Look up album G-048(c)


Album title: gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt
Album ID: G-048(c)
Publisher: EX 307-2 (CD)
Additional Notes: Yiddish Poetry from the 20ies in Vienna. For a Dutch klezmer - group of the same name see G-068.

Contents:


Title: Balade I -- באַלאַדע 1
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26090
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Koczan, Caroline
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Oyf a shvartze verbe, sitst krakendik a rob, dray kozakn...
First line (Yiddish):אױף אַ שװאַרצע װערבע, זיצט קראַקענדיק אַ ראָב, דרײַ קאָזאַקן רײַטן...
Language: Yiddish

Title: Memento Mori (Yid)
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26091
Author Halpern, Moyshe Leyb -- האַלפּערן, משה לײב
Composer Shuler-Springorun, Katrin
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Un az moyshe-leyb, der poet, vet dertsayln, az er hot dem...
First line:און אַז משה-לײב, דער פּאָעט, װעט דערצײַלן, אַז ער האָט דעם טױט...
Track comment: Also translated Hellerstein "In New York" & Harshav 393

Title: Noent Zenen Mir Ale Vunder -- נאָענט זענען מיר אַלע װוּנדער
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26092
Author Kenigsberg, Dovid -- קעניגסבערג, דוד
Composer Gollini, Maria
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Noent zenen mir ale vunder, un mayses fun yeder tsayt,
First line:נאָענט זענען מיר אַלע װוּנדער, און מעשׂיות פֿון יעדער צײַט...
Track comment: Yiddish & German

Title: In Shloyme Hamelekhs Pardes -- אין שלמה המלכס פּאַרדעס
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26093
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Koczan, Caroline
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ziegler, Bernhard, arr
First line: In shloyme hamelekhs pardes, shlofn di beymer shoyn lang,
First line:אין שלמה המלכס פּאַלע פּרדס, שלאָפֿן די בײמער שױן לאַנג,

Title: Un Kumt Di Zun... -- און קומט די זון...
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26094
Author Imber, Samuel Jacob (1889-1941) אימבּר, ש. י. (1889-1941)
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Un kumt de zun fun yenem land, zi roytelt zikh un lakht,
First line:און קומט די זון פֿון יענעמ לאַנד, זי רױטעלט זיך און לאַכט,
Track comment: Same melody as "Arum Dem Fayer"

Title: Legende -- לעגענגע
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26095
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Koczan, Caroline
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: In a shtern nakht, in der heyliker sho, ven fun himl falt...
First line:אין אַ שטערן נאַכט, אין דער הײליגער שעה, װען פֿון הימל פֿאַלט...
Track comment: Kenigsberg or Horowits the author?? conflict in liner notes

Title: Hunger (Yid) -- הונגער
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26096
Author Shnaper, Berl -- שנאַפּער, בערל
Composer Gollini, Maria
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Un vayl mir hobn ale in tog araygeshrign: broyt!
First line:און װען מיר האָבן אַלי װרײַנגעשריגן: ברױט! האָט עס אונדז...

Title: Gevisn -- געװיסן
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26097
Author Ravitsh, Melekh (1893- ) ראַװיטש, מלך (1893- )
Composer Ruttner, Franz
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Azoy vi a hunt far dem huntshlegers shling antloyf ikh flink
First line:אזױ װי אַ הונט פֿאַר דעם הונטשלעגערס זלינג אַנטלױף איך פֿלינק,

Title: Levone Nakht -- לבֿנה נאַכט
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26098
Author Horowitz, Ber (1895-1938) ) האָראָװיץ, בער (1895-1938)
Composer Gollini, Maria
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: S'kholemen zikh nisht afile, azoyne shtile prekhtike nekht,
First line:ס'חלומען זיך נישט אפֿילו, אַזױנע שטילע פּרעכטיקע נעכט,

Title: Di Neshome Iz A Kale -- די נשמה איז אַ כּלה
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26099
Author Kenigsberg, Dovid -- קעניגסבערג, דוד
Composer Schuler-Springonum, Katrin
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
First line: Di neshome iz a kale, un der himl is di khupe, un di feygl..
First line (Yiddish):די נשמה איז אַ כּלה און דער הימל איז די חופּה, און די פֿײגל...
Language: Yiddish

Title: Mitog Midkeyt -- מיטאָג מידקײט
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26100
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Konecny, Petra
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Yuli mitog...di zun budt zikh in shveys, ikh lig in shotn,
First line:יולי מיטאָג...די זון באָדט זיך אין שװײס, איך ליג אין שאָטן...

Title: Der Ershter May -- דער ערשטער מײַ
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26101
Author Khmelnitski, Melekh -- כמעלניצקי מלך
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Es roysht un rasht dos folk vi shturm tsehilkhte yamen,
First line (Yiddish):עס רױשט און ראַשט דאָס פֿאָלק װי שטורם צעהילכטע ימע, װאָס רײַסן...
Language: Yiddish

Title: Vinter Ovnt (Neygreshel) -- װינטער אָװנט (נייגראָשעל)
Author: Neygreshel, Mendl (1903- ) נײגרעשעל, מענדל (1903- )
Genre: Literary Origin
Subject: Quiet/Beggar/Darkness/Melancholy
Origin: Alb G-048©
Transliteration: Alb G-048©
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26102
Artist: Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Arranger/Vocal/Accordion Ruttner, Franz, arr
First line: Dos iz di shtilste shtot fun ale shtet, es ovntdikt…
First line (German):דאָס איז די שטילסטע שטאָט פֿון אַלע שטעט, עס אַװנטיקט...
Language: German
Length: 2:38

Title: Baym Altvarger (Viner Yidn Gas) -- בײַם אַלװאַרגער (װינער ייִדן גאַס)
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26103
Author Neygreshel, Mendl (1903- ) נײגרעשעל, מענדל (1903- )
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ziegler, Bernhard, arr
First line: Tsvey kitshike bilder kukn mit bitl oyf narishe hoyzn...
First line (Yiddish):צװײ קיטשענע בילדער קוקן מיט ביטול אױף נאַרישע הױזן,
Language: Yiddish

Title: Inem Shandhoyz -- אינעם שאַנדהױז
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26104
Author Neygreshel, Mendl (1903- ) נײגרעשעל, מענדל (1903- )
Composer Cizek, M.
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Inem shandhoyz, inem shandhoyz, gelekhter hilkht, shrayt...
First line:אינעם שאַנבױז, אינעם שאַנדהױז, געלעבטער הילכט, שרײַט...

Title: Di Shtodt -- די שטאָט
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26105
Author Khmelnitski, Melekh -- כמעלניצקי מלך
Composer Gollini, Maria
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Vi vilde sreyfes glien ovnt sheynen, bashtraln alts mit…
First line (Yiddish):װי װילדע שׂרפֿות גליִען אָװנט-שײַנען, באַשטראַלן אַלץ מיט בלוט...
Language: Yiddish

Title: Overture (Goyim, Instr) -- אוּװירטור (גױעם, אינסטר)
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26106
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Track comment: Melody adapted from Di Sapozhkelekh

Title: Ballade II -- באַלאַדע II
On album: G-048(c) (gojim (Austria) In a schtodt woss schtarbt)
Track ID: 26107
Author Horowitz, Ber -- האָראָװיץ, בער
Composer Koczan, Caroline
Artist Di Gojim (Austria) די גױעם (עסטרײַך)
Artist Ruttner, Franz, arr
First line: Oyf a shvartser verbe, sitst krakendik a rob, dray kosakn..
First line (Yiddish):אױף אַ שװאַרצע װערבע, זיצט קראַקענדיק אַ ראָב, דרײַ קאָזאַקמ רײַטן...
Track comment: "rob" iz a wren or raven
Language: Yiddish

Contact: yidsong@pobox.upenn.edu