Name:
Liz, Kalman (____-1942)

Tracks with this artist