Name:
Shkolnikov, V.
Name (Yiddish):
שקאָלניקאָװ, ש.

Tracks with this artist