Name:
Lin, Michael

Tracks with this artist

Di Firma Boymvol (Video) — די פֿירמע בוימוואָל ווידיאָ)

Genre:
Commercial/Advertisement
Subject:
Cotton Firm/Product/Style/Clothing Store/value/Shirt/Paris
Origin:
Peppler 2, p 52
Transliteration:
Peppler 2, p 52/Ephemera 1458
Translation:
Peppler 2, p 52/Ephemera 1458
Music:
Peppler 2, p 52
Additional song notes:
The Boymvol Company
On album:
V0290(3) (What's Not to Like, (2014): A Yiddish Songfest (Video) [Not Separated])
Track ID:
41555
Piano:
Berman, Gary
Vocal:
Grossfeld, Rebecca
Violin:
Li, Jenny
Viola Da Gambo:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin:
Lin, Michael
First line:
Hert nor mentshn vos ikh hob derklert, fun di hayntike firmes ver es hot di vert
First line (Yiddish):
הערט נאָר מענטשן וואָס איך האָב דערקלערט, פֿון די הײַנטיקע פֿירמעס ווער עס באָט
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Abi Mir Hobn Khasene Gehat — אַבי מיר האָבן חתונה געהאַט (איציקל)

On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41638
Vocal:
Peppler, Jane
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Tayerer rebbe, reb shneur, ikh bin gekumen tsu aykh af a vayle, ir zolt mir…
First line (Yiddish):
טײַערער רבּע שנוער, איך בין געקומען צו אײַך אַף אַ ווײַלע איר זאָלט מיר פסקענען...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Humorous
Length:
2:45

A Glezele Yash — אַ גלעזעלע יש

Also known as:
Yash
Author:
Kerler, Yosef — קערלער, יוסף
Composer:
Shainsky, Vladimir — שײנסקי, װלאַדימיר
Genre:
Literary Oririn
Subject:
Getting High/Dancing/Troubles/Drink/Whiskey/Poverty
Song comment:
" & "Vayb" for Man
Origin:
MTAG P. 58
Transliteration:
MTAG P.58
Translation:
Alb K-042(b)Alb L-038(a)/Alb K-026(d)2/K-029(j)/Alb 049(a)/Ephemera 1458
Music:
ML MTAG 68 & 69
Additional song notes:
A Small Glass Of Whiskey (Booze) Also Translit and Translat in Album M-059(f) See "Hash"/same song except "Hash" is substituted for "Yash" & "Vayb" for Man Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41639
Vocal:
Rocamora, Nancy
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Ven ikh nem a bisele yash, oy, oy, finklt alts un glantst,
First line (Yiddish):
װען איך נעם אַ ביסעלע יש, אױ, אױ, פֿינקלט אַלץ און גלאַנצט,
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Hungerik Dayn Ketsele — הונגעריק דײַן קעצעלע

Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Literary Origin/Folk/Lullaby/Viglid
Subject:
Poverty/Hunger/Child/Kitten/Food
Origin:
Gebir ML 65/Alb G-022(a)/Gebir Lemm 142/Alb K-096(a)
Transliteration:
Alb G-022(a)/CD K-059(b)/CD K-059(c)/Alb K-096(a)/Ephemera 1458
Translation:
Alb G-022(a)/CD K-059(b)/CD K-059(c)/Gebir SIMC 66/Alb K-096(a)/Ephemera 1458
Music:
Alb L-025(a)/Gebir Lemm 141
Additional song notes:
Your Kitten Is Hungry Jan Hoffman credited as composer on album K-096 (a) Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41641
Vocal:
Grossfeld, Rebecca
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Shlof shoyn, mayn narish kleyn meydele, vos iz haynt epes mit dir, hungerik iz oykh dayn ketsele, un s'hot keyn taynes
First line (Yiddish):
שלאָף שױן, מײַן נאַריש קליין מײדעלע, וואָס איז עפּעס מיט דיר? הונגעריק איז אויך דײַן קעצעלע, און ס'האָט ניט קײַן טענות צו...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Lullaby/Sadly

Joc din Bessarabia

Genre:
Folk/Instrumental/Dance
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41642
Vocal:
Bach, Rabbi Larry
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Vayb un kinder nebekh shtarbn, sh'kheynim kukn krum un kaykhn, vil mir s'mazl ver fargringern, muz ikh far kharpe vaykhn
First line (Yiddish):
ווײַב און קינדער נעבעך הונגערן, ש'כנים קוקן קרום אָן קײַכעות וויל מיר ס'מזל ווער פֿאַרגרינעם, מוז איך פֿאַר חרפה ווייכן...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Sadly

The Gefilte Fish Waltz

Author:
Grinberg, Roman
Genre:
Literary Origin/Waltz/Food
Subject:
Food/Fish/Horseradish/Soul/FlavorShabos/Wine/Jewish Flavor
Transliteration:
Ephemera 1458 - 2015
Translation:
Ephemera 1458 - 2015
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41643
Vocal:
Rocamora, Nancy
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Men darf hobn a bisele seykhl, a frishn fish koyfn aleyn, dertsu nit fargesn, zayt moykhl, nit foylen zikh, unribn…
First line (Yiddish):
מען דאַרף האָבן אַ ביסל שׂכל, אָ פֿרישן פֿיש קויפֿן אַליין דערצו ניט פֿאַרגעסן, זײַט מוחל, ניט פֿוילן זיך, אונרײַבן כרײַן!
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Waltz

Yiddishe Makholim — ייִדישע מאכלים

On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41644
Vocal:
Most, Bernie
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Varnitshkes mit kez un mit piter, oyf shvues-tog hot gegebn mir mayn muter,…
First line (Yiddish):
װאַרניטשקעס מיט קעז און מיט פּיטער, אױף שבֿועות־טאָג האָט געגעבן מיר מײַן
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Homen Tashn (Video) — המן טאַשן (ווידיאָ)

Author:
Pirozhnikov, M. — פּיראָזשניקאָװ, מ.
Genre:
Humorous/Folk/Holiday/Children
Subject:
Purim/Homen Tashn/Baking/Shalakh Mones
Origin:
ML YT 47/Alb R-007(b)/Alb B-004(c)/Alb B-007(b)/Alb C-015(a)/Kinderbuch 73
Transliteration:
Alb C-015(a)/ML YT 47/Alb G-017(a)/Alb B-007(b)/Alb B-004(c)/Kinderbuch 73
Translation:
Alb B-007(b)/Alb B-004(c)/Kinderbuch 73/Alb R-007(b)Alb R-001(b)/Schwartz 10
Music:
ML YT 46/Kinderbuch 73/Schwartz 10
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
41645
Vocal:
Rosenthal, Amy
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Yakhne dvoshe fort in shtot, zi halt zikh in ayn pakn, zi darf oyf purim koyfn..
First line (Yiddish):
יאַכנע דװאָשע פֿאָרט אין שטאָט, האַלט זיך אין אײן פּאַקן, זי דאַרף אויף פורים
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Lively

Vot Ken You Makh? Es Iz Amerike! (Video) — װאָט קען יו מאַך? עס איז אַמעריקע? (ווידיאָ)

Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer:
Olshanetsky, Alexander — אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre:
Theater/Shund/Humor
Subject:
Customs/America/Europe/Life Style/Comparison
Transliteration:
Alb K-030(c)/Alb K-Alb K-030(c)/Alb G-048(d)/Alb K-059(e)/Ephemera 1458
Translation:
Alb K-030(c)/Alb K-059(e)/Ephemera 1458
Additional song notes:
How do you figure it out ? What can you do? It's America Aaron Lebedoff credited with Lyrics, Sholem Secunda with Music
On album:
V0290(3) (What's Not to Like, (2014): A Yiddish Songfest (Video) [Not Separated])
Track ID:
41549
Vocal:
Bolotin, Suzie
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Viola Da Gambo:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin:
Lin, Michael
First line:
Keyn amerike tsu kumen, hob ikh keyn mi geshport,
First line (Yiddish):
קיין אַמעריקע צו קומען, האָב איך קײן מי געשפּאָרט,
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:41

Akhtsik Er Un Zibetsik Zi (Video) — אַכטציק ער און זיבעציק זי (ווידיאָ)

Author:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre:
Folk
Subject:
Golden Wedding/Family/Anniversary/Age
Transliteration:
Ephemera 1458
Translation:
Ephemera 1458
Additional song notes:
He's Eighty and She Is Seventy See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell.
On album:
V0290(3) (What's Not to Like, (2014): A Yiddish Songfest (Video) [Not Separated])
Track ID:
41550
Piano:
Berman, Gary
Vocal:
Most, Bernie
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gambo:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
S'iz haynt akurat gevorn fuftsik yor, vi zey lebn zikh in eynem, dem altn por,
First line (Yiddish):
ס'איז הײַנט אָקוראַט געװאָרן פֿופֿציק יאָר, װי זײ לעבן זיך אין איינעם,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Leyg Dayn Kop Af Mayne Kni (Levin, Video) — לײג דײַן קאָפּ אױף מײַנע קני (לעווין, ווידיאָ)

Author:
Leivick, Halper — לײװיק, האַלפּער
Composer:
Levin, Leibu — לעװין, לײבו
Genre:
Literary Origin/Lullaby
Subject:
Comfort/Adults/Fear
Origin:
CD G-070(a)/ML SOG 197/Levin L WM 122/Alb L-044(c)
Transliteration:
CD M-062(a)/CD G-070(a)/CD A-005(e)/Levin L WM 122/Alb L-044(c)/ Ephemera 1458
Translation:
CD M-062(a)/Alb T-015(c)/CD A-005(e)/ML SOG 197/Levin L WM 122/Ephemera 1468
Additional song notes:
Put Your Head On My Knee See article by Ruth Levin in Ephema foldder #580 establishing Leibu Levin as the composer.
On album:
V0290(3) (What's Not to Like, (2014): A Yiddish Songfest (Video) [Not Separated])
Track ID:
41551
Piano:
Berman, Gary
Vocal:
Rosenthal, Amy
Violin:
Li, Jenny
Viola Da Gambo:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin:
Lin, Michael
First line:
Leyg dayn kop oyf manye kni, gut azoy tsu lign, kleyne kinder shlofn aleyn,
First line (Yiddish):
לײג דײַן קאָפּ אויף מײַנע קני, גוט אַזױ צו ליגן, קינדער שלאָפֿן אַליין,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Hob Ikh Mir An Altn Daym (Video) — האָב איך מיר אַן אַלטן דײַם (ווידיאָ)

Author:
Grinshpan, Yosef — גרינשפּאַן, יוסף
Genre:
Folk
Subject:
Poverty/Dime/Humorous/Drinking
Origin:
ML MTAG 66
Transliteration:
ML MTAG 66/Ephemera 1458
Translation:
Ephemera 1458
Music:
ML MTAG 66
Additional song notes:
I Have An Old Dime
On album:
V-0290(3)
Track ID:
41552
Piano:
Berman, Gary
Vocal:
Barbieri, Shana
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola Da Gambo:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Vocal:
Cohen, Susan
First line:
Hob ikh mir an altn daym, ay di day di, iz der daym oykh…
First line (Yiddish):
האָב איך מיר אַן אַלטן דײַם, אײַ די דײַ דײַ, איז דער דײַם אױך ניט…
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Herring Mit Potatoes — הערינג מיט פּאָטײטאָס

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Genre:
Food/Theater/Humorous
Subject:
Goulash/Gefilte Fish/Litvak/Herring/Potatoes
Transliteration:
Ephemera 1458 -2015WNTL/
Translation:
Ephemera 1458 -2015/ WNTL OCT 18, 2915
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)(a)
Track ID:
43162
Vocal:
Peppler, Jane
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
In New York az ir vil do a lebn makhn, az eyner pedit mit kalibatin zoly ir fun im nit lakhn, oyb ir vilt
First line (Yiddish):
אין ניו יאָרק אַז איר וויל דאָ אַ לעבן מאַכן, אַז איינער פּעדעלט מיט קאַליבאַלן זאָלט איר פֿון ים ניט לאַכן, אויב איר..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater

Lomir Ale Zingen A Zemerl (Video) — לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל (ווידיאָ)

Genre:
Folk/Humorous/Video
Subject:
Class/Rich/Poor/Food/Meat/Fish/Bread/Tsimes/Contrast
Origin:
ML MTAG 156/Alb B-007(a)/Alb J-034(a)/Sheet Music Moskow 30/Epelboym 27
Transliteration:
ML MTAG 156/Alb B-007(a)/K-059(d)/Alb J-034(a)/Sheet Music Moskow 30
Translation:
Alb B-017(a)/Alb F-001(c)/Alb A-034(a)/Epelboym 27
Music:
ML MTAG 156/Sheet Music Moskow 30/Epelboym 27
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43163
Susie:
Bolotin, Suzie
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Lomir ale zingen a zemerel, lakhem is broyt, boser vedogim vekhol matamim. Zog zhe mir, rebenyu, lekhem is vos?...
First line (Yiddish):
לאָמיר אַלע זינגען, לאָמיר אַלע זינגען, אַ זמרל, אַ זמרל; לכם איז ברויט, בסר וו'דוגים וו'חל מ'טאַמין. זאָג זשה מיר רבניו..
Language:
Yiddish
Style:
Folk/Pop

Homen Tashn — המן טאַשן

Also known as:
Hop Mayne Homentashn
Also known as:
Yakhne Dvoshe
Author:
Pirozhnikov, M. — פּיראָזשניקאָװ, מ.
Genre:
Humorous/Folk/Holiday/Children
Subject:
Purim/Homen Tashn/Baking/Shalakh Mones
Origin:
ML YT 47/Alb R-007(b)/Alb B-004(c)/Alb B-007(b)/Alb C-015(a)Album L-038(d)/
Transliteration:
ML YT 47/Alb G-017(a)/Alb B-007(b)/Alb B-004(c)/Ephemera 1458/Album L-038(d)/
Translation:
Alb B-007(b)/Kinderbuch 73/Alb R-007(b)Alb R-001(b)/Schwartz 10/Album L-038(d)
Music:
ML YT 46/Kinderbuch 73/Schwartz 10
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43164
Vocal:
Rosenthal, Amy
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola da ganba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Yakhne dvoshe fort in mark, zi halt zikh in ayn pakn, fort af purim koyfn mel, homentashn bakn. Hop, mayne homentashn
First line (Yiddish):
יאַכנע דװאָשע פֿאָרט אין מאַרק, זי האַלט זיך אין אײַן פּאַקן, זי דאַרף אויף פורים קויפֿין מעל, האָמענטאַשן באַקן. האָפּ
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Lively/Humorous

Yiddishe Makholim — ייִדישע מאכלים

On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43165
Vocal:
Most, Bernie
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Varnitshkes mit kez un mit piter, oyf shvues-tog hot gegebn mir mayn muter, a milkhike zup mit milkhike beygelekh, geven
First line (Yiddish):
װאַרניטשקעס מיט קעז און מיט פּיטער, אױף שבֿועות־טאָג האָט געגעבן מיר מײַן מוטער, אַ מילכיקע זופּ מיט מילכיקע בייעגיעלעך,,
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Dos Lid Fun Broyt (Warshavsky) — דאָס ליד פֿון ברױט (וואַרשאַווסקי)

Author:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre:
Folk/Pioneer/Zionist/Hymn
Subject:
Independance/Sustenance/Farming/Sheaves/Harvest
Origin:
ML MTAG 102/Alb G-022(a)/
Transliteration:
Alb L-049(a)/ML MTAG 102/Alb G-022(a)/Ephemera 1458 -2015
Translation:
Alb G-022(a)/Alb L-049(a)Ephemera 1458 -2015
Music:
ML MTAG 102
Additional song notes:
Melody from Russian song entitled "Volga, Volga" Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43166
Vocal:
Fleisher, David
Vocal:
Hammond, Marie
Vocal:
Kronmiller, Annette
Vocal:
Rocamora, Nancy
Pinano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Viola da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Groyser got, mir zingen lider, undzer hilf bistu aleyn, nem tsuoyf di snopes brider, biz di zun vet unter geyn. Nemt…
First line (Yiddish):
גרױסער גאָט, מיר זינגען לידער, אונדזער הילף ביסטו אלײן, נעמט צונויף די סנאָפּעס ברידער, ביז די זון וועט אונטער גיין....
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Reverently

Yosl Un Sore Dvoshe — יוסל און שׂרה־דוואָשע

Also known as:
The Sunflower Seed Tango
Author:
Broydo, Kasriel — ברױדאָ, כּתריאל
Composer:
Gordon, Fanny
Genre:
Cabaret/Tango/Love/Concert
Song comment:
Love/Anger/Reconciliation/Chocolate/Theater/Sunflower Seeds/Cookies/Marriage
Origin:
Ephemera 1165
Transliteration:
Ephemera 1458 -2015/WNTL Oct 18, 2015
Translation:
/WNTL Oct 18, 2015
Additional song notes:
The Sunflower Seed Tango Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43167
Vocal:
Peppler, Jane
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Lin, Michael
Violin:
Li, Jenny
Viola da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Akh mayn libe Sore-Dvoshe vos zhe zitstu do in gas un kukst oyf der levone? Akh, antshuldik, kh'hob fargesn bist nokh…
First line (Yiddish):
אַך מײַן ליבע שׂרה־דבֿאָשע, וואָס שזע זיטסטו אין גאַס און קוקסט אף דער לבֿנה? אַך, אַנטשולדיק, כ'האָב פֿאַרגעסן ביסט נאָך..
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Tango/Love/Concert
Length:
3:17

Kartofl-Zup Mit Shvamen — קאַרטאָפֿל זופּ מיט שװאַמען

Also known as:
Marak Kruv
Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Folk/Pop
Subject:
Food/Poverty/Mother/Expense/Mushroom/Soup/Potato/Garlic
Origin:
Gebir ML 76/Alb G-022(a)/Alb G-035(b)/Gebir Lemm 161/Gebir MGZ 88/ML MTAG 216
Transliteration:
ML MTAG 216/Alb G-022(a)/Gebir MGZ 34/Ephemera 1458 -2015
Translation:
Alb G-022(a)/Gebir SIMC 77/Ephemera 1458 -2015
Music:
Gebir ML 76/Gebir Lemm 159/Gebir MGZ 288/Gebir LTSAR 103
Additional song notes:
Potato Soup With Mushrooms Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43168
Vocal:
Grossfeld, Rebecca
Vocal:
Cohen, Sarah Drezin
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
Violin da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Vos hobn mir tsu mitog haynt? Fegt Yosele der mamen. Mir vilt zikh esn, mamenyu; kartofl-zup mit shvomen!. Gehert a…
First line (Yiddishy):
װאָס האָבן מיר צו מיטאָג הײַנט? פֿרעגט יאַסעלע דער מאַמען. מיר ווילט זיך עסן, מאַמעניו, קאַרטאָפֿל זופּ מיט שוואָמען!...
Language:
Yiddishy
Style:
concert/Sprightly

Gefilte Fish — געפּילטע פֿיש

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Genre:
Theater/Pop/
Subject:
Food/Fish/Shabos/Flavor/Mother/Memory/Appetite/Desire
Transliteration:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/WNTL OCT 18, 2015
Translation:
Alb C-035(e)/Ephemea 1458//Ephemera 1458/WNTL OCT 18,
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and tranlit. Alb !D V0290(4)a--What Not To Like 2015 wha
Related information in folder 144:
Document type:
Text
Comments:
Transliteration.
On album:
V0290(4) (What's Not To Like, (October 18, 2015): A Yiddish Song Fest [Not Separated] - Subtitles)
Track ID:
42655
Vocal:
Bolotin, Suzie
Piano:
Berman, Gary
Viola da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Master of Ceremonies:
Zucker, Sheva — זוקער, שבֿע
Violin:
Li, Jenny
Violin:
Lin, Michael
First line:
Zogt vos esn yidn mit groys kheyshek bay yenem tsi bay zikh aleyn in shtub, s'iz parve. Nit ,mikkhiks un nit fleyshiks.
First line (Yiddish):
זאָגט װאָס עסן ייִדן מיט גרױס חשק, בײַ יענעם צי בײַ זיך אין שטוב, ס'איז פּאָרווע. ניט פֿליישיק צי בײַ ינעם צי בײַ זיך אין...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater
Length:
2:04

A Shayle Baym Rebn — אַ שאלה בײַם רבּן

Genre:
Theater/Novelty/Humorous/Folk
Subject:
Wife/Rabbi/Solution/Kasher Pot/Maidservant/Kasher Husband/
Transliteration:
Peppler 2 29/1458 Ephemera 2018/wntl 10/18/2015
Translation:
Peppler 2 29/1458 Ephemera 2018/wntl 10/18/2015
Music:
Peppler 2 29
Additional song notes:
A Question For The Rabbi See also 1458 ephemera 2015 for translat and translit
On album:
V0290(4)(a)
Track ID:
42786
Vocal:
Peppler, Jane
Viola da gama:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin:
Li, Jenny
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Lin, Michael
First line:
Tayerer rebbe, rebe reb shneur, ikh bin gekumen tsu aykh af a vayle. Ir zolt mir paskenen di shayle, mayn shkaynes…
First line (Yiddish):
טײַערער רבּע, רבּע רבּ שנוער, איך בין געקומען צו אײַך אַף אַ ווײַלע איר זאָלט מיר פסקענען די שאלה, מײַן שכנס שיקסע…
Language:
Yiddish
Style:
Convert/Humorous/Chantlike``

A Shayle Baym Rebn — אַ שאלה בײַם רבּן

Genre:
Theater/Novelty/Humorous/Folk
Subject:
Wife/Rabbi/Solution/Kasher Pot/Maidservant/Kasher Husband/
Transliteration:
Peppler 2 29/1458 Ephemera 2018/wntl 10/18/2015
Translation:
Peppler 2 29/1458 Ephemera 2018/wntl 10/18/2015
Music:
Peppler 2 29
Additional song notes:
A Question For The Rabbi See also 1458 ephemera 2015 for translat and translit
On album:
V0290(7)a (What's Not to Like, (Nov 5, 2018): A Yiddish Songfest (Video) [separated] - subtitles)
Track ID:
43009
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Viola da gama:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Vocal:
Peppler, Jane
Viola:
Lin, Michael
First line:
Tayerer rebbe, rebe reb shneur, ikh bin gekumen tsu aykh af a vayle, ir zolt mir paskenen di shayle, mayn shkaynes…
First line (Yiddish):
טײַערער רבּע, רבּע רבּ שנוער, איך בין געקומען צו אײַך אַף אַ ווײַלע איר זאָלט מיר פסקענען די שאלה, מײַן שכנס שיקסע...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Humorous/Chantlike
Length:
3:23

A Glezele Yash — אַ גלעזעלע יש

Also known as:
Yash
Author:
Kerler, Yosef — קערלער, יוסף
Composer:
Shainsky, Vladimir — שײנסקי, װלאַדימיר
Genre:
Literary Oririn
Subject:
Getting High/Dancing/Troubles/Drink/Whiskey/Poverty
Song comment:
" & "Vayb" for Man
Origin:
MTAG P. 58
Transliteration:
MTAG P.58
Translation:
Alb K-042(b)Alb L-038(a)/Alb K-026(d)2/K-029(j)/Alb 049(a)/Ephemera 1458
Music:
ML MTAG 68 & 69
Additional song notes:
A Small Glass Of Whiskey (Booze) Also Translit and Translat in Album M-059(f) See "Hash"/same song except "Hash" is substituted for "Yash" & "Vayb" for Man Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43158
Vocal:
Rocamora, Nancy
Violin:
Li, Jenny
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Lin, Michael
Viola da gama:
Thomsen, Fred
First line:
Ven ikh nem a bisele yash, oy-oy, finklt alts un glanst, finklt alts un glanst; kh'gib a votf di puste fhash, oy-oy…
First line (Yiddish):
װען איך נעם אַ ביסעלע יש, אױ, אױ, פֿינקלט אַלץ און גלאַנצט, כ'גיב אַ וואָרף די פּוסטע פֿלאַש, אוי, אוי, און איך גיי אַ…
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Flezmer/Swing

A Bisele Shpayz — אַ ביסעלע שפּײַז

Author:
Charats, Meyer — חרץ, מאיר
Composer:
Chorny, Efim — טשאָרני, עפֿים
Genre:
Literary Origin
Subject:
Food/Bosrsht/Herring/Toast/Kasha/Shmaltz/Soup/Tsimes/Guest
Origin:
Alb K-111(a)
Transliteration:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/Alb K-111(a)
Translation:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/Alb K-111(a)
Additional song notes:
A Little Bit of Food Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43159
Vocal:
Rosenthal, Amy
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Vio;in:
Lin, Michael
Viola dagamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Dos bisele borsht mit kroyt, dos shtikele hering mit broyt, dos telerl retekh mit zalts, dos tepele kashe mit shmalts…
First line (Yiddish):
דאָס ביסעלע באָרשט מיט קרויט, דאָס שטיקעלע הערינג מיט ברויט, דאָס טעלערל רעטעך מיט שמאַלץ, דאָס טעלערל לאָקשן
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Shabos Nokhn Kugl (Theatre Song, Video) — שבּת נאָכן קוגל (טעאַטער ליד, (ווידיאָ)

Author:
Segal, William — װיליאַם סיגאַל
Author:
Lux, Lillian — לוקס, ליליאַן
Genre:
Video/Theatre/Humorous/Novelty
Subject:
Shabos/Sabbath/Khasidim/Food/Humor/Nap/Interruption
Song comment:
From the musical "A Khasene In Shtetl"
Transliteration:
WNTL Oct 18, 2015
Translation:
WNTL Oct 18, 2015
Additional song notes:
From the musical "A Khasene In Shtetl"
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43160
Vocal:
Fleisher, David
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Vio;in:
Lin, Michael
Viola da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Violin:
Li, Jenny
Viola:
Lin, Michael
Viola da gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Der tate zitst zikh af zayn shtul, oy, shabes nokhn kugl, arum im zitzn khasidm fil, oy, shabos nukhn kugl. Er dertsaylt
First line (Yiddish):
דער טאַטע זיצט אַך זײַן שטול, אוי, שבּת נאָכן קוגל, אַרום ים זיצן חסידוים פֿיל, אוי, שבּת נאָך דעם קוגל, ער דערציילט זיי
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Shvartse Karshelekh (Video) — שװאַרצע קאַרשעלעך (ווידיאָ)

Genre:
Folk/Humorous/Waltz
Subject:
Courting/Girls/Lament/Rejection
Origin:
Kammen 25F 63/Alb N-011(a)/Rubin Oak 88/Alb B-036(a)/Alb N-026(a)/ML MTAG 28
Transliteration:
Alb B-036(a)/ML MTAG 28/Alb R-007(f)2/Alb N-011(a)/Alb N- 026(a)/Ephemera 1458
Translation:
Rubin Oak 64/Alb N-011(a)/Alb R-07(f)2/Alb T-015(c)/Alb B-005(b)/Ephemera 1458
Music:
ML MTAG 28
Additional song notes:
Black Cherries Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit/Ephemera 1458: See 2013 Program for translit and translat. Album ID V029(2) What's not to Like 2013
On album:
V0290(4)a (What's Not to Like, (Oct 18,2015): A Yiddish Songfest (Video) [Separated]- Subtitles)
Track ID:
43161
Vocal:
Abromowitz, Adele
Vocal:
Cohen, Susan
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Li, Jenny
Viola:
Lin, Michael
Viola da Gamba:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
First line:
Shvartse karshelekh rayst men un grine lozt men shteyn, shayne meydelekh nemt men un miese lost men geyn. Oy vey is tsu.
First line (Yiddish):
שװאַרצע קאַרשעלעך רײַסט מען און גרינע לאָזט מען שטיין, שיינע מיידעלעך נעמט מע און מיעסע לאָסט מען גיין.אוי וויי איז צו..
Language:
Yiddish
Style:
Folk/Pop/Waltz