן
First line: A zun mit a regn, a zun mit a regn, es lakhn mir goldene...
First line:אַ זון מיט אַ רעגן, אַ זון מיט אַ רעגן, עס לאַכן מיר גאָלדענע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: See article in Forward with Album F-12

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-008(c) (Spirit Of A People Stanley Black Conducting London....)
Track ID: 13046
Artist London Festival Orch & Chorus
Conductor Black, Stanley
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Hevenyu Sholom Aleykhem
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-105(e) (Golem/ Homesick Songs)
Track ID: 41446
contrabass Bergren-Chrisman, Taylor
drums Cromwell, Laura
vocals, tambourine Diskin, Aaron
trombone Hasselbring, Curtis
vocals, accordion Kogan, Annette Ezekiel
First line: geven a mol a land a zise ir a shayne
Language: Yiddish
Length: 7:15

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: J-005(a) (The Jewish Young Folksingers)
Track ID: 2016
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Artist Jewish Young Folksingers
First line: In a shtetl shteyt a shtibl, mit a broynem dakh, mit a..
First line (Yiddish):אין אַ שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ ברױנעם דאַך, מיט אַ גרינעם.. .
Track comment: Variant from published text. See Forward June 3, 1994
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-001(a) (Jerusalem Of Gold sung by Margalit with the Feenjon Group)
Track ID: 13058
Artist Sappir, Jerry & Feenjon Group
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אױ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Yingele, A Meydele -- אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע
Author: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Adaptation/Children
Subject: Boy/Girl/Dancing/Family/Grandparents/Parents
Origin: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Transliteration: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Translation: ML SOG 16)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Music: ML SOG 16Alb B-004(c)
Additional song notes: lyrics adapted from folksong "Der Rebele, Der Gabele" Words and Music adapted by Mikhl Gelbart
On album: C-042(b) (Vessel of Song, The Music Of Mikhl Gelbart, The Lori Cahan-Simon Ensemble)
Track ID: 30969
Vocal/Arrangement Cahan-Simon, Lori
Flutes/Arrangement Greenbaum, Adrienne
Cimbalom/Percussion/Vocal Fedoriouk, Alexander
Accordion/Vocal/Arrangement Mahovlich, Walt
Violin/Vocal/Arrangement Greenman, Steven
Bass/Vocal Shapiro, Henry
First line: A yingele, a meydele, a meydele, a yingele, lomir beyde geyn tantsn.
First line (Yiddish):אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע, אַ מײדעלע, אַ ייִנגעלע, לאָמיר בײדע גײן טאַנצן.
Language: Yiddish

Title: Di Tog Fun Nekome -- די טאָג פֿון נקמה
On album: Y-005(j) (Hevli Mosheish In Der Tog Fun Nekome 11 Yom Tov Ehrlikh -- יום טוב עהרליך חבלי משיח אין דער טאָג פֿון נקמה ייִדיש נחת 11)
Track ID: 3786
Author/Composer/Vocal Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
First line: Kumen vet a tog a groyser, kumen vet a tog a heyser,
First line (Yiddish):קומען װעט אַ טאָג אַ גרױסער, קומען װעט אַ טאָג אַ הײסער,
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-029(a) (Joel Grey Songs My Father Taught Me)
Track ID: 20139
Artist Grey, Joel
Artist Farber, Nat
First line: Ay! Rumania, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-013(c) (The Golden Land, a joyous new musical Original Cast Album)
Track ID: 13062
Artist Adler, Bruce
Accomp Golden Land Klezmer Orchestra
Orchestration Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
First line: Ekh! Rumania, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: English by Bruce Adler.
Language: English/Yiddish
Style: Theatre/Vaudville/Klezmer

Title: Zingt Oyf Yidish -- זינגט אַף ייִדיש
Author: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Composer: Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Genre: Novelty/Literary Origin
Subject: Klezfest/Yiddish/Performers/Klezmorim/International/Rebirth
Song Comment: Created for Klezfest in Russia
Origin: Ephemera 1424
Transliteration: YS Contemp 6/Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Translation: Alb B-095(a)/Alb G-070(d)/Ephemera 1424
Music: YS Contemp 7
Additional song notes: Created for Klezfest in Russia Sing In Yiddish
On album: G-070(c) (Arkady Gendler (c), Field Recording)
Track ID: 28768
Vocal Gendler, Arkady -- גענדלער, אַרקאַדי
Piano Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Mit a fidl, un a fidl, vider klingt a yidish lidl, mame loshen iz dokh a...
First line (Yiddish):מיט אַ פֿידל, אָן אַ פֿידל, װידער קלינגט אַ ייִדיש לידל, מאַמע לשון איז דאָך אַ...
Track comment: With comments by Gendler
Language: Yiddish
Style: Spirited, Enthusiastic

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: J-025(b) (Jontef / Klezmer & Yiddish Songs)
Track ID: 36341
Vocal Langner, Michael Chiam
Clarinet/Accordion/Arranger Gunther, Joachim
Violin/Guitar Strole, Wolfram
Artist: Jontef
Bass Fisher, Gunter
Percussion Shubert, Norbert
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אױ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Pop/Klezmer
Length: 4:31

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-029(g) (The Klezmer Conservatory Band Thirteenth Anniversary Album)
Track ID: 21259
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Artist Netsky, Hankus
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Geveyn A Mol A Meydele -- געװען אַ מאָל אַ מײדעלע
On album: T-027(b) (Di Grine Katshke The Green Duck -- די גרינע קאַטשקע)
Track ID: 26246
Artist Teitlebaum, Paula
First line: Geveyn a mol a meydele, a sorele a sheyns, hot zi gehat...
First line:געװײן אַ מאָל אַ מײדעלע, אַ שׂרהלע אַ שײנס, באָט זי געהאַט אַ ברודערל

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: J-026(a) (Jewish Nostalgia -- בענקען געגועים)
Track ID: 23976
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Dupicate of B-28(b)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Y-022(a) (Yiddishe Cup Klezmer Band Klezmerized)
Track ID: 23803
Artist Weinberger, Irwin & Yiddishe Cup
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-013(d)2 (Song of the Golden Land Lectures 03 and 04)
Track ID: 13063
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 4. Song of the Golden Land, Homesickness & Yearning/ Fragment
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-081(a) (The Songs Of A People Harvey Bien)
Track ID: 25845
Artist Bien, Khazn Harvey
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Raisins and Almonds
Also known as: Rozhinkes Mit Mandlen
Also known as: Shlof Mayn Kind Shlof
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
On album: G-052(a) (Yiddish Lullabies for American Mothers Elizabeth Gelman)
Track ID: 20512
Artist Gelman, Elizabeth
Artist Pops Network Chamber Orch
Artist Sivak, Thomas, arr & cond
First line: In dem beys-hamikdosh, In a vinkl kheyder, zitst di almone..
First line:אין דעם בית־המקדש, אין אַ װינקל־חדר, זיצט די אַלמנה בת־ציון…
Track comment: In a little dark cottage, alone in a corner, sits a poor...
Language: English/Yiddish

Title: Khanike -- חנוכּה
Author: Maze, A. -- מאַזע, אַ.
Composer: Malin, Yekhezkl -- מאַלין, יחזקל
Genre: Literary Origin
Subject: Children/Khanike/Holiday/Candles/Story
On album: K-025(a) (Kinder Lider far der Heym un Shul Muzik fun Yekhezkl Malin -- קינדער לידער פֿאַר דער שול און הײַם מיט מוזיק פֿון יחזקל מאַלין)
Track ID: 8052
Vocal Yaare, Sara -- יערי, שׂרה
Piano Graff, Leon Arye -- גראַף, ל. אַ.
Arranger Gutman, A.
First line: Khanike mit likhtlekh, mit a nes a sheyne, iz lomir ale...
First line (Yiddish):חנוכּה מיט ליכטלעך, מיט אַ נס אַ שײנע, איז לאָמיר אַלע קינדער,
Language: Yiddish

Title: Jewish Tunes From Satmar (Medley)
On album: K-088(a) (Di Naye Kapelye -- די נײַע קאַפּעליע)
Track ID: 27458
Artist Di Naye Kapelia -- די נײַע קאַפּעליע
Track comment: Szol a Kakas/ rikud nigunim/ Nokh A Bisl/ Hot A Yid A Vayb..

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: H-006(c) (Yiddish Songs & Dances Vol 2 Jewish Folk Music from East Eur)
Track ID: 518
Vocal Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Piano Rossokhotsky, A. -- ראָסאָכאָטסקי, אַ.
Arranger Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im farfaln...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרפֿאַלן...
Track comment: Recorded in USSR

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: F-032(c) (Remember The Children Songs...Children of the Holocaust)
Track ID: 690
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Vocalist Karpinovitsh, Rita -- קאַרפּינאָװיטש, ריטאַ
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Language: Yiddish

Title: Di Khasene (Lutski) -- די חתונה (לוצקי)
On album: G-012(a) (Herts Grosbard Readings....Eliesar Steinberg....A. Lutsky -- הערץ גראָסבאַרד װאָרט קאָנצערט אַליעזר שטײנבאָרג... אַ לוצקי)
Track ID: 19249
Artist Grosbard, Hertz -- גראָסבאַרד, הערץ
First line: Prologue, A shtetle: in mitn veld oyf a feld, a shtetele,
First line (Yiddish):פּראָלאָג, אַ שטעטעלע: אין מיטן װעלד אױף װ פֿעלד, א שטעטעלע,
Track comment: Improvisations by A. Lutski לוצקי .אַ פֿון אימפֿראָװיזאַציעם
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: M-049(b) (Zahava Seewald Psamim Ashkenaz Songs)
Track ID: 23601
Arranger Weinberg, Martin
Vocal Seewald, Zahava
Arranger Lhoest, Renaud
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Taken from a Bulgarian melody according to Gila Flam
Language: Yiddish

Title: Shteyt A Foygl Oyf A Boym -- שטייט אַ פֿויגל אַויף אַ בוים
Author: Berman, Pintshe -- בערמאַן, פּינטשע
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin/Lament
Subject: Holocaust/Loss
On album: B-090(f) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 3 of 11 (B))
Track ID: 32042
First line: Shteyt a foygl oyf a boym, zingt er nisht keyn lider, kh'hob gehat a mol a heym,
First line (Yiddish):שטייט אַ פֿויגל אויף אַ בוים, זינגט ער נישט קיין לידער, כ'געהאַט אַ מאָל אַ היים,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk

Title: Rumenye, Rumenye (Medley) -- רומעניע, רומעניע (מעדלי)
On album: K-010(g) (32 World Famous Artists Sing Oldies Of The Yiddish Theatre)
Track ID: 21199
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Narration Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
Narration Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line:ישׂראַל, ישׂראל, דו װעסט לעבן, דו װעסט בליִען, עם ישׂראל חי,
Track comment: Az Men Farzukht/ Ne Platsh Mame/ Nervn/ Far Vos Hob Ikh...

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-084(a) (Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble Jewish Spirituals)
Track ID: 27207
Vocal Brauer, Timna
Artist: Elias Meiri Ensemble
First line: Ay, ay...rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עײַ, עײַ..רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-065(b) (Budapester Klezmer Band The Train 7.40)
Track ID: 27569
Artist Budapester Klezmer Band
First line: Oy, rumenye,..geven a mol a land a zise, a fayne,
First line (Yiddish):אױ, רומעניע,..געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײַנע,
Language: Yiddish

Title: Mayn Yingele -- מײַן ייִנגעלע
Also known as: Ikh Hob A Kleyem Yingele
Author: Rosenfeld, Morris -- ראָזענפֿעלד, מאָריס
Genre: Literary Origin/Labor/Sweatshop
Subject: Father/Son/Labor/Sweatshop
Origin: ML MTAG 148/Levin N 82/Belarsky 249/Yardeini 92/Alb J-034(a)/Sh Sh 155
Transliteration: ML MTAG 148/Alb L-004(a)/Levin N 82/Belarsky 249/Alb J-034(a)
Translation: Alb L-004(a)/Levin N 83/Alb K-059(d)/Alb J-025(a)/J-034(a)/ Sh Sh 156
Music: Yardeini 92/Levin N 82/Belarsky 167/
Additional song notes: My Little Boy
On album: B-045(a) (The Bluestein Family / Where Does Love Come From?/ Fun Vanen Heybt Zikh On A Libe -- פֿון װאַנען הײבט זיך אָן אַ ליבע ?)
Track ID: 10054
Artist Bluestein Family
First line: Ikh hob a kleynem yingele, a zunele gor fayn, Ven ikh...
First line:איך האָב אַ קלײנעם ייִנגעלע, אַ זונעלע גאָר פֿײַן, װען איך דערזע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: I have a little boyele, a youngster very fine, and every...
Language: English/Yiddish

Title: A Yesoyme Besetsens
On album: 001j (Small, Solomon/ A Yesoyme Besetsens/ Bazetsens Fun Di Emigranten)
Track ID: 28793
Vocal Smulewitz, Solomon -- שמוליװטש, שלמה
First line: Ay, in a mazldike sho…mit shrek un mit…far a kale a yesoyme, far a zise neshome,
First line (Yiddish):אײַ , אין אַ מזלדיקע שעה…מיט שרעק און מיט…פֿאַר אַ כּלה אַ יתומה,
Language: Yiddish
Style: Concert/Klezmer/Chant
Length: 2:45

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-073(b) (Second Ave Theatre Lomir Ale Freilech Zayn Betty Klein -- בטי קלין זינגט אַבי געזונט, לאָמיר אַלע פֿרײליך זײַן)
Track ID: 26036
Artist Klein, Betty
First line: Ay! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Reysn (Fragment, Mayn Zeyde) -- רײסן (פֿראַגמענט, מײַן זײדע)
On album: G-012(b) (Herts Grosbard 2 Readings..M. L. Halpern/M. Kulbak/M. Nadir -- הערץ גראָסבאַרד װאָרט קאָנצערט מ. ל. באַלפּערן\מ.קולבאַק\מ. נאַדיר)
Track ID: 19254
Author Kulbak, Moyshe -- קולבאַק, משה
Artist Grosbard, Hertz -- גראָסבאַרד, הערץ
First line: O, der zeyde fun kobilnik iz a pusheter, a poyer mit a...
First line:אָ, דער זײדע פֿון קאָבילניק איז אַ פּשוטער, אַ פּױער מיט אַ פּעלז,
Track comment: Translation of a fragment in Leftwich 154 See Harshav 388

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: B-063(a)1 (Sarah Benjamin / Lidelakh Vol 1/ 101 Favorite Yiddish and Russian Folksongs)
Track ID: 21992
Artist Benjamin, Sarah
First line: Az ikh bin geven a yingele a kleyne, bin ikh gevezn zeyer...
First line (Yiddish):אַז איך בין געװען אַ ייִנגעלע אַ קלײנע, בין איך געװעזן זײער אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Nemt A Yid A Vaybele"
Language: Yiddish

Title: Oyf A Maskn Bal -- אויף אָ מאַסקן באַל
Genre: Humor/Theater/Novelty
Subject: Infidelity/Duplicity/Hustband/Wife/Lies/Flirting/Disguise
Transliteration: Ephemera 1275
Translation: Ephemera 1275
Music: Ephemera 1275 (Fragment)
Additional song notes: At A Masked Ball Same melody as "In Vildn Vald Aleyn"
On album: P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID: 37907
Guitar Bloom, Ken
Piano Enoch, Aviva
Vocal Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano Peppler, Jane
Piano Spears, Roger Lynn
First line: Vi kumt a bokher oyf a maskn bal? Azoy zogt zi, Vos tut a bokher oyf a maskn bal
First line (Yiddish):ווי קומט אַ בחור אויף אַ מאַסקן באַל? אַזוי זאָגט זי. וואָס טוט אַ בחור...
Language: Yiddish
Style: Concert/Theater/DuetHumorous
Length: 2:26

Title: A Mensh Tsu A Mensh -- אַ מענש צו אַ מענש
Author: Rosenberg, Yakev Ben Gershon -- יעקבֿ בּן גרשן ראָזענבערג
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
On album: B-090(q) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 9 of 11 (A))
Track ID: 32344
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: A mensh tsu a mensh iz a vort tsu a vort,
First line (Yiddish):,אַ מענש צו אַ מענש איז אַ וואָרט צו אַ וואָרט
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:58

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: N-008(c) (Fay Nicoll "Something Olde, Something New")
Track ID: 13039
Artist Nicoll, Fay
Piano/Arranger Tell, Rick
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Shir Hamaalos (Fromm) -- שיר המעלות (פֿראָם)
Genre: Literary Origin/Art Song
Subject: Hope/Exile/Song/Praise
Transliteration: Alb F-005(a)/Metro Album 28
Translation: Alb F-005(a)
Additional song notes: Charcterized as a folk song arranged by Herbert Fromm on Alb L-004(b)
On album: F-005(a) (Reuven Frankel, Baritone Out Of The Silence)
Track ID: 13843
Vocal Frankel, Khazn Reuven -- פֿראַנקל, חזן רעובן
Piano Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Arranger Fromm, Herbert
First line: Shir hamaalos, a gezang mit maalos, s'iz a pelediger gezang, pele, piley ploim.
First line:שיר המעלות, אַ געזאַנג מיט מעלות, ס'איז אַ ... געזאַנג,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Shir hamaalos, a song with "maalos", its a wonderous song,
Language: Yiddish/Hebrew
Style: Art Song/Concert/Cantorial

Title: Bay Dem Dniester Breg -- בייִ דעם דניעסטער ברעג
Author: Seltzer, David -- סעלצער, דוד
Composer: Olf, Mark -- אָלף, מאַרק
Genre: Literary Origin/Place
Subject: Dniester/River/Memory/Home/Dove
Folder: 44
Series: 4
Arranged for: Voice/Guitar Chords
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Jewish Music Alliance
Publisher address: 1 Union Square, New York, NY 10003
Date: 1972
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Bay dem dniester breg, bin ikh geblibn shteyn,
First line (Yiddish): בייַ דעם דניעסטער ברעג, בין איך געבליבן שטיין,
Notes: Comments: Booklet of ten modern songs from Moldavia. Sponsored ì by Jewish Music Alliance, Copyright 1972 by Mark Olf and David ì Seltzer. Printed in USA, Price $2.00. Front and back cover in Yiddish and English Text. Inside cover advertises book by David Seltzer "Builer Un Geshataltn Fun Soroki" Illustrations by William Gropper. This song accompanied by a woodcut of a castle by a flowing river and photograph of a home (presumably the home of David Seltzer's father)

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-029(a) (Klezmer Conservatory Band Yiddishe Renaissance`)
Track ID: 13034
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Artist Klezmer Conservatory Band
Artist Netsky, Hankus
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Mayn Yingele -- מײַן ייִנגעלע
Also known as: Ikh Hob A Kleyem Yingele
Author: Rosenfeld, Morris -- ראָזענפֿעלד, מאָריס
Genre: Literary Origin/Labor/Sweatshop
Subject: Father/Son/Labor/Sweatshop
Origin: ML MTAG 148/Levin N 82/Belarsky 249/Yardeini 92/Alb J-034(a)/Sh Sh 155
Transliteration: ML MTAG 148/Alb L-004(a)/Levin N 82/Belarsky 249/Alb J-034(a)
Translation: Alb L-004(a)/Levin N 83/Alb K-059(d)/Alb J-025(a)/J-034(a)/ Sh Sh 156
Music: Yardeini 92/Levin N 82/Belarsky 167/
Additional song notes: My Little Boy
On album: M-049(b) (Zahava Seewald Psamim Ashkenaz Songs)
Track ID: 23588
Author Rosenfeld, Morris -- ראָזענפֿעלד, מאָריס
Vocal Seewald, Zahava
Arranger Lhoest, Renaud
First line: Ikh hob a kleynem yingele, a zunele gor a fayn, Ven ikh...
First line:איך האָב אַ קלײנעם ייִנגעלע, אַ זומעלע גאָר אַ פֿײַן, װען איך דערזע..
Track comment: Recorded under "Ikh Hob A Kleyem Yingele"

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: K-014(a) (Songs of our Past / Marilyn Krimm, Soprano)
Track ID: 686
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Krimm, Marilyn
Artist Hodge, Nancy, piano
Arranger Alexius, Carl J.
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Track comment: Recorded under title "Dos Farvoglte Kind."
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-024(e) (David Fisher My Mother's Language 22 Songs Mamma L'shon -- דודו פישר מאַמע לשון שפת אימי מיטב השירים ביידיש)
Track ID: 36241
Artist: Odessa Klezmer Band
Sax/Clarinet Lesniak, John
Clarinet Mehlman, Bob
Trumpet/Flugl Horn Ionata, Dennis
Darbuoa/Tamborine/Percussion Goldberg, Barbara
Drums/Percussion Pecchioli, Joel
Accordion/Piano/Bass/Electronic Bouzouki/Arranger Goldberg, Ed
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אױ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-067(d) (Di Gojim Fun Sjtetl un Sjtets -- די גױיִם פֿון שטעטל און שטעץ)
Track ID: 31018
Drum/Vibraphone/"Toepan"/Backup Vocals Knaven, Vincent
Contra-Bass/Violin/Banjo/Guitar/Backup Vocals/Trombone Tseard, Nauta
Trumpet/Back-up Vocals van der Reijden, Sjaak
Bass Tuba/Bass Trombone/Violin/Whistle/Backup Vocals/Tromb. Roelofsen, Eric
Accordion/Backup Vocals Sijtsma, Jacob
Clarinet/Alto Sax/Soprano Sax/Tin Whistle/Lead Vocal Mulder, Jaap
First line: ekh! rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 5:08

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-035(c) (Original Klezmer Jazz Band Jammin' on 7)
Track ID: 22808
Artist Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Artist Original Klezmer Jazz Band
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Klezmer
Length: 4:55

Title: Rikud Nigunim (Instr, Medley) -- ריקוד ניגונים (אינסטר, מעדלי)
On album: K-088(a) (Di Naye Kapelye -- די נײַע קאַפּעליע)
Track ID: 27460
Artist Di Naye Kapelia -- די נײַע קאַפּעליע
Track comment: Szol a Kakas/ rikud nigunim/ Nokh A Bisl/ Hot A Yid A Vayb..

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-007(a) (Sing-Along IN Yiddish with Marv Kurz -- זינגט מיט מיר אין ייִדיש)
Track ID: 13030
Artist Kurz, Marv
Artist Kurz, Marv
First line: Ekh! Rumania, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Gebet Fun A Meydl -- געבעט פֿון אַ מײדל
Also known as: A Maiden's Prayer
Author: Landau, Zisha -- לאַנדוי זישע
Composer: Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Genre: Literary Origin
Subject: Child/Girl/Prayer/Fright
Song Comment: English title "A Maiden's Prayer
Origin: CD A-001(m)
Translation: CD A-001(m)
On album: A-001(m) (Chava Alberstein/ Foreign Letters -- חוה אַלבערשטײן)
Track ID: 28480
Vocal/Classical Guitar/Arranger Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Violin/Viola/Electric/Acoustic Guitars/Mandolins/Programming Mink, Ben
Bass/Double Bass Pitch, David
Piano/Accordion/Organ Borowiecki, Teddy
Drums/Percussion Stoll, Randall
Cello Friesn, John
Clarinet Schultz, Myron
First line: Got, Ikh bin a kleynshtik meydl, got, ikh bin a shrekik kind, un mit zamd…
First line (Yiddish):גאָט, איך בין אַ קלײנשטיק מײדל, גאָט, איך בין אַ שרעקיק קינד,
Track comment: A tiny girl, God, am I, A child consumed with fright, The angry wind has...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop/Prayerfully
Length: 02:59

Title: Mayn Vaybl Klara -- מײַן ווײַבל קלאַראַ
Genre: Satire/Humorous/Klezmer
Subject: Wife/Tall/Small/Skinny/Onion Skins/Potatos/Pots/Plates/Flies
Transliteration: Alb T-028(e)
Translation: Alb T-028(e)
Additional song notes: My Wife Klara
On album: Alb T-028(e)
Track ID: 42559
Violin Soudnitsyn, Andrej
Vocal/Arranger Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Piano Lindenberg, Gotz
Doublebass Loos, Andre
First line: Hob ikh a vaybl, heyst zi take Klara, a hoykhe un a shmule un a dare, ba ir in
First line (Yiddish):האָב איך אַ ווײַבל הייסט זי טאַקע קלאַרע, אַ הויכע און אַ שמאָלע און אַ דאַרע,
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Sprightly/Humorous/Cabaret
Length: 2:48

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-012(j) (Mike Burstyn Live In Jerusalem -- מײַק בורשטײן)
Track ID: 13047
Vocal Burstein, Mike -- בורשטײַן, מײַק
Piano Lorand, Marcel
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a fayne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײַנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss -- מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID: 13066
Artist CBS Israel Orchestra -- תזמורות סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger Weiss, Alex -- וויס, אלעקס,
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Instrumental):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Instrumental

Title: Yidn Fun Amol -- ייִדן פֿון אַמאָל
On album: W-017(e) (Yidn Fun Amol Jews of Long Ago The Wholesale Klezmer Band -- ייִדן פֿון אַמאָל)
Track ID: 25828
Author Mayrent, Sherry
Vocal Kurland, (Joe) Yosl -- קורלאַנד, יוסל
Artist: Wholesale Klezmer Band
First line: S'iz do a freylekh yidish lid, vos redt fun trern on a tsol,
First line:ס'אז דאָ אַ פֿרײלעך ייִדיש ליד, װאָס רעדט פֿון טרערן אָן אַ צאָל,
Track comment: Melody from a adopted from a traditional Greek song

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: B-003(a) (Remember Songs of the Holocaust Sidor Belarsky -- געדענק - זכור לידער פֿון חורבן - שירי השואה סידאָר בעלאַרסקי)
Track ID: 687
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Conductor Orchestra and Chorus Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under title "Dos Yidish Kind"
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-064(a) (Jiddischkeit a concert in the Jewish Spirit Bente Kahn)
Track ID: 18692
Artist Kahan, Bente
Artist Gjertrud's Gipsy Orchestra
Conductor Okland, Gjertrud
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Oder -- אָדער
Also known as: Adar
Author: Porayer, Moyshe Chaim -- פֿאָראַייער, משה חיים
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Adar/Month/Purim/Drinking/Celebration/Holiday
On album: B-090(u) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 11 of 11 (A) & (B))
Track ID: 32409
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Voyl iz er, der khoydesh oder, a benyokhed, a tsviling bruder, a lets, a shiker,
First line (Yiddish):ווויל איז ער, דער חדש אָדר, אַ בּן־יחעד, אַ צווילינג ברודער, אַ לץ, אַ שיכּור,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 1:51

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: M-032(c) (Maxwell St. Klezmer Band, Chicago 1994)
Track ID: 24171
Artist: Maxwell St Klezmer Band
Vocal Sterling, Marcia
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Taken from a Bulgarian melody according to Gila Flam
Language: Yiddish

Title: A-A Lyu Lyu -- אַ־אַ ליו ליו
Genre: Lullaby
Subject: Sleep
Origin: Alb P-065(a)
Transliteration: Alb P-065(a)
Translation: Alb P-065(a)
On album: P-065(a) (Andrea Pancur/ Federmentsh/Lider Fun Yidishland -- פֿעדערמענטש)
Track ID: 35524
Vocal Pancur, Andrea -- פּאַנקור, אַנדרעאַ
Choir/Arranger Lampe, Franka
Choir Seitner, Doris
First line: A-a lyu(7), Ay lyu(4), ketzele mayns, lyu(5), a-a, patyu, lyu, lyu, lyu.
First line (Yiddish):ןאַ־אַ ליו (7), אײַ(4), קעצעלע מײַנס, ליו(5), אַ־אַ פּאַטיו, אַ־אַ פּאַטיו,...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:06

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: B-051(b) (A Nigundl/ Jewish Folksongs/ Soloists of the State Theatre of Bucharest -- לידער פֿון ייִדישן פֿאָלקלאָר)
Track ID: 28271
Artist: Bucharest Jewish Theatre Orch
Vocal Bercovici, Bebe
Vocal Abramovici, Trici
First line: Vos zhe vilstu (2x), a shnayder far a man, a shnayder far a man vil ikh nit,
First line (Yiddish):װאָס זשע װילסטו (2) אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן(2), אַ שנײַנדער פֿאָר אַ מאַן וויל איך
Language: Yiddish
Style: Concert/Orchestral Accomp/Theatre/Duet

Title: Ekhbushl -- עכבושל
Author: Shtaynbarg, Eliezer -- שטײַנבאַרג, אליעזר
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Mouse/Kitten/Bite/Tail/Animal
Origin: Alb B-090(l)
On album: B-090(l) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 6 of 11 (B))
Track ID: 32264
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Akhbushl iz a mayzele, a froshl, mit a fisele a lumen,
First line (Yiddish):אַכבושל איז אַ מײַזעלע, אַ פֿראָשל, מיט אַ פֿיסעלע אַ לומען
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:41

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-019(d) (King of the Klezmers Vol 4 Marty Levitt Harriet Kane)
Track ID: 19792
Artist Kame, Harriet & Marty Levitt Orch
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: A Mol Iz Geven A Yidele -- אַ מאָל איז געװען אַ ייִדעלע
Genre: Folk/Lament
Subject: Family/Kadishl/Death
On album: J-033(a) (Lin Jaldati / Jiddischer Lieder)
Track ID: 31396
Vocal Jaldati, Lin -- יאַלדאַטי, לין
Piano Rebling, Eberhard -- רעבלינג, עבערהאַרד
First line: A mol is geven a yidele, a yidele, a yidele, hot er gehat…
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע, האָט ער געהאַט אַ…
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 1:40

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: J-025(a) (Jontef Der Himmel Lacht Klezmer Music & Yiddish Songs)
Track ID: 23432
Artist: Jontef
Vocal Langer, Michael Khaim
Arranger Gunther, Joachim
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: V0048
Track ID: 34096
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Pop

Title: They Ain't Makin Jews Like Jesus Anymore
Author: Friedman, Kinky
Genre: Novelty/Country Rock/Satire
Subject: Bigotry/Racism/Violence/Surprise/Jews/Jesus/Stereotype
Origin: Ephemera 797/Ephemera 1491
On album: N-031(a) (Now That Sounds Kosher)
Track ID: 33811
Vocal Friedman, Kinky
Vocal Friedman, Kinky
Artist: Texas Jewboys
First line: Well, a red-necked nerd in a bowling shirt was a guzzling a Lone Star beer,
Language: English
Style: Country Western
Length: 3:22

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: S-011(a) (Jewish Music By the Orchestra & Chorus of Benedict Silbverman)
Track ID: 6854
Artist Silberman, Benedict, Orch & Chorus
Arranger/Conductor Silberman, Benedict
First line: Hot a Yid A vaybele, hot er fun ir tsores,
Track comment: From the play "Hot a Yid a Vaybele"
Style: Instrumental

Title: Di Shtok Shpil -- די שטאָק שפּיל
Also known as: Eyner Hot A Shpil Batrakht
Author: Zunzer, Eliakum -- זונזער, אליקום
Composer: Zunzer, Eliakum -- זונזער, אליקום
Genre: Literary Origin/Maskilic
Subject: Game
Origin: Zunzer 230
Transliteration: Zunzer 145
Music: Zujnzer 145
On album: B-063(a)2 (Sarah Benjamin / Lidelakh Vol 2/ 101 Favorite Yiddish and Russian Folksongs)
Track ID: 22036
Vocal Benjamin, Sarah
First line: Eyner hot a shpil batrakht, a shpil mit a shtok,
First line (Yiddish):אײנער האָט אַ שפּיל באַטראַכט, אַ שפּיל מיט אַ שטאָק,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under "Eyner Hot A Shpil Batrakht"
Language: Yiddish
Style: Folk/Acapella

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: C-033(a) (International Yiddish Festival Cracow 1990)
Track ID: 13055
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Artist Klezmer Conservatory Band
Artist Netsky, Hankus
First line: Ay! Rumenye, oy, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):אײַ, רומעניע, אױ, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Recording made in Poland
Language: Yiddish

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: P-011(e) (Max Perlman Hot A Yid A Vaybele -- מאַקס פּערלמאַן האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע)
Track ID: 6849
Artist Perlman, Max and Gita Galina -- פּערלמאַן, מאַקס און גיטאַ גאַלינאַ
Artist Kreyzler, Marcel, orchester -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: Hot a Yid A vaybele, hot er fun ir tsores,
First line (Yiddish):האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע, האָט ער פֿון איר צרות,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the play "Hot a Yid a Vaybele"
Language: Yiddish
Style: Instrumental

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: K-027(a) (Art Raymond Requests Your Presence At a Jewish Wedding)
Track ID: 13033
Artist Kane, Harriet
Artist Marty Levitt Orchestra
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: A-005(e) (Misha Alexandrovich, Yiddish Songs of a Perished World/ Un Dokh Zing Ikh! -- און דאָך זינג איך)
Track ID: 28649
Vocal Alexandrovitch, Khazn Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
Conductor Kogan, Lev -- קאָגאַן, לעװ
Artist: Chamber Music Ensemble
First line: Iz gekumen a khazn in a kleyn shtetele, davenen a shabos, oy davenen a shabos,
First line (Yiddish):איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Track comment: O. Lichtenstein credited with music. Probably arranger.
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 5' 30

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-034(b) (Finjan Where Were You...Before Prohibition)
Track ID: 13061
Artist Finjan
Artist: Finjan
First line: Ay! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עײַ, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Three Professionals On A Probe -- אַ חזנדל אױף שבּת (פּאַראָדיע)
On album: xR-029(c)
Track ID: 15319
Artist Rechnitzer Rejects
First line: Iz gekumen a mol a khazn in a suburban area davenen oyf...
First line:איז געקומען אַ מאָל אַ חזן אין אַ סובורבאַן אַריע דאַװענען אױף שבֿת,
Track comment: Parody titled "Three Professionals On A Probe"

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: H-006(d) (Yiddish Songs and Dances)
Track ID: 519
Vocal Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Piano Rossokhotsky, A. -- ראָסאָכאָטסקי, אַ.
Arranger Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im farfaln...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרפֿאַלן...
Track comment: Recorded in USSR

Title: Khof Shaket -- חוף שקט
Author: Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer: Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Genre: Israeli
Subject: Sail Boat/Shore/Inlet
Additional song notes: Peaceful Shore
On album: B-007(n) (Theodore Bikel An Actors Holiday)
Track ID: 21024
Author Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Vocal Bikel, Theodore
Artist Ne'eman, Amatai, accordion
First line: Khof shaket mifras kat dokhi ro'ed lokhesh balat, bo
First line:חוף שקט מפרש קם, דכי רועד לוחש בלאט בוא
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A still shore, A small sail, trembling surf whispering...

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
Folder: 1188
Series: 4
Arranger: Sholem Secunda
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish /Transliteration
Publisher: Metro Music
Publisher address: 64 Second Ave, NY
Date: 1947
Provenance: Gendelman Gift
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 433
First line: Ekh rumanene (8), geven a mol a land a zise a sheyne,

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: B-051(a) (Yiddish Folksongs Orchestra Of The Jewish Theatre Bucharest)
Track ID: 16744
Artist Bucharest Jewish Theatre Orch
Conductor Schwartzman, Khaim -- שװאַרצמאַן, חיים
Vocal Abramovici, Trici
Vocal Markovitch, Karol -- מאַרקאָװיאש, קאָראָל
First line: Vos zhe vilstu, a shnayder far a man, a shnayder far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן, אַ שנײַדער פֿאָר אַ מאַן,

Title: A Fishele (Malin) -- אַ פֿישעלע
Author: Maze, A. -- מאַזע, אַ.
Composer: Malin, Yekhezkl -- מאַלין, יחזקל
Genre: Literary Origin
Subject: Children/Goldfish
Transliteration: CD K-029(j)/Alb H-002(c)
Translation: CD K-029(j)
On album: K-025(a) (Kinder Lider far der Heym un Shul Muzik fun Yekhezkl Malin -- קינדער לידער פֿאַר דער שול און הײַם מיט מוזיק פֿון יחזקל מאַלין)
Track ID: 155
Vocal Yaary, Sara -- יערי, שׂרה
Piano Graff, Leon Arye -- גראַף, ל. אַ.
Arranger Gutman, A.
First line: Oyf a kleynem tishele shteyt a bloye shisele,
First line (Yiddish):אױף אַ קלײנעם טישעלע, שטײט אַ בלױע שיסעלע,
Language: Yiddish

Title: Shperl Un Perl -- שפּערל און פּערל
Author: Miransky, Peretz -- מיראַנסקי, פּרץ
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Pearls/Tears/Misperception/Sparrow
On album: B-090(q) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 9 of 11 (A))
Track ID: 32340
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: A shperl hot a perele gefunen by di shaln, a perele fun a trerele fun oyg…
First line (Yiddish):...אַ שפּערל האָט אַ פּערעלע געפֿונען בײַ די שאַלן, אַ פּערעלע פֿון אַ טרערעלע פֿון אויג
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 1:53

Album title: Lebedeff, Aaron/ A Yidish Lidele/ A Yidish Meydl Darf A Yidishn Boy
Album ID: 012e
Format: 78rpm 10 inch
Publisher: Brunswick 67076
Comment: ...a Yidishn Boy (title 2).

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: M-053(a) (Meredith chante les tresores du folklore yiddish -- מערעדיט זינגט די אוצרות פֿון ייִדישן פֿאָלקלאָר)
Track ID: 21673
Artist Meredith -- מערעדיט
Artist Biota, Pablo, arr & piano
First line: Hot a yid a vaybele, hot a vayb a yidele,
First line (Yiddish):האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע, האָט אַ װײַב אַ ייִדעלע,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Viliamsburg (Yid) -- װיליאַמסבורג
On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20947
Author/Composer Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
Vocal Beigel, Fishl
Artist Berri, Suki, musical arrangements
Vocal Suki & Deng Chorus
First line: Viliamsburg, a mekhaye gor, voynen dortn fayne yidn...
First line:װיליאַמסבורג, אַ מחיא גאָר, װױנען דאָרטן פֿײַנע ייִדן, אױף מיר אַזאַ..
Track comment: Vi Undzer Got/ A Gute Vokh A Gutn Khoydesh/ A Gants Yor Frey

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-028(m) (The Barry Sisters/ Their Greatest Yiddish Hits)
Track ID: 36508
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Arranger Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 4:01

Title: A Kiele -- אַ קיעלע
Author: Broydo, Kasriel -- ברױדאָ, כּתריאל
Genre: Pastoral/
Subject: Cow/Calf/Shepherd/Birth/Grass/Milk/Father/Illness/
On album: B-096(a) (Songs of the Heart / Yekhiel Burgin/ Lider fun Hartsn -- לידער פֿון האַרצן אין ייִדיש\ יחיאל בורגין. שירים מהלב)
Track ID: 33468
Vocal Burgin, Yekhiel -- בורגין, יחיאל
Arranger/Conductor Tarski, Alexander -- טאַרסקי, אַלעקסאַנדער
First line: S'hot zikh a ku, a groyse tsushpreyt, tsugosn a…, a breytn,
First line (Yiddish):ס'האָט זיך אַ קו, אַ גרויסן צושפּרייט, צוגאָסן אַ ..., אַ ברייטן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:23

Title: Khaim Popukal (Instr, Medley) -- חיים פּאָפּוקאַל (רוסיש)
On album: K-088(a) (Di Naye Kapelye -- די נײַע קאַפּעליע)
Track ID: 27461
Artist Di Naye Kapelia -- די נײַע קאַפּעליע
First line: Zhyl, byl byednyi Khiam, Nikem ne Zamyechayem, I alte zakhn
Track comment: Szol a Kakas/ rikud nigunim/ Nokh A Bisl/ Hot A Yid A Vayb..

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: C-038(a) (Beth Anne Cole Yiddish Songs Song Under The Stair)
Track ID: 25198
Artist Cole, Beth Anne
Artist Davis, Lona Davis, piano
Guitar Katz, Brian
First line: Vos zhe vilstu, a shuster far a man, a shuster far a man,
First line:װאָס זשע װילסטו, אַ שוסטער פֿאַר אַ מאַן, אַ שוסטער פֿאָר אַ מאַן,
Track comment: in the style of Martha Schlamme

Title: Khof Shaket -- חוף שקט
Author: Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer: Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Genre: Israeli
Subject: Sail Boat/Shore/Inlet
Additional song notes: Peaceful Shore
On album: E-003(c) (Ron Eliran Golden Songs of Israel)
Track ID: 8256
Author Ze'ev, A Ben -- זאב, א. בּן
Composer Ne'eman, Amatai -- נאמן, אמיתי
Vocal Eliran, Ron -- אלירן, רן
First line: Khof shaket mifras kat dokhi ro'ed lokhesh balat, bo
First line:חוף שקט מפרש קם, דכי רועד לוחש בלאט בוא
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: A peaceful shore, a small inlet. The wave whisper invitingly

Title: Hot Jewish Chicks
Author: Altman, Sean
Author: Tannenbaum, Rob
Composer: Altman, Sean
Composer: Tannenbaum, Rob
Genre: Novelty/Ribald/Humorous/Bawdy/Vulgar
Subject: Women/Jewish/
Origin: Ephemera 1101
On album: U-008(a) (What I Like About Jew/ Unorthodox/ Songs by Sean Altman and Rob Tannenbaum)
Track ID: 36290
Vocal Altman, Sean
Guitar Greenwalt, Roger
Drums Waldmann, Clem
Sax/Horn Arrangement McGinnis, Mike
Bass Chatzky, Jeremy
Piano Yazbek, David
First line: There's a Roxy looking Foxy in a mink, there's a Becky Tishman giving me a wink,
Language: English
Style: Pop/Novelty/Swing
Length: 3:33

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: B-012(k) (Mike Burstyn Rozhinkes mit Mandlen and other great...songs -- מײַק בורשטײן ראָזהינקעס מיט מאַנדלען און באַליבטע ייִדישע לידער)
Track ID: 13048
Vocal/Director Burstein, Mike -- בורשטײַן, מײַק
Artist Winternitz, Dr. Khanan -- וינטרניץ, ד"ר חנן
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a fayne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ פֿײַנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: R-024(a) (Rozhinkes Mit Mandlen A Montage/Documentary)
Track ID: 13041
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Vocal Grey, Joel
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Columbia KC 32252 and Lebedeff from Album L-02(a)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(a) (Aaron Lebedoff Sings Rumania, Rumania and other Yiddish...)
Track ID: 13035
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Yidish Kind -- אַ ייִדיש קינד
Also known as: Dos Farvoglte Kind
Also known as: Yalda Yehudi
Also known as: Yeled Yehudi
Also known as: A Jewish Child
Composer: Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Genre: Holocaust
Subject: Mother/Child/Strangers
Origin: Ephemera 1203/Vinkov 4 103/ML WAH 72/Alb V-001(a)
Transliteration: Vinkov 4 103/ML WAH 72/Ephemera 1458 2013
Translation: Ephemera 1204Vinkov 4 103/ML WAH 73/Ephemera 1458 2013
Music: Vinkov 4 103/ML WAH 73
Additional song notes: A Jewish Child Hebrew Adaptation with Album Notes V-001(b) and Ephemera 1203/Ephemera 1458 See 2013 for translat and translit Album ID Vo290(20 What's Not To Like - 2013
On album: B-003(y) (Sidor Belarsky Sings "Songs Of The Holocaust")
Track ID: 23373
Author Kheytin-Weinstein Khana -- חײטין, חנה
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Conductor Orchestra and Chorus Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: In a Litvish derfl vayt, In a shtibl in a zayt. Durkh a...
First line (Yiddish):אין א ליטװיש דערפֿל װײַט, אין אַ שטיבל אין אַ זײַט. דורך אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Duplicate B-03(a) Recorded under title "Dos Yidish Kind"
Language: Yiddish

Title: A Nar (Bachlund) -- אַ נאַר (באַכלונד)
Genre: Folk Saying
Subject: Fool/Half Prophet
Additional song notes: Four Folk Sayings
Folder: 900
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Publisher: Gary Bachlund
Date: 2007
Provenance: From the Internet
First line: A gantser nar iz a halber novi, a halber novi iz a gantser..
First line (Yiddish): אַ גאַנצער נאַר איז אַ האַבער נביא, אַ האַבער נביא איז אַ גאַנצער נאַר

Title: Hot A Yid A Vaybele -- האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע
Author: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Composer: Goldstein, Morris -- גאָלדשטייַן, מאָריס
Genre: Folk/Humorous
Subject: Marriage/Husband/Wife/Conflict/Incompetent/Food
Origin: Kammen JT 66/Sheet Music Dopsie 29
Transliteration: Rubin Voi 165/Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Translation: Rubin Voi 165
Music: Kammen JT 32/Sheet Music Dopsie 29
Additional song notes: A Jew Has A Wife! See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 12 for transliteration and music
On album: R-039(a) (Our Heritage RUTH Sings Yiddish Songs)
Track ID: 6851
Artist Ruth
Artist Ruben, Jules, piano acc
First line: Hot a yid a vaybele, hot a vayb a yidele,
First line (Yiddish):האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע, האָט אַ װײַב אַ ייִדעלע,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: H-023(b) (The Hester Street Troupe Sounds of the Shtetl)
Track ID: 23841
Artist Hester Street Troupe
First line: Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 13038
Author/Composer/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Fun Vigele Biz Der Khupa -- פֿון וויגעלע ביז דער חופּה
Author: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Composer: Doctor, Rubin -- דאָקטאָר, רובין
Genre: Theater/Lament
Subject: Birth/Child/Passages/Sickness/Death Mourning
Folder: 497
Series: 4
Arranger: Kortchmaroff, M.
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: S. Schenker
Publisher address: 66 Canal Street, New York, NY
Date: 1917
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 233
First line: A simkhe, a freyd, a glik a nekhume….
First line (Yiddish): ...אַ שמחה, אַ פֿרייד, אַ גליק, אַ נחמה
Notes: Black lettering, Yiddish/English. Photo of Emma London (Poet). Price 35 cents. Yiddish words inside front cover. Also includes sample fragment of "Di Mizinkes Shlof Lid".

Title: A Zun Mit A Regn -- אַ זון מיט אַ רעגן
Author: Naydus, Leyb -- נײַדוס, לײב
Composer: Moskowitz, Martin -- מוסקוביץ, מרטין
On album: Z-025(a) (Las Canciones Del Zeide)
Track ID: 32655
Vocal Wainer, Rivka
First line: A zun mit a regn, a zun mit a regn, es lakhn mir goldene…
First line (Yiddish):אַ זון מיט אַ רעגן, אַ זון מיט אַ רעגן, עס לאַכן מיר גאָלדענע...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 1:51

Title: Arbeyt (Ehrlikh) -- אַרבײט (עהרליך)
On album: Y-005(m) (Di No 14 Yom Tov Ehrlikh -- די יום טוב עהרלעך 14)
Track ID: 1431
Author/Composer/Vocal Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
First line: A kuter, a preser, experience iz beser, a kekher a veyter...
First line:אַ קוטער, אַ פּרעסער, עקספּיריענס איז בעסער, אַ קעכער, אַ װײטער..

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: V-023(a) (Monica Vardimon/ The Songs of my Heart/ Di Lider Fun Mayn Harts -- די לידער פֿון מײַן האַרץ \מוניקה ורדעמון)
Track ID: 36353
Violin Mareinowski, Wojciech
Clarinet Witko, Janusz
Piano/Synthsizer Kluzowicz, Jerzy
Clarinet/Bass Clarinet Cielecki, Jan
Vocal Vardeman, Monica -- ורדימון, מוניקה
First line: Ekh! Rumenye (6x), geven a mol a land a zise, a sheyne, dort tsu voynen iz..
First line (Yiddish):עך, רומעניע (6), געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שיינע, דאָרט צו װױנען איז אַ ...
Language: Yiddish
Style: Theatre/Vaudville/Concert
Length: 4:03

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: G-007(a) (The Grand Music Hall of Israel -- הבלט הגדול מיוזיקהול מישׂראל להקה רשמית של ישׂראל)
Track ID: 19079
Vocal Yarkoni,Yaffa -- יפה ירקוני
Artist Grand Music Hall Of Israel -- הבלט הגדול מיוזיקהול מישׂראל
Arranger Graziani, Yitskhak -- גרציאני, יצחק
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: A Yingele, A Meydele -- אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע
Author: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
Genre: Adaptation/Children
Subject: Boy/Girl/Dancing/Family/Grandparents/Parents
Origin: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Transliteration: ML SOG 16Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Translation: ML SOG 16)/Alb G-017(a)/B-207(a)
Music: ML SOG 16Alb B-004(c)
Additional song notes: lyrics adapted from folksong "Der Rebele, Der Gabele" Words and Music adapted by Mikhl Gelbart
On album: Alb B-207(a)
Track ID: 41909
Vocal Bilinska, Ola
First line: A yingele, a meydele, a meydele, a yingele, lomir ale geyn tantsn…
First line (Yiddish):אַ ייִנגעלע, אַ מײדעלע, אַ מײדעלע, אַ ייִנגעלע, לאָמיר אַלע גײן טאַנצן,
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:54

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: Y-034(a) (Yiddish Songs/ Tous les plus grands tubes Yiddishes du monde)
Track ID: 39181
First line: Ay, Rumenye Rumenye, geven a mol a land a zize ir a shayne
Language: Yiddish

Title: Vos Iz Vikhtik -- װאָס איז וויכטיק
Also known as: Vikhtik
Author: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Composer: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Genre: Khasidic (Neo)/Instructional
Subject: Faith/Priorities/Values
Origin: Alb S-089(b)/Alb N-026(a)/Alb 054(A)
Transliteration: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Translation: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Additional song notes: What Is Important
On album: L-054(a) (My Treasure/ Mayn Oytser/ Sherm Labovitz Sings Gems Of Yiddish Art &Folk Songs -- מײַן אוצר)
Track ID: 28422
Vocal Labovitz, Sherman
Violin Weinberger, Marvin
Piano/Arranger Botwinik, Sender (Alexander) באָטװיניק, סענדער, (אַלעקסאַנדער)
First line: Vikhtik iz a shabos koydesh, a guter vokh un a gutn khoydesh, vikhtig is a..
First line (Yiddish):װיכטיק איז אַ שבּת קודש, אַ גוטער װאָך און אַ גוטן חודש,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 02:46

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: M-032(b) (Maxwell Street Klezmer Band Wedding Party)
Track ID: 13056
Artist Maxwell St Klezmer Band
Vocal Lippitz, Lori
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language: Yiddish

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: J-024(a)1 (Judische Lebenswelten /Patterns of Jewish Life 1/Berlin 1992)
Track ID: 22280
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
Narration Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment: Excerpts from "The Golden Age of Yiddish Theatre"
Language: Yiddish

Title: Vos Tate Mame Hobn Lib -- װאָס טאַטע מאַמע האָבן ליב
On album: L-002(e) (Aaron Lebedeff on 2nd. Avenue 24 Songs Hits...Yiddish Stage)
Track ID: 16713
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Hert fun mir a lidl a sheyninke, hert fun mir a lidl a...
First line:הערט פֿון מיר אַ לידל אַ שײנינקע, הערט פֿון מיר אַ לידל אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Lomir Ale Zingen A Zemerl -- לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל
Also known as: A Zemerl
Also known as: Di Negidim Un Di Kaptsonim
Also known as: Lekhem, Bosor V'dogim
Genre: Folk/Humorous
Subject: Class/Rich/Poor/Food/Meat/Fish/Bread/Tsimes/Contrast
Origin: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/Alb J-034(a)/Epelboym 26
Transliteration: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/K-059(d)/Alb J-034(a)/Epelboym 26/Ephemera 1428-2015
Translation: Alb B-017(a)/Alb F-001(c)/Alb A-034(a)/Ephemera 1428-2015 /Alb 1299(a & b)
Music: ML MTAG 156/Epelboym 26
Additional song notes: Published under the title "A Shnayderl" Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album: F-022(a) (The Feder Sisters / Some Like It Yiddish)
Track ID: 9329
Vocal Feder Sisters -- פֿעדער שװעסטער
Vocal Sloan, Mimi
Vocal Feder, Sylvia -- פֿעדער, סילװיע
First line: Lomir ale zingen, lomir ale zingen, a zemerl, a zemerl tsu..
First line:לאָמיר אַלע זינגען, לאָמיר אַלע זינגען, אַ זמרל, אַ זמרל צו גאָט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Sing, sing, a zemerl, swing, swing, swing a zemerl,
Language: Yiddish/English

Title: Harbst Vintn -- האַרבסט װינטן
Author: Yoakhimovitsh, Avrom -- יאָאַכימאָװיטש, אַבֿרהם
Composer: Gelbart, Mikhl -- געלבאַרט, מיכל
On album: J-008(a) (A Collection of Yiddish Songs Lyrics by Abraham Joachimowicz -- איך בענק נאָך דעם ניגון)
Track ID: 6115
Vocal Kwartin, Khazn Zanvl -- קװאַרטין, חזן זאַנװל
Piano Reisenman, Bob
First line: Loyft a vint, fliet a vint, kumt a vint tsu reysen. Yogt a..
First line:לױפֿט אַ װינט, פּליִט אַ װינט, קומט אַ װינט צו רײסן. יאָגט אַ װינט..

Title: Freydele -- פֿרײדעלע
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Genre: Theater
Subject: Love/Memory/Home/Aging
Origin: Alb T-005(b)
On album: T-005(b) (Chaim Towber Anniversary Record)
Track ID: 5362
Artist Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
First line: Ikh gedenk a shetele a kleyne, a shtibl vayse, a reyne,
First line (Yiddish):איך געדענק אַ שטעטעלע אַ קלײנע, א שטיבל װײַסע, אַ רײנע,
Language: Yiddish

Title: Dos Iz Di Libe Haynt -- דאָס איז די ליבע הײַנט
Author: Bader, Sheyne Rukhl -- באַדער, שײנע רחל
Genre: Theater
Additional song notes: This Is Today's Love
On album: P-011(e) (Max Perlman Hot A Yid A Vaybele -- מאַקס פּערלמאַן האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע)
Track ID: 4056
Vocal Grinhoyz, Sara & Aron Marmur -- גרינהױז, שׂרה און אהרן מאַרמור
Artist: Kreyzler, Marcel, orchestra -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: A gutn ovent (2), a gants simpatish bukher…
First line (Yiddish):אַ גוטן אָווענט(2), אַ גאַנץ סימפּאַטש בחור...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Hot A Yid A Vaybele"
Language: Yiddish

Title: Sorele Iz In Vald Avek -- שׂרהלע איז אין װאַלד אַװעק
Genre: Children
Subject: Forest/Flowers/Bouquet/Cuckoo/Future/Longevity
Origin: Alb T-027(b)/Gelb GB 10
Transliteration: Alb T-027(b)
Translation: Alb T-027(b)
Music: Gelb GB 10
On album: A-050(b) (Jewish Vocal Quartet/ Jamda/ Klezmer Ensemble "Simkha")
Track ID: 35402
Vocal Jamda
Vocal/Artistic Director Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Vocal Ovrutskaya, Yana -- אָוורוטסקײַאַ, יענע
Vocal Achkinazi, Maria
Vocal Gafner, Vassily -- גאַפֿנער, וואַסילי
Artist: Klezmer Ensemble Simkha -- קלעזמער אַנסאַמבל שׂימחה
Artistic Director/Violin Sonts, L.
Clarinet Gilfanov, A.
Keyboards Steinman. V.
Drums Nourullin, E.
Bass Guitar Kourbangaleev, A.
First line: Shurele iz in vald avek, zukhn....a bukyet, ket ket, un a vald avegeshtimt,...
First line (Yiddish):שורעלע איז אין וואַלד אַוועק, זוכן...בלומען אַ בוקעט, קעט קעט,
Language: Yiddish
Style: Concert/Folk/
Length: 1:42

Title: Ikh Bin A Bokher A Hultay -- איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי
Author: Kulbak, Moyshe -- קולבאַק, משה
Genre: Folk/USSR
Subject: Wanderer/Carefree/Youth
Origin: Steinberg 157/Alb J-020(b)
Transliteration: Alb J-002(b)
Translation: Alb J-002(b)
Music: Steinberg 156
On album: G-006(e) (Melodies of Israel with Didier Boland Orch Sarah Gorby)
Track ID: 18841
Vocal Gorby, Sarah -- גאָרבי, שׂרה
Artist: Boland, Didier Orchestra
Piano Gruenberg, Eli piano
First line: Ikh bin a bokher a hultay, hob ikh mir a shtekn,
First line:איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי, האָב איך מיר אַ שטעקן,
Track comment: Recorded under "The Tramp" - "The Wanderer"

Title: Vos Zhe Vilstu ? -- װאָס זשע װילסטו ?
Also known as: Mayn Tayer Kind
Genre: Folk
Subject: Occupation/Husband/Mother/Daughter/Match
Origin: Bugatch 106
Transliteration: Silverman SJP 6/Alb R-001(a)/Gold Zem 156/Irza 17/Ephemera 1458
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-001(a)/Silverman SJP 7/Bugatch 106/Ephemera 1458
Music: Silverman SJP 6/Gold Zem 155/Irza 17/Bugatch 106
Additional song notes: See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: B-014(b) (Belina Siegfried Behrend Jiddish Songs "Es Brennt")
Track ID: 16745
Artist Belina & Siegfried Behrend
Arranger/Guitar Behrend, Siegfried
First line: Vos zhe vilstu, tokhterl, a shnayder far a man, a shnayder..
First line:װאָס זשע װילסטו, טאָכטערל, אַ שנײַדער פֿאַר אַ מאַן, אַ שנײַדער פֿאָר...
Track comment: Recording made in Germany

Title: Di Malke Kumt Tsum Melekh -- די מלכּה קומט צום מלך
Also known as: In Droysn Iz A Regn
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Seltzer, Dov -- זלצר, דב
Genre: Literary Origin/Theatre/Purim Shpil
Subject: Queen Esther/King Ahashereus/Purim
Origin: Manger Meg 36/Manger SB 67
Translation: Manger Wolf 48
Music: Manger SB 67
On album: M-003(g) (Hamegila 83 -- המגילה 83)
Track ID: 3651
Vםבשך Segal, Yonaton and Megila 83 Ens -- סגל, יהונתן ומקהלה
First line: In droysn iz a regn, in droysn iz a vint,
First line (Yiddish):אין דרױסן איז אַ רעגן, אין דרױסן איז אַ װינט,
Track comment: Recorded under title "In Droysn Iz A Regn"
Language: Yiddish

Title: Bay A Taykhele -- בײַ אַ טײַכעלע
Also known as: Bay A Taykhl
Also known as: Poor Little Girl
Genre: Folk/Love/Lament
Subject: Stream/Tree/Love/Disappointment
Origin: Ber Fef 130/Gold Zem 159
Transliteration: Gold Zem 159/CD A-005(e)
Translation: CD A-005(e)
On album: A-005(a) (Misha Alexandrovitsh The Yiddish Song -- מישאַ אַלעקסאַנדראָװיטש דאָס ייִדישע ליד)
Track ID: 28648
Vocal Alexandrovitch, Khazn Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
Conductor Kogan, Lev -- קאָגאַן, לעװ
Artist: Chamber Music Ensemble
First line: Bay a taykhl vakst a boyml, vaksn oyf im tsvaygn, mit alemen redstu,
First line (Yiddish):בײַ אַ טײַכל װאַקסט אַ בױמל, װאַקסן אױף אים צװײַגן, מיט אַלעמען רעדסטו,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Same melody as "Nor A Mame"
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3' 16"

Title: A Mol Iz Geven A Yidele -- אַ מאָל איז געװען אַ ייִדעלע
Genre: Folk/Lament
Subject: Family/Kadishl/Death
On album: E-014(d) (ESPE Jiddische Lieder 2 Sog nischt kejmol, as du gejst dem leztn weg -- עספּע ייִדישע לידער 2 זאָג ניט קײנמאָל, אַז דו גײסט דעם לעצטן װעג)
Track ID: 31968
Accordion Franek, Franz
Vocal, Guitar Bollinger-Erb, Gabi
Vocal, Guitar Bollinger, Hans
Guitar, Mandolin, Waldzither, Arranger Krennrich, Walter
Violin, Viola Rath, Wolfgang
First line: amol iz geven a yidele, a yidele, a yidele…
First line (Yiddish):אַמאָל איז געװען אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע, אַ ייִדעלע…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Folk/Concert

Title: They Ain't Makin Jews Like Jesus Anymore (Vid
Author: Friedman, Kinky
Genre: Novelty/Country Rock/Satire
Subject: Bigotry/Racism/Violence/Surprise/Jews/Jesus/Stereotype
Origin: Ephemera 797
On album: V0120 (Kinky Friedman/Proud To Be An A**Hole From El Paso (Video))
Track ID: 35235
Member Texas Jewboys Boles, Buster ("BB")
Member Texas Jewboys Culpepper, Thomas William ("Wichita")
Vocal/Director Texas Jewboys Friedman, Kinky
Member Texas Jewboys Jacobs, Ken "Snakebite"
Member Texas Jewboys Shelby, Jeff ("Jewford")
Member Texas Jewboys Skycab Adam
First line: Well, a red neck nerd in a bowling shirt guzzling a Lone Star beer...
Language: English
Style: Country/Pop

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: S-047(a) (Shalom Music of the Jewish People)
Track ID: 330
Artist Jolson, Al
Artist Bring, Lou, Orch Cond
Arranger Binder, Abraham Wolf
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...,
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish

Title: Tshiribim Tshiribom -- טשיריבים (לאָמיר זינגען קינדערלעך)
Genre: Folk/Humorous
Subject: Holiday/Khasidim/Food/Rebe/Chelm
Origin: GYF 32/Alb F-024(e)/
Transliteration: GYF 35/Alb L-048(a)/Gold Zem 269
Translation: GYF 35/Alb L-048(a)/
Music: GYF 33/Gold Zem 267/
On album: C-033(a) (International Yiddish Festival Cracow 1990)
Track ID: 15574
Artist Tentser, Golda -- טענצער, גאָלדאַ
First line: Lomir zingen, kinderlekh, a nigundl tsuzamen, a nigundl a..
First line (Yiddish):לאַמיר זינגען, קינדערלעך, אַ זמרל צוזאַמען, אַ ניגונדל אַ...
Track comment: Combo of Tshirbim (food) with Rebns Nisim
Language: Yiddish

Title: Vi Halt Ikh -- װי האַלט איך
On album: P-011(e) (Max Perlman Hot A Yid A Vaybele -- מאַקס פּערלמאַן האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע)
Track ID: 16555
Author Bader, Sheyne Rukhl -- באַדער, שײנע רחל
Artist Perlman, Max -- פּערלמאַן, מאַקס
Artist Kreyzler, Marcel, orchestra -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: Ikh vel aykh dertsayln a mayse, sheyne meydl,
First line:איך װעל אײַך דערצײלן אַ מעשׂה, שײנע מײדל,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Hot A Yid A Vaybele"

Title: Rumenye, Rumenye -- רומעניע, רומעניע
Author: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Composer: Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Genre: Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject: Rumania/Place/Food/Women
Origin: GYF 12
Transliteration: Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation: Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music: Warem 175/GYF 12
On album: F-009(c) (Para Cantar y Reir Leo Fuchs - Freidele Oysher -- ייִדישער הומאָר)
Track ID: 13051
Artist Fuchs, Leo -- פֿוקס, לעאָ
First line: Ekh! Rumenye, geven a mol a land, a sheyne.
First line (Yiddish):עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד, אַ שײנע.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Gehat Hob Ikh A Heym (Gorovets) -- געהאַט האָב איך אַ הײם (גאָראָװעטס)
Author: Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Composer: Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Genre: Holocaust/Lament
Subject: Poverty/Peace/Destruction/Malice/Loss
Origin: Vinkov 4 127/Gebir MLZ 127/Gebir ML 109/ Gebir Lemm 245
Transliteration: Vinkov 4 127/Alb L-025(a)/CD K-059(b)/Gebir Lemm 245/Alb O-016(b)
Translation: Vinkov 4 127/Gebir SIMC 139/CD K-059(b)/Alb O-016(b)
Music: Vinkov 4 127/Gebir Lemm 244/ Alb L-025(a)
Additional song notes: Once I Used To Have A Home
On album: L-025(a) (Manfred Lemm & Ensemble "Gehat Hob Ich a Hejm")
Track ID: 5580
Artist: Manfred Lemm Ensemble
First line: Gehat hob Ikh a heym, a varem shtikl roym, a bisl virtshaft,
First line (Yiddish):געהאַט האָב איך אַ הײם, אַ װאָרעם רױם, אַ ביסל װירטשאַפֿט, װי בײַ...
Track comment: Cassette from West German album borrowed from Morrie Helzner
Language: Yiddish

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: P-038(b) (Pressburger Klezmer Band / Ot Azoy)
Track ID: 32560
Arrangement Pressburger Klezmer Band -- פּ ק בּ
Vocal Ballova, Linda
Violin/Vocal Werner, Andrej
Clarinet Lago, Miro
Viola Alexander, Daniel
Piano/Synthesizer Suska, Pavol
Drums/Percussion Oros, Martin
Double Bass Alexander, Samo
Udu Drum Lopi
First line: Bay dem shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):בײַ דעם שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Language: Yiddish
Style: Klezmer
Length: 2:24

Title: Tshiribim Tshiribom -- טשיריבים (לאָמיר זינגען קינדערלעך)
Genre: Folk/Humorous
Subject: Holiday/Khasidim/Food/Rebe/Chelm
Origin: GYF 32/Alb F-024(e)/
Transliteration: GYF 35/Alb L-048(a)/Gold Zem 269
Translation: GYF 35/Alb L-048(a)/
Music: GYF 33/Gold Zem 267/
On album: V-023(a) (Monica Vardimon/ The Songs of my Heart/ Di Lider Fun Mayn Harts -- די לידער פֿון מײַן האַרץ \מוניקה ורדעמון)
Track ID: 36350
Violin Mareinowski, Wojciech
Clarinet Witko, Janusz
Piano/Synthsizer Kluzowicz, Jerzy
Clarinet/Bass Clarinet Cielecki, Jan
Vocal Vardeman, Monica -- ורדימון, מוניקה
First line: Lomir zingen, kinderlekh, a zemerl tsuzamen, a nigundl, a freylekhn,
First line (Yiddish):לאַמיר זינגען, קינדערלעך, אַ זמרל צוזאַמען, אַ ניגונדל אַ...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 4:12

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: K-059(d) (Daniel Kempin/ Mazl Un Shlamazl -- מזל און שלימזל)
Track ID: 22970
Artist Kempin, Daniel
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: T-003(i) (Tova Ben Tsvi/ Sabbath and Holiday Songs/ Shabos un Yomtov Lider -- טובה בן־צבי\ שבת און יום טוב לידער)
Track ID: 36533
Vocal Ben-Tsvi, Tova
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Language: Yiddish
Style: Concert/Folk
Length: 1:30

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: K-069(a) (A Feygele Zingt/Yiddish Theatre & Folksongs/Faye Kellerstein)
Track ID: 22621
Vocal Kellerstein, Faye
Orchestrations, Accompanist Klaplan, Jordan
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Ta'am Ha'man -- טעם המן
Also known as: Bat Shirati
Also known as: Gizratekh
Author: Navon, Y. A. -- נבון, י. א.
Composer: Navon, Y. A. -- נבון, י. א.
Genre: Love/Israeli
Subject: Love/Manna/Lips/Honey/Beauty/Taste/Desire/Passion
Origin: DeRoy 37/
Transliteration: De/roy 37/Alb K-001(a)Alb O-006(k)/Ephemera 1520 p 47
Translation: Alb K-001(a)/Alb O-006(k)/Ephemera 1520 p 47
Music: Ephemera 1520 p 47
Additional song notes: "The Taste of Manna"/Melody in the style of Turkish Jews.
On album: O-006(c) (A Town Hall Concert Oranim Zabar Geula Gill)
Track ID: 20896
Artist Gil, Geula -- גיל, גאולה
Arranger Seltzer, Dov -- זלצר, דב
First line: Bat shirati ufee na, mul tamati kayona,
Track comment: Wing of my song, fly away, fly to my beloved like a dove,
Language: Hebrew

Title: Dos Lebn Iz A Kholem -- דאָס לעבן איז אַ חלום
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Genre: Theater
Subject: Life/Illusion/Passage/Disappearance/Speed/
Additional song notes: Melody adapted from Sibelius
Folder: 722
Series: 4
Arranger: Adapted from Sibelius
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Chaim Towber
Publisher address: New York, NY
Date: 1949
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 564
First line: Dos lebn iz a kholem, a shtrebn tsu dem glik….
First line (Yiddish): דאָס לעבן איז אַ חלום, אַ שטרעבן צו דעם גליק,
Notes: Black lettering, Yiddish/English. Large photo of Chaim Towber. "Life Is A Dream is broadcast over Radio Station WEVD Kc, Monday through Friday at 8:45AM." Four verses in Yiddish on back cover.

Title: A Libe Geshikhte -- אַ ליבע געזיכטע
Author: Driz, (Shika) Ovsey -- דריז, (שיקאַ) אָװסײ
Composer: Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Genre: Literary Origin
Subject: Love/Letter/Youth/Regret
On album: A-050(a) (Ashkenazim /Jewish Vocal Quartet/ Fun Yener Zayt Lid/ -- אַשכּנזים \ פֿון יענער זײַט ליד)
Track ID: 32446
Vocal Ashkenazim
Vocal/Arranger Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Vocal Ovrutskaya, Yana -- אָוורוטסקײַאַ, יענע
Vocal Ivakh, Alina -- איוואַך, אַלינאַ
Vocal Gafner, Vassily -- גאַפֿנער, וואַסילי
First line: Volt dir geshikt a libes briv mit a lid, bin ikh a yingl nokh narish un yung,
First line (Yiddish):וואָלט איך געשיקט אַ ליבעס בריוו מיט אַ ליד, בין איך אַ ייִנגל נאָך נאַריש און יונג,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Quartet
Length: 2:57

Title: Ikh Bin A Bokher A Hultay -- איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי
Author: Kulbak, Moyshe -- קולבאַק, משה
Genre: Folk/USSR
Subject: Wanderer/Carefree/Youth
Origin: Steinberg 157/Alb J-020(b)
Transliteration: Alb J-002(b)
Translation: Alb J-002(b)
Music: Steinberg 156
On album: S-093(a)2 (Leo Summergrad Yiddish Folksongs 1959 Vol 2 of 2)
Track ID: 23186
Vocal Summergrad, Leo
First line: Ikh bin a bokher a hultay, hob ikh mir a shtekn,
First line:איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי, האָב איך מיר אַ שטעקן,

Title: Hungarian Dance (Eng)
On album: G-041(a) (The Golden Gate Gypsy Orchestra of America and California)
Track ID: 20296
Author Wise, David
Composer Brahms, Johannes
Artist Golden Gate Gypsy Orchestra
First line: Sing and dance and whistle a tune, kiss me, you fool,...
Track comment: Orchestra a/k/a/ "Traveling Jewish Wedding"

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
Folder: 1183
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: J. & J. Kammen Music Co
Publisher address: 1619 Broadway, New York, NY
Date: 1932
Provenance: Gendelman Gift
First line: A kalte nakht, a neblikdike, finster umentum, shteyt a...
First line (Yiddish): אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעבילדיקע, פֿינסטער אומעאום,שטייט אַ ייִנגעלע

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: G-013(d)5 (Song of the Golden Land Lectures 09 and 10)
Track ID: 325
Vocal Hershman, Khazn Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 9, Song of the Golden Land, Golden Age of Khazonim
Language: Yiddish

Title: Sabra'le -- סאַבראַ'לע
Author: Oksenberg, Yosef -- אוקסנבּרג, יוסף
Composer: Blitental, Dan -- בליטענטאַל, דן
Genre: Pop
Subject: Sabra/Beauty/Flower/Rose/Shir Hashirim/Pedigree/Maiden
On album: S-008(c) (Lea Szlanger in Song -- לאה שלאַנגער זינגעציק)
Track ID: 31013
Vocal Szlanger, Lea -- שלאַנגער, לאה
First line: Zi iz a blimele vos lakht, a zise zise sabrale, zi iz a sheyne royz vos blit,
First line (Yiddish):זי איז אַ בלימעלע װאָס לאַכט, אַ זיסע זיסע סאַבראַלע, זי איז אַ שיינע רויז...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop

Title: Farhoyln -- פֿאַרהיילן
Author: Zaretsky, Hinde -- זאַרעטסקי, הינדע
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Disposition/Disappointment/Change
Origin: Bogdanski 4 85
Transliteration: Bogdanski 4 31
Translation: Bogdanski 4 84
Music: Bogdanski 4 31
On album: B-090(n) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 7 of 11 (B))
Track ID: 32293
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Oyftoykhn zol far mayn gemit in a tog a likhtikn, a klorn,
First line (Yiddish):אויפֿטויכן זאָל פֿאַר מײַן געמיט אין אַ טאָג אַ ליכטעקן, אַ קלאָרן,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:17

Title: Der Zeygerl -- דער זייגערל
Author: Oved, Moshe -- עובֿד, משה
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Time/Clock/Huband/Wife/Separation
On album: B-090(i) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 5 of 11 (A))
Track ID: 32187
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Tik tik..hob mikh zikh a zeygerl, a shveygerl, a peygerl,
First line (Yiddish):טיק טיק..האָב איך מיר אַ זייגערל, אַ שווייגערל, אַ פּייגערל,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 3:27

Title: Baym Rebns Tish (Lutski) -- בײַם רבּנס טיש (לוצקי)
On album: G-012(a) (Herts Grosbard Readings....Eliesar Steinberg....A. Lutsky -- הערץ גראָסבאַרד װאָרט קאָנצערט אַליעזר שטײנבאָרג... אַ לוצקי)
Track ID: 19250
Vocal Grosbard, Hertz -- גראָסבאַרד, הערץ
First line: Der rebe tsugast in a shtetl fraytik tsunakht, in a shul,
First line (Yiddish):דער רבּי צוגאַסט אין אַ שטעטל פֿרײַטיק צונאַכט, אין אַ שול,
Track comment: Improvisations by A. Lutski לוצקי .אַ פֿון אימפֿראָװיזאַציעם
Language: Yiddish

Title: A Yidish Meydl Darf A Yidishn Boy -- אַ ייִדיש מײדל דאַרף אַ ייִדישן בױ
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: TheaterInstructional
Subject: Advice/Intermarriage/
Transliteration: Alb J-024(a)1
Translation: Alb J-024(a)1
Additional song notes: From the musical "A Night In California"
On album: K-010(g) (32 World Famous Artists Sing Oldies Of The Yiddish Theatre)
Track ID: 21193
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
Narration Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
Narration Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: A yidish meydl darf a yidishn boy, a sheyne meydl un er..
First line (Yiddish):אַ ייִדיש מײדל דאַרף אַ ייִדישן בױ, אַ שײנע מײדל און ער דאַרף זײַן..
Track comment: Az Men Farzukht/ Nye Platsh Mama/ Nervn/ Farvos Hob Ikh/ ...
Language: Yiddish

Title: Man daref bahalten -- מען דארף באהאלטן
On album: S-225(h) (Lipa Schmeltzer / Leila V'Leila/ Higher and Higher/ Heylige Negunim -- ליפּאַ שמעלצער \ לעילא ולעילא\ הייליגע ניגונים)
Track ID: 40876
First line: Men Daref bahalten a nigun a nalten fin din tzadikim zai iz a leid zol zayn…
Language: Yiddish
Length: 0:48

Title: A Libe -- אַ ליבע
On album: S-008(a) (A Nig'n After My Heart | Lea Szlanger -- לאה שלנגר | ניגון כלבבי | מײַן אײגענער ניגון)
Track ID: 388
Artist Szlanger, Lea -- שלאַנגער, לאה
Arranger/Conductor Roth, Lazlo -- רוט, לאַזלאָ
First line: A libe, a libe iz gut tsu shpiln, mit a mentshn, ober nit...
First line:אַ ליבע, אַ ליבע איז גוט צו שפּילן, מיט אַ מענטשן, אָבער נישט...

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: M-044(b) (Machaya Klezmer Band What A Machaya!)
Track ID: 24405
Artist Jones, Lisa & Machaya Klezmer Band
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Language: Yiddish

Title: Bay A Taykhele -- בײַ אַ טײַכעלע
Also known as: Bay A Taykhl
Also known as: Poor Little Girl
Genre: Folk/Love/Lament
Subject: Stream/Tree/Love/Disappointment
Origin: Ber Fef 130/Gold Zem 159
Transliteration: Gold Zem 159/CD A-005(e)
Translation: CD A-005(e)
On album: A-005(c) (A Khazendl Oyf Shabos & Other..Songs Mikhail Alexandrovitch)
Track ID: 2014
Vocal Alexandrovitch, Khazn Misha -- אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
Conductor/Arranger Kogan, Lev -- קאָגאַן, לעװ
First line: Bay a taykhele, vakst a beymele, vakst op dem tsvayg,
First line (Yiddish):בײַ אַ טײַכעלע, װאַקסט אַ בײמעלע, װאַקסן אױפֿן אים דעם צװײַגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Same melody as "Nor a Mame"
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Major General's Song (Yid) -- גרױסער גענעראַלס ליד
On album: P-010(a) (Di Yam Banditn Pirates of Penzance)
Track ID: 9602
Composer Sullivan, Sir Arthur
Author Rubien, Murray, Eng
Artist Kadimah Group of Hadassah
Artist Morse, Jerry, narrator
First line: Ikh bin a yid a general, a klug un balabatisher,
First line:איך בין אַ גענעראַל, אַ קלוג און באַלאַבאַטישער,
Track comment: Recorded as "Der Groyser General"

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: C-030(a) (The Jewish Heart sung by Dina Claire)
Track ID: 813
Vocal Claire, Dina
Arranger/Conductor Leslie, Kermit, arr and cond
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Futbal -- פֿוטבאַל
On album: M-010(a) (Tayere Brider sung by Moshe Margalit -- טײַערע ברידער)
Track ID: 5520
Artist Margalit, Moyshe -- מאַרגאָליט, משה
Artist Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
First line: A simkhe, a gdule, a yom tov iz in shetl,
First line:אַ שׂמחה, אַ גדולה, אַ יום טובֿ איז אין שטעטל,

Title: Abi Gezunt (Blue Katz/Pryziska) -- אַבי געזונט
Genre: Cabaret/Vocal/Paino
On album: L-044(b) (The Blue Cat Caberet / Love In Palestine 1926 / Ruth Levin -- קאַבאַרעט \ די בלויע קאַץ)
Track ID: 37686
Vocal Levin, Ruth -- לוין, רותּ
Piano/ Musical Arrangement Fisz, Avishai
First line: A bisil zun a bisl regn a ruikh ort, dem kop tsu legn, abi gezunt, ken men…
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן, קען מען גליקלעך
Language: Yiddish
Style: Spoken Word/Humorous
Length: 4:33

Title: They Ain't Makin Jews Like Jesus Anymore
Author: Friedman, Kinky
Genre: Novelty/Country Rock/Satire
Subject: Bigotry/Racism/Violence/Surprise/Jews/Jesus/Stereotype
Origin: Ephemera 797/Ephemera 1491
On album: K-098(a) (Live From Austin Texas Kinky Friedman)
Track ID: 33874
Vocals, Acoustic Guitar Friedman, Kinky
Piano, Accordion, Saxes, Vocals Shelby, Jeff "Jewford"
Saxes, Piano, Tambourine, Vocals Jacobs, Ken "Snakebite"
Lead Guitar Culpepper,Thomas "Wichita"
Bass, Vocals Adam, Skycab
Drums Boles, "BB" Buster (Major)
First line: Well, a redneck nerd in a bowling shirt was a guzzlin lone star beer
Language: English

Title: Shulamis (Zunzer) -- שולמית (זונזער)
Author: Zunzer, Eliakum -- זונזער, אליקום
Composer: Zunzer, Eliakum -- זונזער, אליקום
Genre: Literary Origin/Maskilic
Subject: Fame/Loss/Poverty/Dwelling
Folder: 153
Series: 4
Arranger: Russotto, Henry A.
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Hebrew Publishing Co
Publisher address: 632 Broadway, New York
Date: 1897
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Ver es hot nor a gevisn, mit a harts fun fleysh,
First line (Yiddish): ווער עס האָט נאָר אַ געוויסן, מיט אַ האַרץ פֿון פֿלייש,
Notes: Cover: English and Yiddish "TEN FOLKSONGS for Piano and Voice" Words and Music by Eliokum Zunzer" Photo of Eliokum Zunzer.

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: F-007(f) (Genia Fajerman/ Mamele -- זשעני פֿײַערמאַן \ מאַמעלע)
Track ID: 36420
Vocal Fayerman, Genia -- פײַערמאַן, געניאַ
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a yingele fartroyert un…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 6:21

Title: Nemt A Tshants (Chance) -- נעמט אַ טשאַנס
Genre: Klezmer/Immigrant/Theatre/Humor/Shund/Comic
Subject: Courtship/Seduction?/Risk
Additional song notes: See Heskes 1, entry 1634 respecting sheet music.
On album: L-050(a) (Martin Lorber Collection of 78 RPM Recordings)
Track ID: 27655
Vocalist Goldstein, Gus
First line: A boy geyt mit a meydl fun arum a lange tsayt,
First line (Yiddish):אַ בױ גײט מיט אַ מײדל פֿון אַרום אַ לאַנגע צײַט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Columbia 8035F 78 Box 002, Tape 19
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Tenor

Title: Vu Zaynen Mayne Briln? -- װוּ זײַנען מײַנע ברילן
On album: R-013(b) (Henry Rosenblatt Recital Jascha Zayde at the Piano Vol 2)
Track ID: 16845
Composer/Artist Rosenblatt, Henry -- ראָזענבלאַט, הענרי
Piano Zayde, Jascha
First line: Ot her ikh a shtime, in a tsveytn tsimer,
First line:אָט הער איך אַ שטימע, אין אַ צװײטן צימער,
Track comment: Melody based on a high holy day and festival motif

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: K-029(d) (The Klezmer Conservatory Band Oy Chanukah!)
Track ID: 8077
Artist: Klezmer Conservatory Band
Vocal Bressler, Judy
Artist Netsky, Hankus
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Language: Yiddish

Title: Iz A Mol Geven A Yidishe Shtot -- איז געװען אַ מאָל אַ ייִדישע שטאָט
On album: G-023(b) (Marina Gordon, Soprano Yiddish Songs From Russia)
Track ID: 22463
Author Vergelis, Aaron -- װערגעליס, אהרן
Composer Zarkovsky -- זאַרקאָװסקי
Vocal Gordon, Marina (Masha) גאָרדאָן, מאַרינע (מאַשאַ)
Conductor Ensemble Terletsky, Vladimir -- טערלעטסקי, װלאַדימיר
First line: Iz geven a mol a yidishe shtot,
First line:איז געװען אַ מאָל אַ ייִדישער שטאָט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded undder Geveyn Amol A Yiddishe Shtot"

Title: Es Felt A Bisl Fefer, Es Felt... -- עס פֿעלט אַ ביסל פֿעפֿער, עס פֿעלט...
Also known as: A Bisl Fefer, A Bisl Zalts
Author: Jacobson, Hymie
Composer: Jacobson, Irving
On album: B-012(n) (Peysekhke Burstein Lillian Lux Mike Burstein Susan... -- פּסחקע בורשטײַן ליליאַן לוקס מאָטעלע זיסעלע שירי בּיידיש)
Track ID: 17
Vocal Burstein, Peysekhke -- בורשטײַן, פּסחקע
First line: Es felt a bisl fefer, es felt a bisl zalts,
First line (Yiddish):עס פֿעלט אַ ביסל פֿעפֿער, עס פֿעלט אַ ביסל זאַלץ,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under title "A Bisl Fefer, A Bisl Zalts"
Language: Yiddish
Style: Vaudville/Pop

Title: A Kholem -- אַ חלום
Genre: Love
Subject: Dream/Eyes/Longing
Origin: Alb O-001(b)/ML MTAG 24
Transliteration: K-094(a)/Alb O-001(b)/ML MTAG 24/Alb C-035(e)
Translation: Alb O-001(b)/Alb G-013(c)
Music: ML MTAG 24
Additional song notes: summary translation K-094(a)
On album: D-041(a) (Lillian Davis: Yiddish Songs)
Track ID: 42408
Vocal Davidson, Lillian
First line: A kholem, a kholem, hot zikh mir gekholemt, a kholem, hot zikh mir gedakht…
First line (Yiddish):אַ חלום, אַ חלום חאָט זיך מיר געחלומט, אַ חלום האָט זיך מיר געדאַכט...
Language: Yiddish
Length: 2:38

Title: Mame Iz Shuldik -- מאַמע איז שולדיק
Author: Maze, A. -- מאַזע, אַ.
Composer: Malin, Yekhezkl -- מאַלין, יחזקל
Genre: Literary Origin
Subject: Children/Mother
On album: K-025(a) (Kinder Lider far der Heym un Shul Muzik fun Yekhezkl Malin -- קינדער לידער פֿאַר דער שול און הײַם מיט מוזיק פֿון יחזקל מאַלין)
Track ID: 9684
Vocal Yaare, Sara -- יערי, שׂרה
Piano Graff, Leon Arye -- גראַף, ל. אַ.
Arranger Gutman, A.
First line: Ikh bin a kleyn, kleyn yingele, un gor keyn zakh nit tun,
First line (Yiddish):איך בין אַ קלײן, קלײן ייִנגעלע, און גאָר קײן זאַך ניט טון,
Language: Yiddish

Title: Libe Z'gor Nisht Vert -- ליבע ז'גאָר נישט װערט
On album: xR-016(e)
Track ID: 9178
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: Es geyt a bokher unter vegn, kumt a meydl im antkegn,
First line:עס גײט אַ בּחור אונטער װעגן, קומט אַ מײדל אים אַנטקעגן,
Track comment: See "Love Is Such A Cheat"

Title: I am a soldier
Genre: nursery school songs
Subject: I am a soilder
On album: A-067(a) (Abayudaya / Music from the Jewish People of Uganda/ Compiled and Annotated by Jeffrey A. Summit)
Track ID: 38810
First line: I am a soldier, in the army, I am a soldier in the army of the lord.
Style: African

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: G-013(d)4 (Song of the Golden Land Lectures 07 and 08)
Track ID: 817
Vocal Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Narration Katzman, Dr. Jacob
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 7. Song of the Golden Land, Immigrants and Theatre
Language: Yiddish

Title: Naye Lider -- נײַע לידער
Author: Reisen, Avrom -- רײזען, אַבֿרהם
Genre: Literary Origin/Classical
Origin: Ephemera 110
Transliteration: Ephemera 110
Translation: Ephemera 110
Music: Ephemera 110
Additional song notes: 14. Sheet Music. Dos Goldene Fayfl (The Gold Flute) Four Yiddish Songs composed by Helen Medwedeff Greenberg based on poems by Canadian Women. A. Ai Liu Liu by Ida Maza. B. Mayn Gold'n Fayfl by Ida Maza C. Shikh by Udica D. Der Vint by Ida Maza In memory of Naomi M Greenberg For high voice and piano. Mezzo voice version 1 whole tone lower
Folder: 15
Series: 5
Arranged for: High & Medium Voice/Piano
Translator: Various
Texts: Yiddish/Translation/Transliteration
Publisher: Helen Medwedeff Greenberg
Date: Toronto, 2000
Provenance: Gift of Helen Medwedeff Greenberg, 2009
Notes: Naye Lider (New Songs). Based on a Yiddish Poem by Avrom Reisen composed by Helen Medwedeff Greenberg. A. Chanukah. (Borukh Ata, Zingt Der Tate) B. A Vinterlid (Hulyet Hulyet Beyze Vintn) C. Der Frilungzun D. Milchome E. Dos Naye Lid For Sylvia Listgarter, with appreciation for her tremendous contribution to Yiddish culture For high voice and piano. Medium voice version 1 whole tone lower. Sheet Music physically in Ephemera 910

Title: A Maysele (Hirshbeyn) -- אַ מעשׂעלע (הירשביין)
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin
Subject: Poverty/Elijah/Greed/Moral/Riches/Parents/Daughter/Dowry
Origin: Alb W-005(a)/Sh Sh 291
Translation: Alb W-005(a)/K-081(a)/Sh Sh 290/Ephemera 1114
Additional song notes: A Little Story
On album: F-068(a) (Benjy Fox Rosen/ Tick Tock -- טיק־טאָק)
Track ID: 36486
Vocal/Arrangement Fox-Rosen, Benjy
First line: Geven a mol a yid mit a yidene, kaptsunimlekh groyse vi di..
First line (Yiddish):געװען אַ מאָל אַ ייִד מיט אַ ייִדענע, קבצנימלעך גרױסע װי די װעלט:
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Caribbean/Concert

Title: Ver Es Hot -- װער עס האָט
On album: A-001(l) (Chava Alberstein/ The Klezmatics / The Well / Di Krenitse -- די קרעניצע)
Track ID: 26728
Author Reisen, Avrom -- רײזען, אַבֿרהם
Composer Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Artist Klezmatics
Artist Darrieu, Matt & Frank London, arr
First line: Ver es hot a templ, ver es hot a klayzl, ver s'bazukht a…
First line (Yiddish):װער עס האָט אַ טעמפּל, װער עס האָט אַ קלײַזל, װער ס'באַזוכט אַ שענקל,
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: A-042(a) (Anita Ammersfeld singt juddische Lieder -- אניטה אמרספלד זינגט יידיש)
Track ID: 26572
Vocal Ammersfeld, Anita -- אמרספלד, אניטה
Trumpet Fields, Paul
Clarinet/Saxaphone Hausleitner, Horst
Piano/KeyboardsArranger/Musical Director Grinberg, Roman
Trombone Bichler, Hans
Guitare Krinner, Bernhard
Contrabass Danzer, Hans
Drums Muhlholzer, Fritz
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: That's My Song
Genre: Folk
On album: O-025(c) (Esther & Abi Ofarim Songs of our Life)
Track ID: 38961
Vocal Ofarim, Esther -- עופרים, אסתּר
Guitar Ofarim, Abi -- עופרים, אבי
First line: It's been a long night, done a whole lot of working, had a hard time, but i'm al
Style: English
Length: 2:56

Title: A Mol Iz Geven A Mayse -- אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה
Also known as: A Mayse
Genre: Folk/Lullaby/Lament/Love/Viglid
Subject: King/Queen/Vineyard/Bird
Origin: ML MTAG 104/Alb R-007(b)/Brounoff.13
Transliteration: Alb K-005(a)/Alb R-007(b)/ML MTAG 104/Alb K-005(a)/Alb Y-018(c)
Translation: Alb K-005(a)/Alb Y-018(d)/Alb R-007(b)/Alb I-013(a)/Vorbei 372/Brounoff.13
Music: ML MTAG 104/Brounoff.12
Additional song notes: See "A Mol Iz Geven A Mayse"
On album: D-008(a) (A Singing of Angels Music by Charles Davidson)
Track ID: 484
English Adaptation Rosenbaum, Khazn Samuel
Vocal Beth El Junior Choral Society
Director Kopmar, Khazn Jerome B.
Arrangment Davidson, Khazn Charles -- דודסן, יחזקאל, חזן
First line: O, once there was a story, a tale so sade and tender,
Track comment: Recorded under "Once There Was A Story"
Language: English

Title: Gehat Hob Ikh A Heym (Gorovets) -- געהאַט האָב איך אַ הײם (גאָראָװעטס)
Author: Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Composer: Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Genre: Holocaust/Lament
Subject: Poverty/Peace/Destruction/Malice/Loss
Origin: Vinkov 4 127/Gebir MLZ 127/Gebir ML 109/ Gebir Lemm 245
Transliteration: Vinkov 4 127/Alb L-025(a)/CD K-059(b)/Gebir Lemm 245/Alb O-016(b)
Translation: Vinkov 4 127/Gebir SIMC 139/CD K-059(b)/Alb O-016(b)
Music: Vinkov 4 127/Gebir Lemm 244/ Alb L-025(a)
Additional song notes: Once I Used To Have A Home
On album: O-016(b) (Mariejan van Oort: Voice/ Jacques Verheijen: piano, tsimbl, guitar/ Brickele)
Track ID: 41785
Vocal van Oort, Mariejan
Piano/Arranger Verheijen, Jacques
First line: Gehat hob Ikh a heym, a varem shtikl roym, a bisl virtshaft, vi bay oreme layt,
First line (Yiddish):געהאַט האָב איך אַ הײם, אַ װאָרעם רױם, אַ ביסל װירטשאַפֿט, װי בײַ אָרעמע לײַט...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:15

Title: Skrip Klezmerl Skripe -- סקריפּ קלעזמערל סקריפּע
Author: Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theater
Subject: Wedding/Klezmer/Family/Drums/Fiddle/Bride/Dance/Relatives/
Origin: Alb R-024(d)/Metro Scher 30/Metro Album 49
Transliteration: K-029(b)/Alb L-002(a)/Alb L-038(a)/Alb R-024(d)/Ephemeral 620/MS Sher 8
Translation: K-029(b)/Alb L-002(a)/Alb L-038(a)/Alb R-024(d)/Ephemeral 620
Music: SM Scher 8
On album: M-016(a) (Gittele & Goldele Malavsky Yiddish Songs)
Track ID: 14550
Vocal Malavsky, Goldele -- מאַלאַװסקי, גאָלדעלע
Vocal Malavsky, Gitele -- מאַלאַװסקי, גיטעלע
First line: Skrip, fidele, skripe, Shpilt a freylekhs tsu der khupe.
First line:סקריפּ, פֿידעלע סקריפּע, שפּילט אַ פֿרײלעכס צו דער חופּה.
Track comment: I'm dreaming of a wedding, a lovely wedding in June.
Language: English/Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: L-041(a) (Howard Leshaw & The Golden Land Orchestra Vol I-Yiddish)
Track ID: 23130
Vocal Wilner, Lori
Artist Golden Land Orchestra
Arranger/Clarinet Leshaw, Howard, arr & clarinet
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: A Vaybele A Tsnue -- אַ װײַבעלע אַ צנועה
Author: Lillian, Isadore -- ליליאַן, איסאַדאָר
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Pop
Subject: Wife/Virtue/Piety
Origin: SH 583
Transliteration: Ephemera 334/SH 583
Music: SH 583
Additional song notes: pious woman = ""צנועה - virtue (tsnies) = צניות
On album: K-093(a) (Klezmer / Yiddish Swing Music)
Track ID: 30796
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
Clarinet Tarras, Dave -- טאַראַס, דײװ
Artist: Abe Ellstein Orchestra -- אײב עלשטײַן אָרקעסטער
First line: A vaybele a tsnie a koshere metsie,
First line (Yiddish):אַ װײַבעלע אַ צניען, אַ כּשרערע מציאה, גיט איז דעם
Track comment: Originally Recorded 1942
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Pop/Swing/Duet
Length: 2:45

Title: A Pastekhl (Folk, Video) -- אַ פּאַסטעכל (ווידיאָ)
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: V0043
Track ID: 34118
Vocal Danto, Khazn Louis -- דאַנטאָ, חזן לואיס
Piano Gildar, Khazn Daniel
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz im farloyrn…
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז אים פֿאַרלױרן...
Language: Yiddish/Ukranian
Style: Concert
Length: 3:58

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: xS-022(e)
Track ID: 23948
Vocal Shapiro, Yaacov -- שאַפּיראָ, יעקבֿ
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele" Recorded under "Abisl Zin Abisl Reign
Language: Yiddish

Title: Geven A Mol A Yidishe Shtot -- געװען אַ מאָל אַ ייִדישע שטאָט
On album: xG-023(b)
Track ID: 22464
Author Vergelis, Aaron -- װערגעליס, אהרן
Composer Zarkovsky -- זאַרקאָװסקי
Vocal Gordon, Marina (Masha) גאָרדאָן, מאַרינע (מאַשאַ)
Conductor Ensemble Terletsky, Vladimir -- טערלעטסקי, װלאַדימיר
First line: Iz geven a mol a yidishe shtot,
First line:איז געװען אַ מאָל אַ ייִדישער שטאָט,
Track comment: Recorded under Geveyn Amol A Yiddishe Shtot"

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: H-004(a) (Cantor Mordecai Hershman Sings Jewish Folk Songs)
Track ID: 318
Vocal Hershman, Khazn Mordecai -- הערשמאַן, חזן מרדכי
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: S-037(b) (In Concert/Cantor Moshe Stern/Leon Berger Symphonic Choir/Cantor Meir Berger/Zev Scherl)
Track ID: 12080
Vocal Berger, Khazn Meir
Piano Barash, Jack
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: F-036(a) (Zol Zayn Freylekh jiddische Klezmer-Muzik frejlechs)
Track ID: 12096
Artist: Frejlekhs Klezmer Group
Vocal Greve, Dorthea
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: A-056(a) (Azoy/ Musique Klezmer/ chanson yiddish)
Track ID: 35890
Vocal Slotnicki, Poupa
Accordion/Arranger Weyh, Yves
Accoustic Bass Lirola, Jeremy
Clarinet Halbeisen, Raymond
Violin Elbaz, Daniel
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a yingele fartroyert un…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 5:03

Album title: Diana Blumenfeld/ Tsen Hiner Mit A Katshke/ Prusi Iz A Ketzkele
Album ID: 081g
Format: 78rpm 10"
Publisher: Spiro Records S-1505 A/B
Provenance: Gift of Rudnick 2015
Where Produced: NY, NY
Number of Tracks: 2
Additional Notes: This album has not been catalogued at the title or track level.
Penn Library Link: to be catalogued
Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: R-010(c) (Piesni Zydowskie Jewish Songs -- ייִדישע לידער)
Track ID: 527
Vocal Toper, Ino
Artist: Wozniak, Jerzy Instrumental Ensemble
Arranger Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im farloyrn..
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרלױרן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded in Poland

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: G-017(a) (Gut Yom-Tov Kinder! A Treasury of Children's Songs... -- גוט יום-טוב קינדער)
Track ID: 19422
Artist Workmen's Circle Children's Chorus -- אַרבעטער רינג קינדער כאָר
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Children's Chorus

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: R-007(b) (Jewish Children Songs and Games/Ruth / P. Seeger, Banjo)
Track ID: 2021
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Vocal Rubin, Ruth -- רובין, רותּ
Banjo Seeger, Pete
First line: Bay dem shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):בײַ דעם שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Track comment: See Forward of June 3, 1994 with Album J-05(a)
Language: Yiddish

Title: Shir Hashirim (Tsu A Hirsh) -- שיר השירים (צו אַ הירש, ייִדיש)
On album: M-035(e) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 5)
Track ID: 13881
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: Tsu a hirsh is geglikhn mayn gelibter, oder tsu a hind a youngn…
First line (Yiddish):צו אַ הירש איז געגליכן מײַן געליבטער, אָדער צו אַ הינד אַ יונגן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: J-016(a) (Shalom America Jackie Jacob Sings)
Track ID: 12075
Vocal Jacobs, Jackie
First line: A kalte un a ... finster miese nakht, sheyt a yingele...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע און אַ ... פֿינסטער מיאסע נאַכט, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Oy A Yidish Man (For A British..) -- אױ אַ ייִדיש מאַן
On album: xP-008(c)
Track ID: 22850
Yiddish Adaption Grand, Al
Composer Sullivan, Sir Arthur
Artist Yiddish Light Opera Co-Long Island
Yiddish Adaption Walowit, Miriam
First line: Oy a yidish man, vos fort oyfn yam, iz fray vi a vilder...
First line:אױ אַ ייִדיש מאַן, װאָס פֿאָרט אױפֿן ים, איז פֿרײַ װי אַ װילדער פֿױגל
Track comment: Recorded under "Oy A Yidish Man"

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: O-007(b) (Old World Folk Band Hot Tracks)
Track ID: 821
Artist: Old World Folk Band
Vocal Leviton, Susan
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: A-027(a) (Bruce Adler An Evening At The Yiddish Theatre… -- ..)
Track ID: 12091
Vocal Adler, Bruce
Artist: Golden Land Klezmer Orchestra
Director Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: J-007(a) (The Jolson Story Memories)
Track ID: 320
Artist Jolson, Al
Artist Bring, Lou, Orch Cond
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Der Zinger (Molodovsky) -- דער זינגער (מאָלאָדאָווסקי)
Author: Molodovsky, Kadya -- מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer: Lerner, Marilyn
Genre: Literary Origin
Subject: Singer/Song/Aspiration/Inspiration
Origin: Betsky 7
Transliteration: Alb L-056(a)/Betsky 7
Translation: Alb L-056(a)/Betsky 7
On album: L-056(a) (Lerner & Wall: Still Soft Voiced Heart)
Track ID: 30861
Vocal Wall, David
Piano Lerner, Marilyn
First line: Shvindt a shtub, un a veg, un a ban, un ale dertseyln, az du bist
First line (Yiddish):שׁווינט אַ שׁטוב, און אַ וועג, און אַלע דערציילן, אַז דו ביסט
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 1:46

Title: Dugit -- דוּגית
Also known as: Over The Water
Author: Yonatan, Natan -- יונתן, נתן
Genre: Literary Origin
Subject: Boat/Fishing/Sails
Origin: Netzer 08
Transliteration: Netzer 08
Translation: Alb L-024(b)/Alb Y-18(a)
Music: Netzer 08
On album: L-024(b) (Esther Lawrence sings Songs of the Jewish People)
Track ID: 11634
English Adaptation Lawrence, Esther
Vocal Lawrence, Esther
Arranger David, Toby A.
First line: Over the water, there's a ship a sailing,
First line:דוּגית נוֹסעת מפרשׂיה שמים וּמלחיה -- נרדמוּ כּלם.
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: English/Hebrew

Title: A Shteyn Tsu A Shteyn -- אַ שטיין צו אַ שטיין
Author: Fefer, Itsik -- פֿעפֿער, איציק
Genre: Literary Origin/USSR
Subject: Reconstruction/Stone/Board/Youth/City
Transliteration: Alb Z-014(l)
Translation: Alb Z-014(l)
Additional song notes: A Stone On A Stone
On album: Z-014(l) (Yale Strom & Hot Pstromi Presents: City of the Future, Yiddish Songs From the Former Soviet Union)
Track ID: 41699
Vocal Falk, "Yankl" Jack
Vocal Lozhinsky, Vera
Vocal Schwartz, Elizabeth
Piccolo/Tenor Saxaphone Stachel, Norbert
Contrabass Pekarek, Jeff
Accordion Stan, Peter
First line: Iber derfer un shtetl, mit komyugshn gang, a bret tsu a bret, un a shtang tsu…
First line (Yiddish):איבער דערפֿער און שטעט מיט קאָמיונגישן גאַנג, אַ ברעט צו אַ ביעט און אַ...
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: T-023(a) (Those Were The Days)
Track ID: 12090
Vocal Wilner, Lori
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
Artist: Golden Land Orchestra
First line: A kalte nakht, a neldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: "Those Were The Days" Bella Meisel-lyric Credit on program
Language: Yiddish

Title: A Malekh Veynt (Hirshbeyn) -- אַ מלאך װײנט
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin/Love
Subject: Angel/Love/Yearning
Origin: ML PYS 38/Alb A-001(l)/Sh Sh 289
Transliteration: Alb A-001(l)/Alb N-020(a)/ML PYS 38/Alb S-062(a)/Alb N-026(a
Translation: Alb N-026(a)/Alb G-009(a)/Alb S-062(a)/Alb A-001(l)/Alb N-020(a)/Sh Sh 288
Music: ML PYS 38
Folder: 69
Series: 4
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 58 Second Avenue, New York
Date: 1921
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: A malekh veynt, a malekh veynt un badekt di groz..
First line (Yiddish): אַ מלאך וויינט, אַ מלאך וויינט און באַדעקט די גרוז
Notes: Cover: Black and White photocopy with drawing of Peretz Hirshbein. Yiddish stylized lettering and transliteration on ì cov Folder cover title Tzvey Dichtungen; included two songs. A Malekh Veynt (An Angel ì Wpeth) and Yamen Royshen (Roaring Seas). Copyright 1921 by Jos. Ì P. Katz, New York. Copyright assigned 1927 to Henry Lefkowitch. Price 30 cents net, No Discount

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: B-028(g) (The Barry Sisters A Time To Remember)
Track ID: 2027
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Composer Oysher, Moyshe -- אױשער, משה
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: In mayn shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):אין מײַן שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under title "In Mayn Shtetl"
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: N-024(b) (Jidishe Mame / Channa Nussbaum & Spielniks)
Track ID: 27844
Vocal Nussbaum, Chana -- נוסבאַום, חנה
Clarinet/Baritone Saxaphone Jessen, Peter
Accordion/Guitar/Mandolin/Machine/Back-up Vocal Tolsgaard, Jens
Guitar/Saz/Back-up Vocals Steno, Torben
Bass/Back-up Vocals Nielsen, Peter
Drums/Percussion/Back-up Vocals Krogholt, Morten
Pecussion/Back-up Vocals Brinck, Bo
Arranger Spielniks -- שפּילניקס
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a yingele…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 004:20

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: K-073(b) (Second Ave Theatre Lomir Ale Freilech Zayn Betty Klein -- בטי קלין זינגט אַבי געזונט, לאָמיר אַלע פֿרײליך זײַן)
Track ID: 26017
Vocal Klein, Betty
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Tevyes Dream (Yid, Fiddler) -- טובֿיהס חלום (פֿידלער)
On album: F-003(a) (Fiddler On The Roof Original Israeli Yiddish Cast -- אַ פֿידלער אױפֿן דאַך)
Track ID: 14945
Yiddish Adaptation Friedman, Shraga -- פֿרידמאַן, שרגא
Composer Bock, Jerry
Vocal Rudensky, Shmuel -- רודענסקי, שמואל
Vocal Dulitzkaya, Lea -- ליא דוליצקאַיאַ
First line: A, a, leyzer volf, motl, tsaytl, a.. Vos iz gesheyn, vos?
First line (Yiddish):אַ, אַ, לײזער װאָלף, מאָטל, צײַטל, אַ.. װאָס איז געשען װאָס?
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Eynem Gelingt Dem Anderen Nisht -- איינעם געלינקט דעם אַנדערן נישט
Also known as: Eynem Gelinkt Es
Genre: Waltz/Novelty
Subject: Wealth/Poverty/Success/Failure/Class/Fate
Additional song notes: One Succeeds, The Other Fails
On album: S-177(a) (Slava / Dos Gezang Fun Mayn Harts -- סלאַווע \ דאָס געזאַנג פֿון מײַן האַרץ)
Track ID: 36058
Vocal Slava -- סלאַוואַ
Arranger Chaslavski, A.
First line: Mir khaverte kum tsu foren, aher un a sent un a shprakh, beyde in di zelbe yoren
First line (Yiddish):מיט אַ חבֿרטע געקומען צו פֿאָרן, אַהער אָן אַ סענט, אָן אַ שפּראַך,
Language: Yiddish
Style: Pop/Waltz
Length: 3:53

Title: In Der Suke -- אין דער סוכּה
Author: Indelman, A. -- אינדעלמאַן, אַ.
Composer: Malin, Yekhezkl -- מאַלין, יחזקל
Genre: Literary Origin
Subject: Children/Suke/Sukos/Holiday/Sukot
On album: K-025(a) (Kinder Lider far der Heym un Shul Muzik fun Yekhezkl Malin -- קינדער לידער פֿאַר דער שול און הײַם מיט מוזיק פֿון יחזקל מאַלין)
Track ID: 7343
Vocal Levani, Shulamit -- לבני, שולמית
Piano Graff, Leon Arye -- גראַף, ל. אַ.
Arranger Gutman, A.
First line: S'vet der yontov sukes a sheyne bald erkumer,
First line (Yiddish):ס'װעט דער יןם-טובֿ סוכּוס אַ שײנע באַלד ערקומען,
Language: Yiddish

Title: I Met A Girl
Author: Green, Adolph
Author: Styne, Jule
Author: Comden, Betty
Composer: Styne, Jule
Composer: Comden, Betty
Composer: Green, Adolph
Genre: Theater/Film
Subject: Love/Special/Excitement/Appearance/Treasure/Pearl
Additional song notes: From "Bells Are Ringing"/ See Gottlieb 147-48 for relationship between "I Met A Girl", "The Wedding Samba", "I Fell Like I'm Not Out Of Bed Yet", "If I Were A Rich Man"
On album: G-057(c) (Funny It Doesn't Sound Jewish/ Compilation by Jack Gottlieb accompaning book with same title.)
Track ID: 31688
Vocal Chaplin, Sidney
First line: I met a girl, a wonderful girl, she's really got a lot to recommend,
Language: English
Style: Frantic/Orchestral Accompaniment
Length: 0:23

Title: A Mol Iz Geven A Kleyn Yidele -- אַ מאָל איז געװען אַ קלײן ייִדעלע
Genre: Folk/Children/Cumulative
Subject: Fiddle/Drum/Music/Trumpet/Instruments
Origin: CD S-062(a)
Transliteration: CD S-062(a)/Cassette T-018(a)
Translation: CD S-062(a)/Cassette T-018(a)/Vorbei 374
On album: G-059(a) (Gesang Un Tants Das 2. Festival des Jiddischen Liedes... -- געזאַנג און טאַנץ)
Track ID: 20638
Vocal\Guitar Frankl, Hai
Vocal Frankl, Topsy
First line: A mol iz geven a keyln yidele, hot er gevolt a kleyn fidele,
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ קלײן ייִדעלע, האָט ער געװאָלט אַ קלײן פֿידעלע,
Track comment: Recording made in Zurich
Language: Yiddish

Title: Vos Zol Ikh Ton Az Ikh Hob Im Lib -- װאָס זאָל איך טאָן אַז איך האָב אים ליב
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Love/Lament
Subject: Charlatan/Pimp/Abuse/Court/Judge/Sentence/Family
Additional song notes: From the musical "Molly Dolly"
On album: P-004(c) (Molly Picon sings Song Hits of the Yiddish Theatre)
Track ID: 16749
Artist Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
First line: Ikh ken a meydl, a eydele, bay tate mame, vi a blum zi bliet
First line:איך קען אַ מײדל, אַן אײדעלע, בײַ טאַטע מאַמע, װי אַ בלום זי בליִט,

Title: Shik Mir A Britspost -- שיק מיר אַ סליצפּאָסט
Author: Breuer, Hans -- ברוער, האַנס
Composer: Breuer, Hans -- ברוער, האַנס
Subject: Technology/Email/Cell Phones/Contact/Impersonal/Family
Transliteration: Breuer 14
Translation: Breuer 15
Music: Breuer 14
On album: B-092(a) (WanDerRer/ Zinglider/ Hans Breuer -- זינגלידער)
Track ID: 32153
Vocal Breuer, Hans -- ברוער, האַנס
Percussion Coskun, Barcu
Guitar Pollack, Fabian
Arrangement WanDeRer
First line: Nokh mit a fneftsik yor tsurik, far a vizit, nu, geyt men a shtrik,
First line (Yiddish):נאָך מיט פֿיניפֿציק יאָר צוריק, פֿאַר אַ וויזיט גייט מען אַ שטריק,
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 4:03

Title: A Meydl An Oytser -- אַ מײדל אַן אוצר
Author: Ofen, Yehuda -- אופן, יהודה
Composer: San, Aris -- סאן, אריס
Genre: Pop
Subject: Daughter/Dowry/Treasure
Additional song notes: A Daughter, A Treasure
On album: Y-008(a) (Yiddish Greatest Hits Vol. I -- לאָמיר אַלע זינגען)
Track ID: 461
Author Ofen, Yehuda -- אופן, יהודה
Composer San, Aris -- סאן, אריס
Vocal Soriano, Miri -- סוריאנו, מירי
Arranger/Conductor Cohen, Shimon -- כּהן, שמעון
First line: Hot gelebt a mol, a yid, a karger gvir, hot farlegn...
First line (Yiddish):האָט אַ מאָל, אַ ייִד, אַ קאַרגער גבֿיר, האָט פֿאַרלעגן גרױסע אוצרות..
Language: Yiddish

Title: Loz A Bisl Iber Oykh Far Mir -- לאָז אַ ביסל איבער אױך פֿאַר מיר
On album: P-011(e) (Max Perlman Hot A Yid A Vaybele -- מאַקס פּערלמאַן האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע)
Track ID: 9443
Author Bader, Sheyne Rukhl -- באַדער, שײנע רחל
Artist Perlman, Max and Ben Yankov -- פּערלמאַן, מאַקס און בּן יעקבֿ
Artist Kreyzler, Marcel, orchestra -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: Ikh hob gehaltn a teater shoyn lang mit yorn frier,
First line:איך האָב געהאַלטן אַ טעאַטער שױן לאַנג מיט יאָרן פּריִער
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the play "Hot a Yid a Vaybele"

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: M-053(b) (Meredith Heritage of Jewish Folklore -- אַ ייִדישע ירושה)
Track ID: 25133
Vocal Meredith -- מערעדיט
Arranger/Musical Director Biota, Pablo, arr and musical dir
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: Recorded in France - From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: T-024(a) (Bei Mir Twist Du Schon The Temples)
Track ID: 20929
Author/Composer Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Artist Temples
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Hebrew):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Instr with Twist Beat
Language: Hebrew
Style: Instrumental/Twist Beat

Title: Shpilt Klezmorim (Sendrey) -- שפּילט קלעזמאָרים (סענדרי)
Author: Gontar, A. -- גאָנטאַר, אַבֿרהם
Author: Kotliar, Yosef -- קאָטליאַר, יוסף
Composer: Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
Genre: Literary Origin/Folk
Additional song notes: Play Musicians
On album: H-006(c) (Yiddish Songs & Dances Vol 2 Jewish Folk Music from East Eur)
Track ID: 14214
Author Gontar, A. & I. Kotlyar -- גאָנטאַר, אַ און י. קאָטליאַר
Composer Senderii, Samuel -- סענדרײ, ש.
Vocal Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Piano Rossokhotsky, A. -- ראָסאָכאָטסקי, אַ.
First line: Geshpilt hobn dos lidl afn mitn gas, Yidl mitn fidl, Berl...
First line:געשפּילט האָבן דאָס לידל אױפֿן מיטן גאַס, ייִדל מיטן פּידל, בערל...
Track comment: Recorded in USSR. Uses refrain of "Tsen Brider"

Title: A Pastekhl (Variant) -- (אַ פּאַסטעכל (וואַריאַנט
Genre: Folk/Multilingual/Metaphor/Allegory
Subject: Shepherd/Sheep/Lost/Horns/Hooves/God/Exile/Lament/Bones
Transliteration: Alb M-095(c)
Translation: Alb M-095(c)
Additional song notes: A Shepherd (Additional lyrics by Dmitri Slepovitch
On album: M-095(c) (Minsker Kapelye/Tutejsi/Di Ortike/The Locals -- מינסקער קאַפּעליע\ די אָרטיקע)
Track ID: 36179
Cello Kharchanka, Hanna
Belarusian Alto Cymbalon Kukel, Tatsiana
Vocal/Bb Clarinet Slepovitch, Dmitri
First line: Iz geven amol a pastekhl, a pastekhl, iz ba im farlorn gegangen a shefele,...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז באַ אים פֿאַרלאָרן...
Language: Yiddish/Ukranian
Style: Klezmer/Concert/Rap/Reggae
Length: 8:08

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: D-041(a) (Lillian Davis: Yiddish Songs)
Track ID: 42392
Vocal Davidson, Lillian
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum shteyt a yingele fartroyert un fartrakt
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפּלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט און
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 3:24

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: W-022(a) (The Chanukah Story sung by The Western Wind)
Track ID: 18285
Artist Western Wind Ensemble
Narrator Bikel, Theodore
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-074(a) (Kasbek Klezmer A La Russe Jewish Music from Eastern Europe)
Track ID: 24370
Author/Composer Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Artist Kasbek/ Frieder Breitkreutz b1944
Artist Karpen, Adnreas (1943)
Artist Muller, Christian/ Uwe Sauerwein
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Melody tranced to another composer - Gila Flam ? -Shternheym
Language: Yiddish

Title: A la Una
Genre: Love/Pop/Feminist/Judeo-Spanish/Traditional
Subject: Love/Forbidden Love/Unrequited Love
Transliteration: Ephemera 918
Translation: Ephemera 918
Additional song notes: In the Beginning
On album: A-078(b) (Sarah Aroste / A La Una / In The beginning)
Track ID: 37292
Vocals Sarah Aroeste
Electric Guitar Alan Cohen
Oud Yoel Ben-Simon
Qanun Hicham Chami
Drums and darbuka Yousif Sheronick
fretless bass Emmanuel Mann
First line: A la una yo naci, A las dos m'engrandeci, a las tes tomi amante
First line (Ladino):At one I was born, At two I grew up, At three I took a lover
Language: Ladino
Style: Love
Length: 5:00

Title: A Maysele (Hirshbeyn) -- אַ מעשׂעלע (הירשביין)
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin
Subject: Poverty/Elijah/Greed/Moral/Riches/Parents/Daughter/Dowry
Origin: Alb W-005(a)/Sh Sh 291
Translation: Alb W-005(a)/K-081(a)/Sh Sh 290/Ephemera 1114
Additional song notes: A Little Story
On album: B-068(a) (Ben Belfer, baritone/ Florence Belfer, piano Yiddish Songs)
Track ID: 23549
Vocal Belfer, Khazn Ben
Piano Belfer, Florence
First line: Geven a mol a yid mit a yidene, kaptsunimlekh groyse vi di..
First line (Yiddish):געװען אַ מאָל אַ ייִד מיט אַ ייִדענע, קבצנימלעך גרױסע װי די װעלט:
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Concert

Title: A Yidish Meydl Darf A Yidishn Boy -- אַ ייִדיש מײדל דאַרף אַ ייִדישן בױ
Author: Jacobs, Jacob -- זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: TheaterInstructional
Subject: Advice/Intermarriage/
Transliteration: Alb J-024(a)1
Translation: Alb J-024(a)1
Additional song notes: From the musical "A Night In California"
On album: 012e (Lebedeff, Aaron/ A Yidish Lidele/ A Yidish Meydl Darf A Yidishn Boy)
Track ID: 29116
Vocal Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: A yidish meydl darf a yidishn boy, a sheyne meydl un er..
First line (Yiddish):אַ ייִדיש מײדל דאַרף אַ ייִדישן בױ, אַ שײנע מײדל און ער דאַרף זײַן..
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: D-023(a) (Lechaim - Jewish Songs Giennadi Dubinski)
Track ID: 26313
Artist Rebinowia, Faddej, music
Arranger Tabacznik, Jan arr
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line:אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פינסטער אומעטום, שטײט א יִנגעלע...
Style: Instrumental

Title: Der Yisroelidiker Menakhem Mendl -- דער ישׂראלידיקער מנחם מענדל
Genre: Spoken Word/Humor
Song Comment: Israel/Immigration/Government/Economics/PolicyCrises/Banks/Taxes
Additional song notes: The Israeli Menakhem Mendl
On album: D-005(c) (Shimon Dzigan Doctorim Heysn Lakhn-Fun Sholem Aleichem -- שמיון דזשיגאַן דאָקטױרים הײסן לאַכן - פֿון שלום אליכם)
Track ID: 3472
Vocal Dzigan, Shimon -- דזשיגאַן, שמעון
First line: Ikh bin a yisroeldiker menakhem mendl,...vos iz a gevezene oleh un a tsukoftiker
First line (Yiddish):איך בין אַ ישׂראלידיקער מנחם מענדל,...וואָס איז אָ געוועזענע עולה, און אָ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Spoken Word

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: V0290(5)(a
Track ID: 42648
Vocal Pickus, Mira
Piano Berman, Gary
Viola da gamba Thomsen, Fred Margolin, Connie
Master of Ceremonies Zucker, Sheva -- זוקער, שבֿע
Violin Ma, Enze
Violin Smith, Andy
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum shteyt a yingl fartroyert un kukt zikh
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפּלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגל פֿאַרטרויערט און
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:48

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: F-034(c) (Finjan Crossing Selkirk Avenue)
Track ID: 21040
Vocal Fink, Shayla
Artist: Finjan
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: A Pastekhl (Goldfadn) -- אַ פּאַסטעכל (גאָלדפֿאַדן)
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theatre/Allegory
Subject: Shepherd/Slave/Place/Canaan
Origin: ML MTAG 130
Transliteration: ML MTAG 130/Alb B-031(a)
Music: ML MTAG 131
Additional song notes: From the operetta "Bar Kokhba oder Di Zun Fun Dem Shtern"
Folder: 177
Series: 4
Arranger: Russotto, Henry A.
Arranged for: Piano
Texts: Yiddish
Publisher: Hebrew Publishing Co
Publisher address: 50-52 Eldridge Street, New York
Date: 1909
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: A pastekhl iz geven amol in dem land knan!
First line (Yiddish): א פּאַסטעכל איז געווען אַמאָל אין דעם לאַנד כּנען!
Notes: Cover: Red background "Complete Opera, Bar Kochba" in large black letters (English & Yiddish) with center photo of A. Goldfaden. Price $2.00. Twenty songs listed on fron cover. Texts of eight songs printed on inside cover and back cover. Songs in this edition "...all appeared in the 'complete opera edition' first published in 1898 by Katzenelenbogen and Rabinowitz, and then reissued in 1909 by the Hebrew Publishing Co." (See Gold Heskes p. 11)

Title: Lomir Ale Zingen A Zemerl -- לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל
Also known as: A Zemerl
Also known as: Di Negidim Un Di Kaptsonim
Also known as: Lekhem, Bosor V'dogim
Genre: Folk/Humorous
Subject: Class/Rich/Poor/Food/Meat/Fish/Bread/Tsimes/Contrast
Origin: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/Alb J-034(a)/Epelboym 26
Transliteration: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/K-059(d)/Alb J-034(a)/Epelboym 26/Ephemera 1428-2015
Translation: Alb B-017(a)/Alb F-001(c)/Alb A-034(a)/Ephemera 1428-2015 /Alb 1299(a & b)
Music: ML MTAG 156/Epelboym 26
Additional song notes: Published under the title "A Shnayderl" Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album: M-129(b) (Herschel Melamed/ 18 Songs: A Long Life in Yiddish in 3 Acts/Ensemble Accompaniment)
Track ID: 41984
Mandolin/Guitar Fox-Rosen, Avi
Recorder/Flute Spiegelman, Alec
Vocal Melamud, Herschel -- מעלאַמוד, הערשעל
First line: Lomir ale zingen, lomir ale zingen, a zemerl, a zemerl, lekhem lekhal(?), bosor
First line (Yiddish):לאָמיר אַלע זינגען, לאָמיר אַלע זינגען, אַ זמרל, אַ זמרל,לחם לעכאַל (?), בשׂר
Language: Yiddish
Style: A Cappella/Folk
Length: 2:17

Title: Reb Shmuels Nign (Khanike Oy..) -- רבּ שמואלס ניגון (חנוכּה אױ חנוכּה)
On album: xL-047(a)
Track ID: 26525
Artist Schlein, Irv. & Heb Folksong Orch
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line:אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Track comment: Recorded As "Reb Schmuel's Nigun 1931

Title: A Maysele (Hirshbeyn) -- אַ מעשׂעלע (הירשביין)
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin
Subject: Poverty/Elijah/Greed/Moral/Riches/Parents/Daughter/Dowry
Origin: Alb W-005(a)/Sh Sh 291
Translation: Alb W-005(a)/K-081(a)/Sh Sh 290/Ephemera 1114
Additional song notes: A Little Story
On album: B-003(b) (Hassidic Melodies Interpreted by Sidor Belarsky)
Track ID: 448
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
First line: Geven a mol a yid mit a yidene, kaptsunimlekh groyse vi di..
First line (Yiddish):געװען אַ מאָל אַ ייִד מיט אַ ייִדענע, קבצנימלעך גרױסע װי די װעלט:
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Marjanja -- מאַרדזשאַנדזשאַ
Genre: Folk/Gypsy/Love
Subject: Hope/Gypsy Maiden/Lover/Return/
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-062(a)
Additional song notes: Translated from the "Gypsy"
On album: L-062(a) (Vira Lozinsky/ Vayte Shtern -- ווײַטע שטערן)
Track ID: 33602
Piano/Arranger Dricker, Regina
Vocal Lozhinsky, Vera
Yiddish Adaptation Felsenbaum, Michael
Violin Nachimzon, Gregory
First line: Oyf der lonke bay a veldele, a tsigaynerte a meydele, kronele, zitst fartrakht..
First line (Yiddish):אויף דער לאָנקע, בײַ אַ וועלדלת ראָמאַלע, אַ ציגײַנעטע, אַ מיידל, קרוינעלע,..
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:14

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: G-013(d)4 (Song of the Golden Land Lectures 07 and 08)
Track ID: 2026
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Vocal Oysher, Moyshe -- אױשער, משה
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: In mayn shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):אין מײַן שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Lecture 7. Song of the Golden Land, Immigrants and Theatre
Language: Yiddish

Title: Monarkhishe Idiie -- מאָנאַרכישער אידיליע
Author: Charats, Meyer -- חרץ, מאיר
Composer: Chorny, Efim -- טשאָרני, עפֿים
Genre: Literary Origin/Humorous
Subject: King/Queen/CrownWig/Night/Insult/Braid/Servant/Appearance
Origin: Alb K-111(a)
Transliteration: Alb K-111(a)
Translation: Alb K-111(a)
Additional song notes: Royal Idyll
On album: K-111(a) (Klezmer Alliance / Mir Besaraber -- מיר בעסעראַבער)
Track ID: 42045
Vocal Chorny, Efim -- טשאָרני, עפֿים
Double Bass Fritze, Thomas
Artist: Klezmer Alliance
Piano Ghergus, Susan
Drums Schalom, Guy
Guitar/Mandolin Schmitges, Andreas
Bb & C Clarinets/Flutes (Moldavian Flutes) Spehl, Bernd
First line: S'hot a mol gelebt a melekh, mit der malke in der por, er-a shvere kroyn getrogn
First line (Yiddish):ס'האָט אַ מאָל געלעבט אַ מלך, מיט אַ מלכּה אין דער פאָר, ער- אַ שווערער קרוין געטראָגן
Language: Yiddish
Style: Concert/Waltz/Klezmer
Length: 3:37

Title: Tsayt Balade -- צײַט באַלאַדע
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Genre: Literary Origin
Subject: Dead Child/Mother/Herman Goering/Singing/Child/Play/Murderer
Origin: Alb M-003(i)
Transliteration: Alb M-003(i)
Translation: Alb M-003(i)
Additional song notes: Time Ballad 1940
On album: M-003(i) (Manger Ballads / Aviv Livnat/ Helen Beer/ Arik Livnat)
Track ID: 33685
Vocals/Percussion Beer, Helen
Saxaphones/Flutes/Shofar/Keyboards/Percussion/Arranger Livnat, Arik
Guitars/Vocals/Bass/Keyboards/Percussion/Arranger Livnat, Aviv
First line: In mitn veg a kind a toyts, a meydle mit blonde hor, nokh finef vokhn oder zeks,
First line (Yiddish):אין מיטן וועג אַ קינד אַ טויטס, אַ מיידעלע מיט בלאָנדע האָר, נאָך פֿינעף וואָכן…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Jazz
Length: 6:53

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-026(d)1 (Shpil Es Nokh A Mol Musique juive d'Europe centrale)
Track ID: 12106
Artist: Le Gaulois, Maurice Klezmer Orch
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line:אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Style: Instrumental

Title: Lomir Trinkn Ale A Lekhaim -- לאָמיר טרינקן אַלע אַ לחיים
On album: P-011(e) (Max Perlman Hot A Yid A Vaybele -- מאַקס פּערלמאַן האָט אַ ייִד אַ װײַבעלע)
Track ID: 9349
Author Bader, Sheyne Rukhl -- באַדער, שײנע רחל
Artist Perlman, Maxs and Ensemble -- פּערלמאַן, מאַקס און אַנסאַמבל
Artist Kreyzler, Marcel, orchestra -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: Lomir trinkn ale, ale, ale a lekhaim, vayl dos zivig iz...
First line:לאָמיר טרינקן אַלע, אַלע, אלע אַ לחיים, װײַל דאָס זיװיג איז באַשערט
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From "Hot A Yid A Vaybele"

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: K-030(d) (Kapelye On The Air Old Time Jewish American Radio)
Track ID: 22415
Vocal Cooper, Adrienne -- קאָפּער, חנה־פֿריידע
Artist: Kapelye -- קאַפּעליע
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
Track comment: Part of WHN New York, Yiderbugs
Language: Yiddish

Title: Dos Kleyne Tsigaynerl -- דאָס קלײנע ציגײַנערל
Also known as: Tsigayner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Rubin, Hertz -- רובין, הערץ
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Self Portrait/Fiddler/Wanderer/Family/Alienation
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-051(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)/Alb L-062(a)
Translation: CD L-051(a)/CD C-044(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)
On album: C-009(a) (Soul Of My People Sung by David Carey -- דאָס פֿאָלק זינגט)
Track ID: 4068
Vocal Carey, David
Artist Rubinstein, Eli -- רובינשטײַן, עלי
First line: Ikh bin a tsigaynerl, a kleyner, ober vi ir zet, a sheyner,
First line (Yiddish):איך בין אַ ציגײַנערל, אַ קלײנער, אָבער װי איר זעט, אַ שײנער,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: M-133(b) (Barbara Moskow / Disc 2)
Track ID: 40220
Vocal Moskow, Barbara -- מאָסקאָ, באַרבאַראַ
Piano Cohen, Rose Jarvis
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im fargangen zayn eyn un eytsik…
First line (Yiddish):איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרגאַנגען זײַן ...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 4:43

Title: Shpil Mir Nokh Amol Mayn Fidl -- שפּיל מיר נאָך אַמאָל מײַן פֿידל
Genre: Memory
Subject: Fidl/Klezmer/Past/Loss/Aging/Violin
Transliteration: Sheet Music
Additional song notes: Play My Fidlde Once Again
Folder: 1294
Series: 4
Arranger: Jane Peppler
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Publisher: Jane Peppler
Provenance: Purchase, Jane Peppler, June 2014
First line: Ikh hob amol a klezmer shpiln af an altn fidl,…
First line (Yiddish): איך האָב אַמאָל געהערט אַ קלעזמער שפּילן אַף אַן אַלטן פֿידל,...
Notes: Printed Sheet Music/ I heard a klezmer perform on an old fiddle, he awoke a melody from the depths of my emotion

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: G-067(a) (Di Gojim (Holland) Klezmer)
Track ID: 21098
Vocal Di Gojim (Netherlands) די גױעם (נידירלענדן)
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Most recent research gives Shternheym credit for melody
Language: Yiddish

Title: Oyf Dem Veg (Fort A Yid Keyn...) -- אױפֿ דעם װעג (פֿאָרט אַ ייִד קײן...)
On album: A-060(b) (Songs From the Attic/ Lider Fun Boydem 4/ The Best of 78 Records/Bulbes -- לידער פֿון בוידעם 4\ די בעסטע פֿון 78 פּלאַטן, בולבעס)
Track ID: 35973
Vocal Gorby, Sarah -- גאָרבי, שׂרה
Artist: Laufer, Robin, orchestra
First line: Oyf dem veg shteyt a boym, oyf dem vaksn royzn, fort a yid keyn erets yisroel..
First line:אױף דעם װעג שטײט אַ בױם, אױף דים װאַקסן רױזן ,פֿאָרט אַ ייִד קײַן...
Track comment: Stinson 6075 A NYPL Recorded Under "Oyf Dem Veg"

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: T-023(a) (Those Were The Days)
Track ID: 331
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
Vocal Abelson, Khazn Robert Paul
Artist: Golden Land Orchestra
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish

Title: Fun Yener Zayt Lid -- פֿון יענער זײַט ליד
Author: Korn (Rakhl), Rachel -- קאָרן, רחל
Composer: Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Genre: Literary Origin
Subject: Past/Memory/Yearning/Reminiscence
Origin: Penguin YID 525/Korn 69/Sh Sh 459
Translation: Penguin YID 524/ Korn 69/Sh Sh 458
Additional song notes: On The Other Side Of The Poem
On album: A-050(a) (Ashkenazim /Jewish Vocal Quartet/ Fun Yener Zayt Lid/ -- אַשכּנזים \ פֿון יענער זײַט ליד)
Track ID: 32443
Vocal Ashkenazim
Vocal/Arranger Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Vocal Ovrutskaya, Yana -- אָוורוטסקײַאַ, יענע
Vocal Ivakh, Alina -- איוואַך, אַלינאַ
Vocal Gafner, Vassily -- גאַפֿנער, וואַסילי
First line: Fun yener zayt lid iz a sod faran, un in sod iz a hoyz mit a shtroyenem dakh,
First line (Yiddish):פֿון יענער זײַט ליד איז אַ סאָד פֿאַראַן, און אין סאָד איז אַ הויז מיט אַשטרויענעם דאַך
Language: Yiddish
Style: Acapella/Quartet
Length: 3:37

Title: A Mol Iz Geven A Boiberik -- אַ מאָל איז געווען אַ בויבעריק
Genre: Boiberik Camp Song/Children
Subject: Boiberik/Bungalows/Tongues/Burning/Water/
Origin: Boiberik Z 07
Additional song notes: There once was a Boiberik
On album: B-061(b) (Boiberik Zingt, a dermanung / Moyshe Khalfn, Boiberik 1926-1936 -- בויבעריק זינגט, אַ דערמאָנונג\ משה כאַלפֿן, בויבעריק 1926-1936)
Track ID: 32469
Vocal Khalfn, Moyshe -- כאַלפֿן, משה
First line: Amol iz geven a boiberik, iz dortn geven a baydele, oy, oy, a baydele,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish
Style: Acapella
Length: 0:57

Title: Vos Zol Ikh Ton Az Ikh Hob Im Lib -- װאָס זאָל איך טאָן אַז איך האָב אים ליב
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater/Love/Lament
Subject: Charlatan/Pimp/Abuse/Court/Judge/Sentence/Family
Additional song notes: From the musical "Molly Dolly"
On album: P-004(d) (Molly Picon WEVD Memorial Program Henry Sapoznik, Narrator)
Track ID: 16750
Artist Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Narrator Sapoznik, Henry -- סאַפּאָזניק, הענעך
First line: Ikh ken a meydl, a eydele, bay tate mame, vi a blum zi bliet
First line:איך קען אַ מײדל, אַן אײדעלע, בײַ טאַטע מאַמע, װי אַ בלום זי בליִט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the musical "Molly Dolly"

Title: Vey'z Mir, Oy Vey'z Mir, Oy Vey'z Mir -- װײ'ז מיר, אוי וויי'ז מיר,
Genre: Theater/Parody/Gilbert & Sullivan/Adapatation
Subject: Bird/Tree/Tit Willow/Courting
On album: M-036(b) (Der Yiddisher Mikado/ G & S Yiddish Light Opera Co. L.I.)
Track ID: 23455
Yiddish Adaption Grand, Al
Adaptation Tartell, Bob
Vocal Nesbitt, Murray
Artist: G & S Yid Light Opera Co of L.I.
Yiddish Adaption Walowit, Miriam
First line: Oyf a boym bay a vaser, a feygele kleyn zingt "vey iz mir,"
First line (Yiddish):אױף אַ בױם בײַ אַ װאַסער, אַ פֿײגעלע קלײן זינגט "װע איז מיר, אױ...
Language: Yiddish

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: B-003(k) (Sidor Belarsky Chanukah Festival of Song)
Track ID: 8079
Artist Belarsky, Sidor -- בעלאַרסקי, סידאָר
Artist Heifetz, Vladimir -- חפֿץ, װלאַדימיר
Narrator Kramer, Mandel
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Ballade II -- באַלאַדע II
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26107
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Koczan, Caroline
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Oyf a shvartser verbe, sitst krakendik a rob, dray kosakn..
First line (Yiddish):אױף אַ שװאַרצע װערבע, זיצט קראַקענדיק אַ ראָב, דרײַ קאָזאַקמ רײַטן...
Track comment: "rob" iz a wren or raven
Language: Yiddish

Title: Bin Ikh Mir A Shnayderl (Humorous) -- בין איך מיר אַ שנײַדערל (שפּאַסיק)
Also known as: Fregt Vos Ken Ikh
Genre: Folk/Humorous
Subject: Tailor/Baker/Klezmer/Inept/Occupation
Origin: Vinkov 3 30/Alb B-004(c)/
Transliteration: Vinkov 3 30/Alb B-004(c)/
Translation: Vinkov 3 32/Alb B-004(c)/
Music: Vinkov 3 30
On album: B-051(a) (Yiddish Folksongs Orchestra Of The Jewish Theatre Bucharest)
Track ID: 4034
Artist: Bucharest Jewish Theatre Orch
Conductor Schwartzman, Khaim -- שװאַרצמאַן, חיים
Vocal Markovitch, Karol -- מאַרקאָװיאש, קאָראָל
First line: Bin ikh mir a shnayderl, a nodl ken ikh nit haltn in der...
Track comment: Recorded under "Bin Ikh Mir A Schnayderl"

Title: Nor Nisht Zuntik (Never On Sunday) -- נאַר נישט זונטיק
On album: xB-028(c)
Track ID: 11252
Author Towne / Barry Sisters, Yid
Composer Hadjdakis
Vocal Barry Sisters -- שװעסטער באַרי
First line: Ir kent mir kushn in a montik, a montik, a montik, vi gut..
First line:איר קענט מיר קושן אין אַ מאָנטיק, אַ מאָנטיק, אַ מאָנטיק, װי גוט..
Track comment: See "Never On Sunday (Yid)"

Title: A Khazndl Af Shabos (Video) -- אַ חזנדל אױף שבּת (ווידיאָ)
Genre: Folk/Humorous/Video
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
On album: V0042
Track ID: 34068
Vocal Lenatsky, Richard
Artist: JCA (Amherst) String Kapelia
First line: Iz gekume tsu forn a khazn in a kleyn shtetele daven a shabos,
First line (Yiddish):איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish
Style: Folk/Concert

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: V-013(a) (Jewish Impressions Soloists Ensemble Via Tertia)
Track ID: 19925
Artist Via Tertia Soloist Ensemble
Artist Heifetz, Samuel, Cond & Arr
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line:אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Track comment: Recorded under "Folk Tune (Trad)"
Style: Instrumental

Title: Absholom Baym Brunem -- אבשלום בייִם ברונעם
Author: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer: Goldfaden, Avrom -- גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre: Theater
Subject: Well/Rescue/Vow
Additional song notes: From the operetta "Shulamis"
Folder: 90
Series: 4
Arranger: Russotto, Henry A. (piano)
Arranged for: Piano/Voice/Duet
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: The Hebrew Publishing Co.
Publisher address: 50-52 Eldridge St., New York
Date: 1918
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Ha, vos her ikh? A kol fun a ruekh-- ver iz dort?
First line (Yiddish): האַ, ווער איז דאָרט? אַ קול פֿון אַ רוח--ווער איז...
Notes: Dark blue print in Yiddish and English. Large photograph of Mrs. R. Prager in center. "The Success of Mrs. R. Prager".

Title: Title Not Given
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
On album: B-090(t) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 10 of 11 (B))
Track ID: 32362
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Es hot mayn oyg derzen a mensh, a boym a gruz,
First line (Yiddish):עס האָט מײַן אויג דערזען אַ מענש, אַ בוים, אַ גרוז,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:07

Title: Reyzele Mit Ir Eyzele -- רײזעלע מיט איר אַײזעלע
Genre: Folk/Humorous/Children
Subject: Jackass/Child/Feet/Ears/Bell/Reyzel's Ass/Children
On album: D-007(a) (Songs To Remember Henny Durmashkin -- לידער צו געדענקען! זענגערין העני דורמאַשקין)
Track ID: 12787
Artist Durmashkin, Henny -- דורמאַשקין, הכני
Piano Durmashkin, Fanny -- דורמאַשקין, פֿאַני
First line: Iz rezele a meydl, a shtiferke, a bren, hot reyzele in...
First line:איז רײזעלע אַ מײדל, אַ שטיפֿערקע, אַ ברען, האָט רײזעלע אין...
Track comment: See Forward - Perl Dec 24, 1982 with album

Title: A Mol Iz Geven A Yid -- אַ מאָל איז געװען אַ ייִד
Author: Yomen, Ben -- יאָמען, בען
Composer: Yomen, Ben -- יאָמען, בען
Genre: Literary Origin/Humorous
Subject: Khasidic/Poverty/Shabos
Transliteration: Alb Z-010(n)
On album: G-075(a) (Rebecka Gordon / Yiddish ' n Jazz)
Track ID: 32790
Bass Augustsson, Filip
Vocal Gordon, Rebecka
Drums Matthews, Gilbert
Piano/Arranger von Heijne, Claus
First line: A mol iz geven a yid, hot er gehat a yidene,
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ ייִד, האָט ער געהאַט אַ ייִדענע,
Language: Yiddish
Style: Jazz
Length: 5:41

Title: Ish Khasid (Yid, Ehrlikh) -- איש חסיד (ייִדיש, עהרליך)
On album: Y-005(l) (Meedus No 13 Yom Tov Ehrlikh -- מדוֹת אַ רעקאָרד פֿון יום טוב עהרלעך 13)
Track ID: 7510
Author/Composer/Vocal Ehrlich, Yom Tov -- עהרליך, יוֹם טוֹב
First line: Hert a mayse ikh vel aykh dertseylen, fun a yid, a khosidl..
First line:הערט אַ מעשׂה איך װעל אײַך דערצײלען, פֿון אַ ייִד, אַ חסידל...
Track comment: Subtitled "A Meysele Fun Sidur"

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: M-035(e) (Sima & Arnold Miller Heritage:The Art of the Yid. Song Vol 5)
Track ID: 12078
Vocal Miller, Sima
Piano Miller, Arnold
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: Yerusholaim (Koller) -- ירושלים (קאָלער)
Author: Koller, Yitzchak -- קאָלער, יצחק
Genre: Place/Zionist/Lament
Subject: Jerusalem/Winter/Cold/Exile/Wandering/Rootless
Music: Bugatch 17
On album: K-116(a)1 (Yitzchak Koller/ Songs from the Shtetl/ Disk 1)
Track ID: 35453
Vocal Koller, Yitzchak -- קאָלער, יצחק
Guitar Tal, Gabriella
First line: In droysn blozt a vint a kalter, a shreklekh kislev nakht, baym lemple sitst..
First line (Yiddish):אין דרויסן בלאָזט אַ ווינט אַ קאַליער, אַ שרעקלעך קיסלעוו נאַכט, בײַם לעמפּל...
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 2:14

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: F-006(a) (An Evening With Nico Feldman Israeli & Yiddish Folk Songs)
Track ID: 333
Vocal Feldman, Khazn Nico
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: Z-010(a) (Brothers Zim Presents Sol Zim singing Great Jewish Melodies)
Track ID: 326
Arranger Kingsley, Gershon
Artist Zim, Sol
Artist Vienna Symphony, G. Kingsley cond
Arranger DeCormier, Robert
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צו פֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Language: Yiddish

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: P-002(b) (Jan Peerce sings Yiddish Folk Songs Abraham Ellstein Orch)
Track ID: 523
Vocal Peerce, Jan
Artist Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz im farloyrn...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז אים פֿאָ פֿאַרלױרן...

Title: Lebn Zol Kolumbus -- לעבן זאָל קאָלומבוס
Author: Thomashevsky, Boris -- טאָמאַשעװסקי, ברוך
Composer: Perlmutter, Arnold (Aaron) פּערלמוטער, אַרנאָלד (אהרן)
Composer: Wohl, Herman -- װאָל, הערמאַן
Genre: Theater/Patriotic
Subject: Immigration/Government/Patriotism/Peace/Democracy
Origin: ML MTAG 140/Levin N 66/SH Dropsie 46
Transliteration: ML MTAG 140/Levin N 66/Alb G-013(a)/Sm Dropsie 46/Ephemera 1516
Translation: Ephemera 1516
Music: ML MTAG 140/Levin N 66/SMDropsie 46
Additional song notes: Long Live Columbus
On album: G-013(c) (The Golden Land, a joyous new musical Original Cast Album)
Track ID: 8944
Vocal Borts, Joanne
Artist: Golden Land Klezmer Orchestra
Orchestration Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
Vocal Berk, Phyllis
First line: A shtetl iz Amerika, Except a little bigger, To leave a...
First line:אַ שטעטל איז אַמעריקע, אַ מחיה, כ'לעבן עס רוט אױך איר די...
Language: English/Yiddish

Title: A Sakh Melokhes, Veynik Brokhes -- אַ סך מלאָכות, װײניק בּרכות
Author: Sandler, Peretz -- סאַנדלער, פּרץ
Composer: Wohl, Herman -- װאָל, הערמאַן
Genre: Theater/Lament
Subject: Poverty/Occupations/Servant/Tfiln Scribe/Horse Trader/Shamas
Origin: Ephemera 1365
Transliteration: Peppler 2 26
Translation: Peppler 2 26
Music: Peppler 2 26
Additional song notes: Many Occupations, No Luck (Blessings)
On album: T-001(a) (Masterworks Of The Yiddish Theatre Volume 1)
Track ID: 576
Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Geven bin ikh... a bal tfile, a shabos in a kloyz,
First line:געװען בין איך... אַ בּעל תּפֿילה, אַ שבּת אין אַ קלױז,

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: S-007(d) (The Two Sides Of Benjamin Siegel)
Track ID: 12079
Vocal Siegel, Khazn Benjamin
Arranger/Conductor Max, Harry
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: M-068(a)04 (Milken/ Abraham Ellstein: Great Songs of The Yiddish Stage Volume 1)
Track ID: 42425
Vocal Goldstein, Amy
Artist: Vienna Chamber Orchestra
Orchestration/Arranger Henning, Paul
Arranger Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
Conductor Jaffe, Elli
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn, abi gezunt ken men...
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן אַבי געזונט קען מען
Language: Yiddish
Style: Pop/Jazz/Swing/Concert
Length: 2:38

Title: A Gute Vokh A Gutn Khoydesh -- אַ גוטע װאָך אַ גוטן חודש (עבּרית, ייִד)
On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20950
Vocal Beigel, Fishl
Artist Berri, Suki, musical arrangements
Vocal Suki & Deng Chorus
First line:נישטאָ אַזאַ גאָט װי אונדזער גאָט,...נישטאָ אַזאַ האַר װי אונדזער...
Track comment: Vi Undzer Got/ A Gute Vokh A Gutn Khoydesh/ A Gants Yor Frey

Title: A Nakht -- אַ נאַכט
Author: Peretz, Yitskhok Leybush -- פּרץ, יצחק לײבוש
Composer: Bugatch, (Shmuel) Samuel -- בוגאַטש, שמואל
Genre: Literary Origin
Subject: Night/Darkness/Memorial Candle/Wind/Justice/Sense/
Folder: 403
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1952
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 179
First line: A nakht, a nakht a khoyshekhdike iber barg un tol,
First line (Yiddish): אַ נאַכט, אַ נאַכט אַ חשכדיקע איבער באַרג און טאָל
Notes: Small folder. Black lettering in English/Yiddish. List of other compositions by Samuel Bugatch on front cover. Four verses in Yiddish on back cover. Price 40 cents.

Title: A Maysele (Hirshbeyn) -- אַ מעשׂעלע (הירשביין)
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin
Subject: Poverty/Elijah/Greed/Moral/Riches/Parents/Daughter/Dowry
Origin: Alb W-005(a)/Sh Sh 291
Translation: Alb W-005(a)/K-081(a)/Sh Sh 290/Ephemera 1114
Additional song notes: A Little Story
On album: G-006(w) (Sarah Gorby (Practice 3 & Student?))
Track ID: 19059
Vocal Gorby, Sarah -- גאָרבי, שׂרה
First line: Geven a mol a yid mit a yidene, kaptsunimlekh groyse vi di..
First line (Yiddish):געװען אַ מאָל אַ ייִד מיט אַ ייִדענע, קבצנימלעך גרױסע װי די װעלט:
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Duplicate of G-006(s)
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: L-023(a) (Chansons Yiddish Tendresses et rage (Tenderness and Fury))
Track ID: 12076
Vocal/Guitar Leiser, Moshe
Violin Flammer, Ami
Accordion Barreaux, Gerard
First line: A kalte nakht, a finsterdike nebel umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ פֿינסטערדיקע נעפּל אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע…
Track comment: Recorded under title "A Kalte Nakht"
Language: Yiddish

Title: Ta'am Ha'man -- טעם המן
Also known as: Bat Shirati
Also known as: Gizratekh
Author: Navon, Y. A. -- נבון, י. א.
Composer: Navon, Y. A. -- נבון, י. א.
Genre: Love/Israeli
Subject: Love/Manna/Lips/Honey/Beauty/Taste/Desire/Passion
Origin: DeRoy 37/
Transliteration: De/roy 37/Alb K-001(a)Alb O-006(k)/Ephemera 1520 p 47
Translation: Alb K-001(a)/Alb O-006(k)/Ephemera 1520 p 47
Music: Ephemera 1520 p 47
Additional song notes: "The Taste of Manna"/Melody in the style of Turkish Jews.
On album: I-017(a) (Israel Dances - The Folk Dances of Israel -- ישראל רוקדת)
Track ID: 34264
Composer Navon, Y. A. -- נבון, י. א.
Style: Folk/Dance/Instrumental
Length: 2:44

Title: Loz A Bisl Iber Oykh Far Mir -- לאָז אַ ביסל איבער אױך פֿאַר מיר
On album: P-011(b) (Max Perlman at the Yiddish Theatre)
Track ID: 9444
Author Bader, Sheyne Rukhl -- באַדער, שײנע רחל
Artist Perlman, Max and Ben Yankov -- פּערלמאַן, מאַקס און בּן יעקבֿ
Artist Kreyzler, Marcel, orchestra -- קרײזלער, מאַרצל, אָרקעסטער
First line: Ikh hob gehaltn a teater shoyn lang mit yorn frier,
First line:איך האָב געהאַלטן אַ טעאַטער שױן לאַנג מיט יאָרן פּריִער
Track comment: From the play "Hot a Yid a Vaybele"

Title: Iber A Shmek Tabak -- איבער אַ שמעק טאַבאַק
On album: K-010(f) (The Best of Y.L. Peretz Read by Miriam Kressyn Volume 2)
Track ID: 7035
Author Peretz, Yitskhok Leybush -- פּרץ, יצחק לײבוש
Narration Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
First line: Az der ... iz gezesn a fus iber a fus, mit a lib...
First line:אַז דער בּעל... איז געזעסן אַ פֿוס איבער אַ פֿוס, מיט אַ ליב...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Series "The New Yiddish Home Companion" "הױזפֿרײַנט נײַער "דער

Title: A Shod Dayne Trern -- אַ שאָד דײַנע טרערן
Author: Levin, Abraham -- לעװין, אבֿרהם
Composer: Chaslavski, A.
Genre: Literary Origin/Theater/Tango
Subject: Tears/Hurt/Love/Fate/Consolation/Sorrow/Solitude/Hope
Transliteration: Alb T-028(b)
Translation: CD K-075(b)/Alb T-028(b)
Additional song notes: A Pity Your Tears Karsten Troyke credits Ben Tsion Witler as author and composer
On album: S-177(a) (Slava / Dos Gezang Fun Mayn Harts -- סלאַווע \ דאָס געזאַנג פֿון מײַן האַרץ)
Track ID: 36061
Vocal Slava -- סלאַוואַ
Arranger Chaslavski, A.
First line: Ven iz bafaln mir trern, ven s'prest mayn brust a geveyn, vil ikh men zol mir..
First line (Yiddish):ווען איז באַפֿאַלן מיר טרערן, ווען ס'פּרעסט מײַן סרוסט אַ געוויין, וויל איך...
Language: Yiddish
Style: Pop/Tango
Length: 3:25

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: 039e (Rothstein, Khazn Shloymele/ A Khazndl Oyf Shabes/ Vi Lang Nokh ?)
Track ID: 29921
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a…
First line:איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: A Maysele (Hirshbeyn) -- אַ מעשׂעלע (הירשביין)
Author: Hirshbeyn, Peretz -- הירשבײן, פּרץ
Composer: Weiner, Lazar -- װײַנער, לאַזאַר
Genre: Literary Origin
Subject: Poverty/Elijah/Greed/Moral/Riches/Parents/Daughter/Dowry
Origin: Alb W-005(a)/Sh Sh 291
Translation: Alb W-005(a)/K-081(a)/Sh Sh 290/Ephemera 1114
Additional song notes: A Little Story
On album: G-006(s) (Sarah Gorby Compiled From Tapes & 78 Recordings)
Track ID: 19022
Vocal Gorby, Sarah -- גאָרבי, שׂרה
First line: Geven a mol a yid mit a yidene, kaptsunimlekh groyse vi di..
First line (Yiddish):געװען אַ מאָל אַ ייִד מיט אַ ייִדענע, קבצנימלעך גרױסע װי די װעלט:
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From 78 albums of J. Grober, Paris - orch accomp
Language: Yiddish

Title: A Zemerl (Yukem Bembe) -- אַ זמרל (יוקעם בעמבע)
On album: L-032(a) (Let's All Together Folk Musical Scenes in Three Acts)
Track ID: 803
Artist Jewish Chamber Musical Theatre -- ייַדישן מוזיקאַלישן קאַמער טעאַטאַר
Artist USSR State Cinematography Orch -- סימפֿאָנישער אָרק פֿון מעלוכע קינאָ
Conductor/Arranger Gluz, Mikhail -- גלוז, מ.
First line: A zemerl, a zemerl, oy lomir zingen a zemerl,
First line:אַ זמרל, אַ זמרל, אױ לאָמיר זינגען אַ זמרל,

Title: Ikh Bin A Bokher A Hultay -- איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי
Author: Kulbak, Moyshe -- קולבאַק, משה
Genre: Folk/USSR
Subject: Wanderer/Carefree/Youth
Origin: Steinberg 157/Alb J-020(b)
Transliteration: Alb J-002(b)
Translation: Alb J-002(b)
Music: Steinberg 156
On album: G-006(o) (Sarah Gorby en sus creaciones inolvidables)
Track ID: 18960
Vocal Gorby, Sarah -- גאָרבי, שׂרה
Arranger Andreani, George
First line: Ikh bin a bokher a hultay, hob ikh mir a shtekn,
First line:איך בין אַ בּחור אַ הולטאַי, האָב איך מיר אַ שטעקן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: L-019(e) (Klezmer Wedding featuring Marty Levitt, Clarinet/Marty Levit, King of the Klezmers)
Track ID: 19807
Artist: Marty Levitt Orchestra
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line:אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: Vilst, Dos Vil../ Oy S'iz Gut/ Yukl/ Grine Kuzine/ Yosl Yosl
Style: Instrumental

Title: Once Upon A Time (Eng)
On album: R-029(c) (The Even More Complete Collection of.... Rechnitzer Rejects)
Track ID: 11481
Author Rockoff, Seymour
Composer Rockoff, Seymour
Artist Rechnitzer Rejects
First line: Once upon a time, a chicken found a dime, she showed it to..

Title: Mit A Nodl -- מיט אַ נאַדל
Genre: Folk/Occupation
Subject: Tailor/Needle/Pride/Clothes
Origin: Ber Fef 18/Ephemera 1104/Epelboym70
Transliteration: Alb R-001(b)/Alb R-007(f)2/Alb R-007(g)/Schack 43/Alb L-049(a)/Epelboym 70
Translation: Alb L-049(a)/Alb R-001(b)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)2/Rubin 81/Alb S-006(a)
Music: Kotylan 145/Rub Treas 80/Ber Fef 18/Epelboym 70
Additional song notes: See Koytlan for a variant version of the song.Relationship with "My Favorite Things" referred to in Gottlieb p. 46
On album: B-051(b) (A Nigundl/ Jewish Folksongs/ Soloists of the State Theatre of Bucharest -- לידער פֿון ייִדישן פֿאָלקלאָר)
Track ID: 28267
Artist: Bucharest Jewish Theatre Orch
Vocal Livianu, Dorian
First line: Mit a nodl, on a nodl, ney ikh mir b'koved godl (2x), un az ikh hob a nodl...
First line (Yiddish):מיט אַ נאָדל, און אַ נאָדל, נײ איך מיר בּכּבֿוֹד גדוֹל,
Language: Yiddish
Style: Concert/Orchestral Accomp/Theatre

Title: Mit A Nar -- מיט אַ נאַר
Author: Tussman, Malke Heifetz -- טוסמאַן, מלכּה חפֿץ
Composer: Greenberg, Helen Medwedeff -- גרינבערג, העלען מעדוועדעף
Genre: Literary Origin
Subject: Fool/Culture/Foolishness
Origin: Green 19
Transliteration: Green 8
Translation: Green 19/Alb C-023(h)
Music: Green 8
Additional song notes: Part of Froyen Shtimme With A Fool See pamphlet in Book Index (short title "Green") Franklin Call # 1621 G 733 F7 1994 for Yiddish text, translation and transliteration. The pamphlet is boxed as #3 in Greenberg Sheet Music.
On album: C-023(h) (B'Kol Ishah The Voice of Women Cantors)
Track ID: 22481
Vocal Novick, Khazn Martha
Piano Bartsch, Tom
First line: Kultur - vos tut a nar mit kultur? Vos tut a kulturele nar?
First line (Yiddish):קולטור - װאָס טוט אַ נאַר מיט קולטור? װאָס טוט אַ קולטורעלע נאַר?
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under With A Fool/ Part of Froyen Shtime
Language: Yiddish
Style: Art Song/Concert

Title: Vos Iz Vikhtik -- װאָס איז וויכטיק
Also known as: Vikhtik
Author: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Composer: Vaksman, Ephriam -- װאקסמאַן, אפֿרים
Genre: Khasidic (Neo)/Instructional
Subject: Faith/Priorities/Values
Origin: Alb S-089(b)/Alb N-026(a)/Alb 054(A)
Transliteration: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Translation: Alb N-026(a)/CD L-054(a)
Additional song notes: What Is Important
On album: C-035(b) (Adrianne Cooper & Zalmen Mlotek/An Afternoon Of Jewish Music)
Track ID: 25678
Vocal Cooper, Adrienne -- קאָפּער, חנה־פֿריידע
Artist Mlotek, Zalmen -- מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line: Vikhtig iz a shabos koydesh, a gutn vokh un a guter khoydesh
First line:װיכטיג איז אַ שבּת קודש, אַ גוטער װאָך און אַ גוטן חודש,
Track comment: Recorded as "Vos Iz Vikhtik" An Afternoon of Yiddish Music

Title: A Mol Iz Geven A Mayse -- אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה
Also known as: A Mayse
Genre: Folk/Lullaby/Lament/Love/Viglid
Subject: King/Queen/Vineyard/Bird
Origin: ML MTAG 104/Alb R-007(b)/Brounoff.13
Transliteration: Alb K-005(a)/Alb R-007(b)/ML MTAG 104/Alb K-005(a)/Alb Y-018(c)
Translation: Alb K-005(a)/Alb Y-018(d)/Alb R-007(b)/Alb I-013(a)/Vorbei 372/Brounoff.13
Music: ML MTAG 104/Brounoff.12
Additional song notes: See "A Mol Iz Geven A Mayse"
On album: D-036(a) (Dibbukim/ Az A Foygl un a Goylem Tantsn)
Track ID: 36660
Artist: Dibbukim -- דיבוקים
Vocal Olniansky, Ida -- אָלניאַנסקי, אידה
Vocal Olniansky, Niklas -- אָלניאַנסקי, ניקלאַס
Guitars/Keyboard/Bass Wohlfart, Magnus -- וואָלפֿאַרט, מאַגנוס
Drums/Percussion Blekher, Yacov -- בלעכיר, יעקבֿ
First line: A mol iz geven a mayse, Di meyse iz gor nit freylekh. a meyse heybt zikh un...
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה, די מעשׂה איז גאָר ניט פֿרײַלעך,
Language: Yiddish
Style: Concert/Klezmer/Rock/Fusion/Duet
Length: 3:22

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: S-007(c) (Cantor Benjamin Siegal In Song and Prayer)
Track ID: 831
Vocal Siegel, Khazn Benjamin
Piano Reisenman, Bob
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: Shpiln, Belz, Vu Ahin, Abi Gezunt, Mazl, Sheyn Vi Di Levone
Language: Yiddish

Title: A Feygele -- אַ פֿײגעלע
On album: A-044(a) (Larisa Averbakh & Ensemble Simkha Shnirele Perele)
Track ID: 27359
Author Bergholtz, B. -- בערגהאָלץ, ב.
Composer Kogan, Lev -- קאָגאַן, לעװ
Vocal Averbakh, Larisa
Artist: Klezmer Ensemble Simkha -- קלעזמער אַנסאַמבל שׂימחה
First line: Tsart un hartsik vi a fidele, zingt a feygele a lidele,
First line:צאַרט און האַרציק װי אַ פֿידעלע, זינגט אַ פֿײגעלע אַ לידעלע,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Russian trans with album notes -

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: D-020(a) (Dzintars songs of amber The Latvian Women's Choir -- חוה אלברשטיין / מארגאריטקעלעך)
Track ID: 23357
Artist Latvian Women's Chorus
Artist Cepitis, Imants, conducting
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal -- דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID: 36401
Vocal/Synths Winograd, Michael -- ווינאָגראַד, מ.
Guitar Fox-Rosen, Avi
Guitar Fruchter, Yoshie
Bass Folman-Cohen, Ari
Drums Berry, Chris
Accordeon/Musical Director Oppenheim, Henri
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn, abi gezunt ken men...
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Language: Yiddish
Style: Pop/Rock/Jass/Swing/Fusion
Length: 2:07

Title: Oyf A Barg A Hoykhn -- אױף אַ באַרג אַ הױכן
Also known as: High Atop A Mountain
Author: Molodovsky, Kadya -- מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer: Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Genre: Literary Origin
Subject: Mountain/Trees/Dawn/Dusk/Nature/Birth/Death
Origin: CD A-001(m)
Translation: CD A-001(m)
Additional song notes: High Atop A Mountain
On album: A-001(m) (Chava Alberstein/ Foreign Letters -- חוה אַלבערשטײן)
Track ID: 28481
Vocal/Classical Guitar/Arranger Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Violin/Viola/Electric/Acoustic Guitars/Mandolins/Programming Mink, Ben
Bass/Double Bass Pitch, David
Piano/Accordion/Organ Borowiecki, Teddy
Drums/Percussion Stoll, Randall
Cello Friesn, John
Clarinet Schultz, Myron
First line: Oyf a barg a hoykhn, vos bizn himl dergeyt, vaksn tsvey grine beymer,
First line (Yiddish):אױף אַ באָרג אַ הױכן, װאָס ביזן הימל דערגײט, װאַקסן צװײ גרינע ביימער,
Track comment: High atop a mountain, Whose summit in the sky, Two green trees...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 03:16

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: E-001(i) (David Eshet Songs From The Past -- דוד עשת לידער פֿון אַ מאָל)
Track ID: 826
Vocal Eshet, David -- עשת, דוד
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: T-022(b) (Nizza Thobi: Geboyrn In A Zaydn Hemdl -- ניצה טובי: געבױרן אין אַ זייִדן העמדל)
Track ID: 30836
Vocal Thobi, Nizza
Guitar/Arranger Seifinger, Andreas
First line: Iz gekumen in a kleyn shtetl a khazn davenen a shabes
First line (Yiddish):איז געקומען אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעל דאַװענען אַ שבּת
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 3:05

Title: Dos Klejne Tsigajnerl
Genre: Folk
On album: K-137(a) (Mazzeltov: Rolinha Kross/Amsterdam -- אַמסטערדאַם)
Track ID: 39447
First line: Ich bin a tsigajnerl, a klejner, ober vi ir zet a shayne, borves hungerik un
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Gypsy Melody
Length: 4:30

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: R-007(f)4 (Yiddish Folksongs Ruth Rubin -- ייִדישע פֿאָלקסלידער)
Track ID: 524
Vocal Rubin, Ruth -- רובין, רותּ
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz im farloyrn...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז אים פֿאַרלױרן...
Track comment: Transliteration and translation with album notes.

Title: Dos Kleyne Tsigaynerl -- דאָס קלײנע ציגײַנערל
Also known as: Tsigayner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Rubin, Hertz -- רובין, הערץ
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Self Portrait/Fiddler/Wanderer/Family/Alienation
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-051(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)/Alb L-062(a)
Translation: CD L-051(a)/CD C-044(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)
On album: B-095(a) (Hilda Bronstein sings Yiddish songs old and new)
Track ID: 33397
Vocal Bronstein, Hilda -- בראָנשטײַן, הילדאַ
Violin Hamilton, Meg
Artist: Merlin Shepherd Quartet
Clarinet, Bass Clarinet Shepherd, Merlin -- שעפּהערד, מערלין
Accordion/Keyboard Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Double Bass Russell, Simon C.
First line: Ikh bin a tsigaynerl, a kleyner, ober vi ir zet, a sheyner, borves, hungerik..
First line (Yiddish):איך בין אַ ציגײַנערל, אַ קלײנער, אָבער װי איר זעט, אַ שײנער,
Language: Yiddish
Style: Concert/Folk/Klezmer
Length: 3:40

Title: Di Zun Iz A Zigl -- די זון איז אַ זיגל
Author: Miransky, Peretz -- מיראַנסקי, פּרץ
Composer: Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
Genre: Literary Origin
Subject: Sun/Gold/Water/Mirror/Swimmers/Nature
On album: B-090(j) (Majer Bogdanski / Songs From Cassette 5 of 11 (B))
Track ID: 32219
Vocal Bogdanski, Majer -- באָגדאַנסקי, מאיר
First line: Di zun iz a zigl, a zigl fun gold, dos vaser a shpigl, mit zun gold bamolt,
First line (Yiddish):די זון איז אַ זיגל, אַ זיגל פֿון גאָלד, דאָס וואַסער אַ שפּיגל, מיט זון גאָלד באַמאָלט,
Language: Yiddish
Style: Acapella/Folk
Length: 2:41

Title: Far Nile, Nokh Nile -- פֿאַר נעילה, נאָך נעילה
On album: L-002(g) (The Best of Aaron Lebedeff)
Track ID: 5094
Composer Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Conductor Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Author/Artist Lebedeff, Aaron -- לעבעדאָװ, אהרן
First line: Far nile, nokh nile, a bokher, a psule, darf a yeder zayn...
First line:פֿאַר נעילה, נאָך נעילה, אַ בּחור, אַ בּתולה, דאַרף אַ יעדער זײַן אַ...

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: N-008(a) (Fay Nicoll Sings: Yiddish Hebrew Russian English)
Track ID: 12077
Vocal Nicoll, Faye
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Trili Trilili (Yid) -- טרילי טרילילי (ייִדיש)
On album: O-008(a) (Claire Osipov & Others Cassette from Muny Boseman)
Track ID: 15456
Vocal Osipov, Claire Klein
First line: Zitst a feygele oyf a beymele, a harbst vintl blozt in feld,
First line (Yiddish):זיצט אַ פֿײגעלע אױף אַ בײמעלע, אַ האַרבסט װינטל בלאָזט אין פֿעלד,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: What Is America To Me (Eng)
On album: K-010(h) (Miriam Kressyn & Seymour Rechzeit From Ellis Island...)
Track ID: 21785
Vocal Kressyn, Miriam -- קרעסן, מיריאַם
Vocal Rechtzeit, Seymour -- רעכצײַט, סימאָר
First line: What is America to me, a name, a place, a flag I see,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Part of "From Ellis Island to the East Side"

Title: Dos Khosidl -- דאָס חסידל
Also known as: Bin Ikh Mir A Khosidl
Author: Kotlowitz, Khazn Max (Mendele) קאָטלאָװיטץ, חזן מאַקס מענדעלע)
Composer: Kotlowitz, Khazn Max (Mendele) קאָטלאָװיטץ, חזן מאַקס מענדעלע)
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khosid/Family/Joy/Poverty
Origin: Vinkov 3 92/
Transliteration: Vinkov 3 92/Moskow SM 60
Translation: Vinkov 3 92
Music: Vinkov 3 92/Moskow SM 60
Additional song notes: The small Khosid
Folder: 60
Series: 1
Arranger: Henry Lefkowitch
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Transliteration
Provenance: Gift of Barbara Moskow, March 2014
First line: Bin Ikh mir a khusidl, tray di(4) dam, zing ikh mir a zemerl
First line (Yiddish): בין איך ציר אַ חסידל, טרײַ די(4) דאַם, זינג איך מיר אַ זעמערל,...
Notes: Published under "Bin Ikh Mir a Chosid'l" Listed in Title database as "Dos Khusidl'

Title: Di Malke Kumt Tsum Melekh -- די מלכּה קומט צום מלך
Also known as: In Droysn Iz A Regn
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Seltzer, Dov -- זלצר, דב
Genre: Literary Origin/Theatre/Purim Shpil
Subject: Queen Esther/King Ahashereus/Purim
Origin: Manger Meg 36/Manger SB 67
Translation: Manger Wolf 48
Music: Manger SB 67
On album: M-003(c) (The Megila Of Itsik Manger / a Musical Comedy in Yiddish -- די מגילה פֿון איציק מאַנגער עם משפּחת בּורשטיין)
Track ID: 3649
Vocal Megila Ensemble -- מגילה ענסעמבל
First line: In droysn iz a regn, in droysn iz a vint,
First line (Yiddish):אין דרױסן איז אַ רעגן, אין דרױסן איז אַ װינט,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Recorded under title "In Droysn Iz A Regn"
Language: Yiddish

Title: Tango Appasionate
Author: Villodo, A.
Author: Discepolo, E.
Author: Maramelo, C.
Author: Shapiro, I. -- שאַפּײַראָ, י.
Genre: Tango
Subject: Temptress/Passion/
On album: S-177(a) (Slava / Dos Gezang Fun Mayn Harts -- סלאַווע \ דאָס געזאַנג פֿון מײַן האַרץ)
Track ID: 36055
Vocal Slava -- סלאַוואַ
Arranger Chaslavski, A.
First line: Ikh bin di froy vos ken farfirn ale mener, bist du a sheyner, vel ikh makhn...
First line (Yiddish):איך בין די פֿרוי וואָס קען פֿאַפֿירן אַלע מענער, ביסטו אַ שיינער, וועל איך....
Language: Yiddish
Style: Pop/Tango
Length: 2:00

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: T-015(f) (Talila Chante Le Yiddish Papirossn)
Track ID: 21592
Arranger Mortarelli, Pierre
Vocal Talila
Accordion/Piano/Arranger Schaff, Eddy
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: A Khazndl Af Shabos -- אַ חזנדל אױף שבּת
Also known as: A Khazn Oyf Shabos
Also known as: A Khazndl Oyf Shabes
Genre: Folk/Humorous
Subject: Khazunim/Cantors/Audition/Occupation/Shtetl
Origin: ML MTAG 108/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/Silverman YSB 77
Transliteration: ML MTAG 108/Alb J-020(b)/Alb B-007(b)/Vinkov 3 4/CD A-005(e)/Silverman YSB 77
Translation: Silverman YSB 76/Alb B-007(b)/Alb J-020(b)/Vinkov 3 4/A-005(e)
Music: ML MTAG 108/Vinkov 3 4/Silverman YSB 76
Additional song notes: Tansliteration and Translation also published in Gottlieb p. 22
On album: G-055(a) (Radio Compilation by David Goldenberg 1930-1960)
Track ID: 20567
Artist Jolson, Al
First line: Iz gekomen tsuforn a khazn in a kleyn shtetele davenen a...
First line (Yiddish):איז געקומען צופֿאָרן אַ חזן אין אַ קלײן שטעטעלע דאַװענען אַ שבּת,
Track comment: Recorded Dec 20, 1932
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-059(d) (Daniel Kempin/ Mazl Un Shlamazl -- מזל און שלימזל)
Track ID: 22979
Vocal Kempin, Daniel
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: U-004(a) (Uptown Klezmer Ashnelerando)
Track ID: 25347
Artist Dudochkin, Yelena & Uptown Klezmer
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Suki & Deng Freylekhs Medley
On album: S-089(a) (Yiddish Classics Vol 1 A Suki & Ding Production -- הײמישע ייִדישע געזאַנגען)
Track ID: 20946
Vocal Beigel, Fishl
Artist Berri, Suki, musical arrangements
Vocal Suki & Deng Chorus
Track comment: Vi Undzer Got/ A Gute Vokh A Gutn Khoydesh/ A Gants Yor Frey

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: F-042(a) (Basye Farbotene Lider Ojf Jiddish)
Track ID: 26880
Vocal Frydman, Basia
Piano/Arranger Hansson, Torsten, piano & arr
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Geven A Nakht (Tyul Le'li, H, Yid) -- געװען אַ נאַכט (ייִדיש, עבֿרית)
Origin: Ephemera 1405: Hebrew Text
On album: xB-010(d)
Track ID: 5621
Artist Bonus, Ben -- באָנוס, בען
Artist Dan, Yoel, arr & cond -- דן, יואל, דיריגענט און באַארבעט
First line: Geven a nakht, a nakht a royter, bloyer,
First line:געװען אַ נאַכט, אַ נאַכט אַ רױטער, בלױער,
Track comment: See "Tyul Le'li"

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: R-003(a) (The Happy Soul of a People Harry Ringler & His Orchestra)
Track ID: 8088
Artist Ringler, Harry and his orchestra
Arranger Cain, Yosl
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line:אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום־טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער…
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

Title: Estando Padre Cura
Genre: Folk/Spanish/Moroccon/Sephardic/Humorous
Subject: Priest/Frog/Pregnancy/Child
Origin: CD V-009(d)
Translation: CD V-009(d)
On album: V-009(d) (Voice of the Turtle/ Bridges of Song/ Music of the Spanish Jews of Morocco)
Track ID: 28176
Artist: Voice Of The Turtle
Percussion Burrows, Derek
Percussion Kulbach, Lisle
Vocal/Percussion Rosenberg, Jay
Artistic Director/Percussion Wachs, Judith
Arranger Voice Of The Turtle
First line: Estgando el padre cura/ malito en la cama,/ A la media noche/ Ilamo a la...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Once there was a priest/ sick in bed, In the middle of the night he called...
Language: Ladino
Style: Folk
Length: 01:35

Title: A Mol Iz Geven A Kleyn Yidele -- אַ מאָל איז געװען אַ קלײן ייִדעלע
Genre: Folk/Children/Cumulative
Subject: Fiddle/Drum/Music/Trumpet/Instruments
Origin: CD S-062(a)
Transliteration: CD S-062(a)/Cassette T-018(a)
Translation: CD S-062(a)/Cassette T-018(a)/Vorbei 374
On album: S-062(a) (Sheh-Sheh Songs of My Grandfather -- לידער פֿון מײַן זײדן שעשע)
Track ID: 470
Artist Sheh Sheh -- שעשע
First line: A mol iz geven a keyln yidele, hot er gehat a kleyn fidele,
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ קלײן ייִדעלע, האָט ער געהאַט אַ קלײן פֿידעלע,
Language: Yiddish

Title: Der Kuntsn-Makher -- דער קונצן־מאַכער
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Genre: Literary Origin/Short Story
Subject: Magician/Poverty/Spoon/Seder/Elijah/Faith/Charity/Passover
Origin: Per Lip 128/Alb O-004(a)
Translation: Per Lip 128/Peretz 25
On album: S-081(e) (Salomon Klezmorim A Dreydl de klezmer vertelt...)
Track ID: 27110
Accordion van Tol, Theo
Violin Lootsma, Nienke
Artist: Salomon Klezmorim
Vocal/Clarinet/Alto Sax Salomon, Marcel
First line: In a volynia shtetl arayn iz amol gekumen a kuntsn-makher.
First line (Dutch):אין אַ וולינער שטעטל אַרײַן איז אַמאָל געקומען אַ קונצן־מאַכער.
Track comment: Based on a Theme by Perets
Language: Dutch
Style: Spoken/Word/Klezmer Accompaniment/Klezmer
Length: 13:25

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: A-033(a) (The Austin Klezmorim Texas Klez)
Track ID: 12109
Artist: Austin Klezmorim
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line:אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-070(a) (Leopold Kozolowski The Last Klezmer)
Track ID: 22656
Artist Kozlowski, Leopold & Ensemble
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line:אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment: Most recent research gives Shternheym credit for melody
Style: Instrumental

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: G-051(b) (Alexandra Gorelik Ikh Hob Dikh Tsufil Lib)
Track ID: 22507
Vocal Gorelik, Alexandra
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Most recent research gives Shternheym credit for melody
Language: Yiddish

Title: Ikh Darf Dikh Vi A Lokh In Kop -- איך דאַרף דיך ווי אַ לאָך אין קאָפּ
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
Genre: Theatre/Novelty/Humorous/Sarcasm/Vaudeville
Subject: Rejection/Needs/Insults/Qualities/Food/Broken Promises
Song Comment: From the 1959 musical "Kosher Widow"
On album: K-091(a) (The Kosher Widow/ Original Cast Album Starring Molly Picon)
Track ID: 28345
Vocal Adler, Julius
Vocal Saltzman, Esta -- זאַלצמאַן, עסטע
Conductor, Orchestra Secunda, Sholom -- סעקונדאַ, שלום
First line: Ikh darf dikh hobn vi a lokh in kop, vi a milkhike blintse darf a fleyshikn top
First line (Yiddish):איך דאַרף דיך האָבן װי אַ לאָך אין קאָפּ, װי אַ מילכיקע בלינצע..
Language: Yiddish
Style: Humerous/Swing/Song and Dance

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-020(b) (The Klezmorim "Streets of Gold")
Track ID: 12112
Artist: Klezmorim -- קלעזמאָרים
First line: A kalte nakht, a neldike finster umetum, shteyt a…
First line:אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style: Instrumental

Title: Yisroel Du Vest Vaksn (Medley) -- ישׂראל דו װעסט װאַקסן (מעדלי)
On album: H-002(c) (Cantor Jacob Hass Jewish Folk Songs..&..Hebrew...Melodies)
Track ID: 20721
Artist Hass, Khazn Jacob
First line: S'iz yetst bay undz yidn a simkha a groyse, vi s'iz nokh...
First line:ס'איז יעצט בײַ אונדז ייִדן אַ שׂימחה א גרױס, װי ס'איז נאָך ניט...
Track comment: Oyfn Pripetshik/ Moyshele Mayn Freynd/ Ot Azoy Neyt A...

Title: A Mol Iz Geven A Mayse -- אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה
Also known as: A Mayse
Genre: Folk/Lullaby/Lament/Love/Viglid
Subject: King/Queen/Vineyard/Bird
Origin: ML MTAG 104/Alb R-007(b)/Brounoff.13
Transliteration: Alb K-005(a)/Alb R-007(b)/ML MTAG 104/Alb K-005(a)/Alb Y-018(c)
Translation: Alb K-005(a)/Alb Y-018(d)/Alb R-007(b)/Alb I-013(a)/Vorbei 372/Brounoff.13
Music: ML MTAG 104/Brounoff.12
Additional song notes: See "A Mol Iz Geven A Mayse"
On album: D-015(a) (Music Treasures of the Jewish People Deutsch Sisters)
Track ID: 485
Artist Deutsch Sisters & Family
Arranger Deutsch Sisters
First line: Once upon a time there was, in an old beginning,
Track comment: Recorded under "Once Upon A Time (A Meise)
Language: English

Title: Dos Kleyne Tsigaynerl -- דאָס קלײנע ציגײַנערל
Also known as: Tsigayner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Rubin, Hertz -- רובין, הערץ
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Self Portrait/Fiddler/Wanderer/Family/Alienation
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-051(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)/Alb L-062(a)
Translation: CD L-051(a)/CD C-044(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)
On album: A-001(s) (Chava Alberstein/ Yiddish Songs)
Track ID: 35299
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
First line: Ikh bin a tsigaynerl, a kleyner, ober vi ir zet, a sheyner, borves, hungerik..
First line (Yiddish):איך בין אַ ציגײַנערל, אַ קלײנער, אָבער װי איר זעט, אַ שײנער,
Language: Yiddish
Style: Concert/Folk/Pop
Length: 4:10

Title: Numa Perach (Heb) -- נומה פּרח (עבֿרית)
Author: Lipshuts, A. D. -- ליפשיץ, אַ. ד.
On album: G-011(a) (The Generations of Israel)
Track ID: 19186
Author Lipshuts, A. D. -- ליפשיץ, אַ. ד.
Vocal Hendel, Nechama -- הנדל, נחמה
Track comment: "Pioneers of a New Society" from 1882 to Balfour Declaration
Language: Hebrew

Title: A Shpay In Yam -- אַ שפּײַ אין ים
Author: Alpert, Michael -- אַלפּערט, מישקע
Composer: Alpert, Michael -- אַלפּערט, מישקע
Genre: Literary Origin
Subject: Memory/Travel/Sharing/Separation
Origin: Alb R-034(h)
Transliteration: Alb R-034(h)
Translation: Alb R-034(h)
On album: R-034(h) (Brave Old World/ Bless The Fire)
Track ID: 32576
Vocal Alpert, Michael -- אַלפּערט, מישקע
Tsimbl Brotman, Stuart
First line: Gehert hob ikh a mol a lastotshke, a goldene, vos zi zingt,...
First line (Yiddish):געהערט האָב איך אַ מאָל אַ לאַסטאָטשקע, אַ גאָלדענע, וואָס זי זינגט,...
Language: Yiddish
Style: Concert
Length: 5:22

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: F-041(a) (Freilach Express Plays Klezmer Music / East Goes West)
Track ID: 26088
Artist Salomonsson, Bjorn & Freilach Exp
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: In Odessa
Also known as: In Odes
Composer: Strom, Yale
Genre: Instrumental/Klezmer
On album: F-064(a) (Slava Farber 1/ Kinder Yorn)
Track ID: 38861
Backup vocals Nakai, A. -- накай а.
Piano Bengelsdorf, C. -- бенгельсдорф с.
Vocals Faiber, Slava -- Фарбер, спава
First line: In odes, In odes hav dir malt a vanker, oy oy, a shayna madele...
Language: Yiddish
Style: Generic
Length: 3:48

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: R-032(a) (Peter Rohland Un as der rebbe singt Jiddishe Lieder)
Track ID: 2024
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
Vocal Rohland, Peter
First line: Bay dem shtetl shteyt a shtibl, mit a kleynem dakh, mit a..
First line (Yiddish):בײַ דעם שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ קלײנעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Track comment: German translat with album
Language: Yiddish

Title: Tevyes Kholem (Yid, Fiddler) -- טובֿיהס חלום (פֿידלער)
On album: xF-003(a)
Track ID: 14947
Translation, Yiddish Friedman, Shraga -- פֿרידמאַן, שרגא
Composer Bock, Jerry
Author Harnick, Sheldon
Vocal Rudensky, Shmuel -- רודענסקי, שמואל
Vocal Dulitzkaya, Lea -- ליא דוליצקאַיאַ
First line: A, a, leyzer volf, motl, tsaytl, a.. Vos iz gesheyn, vos?
First line:אַ, אַ, לײזער װאָלף, מאָטל, צײַטל, אַ.. װאָס איז געשען װאָס?
Track comment: See "Tevyes Dream (Yid, Fiddler)" "חלום "טובֿיהס

Title: In Mayn Shtetl -- אין מײַן שטעטל (בײַ דעם שטעטל)
Also known as: Bay Dem Shtetl
Also known as: In The Valley
Song Comment: See "Bay Dem Shtetl"
On album: R-001(a) (Raasche and Alan Mills sing Jewish Folk Songs)
Track ID: 2020
Vocal Mills, Alan
Author Rozental, Zalmen -- ראָזענטאַל, זלמן
First line: Bay dem shtetl shteyt a shtibl, mit a grinem dakh, mit a..
First line (Yiddish):בײַ דעם שטעטל שטײט אַ שטיבל, מיט אַ גרינעם דאַך, מיט אַ גרינעם..
Track comment: Translat, translit with album notes.
Language: Yiddish

Title: Shabos (A Mol Iz Geven A Yid) -- שבּת (אַ מאָל איז געװען אַ ייִד)
On album: xJ-016(a)
Track ID: 13414
Author/Composer Yomen, Ben -- יאָמען, בען
Artist Jacobs, Jackie
First line: Oy, a mol iz geven a yid, hot er gehat a yidene,
First line:אױ, אַ מאָל איז געװען אַ ייִד, האָט ער געהאַט אַ ייִדענע,
Track comment: Recorded under title "Shabos"

Title: Yosl Der Klezmer -- יאָסל דער קלעזמער
Also known as: Yosele Klezmer
Author: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Composer: Olshanetsky, Alexander -- אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre: Theater
Subject: Klezmer/Musician
On album: M-005(a) (Michal Michalesko At The Yiddish Theatre / 15 Famous Hits)
Track ID: 17827
Vocal Mikhalesko, Michal -- מיכאַלעסקאָ, מיכל
First line: A mol iz a bokher a klezmer geven, er hot di velt shtelekh..
First line (Yiddish):אַ מאָל איז אַ בּחור אַ קלעזמער געװען, ער האָט די װעלט שטעטלעך...
Language: Yiddish
Style: Theater/Pop

Title: Kh'vil A Meydl Vi Mayn Mamen Iz Geven -- כ'וויל אַ מיידל ווי מייִן מאַמע איז געווען
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Rumshinsky, Yosef -- רומשינסקי, יאָסף
Genre: Theater
Subject: Mother/
Additional song notes: From the musical "Molly Dolly"
Folder: 87
Series: 4
Arranged for: Piano/Voice
Texts: Yiddish/Transliteration (Refrain Only)
Publisher: Trio Press, Inc.
Publisher address: 38 E. 4th Street, New York
Date: 1925
Provenance: Gift of Robert Alan Friedman
First line: Ikh vil a meydl vi mayn mamenyu iz geven,
First line (Yiddish): איך וויל אַ מיידל ווי מייַן מאַמעניו איז געווען,
Notes: Cover: Three song titles in Yiddish - Vos Zol Ikh Ton Az Ikh Hob Im Lib: Molly Dolly: Kh'vil A Meydl vi Mayn Mame Iz Geven. Photos of Yakov Kalich, Molly Picon and Yosef Rumshinsky. "in Joseph Edelstein's Second Ave. Theater, Second Ave and Second Street. Back Cover includes Yiddish Chorous of "Molly Dolly" and "Kh'vil A Meydl Vi Mayn Mame Iz Geven" and cast of characters in Yiddish and English in "Joseph Rumshinsky's Musical Comedy 'Molly Dolly'".

Title: Gehat Hob Ikh A Heym (Gorovets) -- געהאַט האָב איך אַ הײם (גאָראָװעטס)
Author: Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Composer: Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Genre: Holocaust/Lament
Subject: Poverty/Peace/Destruction/Malice/Loss
Origin: Vinkov 4 127/Gebir MLZ 127/Gebir ML 109/ Gebir Lemm 245
Transliteration: Vinkov 4 127/Alb L-025(a)/CD K-059(b)/Gebir Lemm 245/Alb O-016(b)
Translation: Vinkov 4 127/Gebir SIMC 139/CD K-059(b)/Alb O-016(b)
Music: Vinkov 4 127/Gebir Lemm 244/ Alb L-025(a)
Additional song notes: Once I Used To Have A Home
On album: T-028(a) (Grune Blatter Karsten Troyke -- גרינע בלעטער קאַרסטען טרױקע)
Track ID: 24919
Artist Troyke, Karsten -- טרױקע, קאַרסטען
Piano Hass, Peter M.
Violin Soudnitsyn, Andrej
First line: Gehat hob Ikh a heym, a varem shtikl roym, a bisl virtshaft,
First line (Yiddish):געהאַט האָב איך אַ הײם, אַ װאָרעם רױם, אַ ביסל װירטשאַפֿט, װי בײַ...
Track comment: From Gebirtig's Krakow Ghetto Notebook
Language: Yiddish

Title: Oy Vey, Mamele -- אוי וויי, מאַמעלע
Genre: Lament
Subject: Courting/Proposal/Seduction/Bachelor/Poverty/Father
Transliteration: Ephemera 1280
Translation: Ephemera 1280
Music: Ephemera 1280
On album: P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID: 37916
Guitar Bloom, Ken
Piano Enoch, Aviva
Vocal Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano Peppler, Jane
Piano Spears, Roger Lynn
First line: Oy vey mamele, s'iz geshen a dramele, 'kh bin geven a bokher, yetst bin ikh a…
First line (Yiddish):אוי וויי מאַמעלע, סיז געשען אַ דראַמעלע, 'ך בין געווען אַ בחור, יעצט בין...
Language: Yiddish
Style: Concert/Theater/Duet
Length: 3:01

Album title: Picon, Molly/ Hot A Yid A Vaybele/ A Partizaner Lid
Album ID: 052h
Format: 78rpm 10 inch
Publisher: Banner B 2050
Comment: Track 1. W/Abe Ellstein and Orch.
Additional Notes: Tape 013

Title: Dos Kleyne Tsigaynerl -- דאָס קלײנע ציגײַנערל
Also known as: Tsigayner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Rubin, Hertz -- רובין, הערץ
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Self Portrait/Fiddler/Wanderer/Family/Alienation
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-051(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)/Alb L-062(a)
Translation: CD L-051(a)/CD C-044(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)
On album: F-007(f) (Genia Fajerman/ Mamele -- זשעני פֿײַערמאַן \ מאַמעלע)
Track ID: 36426
Vocal Fayerman, Genia -- פײַערמאַן, געניאַ
First line: Ikh bin a tsigaynerl, a kleyner, ober vi ir zet, a sheyner, borves, hungerik..
First line (Yiddish):איך בין אַ ציגײַנערל, אַ קלײנער, אָבער װי איר זעט, אַ שײנער,
Language: Yiddish
Style: Concert/Folk/Pop
Length: 3:48

Title: Tshiribim Tshiribom -- טשיריבים (לאָמיר זינגען קינדערלעך)
Genre: Folk/Humorous
Subject: Holiday/Khasidim/Food/Rebe/Chelm
Origin: GYF 32/Alb F-024(e)/
Transliteration: GYF 35/Alb L-048(a)/Gold Zem 269
Translation: GYF 35/Alb L-048(a)/
Music: GYF 33/Gold Zem 267/
On album: Q-002(a) (Quartet Klezmer Trio/ 8 p. m.)
Track ID: 41934
Artist: Quartet Klezmer Trio
Vocal/Viola Brudzinska, Magda
Accordion Gut, Oscar
Double Bass Siudyszewski, Michal
Drums Kossowski, Krzysztof
Electric Guitar Sokolowski, Piotr "Bzyk"
First line: Lomir zingen, kinderlekh, a zemerl tsuzamen, a nigundl, a freylekhn,
First line (Yiddish):לאַמיר זינגען, קינדערלעך, אַ זמרל צוזאַמען, אַ ניגונדל אַ זעמערעל צוזאַמען,
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop/Klezmer
Length: 2:41

Title: A Mol Iz Geven A Mayse -- אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה
Also known as: A Mayse
Genre: Folk/Lullaby/Lament/Love/Viglid
Subject: King/Queen/Vineyard/Bird
Origin: ML MTAG 104/Alb R-007(b)/Brounoff.13
Transliteration: Alb K-005(a)/Alb R-007(b)/ML MTAG 104/Alb K-005(a)/Alb Y-018(c)
Translation: Alb K-005(a)/Alb Y-018(d)/Alb R-007(b)/Alb I-013(a)/Vorbei 372/Brounoff.13
Music: ML MTAG 104/Brounoff.12
Additional song notes: See "A Mol Iz Geven A Mayse"
On album: L-045(a) (Shmaria Lin Yiddish Songs on Israeli Radio)
Track ID: 25244
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director Wilensky, Moshe -- וילנסקי, משה
First line: A mol iz geven a mayse, Di meyse iz gor nit freylekh.
First line (Yiddish):אַ מאָל איז געװען אַ מעשׂה, די מעשׂה איז גאָר ניט פֿרײַלעך,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment: Israeli Radio - Courtesy of Abe Chasid - Same as A-01(g)
Language: Yiddish

Title: Dos Kleyne Tsigaynerl -- דאָס קלײנע ציגײַנערל
Also known as: Tsigayner
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Rubin, Hertz -- רובין, הערץ
Genre: Literary Origin
Subject: Gypsy/Self Portrait/Fiddler/Wanderer/Family/Alienation
Origin: Alb L-062(a)
Transliteration: Alb L-051(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)/Alb L-062(a)
Translation: CD L-051(a)/CD C-044(a)/Alb T-031(b)/Alb B-095(a)
On album: A-001(g) (Chava Alberstein Sings Yiddish -- חוה זינגט ייִדיש)
Track ID: 15591
Vocal Alberstein, Chava -- אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director Wilensky, Moshe -- וילנסקי, משה
First line: Ikh bin a tsigaynerl, a kleyne, ober vi ir zeyt, a sheyne,
First line:איך בין אַ ציגײַנערל אַ קלײנע, אָבער װי איר זעט, אַ שײנע,
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Seriously (a/ka Too Much Weed)
Author: Rubin, Mark
Composer: Rubin, Mark
Genre: Novelty/Dixieland
Subject: Marijuana/Weed/Smoking/Overuse/Bong/Toke/Depression/Pain
Origin: Ephemera 1492
On album: R-047(c) (Mark Rubin: Jew of Oklahoma/ Southern Discomfort)
Track ID: 41576
Harmonica Tracey, Sean
Cornet/Comic Asides Brody, Paul
Vocal Ft Collins Coughing Men's Choir
Tenor Banjo/Tuba/Guitar/Drum Kit Rubin, Mark
First line: First you take a little hit, then you take a little toke, all of a sudden you…
Language: English
Style: Novelty/Dixieland
Length: 2:57

Title: Mit A Nodl -- מיט אַ נאַדל
Genre: Folk/Occupation
Subject: Tailor/Needle/Pride/Clothes
Origin: Ber Fef 18/Ephemera 1104/Epelboym70
Transliteration: Alb R-001(b)/Alb R-007(f)2/Alb R-007(g)/Schack 43/Alb L-049(a)/Epelboym 70
Translation: Alb L-049(a)/Alb R-001(b)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)2/Rubin 81/Alb S-006(a)
Music: Kotylan 145/Rub Treas 80/Ber Fef 18/Epelboym 70
Additional song notes: See Koytlan for a variant version of the song.Relationship with "My Favorite Things" referred to in Gottlieb p. 46
On album: L-049(a) (Bin Ikh Mir A Shnayderl/Yiddish Work Songs Sung By Mark Levy)
Track ID: 27503
Vocal Levy, Mark
First line: Mit a nodl, on a nodl, ney ikh mir b'koved godl,
First line (Yiddish):מיט אַ נאָדל, און אַ נאָדל, נײ איך מיר בּכּבֿוֹד גדוֹל,
Track comment: with Ot Azoy Neyt A Shnayder
Language: Yiddish

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: Q-002(a) (Quartet Klezmer Trio/ 8 p. m.)
Track ID: 41929
Artist: Quartet Klezmer Trio
Vocal/Viola Brudzinska, Magda
Accordion Gut, Oscar
Double Bass Siudyszewski, Michal
Drums Kossowski, Krzysztof
Electric Guitar Sokolowski, Piotr "Bzyk"
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a yingele fartroyert un…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט...
Language: Yiddish
Style: Concert/Pop
Length: 5:20

Title: Zi Iz A Meydl Sheyn (A Maiden..) -- זי איז אַ מײדל שײן
On album: xP-008(c)
Track ID: 22838
Yiddish Adaption Grand, Al
Composer Sullivan, Sir Arthur
Vocal Bennis, Phil
Artist Chorus
Artist Yiddish Light Opera Co-Long Island
Yiddish Adaption Walowit, Miriam
First line: Zi iz a meydl sheyn, zi hot azoy fil kheyn, zi iz a groyse..
First line:זי איז אַ מײדל שײן, זי האָט אַזױ פֿיל חן, זי איז אַ גרױסע...
Track comment: Recorded under "Zi Iz A Meydl Sheyn"

Title: With A Fool (Yid) -- מיט אַ נאַר
On album: xC-023(h)
Track ID: 22485
Author/Composer Greenberg, Helen Medwedeff -- גרינבערג, העלען מעדוועדעף
Vocal Novick, Khazn Martha
Piano Bartsch, Tom
First line: Kultur - vos tut a nar mit kultur? vos tut a kulturele...
First line:קולטור - װאָס טוט אַ נאַר מיט קולטור? װאָס טוט אַ קולטורעלע נאַר?
Track comment: Recorded under With A Fool/ Part of Froyen Shtime

Title: Yidn Zingen (Wohlberg) -- ייִדן זינגען (וואָלבערג)
Author: Wohlberg, Khazn Max
Composer: Wohlberg, Khazn Max
Genre: Literary Origin
Subject: Jews/Melody/Song/Soul/Doina/Volekhl/Fiddle/Khazunish/Events
Folder: 554
Series: 4
Arranged for: Voice/Piano
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Metro Music Co.
Publisher address: 64 Second Ave, New York, NY
Date: 1948
Provenance: Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #: 296
First line: S'iz a freyd, a fargenigen heren a sheyn Yidish nigun…
First line (Yiddish): ס'איז אַ פֿרייד, אַ פֿאַרגעניגען הערן אַ שיין ייִדיש ניגון,
Notes: Black lettering, Yiddish/English. Price 60 cents.

Title: Kinder Marsh -- קינדער מאַרש
Author: Seltzer, David -- סעלצער, דוד
Composer: Olf, Mark -- אָלף, מאַרק
Genre: Literary Origin/Children
Subject: Children/March/Hike/Back Pack/Swimming/
Folder: 52
Series: 4
Arranged for: Voice/ Guitar Chords
Texts: Yiddish/Transliteration
Publisher: Jewish Music Alliance
Publisher address: 1 Union Square, New York, NY 10003
Date: 1972
Provenance: Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line: Paykl paykl paykele, ibern breytn veg,
First line (Yiddish): פּײַקל פּײַקל פּײַקעלע, איבערן ברייטן וועג
Notes: Comments: Booklet of ten modern songs from Moldavia. Sponsored by Jewish Music Alliance, Copyright 1972 by Mark Olf and David ì Seltzer. Printed in USA, Price $2.00. Front and back cover in Yiddish and English Text. Inside cover advertises book by David Seltzer "Builder Un Geshataltn Fun Soroki" Illustrations by William Gropper. Photograph of a group of children marching behind a bass drummer and another person beating on a smaller drum.

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: S-076(b) (The Festive Table Hannukah Cantor Arnold Saltzman)
Track ID: 8091
Artist Saltzman, Khazn Arnold
Artist Nissenson, Carol
Arranger/Synthesizers Steeg, Bruce
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line:אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום־טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער…
Language: English/Yiddish/Hebrew

Title: Lomir Ale Zingen A Zemerl -- לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל
Also known as: A Zemerl
Also known as: Di Negidim Un Di Kaptsonim
Also known as: Lekhem, Bosor V'dogim
Genre: Folk/Humorous
Subject: Class/Rich/Poor/Food/Meat/Fish/Bread/Tsimes/Contrast
Origin: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/Alb J-034(a)/Epelboym 26
Transliteration: ML MTAG 156/Alb B-007(a)/K-059(d)/Alb J-034(a)/Epelboym 26/Ephemera 1428-2015
Translation: Alb B-017(a)/Alb F-001(c)/Alb A-034(a)/Ephemera 1428-2015 /Alb 1299(a & b)
Music: ML MTAG 156/Epelboym 26
Additional song notes: Published under the title "A Shnayderl" Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album: P-002(f) (Jan Peerce Sings Hebrew Melodies Werner Bass, conductor)
Track ID: 9312
Author Leyb, Mani -- לײב, מאַני
Vocal Peerce, Jan
Artist RCA Victor Orch, A. Ellstein, cond
Arranger Bass, Werner S.
First line: Lomir ale zingen, lomir ale zingen, a zemerl, a zemerl tsu..
First line (Yiddish):לאָמיר אַלע זינגען, לאָמיר אַלע זינגען, אַ זמרל, אַ זמרל צו גאָט,
Track comment: Recorded under title "A Zemerl", choir accomp.
Language: Yiddish

Title: A Hymn To Him
Author: Lerner, A. J. (eng)
Composer: Loewe, Frederick
Genre: Theater/Gender
Subject: Man/Women
Origin: Alb M-009(a) [Yiddish Version]
Transliteration: Alb M-009(a) [Yiddish Version]
Additional song notes: From "MY Fair Lady" Hebrew & Yiddish Versions
On album: M-009(a) (Mein Sheine Lady/My Fair Lady -- מײַן שײנע לײדי)
Track ID: 31617
Vocal Natan, Misha -- מתן, מישה
Yiddish Adaptation Sachar, Moshe -- סחר, משה
First line: Far vos iz a froy nisht azoy vi a man? Mir lebn bekoved…
First line (Yiddish):...פֿאַר וואָס איז אַ פֿאוי נישט אַזוי ווי אַ מאַן? מיר לעבן בּכּבֿד
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish

Title: For A British Tar Is A Soaring... -- אױ אַ ייִדיש מאַן
On album: P-008(c) (Der Yiddisher Pinafore G & S Yiddish Light Opera Company)
Track ID: 22849
Yiddish Adaption Grand, Al
Composer Sullivan, Sir Arthur
Artist Yiddish Light Opera Co-Long Island
Yiddish Adaption Walowit, Miriam
First line: Oy a yidish man, vos fort oyfn yam, iz fray vi a vilder...
First line (Yiddish):אױ אַ ייִדיש מאַן, װאָס פֿאָרט אױפֿן ים, איז פֿרײַ װי אַ װילדער פֿױגל
Track comment: Recorded under "Oy A Yidish Man"
Language: Yiddish
Style: Theatre/Humorous/Parody

Title: Di Malke Kumt Tsum Melekh -- די מלכּה קומט צום מלך
Also known as: In Droysn Iz A Regn
Author: Manger, Itzik -- מאַנגער, איציק
Composer: Seltzer, Dov -- זלצר, דב
Genre: Literary Origin/Theatre/Purim Shpil
Subject: Queen Esther/King Ahashereus/Purim
Origin: Manger Meg 36/Manger SB 67
Translation: Manger Wolf 48
Music: Manger SB 67
On album: M-003(b) (The Megila Of Itsik Manger In Yiddish and In English)
Track ID: 3650
Vocal Megila Ensemble -- מגילה ענסעמבל
First line: In droysn iz a regn, in droysn iz a vint,
First line (Yiddish):אין דרױסן איז אַ רעגן, אין דרױסן איז אַ װינט,
Track comment: Recorded under title "In Droysn Iz A Regn"
Language: Yiddish

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: P-023(a) (Boris Pevsner)
Track ID: 8081
Artist Pevsner, Boris
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Language: Yiddish

Title: Mir Lebn Eybik -- מיר לעבן אײביק
Author: Rozental, Leyb -- ראַזענטאַל, לײב
Composer: Kon, Henekh -- קאָן, הענעך
Genre: Holocaust
Subject: Endurance/Survival
Origin: Vinkov 4 155
Transliteration: Vinkov 4 155
Translation: Vinkov 4 155
Music: Vinkov 4 155
Additional song notes: We Live Forever
On album: C-033(a) (International Yiddish Festival Cracow 1990)
Track ID: 10499
Vocal\Guitar Frankl, Hai
Vocal Frankl, Topsy
First line: Mir lebn eybik, es brent a velt, mir lebn eybik on a...
First line (Yiddish):מיר לעבן עײביק, עס ברענט אַ װעלט, מיר לעבן עײביק אָן אַ גראָשן..
Track comment: with A Lidele Oyf Yidish/ Nigun
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt -- אַבי געזונט
Also known as: A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as: Be Healthy
Author: Picon, Molly -- פּיקאָן, מאָלי
Composer: Ellstein, Abe -- עלשטײַן, אײב
Genre: Theatre
Subject: Health/Contentment
Song Comment: From the film "Mamele"
Origin: Metro Scher 29
Transliteration: Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation: Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music: ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes: As Long As You're Healthy
On album: Z-010(n) (Paul Zim New York City Klezmer Jazz Band A Yiddish Delight)
Track ID: 24823
Vocal Zim, Khazn Paul
Artist: NY City Klezmer Jewish Jazz Band
Arranger Lewis, Marvin, arranger
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn,
First line (Yiddish):אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Track comment: From the film "Mamele."
Language: Yiddish

Title: Gehat Hob Ikh A Heym (Gorovets) -- געהאַט האָב איך אַ הײם (גאָראָװעטס)
Author: Gebirtig, Mordkhe -- געבירטיג, מרדכי
Composer: Gorovets, Emil (Rakhmil) Iakovlevich -- גאָראָװעץ, עמיל
Genre: Holocaust/Lament
Subject: Poverty/Peace/Destruction/Malice/Loss
Origin: Vinkov 4 127/Gebir MLZ 127/Gebir ML 109/ Gebir Lemm 245
Transliteration: Vinkov 4 127/Alb L-025(a)/CD K-059(b)/Gebir Lemm 245/Alb O-016(b)
Translation: Vinkov 4 127/Gebir SIMC 139/CD K-059(b)/Alb O-016(b)
Music: Vinkov 4 127/Gebir Lemm 244/ Alb L-025(a)
Additional song notes: Once I Used To Have A Home
On album: K-064(b) (Bente Kahan/ Farewell Cracow/ Yid..Songs..Mordechaj Gebirtig)
Track ID: 22883
Artist Kahan, Bente
First line: Gehat hob Ikh a heym, a varem shtikl roym, a bisl virtshaft,
First line (Yiddish):געהאַט האָב איך אַ הײם, יעצט האָב איך זי שױן נישט מער,
Track comment: With Dos Lidl Fun Goldenem Land /Blayb Gezunt Mir Krakow-Eng
Language: Yiddish

Title: Abi Gezunt Medley -- אַבי געזונט מעדלי
Genre: Medley/Klezmer
Additional song notes: Northen Doyne/Abi Gezunt (Sung by Eve Sicular) Klezmerengue (Yosl, Yosl arranged as a klezmer merenge)
On album: M-059(g) (Metropolitan Klezmer Live/ Traveling Show)
Track ID: 41886
Accordion/Arranger Butera, Ismael
Trumpet/Fluglhorn Fleming, Pam
Violin/Ney Flutes Hess, Michael
Acustic Bass/Tuba Hofstra, Dave
Vocal Karpel, Deborah
Clarinet/Alto Sax Kreisberg, Debra
Arranger Metropolitan Klezmer
/Arranger Sicular, Eve
Trombone Regev, Reut
First line: A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn, abi gezunt ken men…
First line (Yiddish):אַ ביסל זון אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן, קען מען גליקלעך זײַן
Language: Yiddish
Style: Klezmer/Instrumental/Dance/Merenge
Length: 8:36

Title: When The Foeman Bares His Steel -- װען דער שׂונא ציִט זײַן שװערד
On album: P-010(c) (The Best of Goldberg and Solomon # 2 The Tailors of Poznance)
Track ID: 16973
Author Cowen, Roy, book and lyrics
Composer Sullivan, Sir Arthur
Artist Goldberg and Solomon Opera Company
Artist Williamson, Alister and Chorus
First line: If you're looking for a man, she wants a man who will and...
Track comment: Recorded as "If You Looking For A Man"

Title: Mother's Son In Law (Eng, Yid) -- מײַן מאַמעס אײדעמל (ענגליש, ייִדיש)
On album: xB-069(a)
Track ID: 23608
Author/Composer Nichols A. & N. Holiner
Vocal Berk, Phyllis
Arranger Sokolow, Pete -- סוקולוב, פּסח
First line: You don't have to hanker to be a broker or a banker,
First line:דאַרף זיך ניט קלערן און זיך שװערן, אַ רײַכער פֿינאַנציר צו װערן,
Track comment: Translat by Phylis Berk and Roz Perry

Title: A La Una Yo Naci
Genre: Sephardic
Subject: Love/War Soldier
Origin: Alb V-009(c)
Translation: Alb V-009(c)
On album: K-159(a) (Dora Juarez Kiczkovsky Cantos Para Una Diaspora)
Track ID: 40078
vioce, kalimba, thai mouth harp, kazoo, cymbals, whales,wind Juárez Kiczkovsky, Dora
Guitar Vigueras, Fernando
Bouble bass Maldonado, Carlos
First line: A la una yo nasi, a laz dos m'engrandesi; A laz tre tomi un amante...
Language: Ladino
Length: 4:19

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: Y-063(a) (The Best Yiddish Album In The World/Jewish Musical Heritage)
Track ID: 41752
Vocal Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
Arranger Weiss, Roni -- וייס, רוני,
First line: A kalte nakht, a nepldike finster umetum, shteyt a yingele fartroyert un…
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט...
Language: Yiddish
Style: Concert/Tango
Length: 3:24

Title: A Pastekhl (Folk) -- אַ פּאַסטעכל
Genre: Folk/Allegory/Mixed Language
Subject: Shepherd/Lost Sheep
Origin: Alb R-007(g)
Transliteration: Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4/Alb F-018(b)
Translation: Alb H-006(a)/Alb R-007(g)/Alb R-007(f)4
Additional song notes: Ukranian/Yiddish
On album: F-018(a) (Jewish Folk Songs Sung By Mort Freeman)
Track ID: 535
Vocal Freeman, Mort -- פֿרימאַן, מאָרט
First line: Iz geven a mol a pastekhl, a pastekhl, iz bay im farfaln...
First line:איז געװען אַ מאָל אַ פּאַסטעכל, אַ פּאַסטעכל, איז בײַ אים פֿאַרפֿאַלן...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Title: Holy Days
Author: Lieberman, Allan
Genre: Parody/Soft Rock/Pop/Instructional
Subject: Food/Fasting/Holidays/Observance/Mikveh/Atonement
On album: N-031(a) (Now That Sounds Kosher)
Track ID: 33815
Vocal Lieberman, Allan
First line: I had a friend, he was a pisher, a bokher, fasting in high school,
Language: English
Style: Folk/Hard Rock
Length: 3:20

Title: Fun Yener Zayt Lid -- פֿון יענער זײַט ליד
Author: Korn (Rakhl), Rachel -- קאָרן, רחל
Composer: Shepherd, Polina -- שעפּהערד, פּאָלינאַ
Genre: Literary Origin
Subject: Past/Memory/Yearning/Reminiscence
Origin: Penguin YID 525/Korn 69/Sh Sh 459
Translation: Penguin YID 524/ Korn 69/Sh Sh 458
Additional song notes: On The Other Side Of The Poem
On album: K-067(a) (Paper Roses Yiddish Poems by Rachel Korn -- לידער פֿון רחל קאָרן)
Track ID: 22572
Vocal Korn (Rakhl), Rachel -- קאָרן, רחל
Vocal/Yiddish Adaptation Levitan, Seymour
First line: Fun yener zayt lid iz a sod faran, un in sod, a hoyf mit a..
First line:פֿון יענער זײַט ליד איז אַ סוד פֿאַראַן, און אין סאָד אַ הױז מיט אַ...
Audio: Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language: Yiddish/English
Style: Spoken Word
Length: 2:44

Title: Oyf Der Velt -- אויף דער וועלט
Genre: Pop
Subject: Survival/Celebration/Values/Worries/Enjoyment
On album: S-073(b) (Leibele Schwartz /Grandes exitos en idish y Jasidico / Volumen 1)
Track ID: 31873
Vocal Schwartz, Khazn Leybele -- שװאַרץ, חזן לײבעלע
First line: Abi men zeyt zikh, s'iz a freyd a groyse, abi men zeyt zikh, trinkt mit mir a..
First line (Yiddish):...אַבי מען זייט זיך, ס'איז אַ פֿרייד אַ גרויסע, אַבי מען זייט זיך, טרינקט מיט מיר
Language: Yiddish
Style: Ensemble Accompaniment
Length: 1:40

Title: Vayl Ikh Bin A Yidele -- װײַל איך בין אַ ייִדעלע
Author: Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Composer: Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Genre: Holocaust/Folk/Improvisation/Lodz
Subject: War/Victims
Origin: Alb R-031(i)
Transliteration: Alb J-024(a)/Flam T 109/Alb C-035(c)/Alb R-031(i)/Alb B-126(a)
Translation: Alb C-035(c)/Flam T 109/Alb J-024(a)/Alb R-031(i)/Alb 126(a)
Music: Flam T 112/
Additional song notes: Because I'm a Jew Lodz Ghetto
On album: R-034(i) (Brave Old World/Dos Gezang Fin Geto Lodzh/Song Of The Lodz Ghetto/ LODZH -- דאָס געזאַנג פֿון געטאָ לאָדז)
Track ID: 32726
Artist: Brave Old World
Musical Dirctor/Accordion/Arranger Bern, Alan
Vocal/Arranger Alpert, Michael -- אַלפּערט, מישקע
First line: Vayl ikh bin a yidele, zing ikh mir a lidele, vayl ikh bin a yid, zing ikh mir..
First line (Yiddish):װײַל איך בין אַ ייִדעלע, זינג איך מיר דאָס לידעלע,
Language: Yiddish
Style: Folk
Length: 3:28

Title: Papirosn -- פּאַפּיראָסן
Also known as: A Kalte Nakht
Also known as: A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as: El Chiclerito
Also known as: Freylekhe Yidelekh
Also known as: Sigaryot
Also known as: Kupite Papirosy
Author: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer: Yablakoff, Herman -- יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre: Theatre/Lament
Subject: Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin: Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration: Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation: Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music: Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes: Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album: K-022(b) (Sing Along With Mickele Mickey Katz and "Der Gantser Gang")
Track ID: 12071
Artist: Der Ganser Gang
Conductor/Violin/Arranger Farber, Nat
Vocal Katz, Mickey
Vocal Mills, Shirley
Vocal Drake, Marty
First line: A kalte nakht, a nebeldike finster umetum, shteyt a...
First line (Yiddish):אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Language: Yiddish

Title: Es Geyt A Yeke -- עס גײט אַ יעקע
Author: Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Genre: Holocaust/Lodz
Subject: Yeke/Food/Convalescence/Place/Marshin
Origin: Alb R-034(i)
Transliteration: Flam 119/Alb R-034(i)
Translation: Flam 119/Alb R-034(i)
Music: Flam 122
On album: F-032(b) (Songs Written & Performed in the Lodz Ghetto Gila Flam)
Track ID: 4808
Author Hershkowitz, Yankele -- הערשקאָװיץ, יאַנקעלע
Artist Flam, Gila -- פֿלאַם, גילאַ
Artist: Brave Old World
Clarinet Rubin, Joel
First line: Es geyt a yeke, es geyt a yeke, oy, mit a teke, er zukht...
First line:עס גײט אַ יעקע, עס גײט אַ יעקע, אױ, מיט אַ טעקע, ער זוכט...
Track comment: See Flam disertation "Songs of the Lodz Ghetto 1940-1945"

Title: Khanike Oy Khanike -- חנוכּה אױ חנוכּה
Also known as: Khanike Days
Also known as: Khanike Khag Yafe
Also known as: Khanike Li Yesh
Also known as: Latke Song (Khanike Oy Khanike)
Also known as: Yemi Khanike
Also known as: Chanike Oy Chanike
Also known as: Jemej haChanuka (Heb)
Author: Rivesman, Mordkhe -- ריװעסמאַן, מרדכי
Genre: Holiday/Children
Subject: Khanike/Games/Dreydl/Food/Latkes/Children/Dance
Origin: ML YT 25/Alb B-004(c)/Alb G-017(a)/Coopersmith HCB 18
Transliteration: Alb G-017(a)/Alb B-004(c)/Vinkov 2 197/Coopersmith HCB 18/Alb C-042(c)
Translation: Vinkov 2 197/Alb B-004(c)/Alb W-022(a)/Alb G-017(a)//Coopersmith HCB 18/
Music: ML YT 24/Coopersmith HCB 18
Additional song notes: Also translation is in Alb C-042(c)
On album: S-089(d) (Suki & Ding Present Kinder Classics -- קינדער געזאַנג)
Track ID: 25331
Artist Weber, Shmuel Ber-Choir & Ensemble
Artist Berry, Suki
First line: Oy, khanike, oy, khanike, a yontev a sheyner, a lustiker...
First line (Yiddish):אױ, חנוכּה, אױ, חנוכּה, אַ יום-טובֿ אַ שײנער, אַ לוסטיקער...
Track comment: Part of Yom Tov Medley
Language: Yiddish

Contact: yidsong@pobox.upenn.edu