Jewish Nostalgia — בענקען געגועים

Album ID:
J-026(a)
Publisher:
Israel Music ICD 5008 (CD)

Contents

Ikh Benk Aheym (Malavasky) — איך בענק אַהײם (מאַלאַוואַסקי)
Genre:
Choral
Subject:
Memory/Shabos/Youth/Yearning/
Additional song notes:
Similar to "Ikh Benk Aheym (Satz)"
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23972
Vocal:
Malavsky Family Choir
First line:
Ikh benk aheym, nokh mayne kindershe yor, fraytik tsu nakht
First line:
איך בענק אַהײם, נאָך מײַנע קינדערשע יאָר, פֿרײַטיק צו נאַכט...
Track comment:
Showcase for cantorial selections.
Briderlakh Aheym (Wohl) — ברידערלאַך אַהײם (וואָל)
Also known as:
Aheym Aheym (Wohl)
Author:
Meyerowitz, David — מײעראָװיץ, דוד
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Genre:
Theater/Zionist
Subject:
Homeward/Return/Equality
Additional song notes:
From drama titled "Eyn Nakht Fun Libe" See Heskes catlg entry # 823
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23973
Author:
Meyerowitz, David — מײעראָװיץ, דוד
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Vocal:
Rosenblatt, Cantor Yosele — ראָזענבלאַט, חזן יוסעלע
First line:
Ikh vel aykh bashvern, ir muzt mir dos oyshern,
First line (Yiddish):
איך װעל אײַך באַשװערן, איר מוזט מיר דאָס אױסהערן,
Language:
Yiddish
Shterndl Shterndl — שטערענדל
Author:
Kulbak, Moyshe — קולבאַק, משה
Genre:
Literary Origin
Subject:
War/Soldier/Family/Separation
Origin:
ML MTAG 116/Alb G-018(c)/Alb K-096(a)
Transliteration:
ML MTAG 116/Alb F-035(a)/Alb K-096(a)
Translation:
Alb G-018(c)/Alb F-035(a)/Alb K-096(a)
Music:
ML MTAG 117
Additional song notes:
Little Star, Little Star
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23974
Author:
Kulbak, Moyshe — קולבאַק, משה
Artist:
Borenstein, Khazn Pinkhos — באָרענשטײן, חזן פּינחס
First line:
Shterndl, shterndl, bloyer shtafetele, zay mir a sheliekh..
First line:
שטערנדל, שטערענדל, בלױיער שטאַפֿעטעלע, זײַ מיר אַ שליח און פֿאַל..
Rumenye, Rumenye — רומעניע, רומעניע
Author:
Lebedeff, Aaron — לעבעדאָװ, אהרן
Composer:
Lebedeff, Aaron — לעבעדאָװ, אהרן
Genre:
Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject:
Rumania/Place/Food/Women
Origin:
GYF 12
Transliteration:
Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation:
Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music:
Warem 175/GYF 12
Related information in folder 397:
Document type:
Text
Comments:
Yiddish text with transliteration and English adaptation. Also, various versions.
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23976
Vocal:
Barry Sisters — שװעסטער באַרי
Artist:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
First line:
Oy! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Yiddish):
עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Track comment:
Dupicate of B-28(b)
Language:
Yiddish
Der Alter Khazn — דער אַלטער חזן
Author:
Weisser, Joshua S. — ווייסער, יהושע ס.
Composer:
Weisser, Joshua S. — ווייסער, יהושע ס.
Genre:
Concert
Subject:
Yom Kippur/Cantor/Aging/Faith/Prayer
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23977
Vocal:
Koussevitzky, Cantor Moyshe — קאָוסעװיצקי, חזן משה
First line:
S'iz erev Yom Kipur in shtetl, der khazn far troyer geboygn,
First line (Yiddish):
ס'איז ערבֿ יום-כּיפּור אין שטעטל, דער חזן פֿאַר טרױער געבױגען,
Track comment:
Dupicate on K-04(a)
Language:
Yiddish
Moyshele Mayn Fraynd — משהלע מײַן פֿרײַנד
Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Memory/Folk
Subject:
Childhood/Aging/Friends
Origin:
ML MTAG 122/Alb R-22(a)/Alb D-004(d)/Alb F-024(e)/Sheet Music Moskow 3
Transliteration:
CD L-054(a)/ML MTAG 122/Alb D-004(d)/Alb R-022(a)/CD A-005(e)SM Moskow 3/e1435
Translation:
CD L-054(a)/Silverman SJP06/Alb R-022(a)/Alb M-041(a)/CD A-005(e)/SM Moskow 3
Music:
ML MTAG 122/Silverman SJP06//Sheet Music Moskow 3
Additional song notes:
Ephemera 1458 see 2013 for translat and translit Alb ID V02920(2) What's Not To Like 2013 and V029(7)a 2018 Ephemera 1458
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23978
Vocal:
Alexandrovitch, Cantor Misha — אַלעקסאַנדראָװיטש, חזן מישאַ
Arranger:
Graziani, Yitskhak — גרציאני, יצחק
First line:
Vos makhstu epes, Moyshele? Kh'derken dikh nokh on blik,
First line (Yiddish):
װאָס מאַכסטו עפּעס, משהלע ? כ'דערקען דיך נאָך אָן בליק,
Track comment:
Dupicate on A-05(a)
Language:
Yiddish
Mamele (Goodheart) — מאַמעלע (גאָדהאַרט)
Author:
Alstone, Alex
Author:
Parish, Mitchell
Composer:
Goodheart, A.
Genre:
Nostalgia
Subject:
Mother/Shabos/Sabbath/Candles
Origin:
Alb L-023(a)
Transliteration:
Alb L-023(a)
Translation:
Alb L-023(a)
Related information in folder 511:
Document type:
Text
Comments:
Text transliterated Text translated and transliterated
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23979
Vocal:
Peerce, Jan
Artist:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
First line:
Mamele, mamele, mit libshaft vel ikh rufn dikh, mamele,
First line:
מאַמעלע, מאַמעלע, מיט ליבשאַפֿט װעל איך רופֿן דיך, מאַמעלע,
Track comment:
Dupicate on P-02(c)
Dos Yidishe Lid — דאָס ייִדישע ליד
Author:
Schorr, Anshel — שאָר, אַנשעל
Composer:
Secunda, Sholom — סעקונדאַ, שלום
Genre:
Cantorial/Religious
Subject:
Faith/Holidays/Khazn/Contor/Exile/Expulsion/Wandering
Transliteration:
Alb A-005(e)
Translation:
Alb A-005(e)
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23980
Vocal:
Hershman, Cantor Mordecai — הערשמאַן, חזן מרדכי
First line:
Der Yid meg zayn orem, dokh iz er zeyer raykh, vayl...
First line (Yiddish):
דער ייִד מעג זײַן אָרעם, דאָך איז ער זײער רײַך, װײַל גײַסטיקע...
Track comment:
Dupicate on H-04(b) Medley of cantorial selections.
Language:
Yiddish
Shoyfer Shel Moshiekh — שופֿר של משיח
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23981
Author/Composer:
Goldfaden, Avrom — גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Vocalist:
Waldman, Cantor Leybele — װאַלדמאַן, חזן לײבעלע
Artist:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
First line:
Nisht vayt tsu geyn, ken yederer zeyn, vi unter a shteyn,
First line:
נישט װײַט צו גײן, קען יעדערער זײן, װי אונטער אַ שטײן,
Track comment:
Duplicate on W-06(b) - Recorded under Mosiah's Shofar
Kinder Yorn (Gebirtig) — קינדער יאָרן (געבירטיג)
Also known as:
Shnot Yaldut
Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Folk
Subject:
Nostalgia/Childhood/Aging/Memory/
Origin:
Gebir ML 9/ML MTAG 222/Alb A-001(h)/Belarsky 221/Alb B-007(a)/Gebir Lemm 44
Transliteration:
ML MTAG 222/Alb B-007(a)/Alb L-054(a)/Alb A-005(e)/Alb T-031(b)
Translation:
Alb G-022(a)/GYF 55/Alb B-007(a)/Alb L-054(a)/Alb A-005(e)Gebir SIMC 4
Music:
GYF 53/ML MTAG 221/Belarsky 47/ Gebir Lemm 44
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23983
Artist:
Witler, Ben Tsion — װיטלער, בּן ציון
Artist:
Kreisler, Marcel — קרײַסלער, מאַרסעל
First line:
Kinder-yorn, zise kinder-yorn, Eybik blaybt ir vakh in...
First line (Yiddish):
קינדער יאָרן, זיסע קינדער יאָרן, אײביק בלײבט איר וואַך אין מײַן זכּרון
Track comment:
Duplicate on W-02(b)
Language:
Yiddish
Tsien Tsien — ציון ציון
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23984
Vocal:
Rosenblatt, Cantor Yosele — ראָזענבלאַט, חזן יוסעלע
First line:
Tsiun, Tsiun, vu bistu geven, shoyn a lange tsayt az ikh...
First line:
ציון, ציון, װוּ ביסטו געװען, שױן אַ לאַנגע צײַט אַז איך האָב...
Track comment:
Duplicate on R-09(d)
Baym Tilim — בײַם תּהילים
Also known as:
In Altn Beys-Hamedresh
Author:
Kovner, B. — קאָװנער, ב.
Composer:
Rosen, Aaron — ראָזען, אהרן
Genre:
Literary Origin
Subject:
Memory/Faith/Psalms/Grandfather/Tears
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23985
Vocal:
Koussevitzky, Cantor Moyshe — קאָוסעװיצקי, חזן משה
First line:
In dem altn beys hamedresh, far dem shtender lebn omud,
First line (Yiddish):
אין דעם אַלטן בּית-המדרש, פֿאַר דעם שטענדער לעבן...
Track comment:
Duplicate on K-04(a)
Language:
Yiddish
Zing Feygele Zing — זינג פֿײגעלע זינג
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23986
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zing, feygele zing, makhs mayn gemit gring, defrish mayn...
First line:
זינג, פֿײגעלע זינג, מאַכס מײַן געמיט גרינג, דערפֿריש מײַן זכּרון,
Track comment:
Melody from the Russian, "Poi Lastachke Poi" Duplic -I-03(a)
Mayn Shtetele Belz — מײַן שטעטעלע בעלז
Also known as:
Belz
Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer:
Olshanetsky, Alexander — אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre:
Theatre/Nostalgia/Memory/Literary Origin
Subject:
Place/Belz/Childhood
Origin:
GYF 20/ML PYS 260/Alb G-035(b)/Vinkov 5 309
Transliteration:
Alb B-007(c)/GYF 23/Alb L-048(a)/Alb B-007(c)/Alb G-013(c)/ML PYS 260/
Translation:
Alb H-006(a)/Alb L-023(b)/GYF 23/Alb J-024(a)1/Alb K-029(g)/Vinkov 5 311
Music:
GYF 20/Estella 26/ML PYS 260/Vinkov 5 308
Additional song notes:
From the play "Ghetto Song" or "Song of the Ghetto Also translation and transliteration published in Alb T-028(b) Characterized by Karsten Troyke as "Traditional"
On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23987
Artist:
Witler, Ben Tsion — װיטלער, בּן ציון
Artist:
Kreisler, Marcel — קרײַסלער, מאַרסעל
First line:
Az ikh dermon zikh in mayne kinder yorn, pinkt vi a kholem..
First line (Yiddish):
װען אַיך דערמאָן זיך אין מײַנע קינדער יאָרן, פּינקט װי אַ חלום ...
Track comment:
Duplicate W-02(b)
Language:
Yiddish