Name:
Weiss, Alex
Name (Yiddish):
וויס, אלעקס,

Tracks with this artist

Lady Godiva — ליידי גודייבה

Author:
Manor, Ehud — מנור, אהוד
Composer:
Pick, Tsvike — פּיק, צביקה
Genre:
Literary Origin
Origin:
Alb A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
8824
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
ליידי גודייבה אשר עדינה נקיה, חרוצה, מנומסת,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Shir Sium (Final Song) — שיר סיוּם

Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Hadjidakis — חג'ידקיס
Genre:
Israeli
Origin:
Alb A-001(f)/Alber 32
Music:
Alber 32
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
13932
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
הצרצרים בּקיץ שׁרים להם, ימים קצרים בּקיץ עוֹברים להם...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Shir Hasapar — שיר הספּר

Also known as:
The Barber
Author:
Taher Lev, Yoram — טהר לב, ירום
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Genre:
Israeli
Origin:
Alb A-001(f)/Alber 64
Music:
Alber 64
Additional song notes:
The Barber
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
13870
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
אספּר לך גברת חוה כּך, בּאופֿן לא רשמי על ספּר, יחזקאל כּהן…
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Tfilot Yom Huldot — תפילת יום הולדת

Author:
Atar, Tirza — אתר, תרצה
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Genre:
Literary Origin
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
14959
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
אלהים שלי אשר מאחורי הברוש, זה שברוח לרגע נרעד,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Sim Sholom (Bar-Niv) — שׂים שלום

Composer:
Bar Niv, Rami — בּרניב, רמי
Genre:
Religious/Prayer
Subject:
Peace
Origin:
Alb B-033(g)/HAL 24/Zim 27/Alb C-003(j)/Alb K-047(d)
Transliteration:
Goldfarb 1 214/HAL 24/Zim 26/CD K-047(d)
Translation:
Alb P-002(g)/Alb M-042(c)/HAL 24/Zim 27/Alb B-033(g)/Alb C-003(j)/Alb V-004(a)
Music:
HAL 24
On album:
C-003(b) (Chasidic Song Festival 1972 — פסטיבל הזמר החסידי תשל"ג)
Track ID:
14412
Vocal:
Rovina, Ilana — רובינא, אילנה
Conductor:
Lev-Ran, Menashe — לב-רן, מנשה
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Sim shalom tova uvrakha khen vekhesed verakhamim,
First line (Hebrew):
שׂים שלוֹם טוֹבה וּברכה חן וחסד ורחמים עלינוּ ועל כּל ישׂראל עמך.
Track comment:
Bestow peace, happiness and blessing, grace and compassion..
Language:
Hebrew

Simona Mi'dimona — סימוֹנה מדימוֹנה

Author:
Shalmoni, Khaim — שאַלמוני, חיים
Composer:
Weissfish, Shlomo — ווייספיש, שלמה
Genre:
Place/Love
Subject:
Sodom/Suntan/Lot/Heart/Drunk/Sun Tanned/
Additional song notes:
Simone from Dimona
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
14485
Yiddish Adaptation:
Cash, Dave — קאַש, דײבֿ
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
S'voynt a meydl in Dimona, a shetl kleyn vi in Yisroel,
First line (Yiddish):
ס'װױנט אַ מײדל אין דימוֹנה, אַ שטיטל קלײן װי אין ישׂראל,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Twist טװיסט
Language:
Yiddish
Style:
Twist

Simona Mi'dimona — סימוֹנה מדימוֹנה

Author:
Shalmoni, Khaim — שאַלמוני, חיים
Composer:
Weissfish, Shlomo — ווייספיש, שלמה
Genre:
Place/Love
Subject:
Sodom/Suntan/Lot/Heart/Drunk/Sun Tanned/
Additional song notes:
Simone from Dimona
On album:
I-011(b)1 (The Great Songs Of the Last 30 Years First Album of Three — השירים הגדולים של 30 השנים)
Track ID:
14486
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Yom yom al ramat Dimona, sham nitsevet hi nuga, shezufa...
First line (Yiddish):
יוֹם יוֹם על רמתּ דימוֹנה, שם נצבתּ היא נוּגה, שזוּפה וּשמה סימוֹנה
Language:
Yiddish

Margaritkelekh — מאַרגאַריטקעלעך

Also known as:
A Moment
Also known as:
Marganiot
Also known as:
Rakefet
Author:
Shneur, Zalman — שניאור, זלמן
Genre:
Literary Origin/Love
Subject:
Seduction/Abandonment/Love/Forest/River/Dasies/Courting
Origin:
ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Alb L-001(a)/Alb A-002(a)/Alb B-007(b)/Alb F-24(e)
Transliteration:
CD L-054(a)/ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Alb K-059(d)/Gold Zem 184/Alb K-068(d)/
Translation:
CD L-054(a)/Alb K-068(d)/Vinkov 1 66/Alb Z-018(a)/Alb K-059(d)/Sh Sh 234/
Music:
ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Netzer 22/Belarsky 065/
Additional song notes:
Daisies See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Org, Translit & Translat on Alb B-211(a)
Related information in folder 735:
Comments:
1. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
34798
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
In veldl baym taykhl, dort zaynen gevaksn margaritkelekh elent un kleyn,
First line (Yiddish):
אין װעלדל בײַם טײַכל, דאָרט זײַנען געװאַקסן מאַרגאַריטקעלעך עלנט…
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Pop

Anakhnu Nebur — אנחנו נעבּור

Author:
Mohar, Y. — מוהר, י.
Author:
Lev Ran, Menashe — לב-רן, מנשה
Genre:
Israeli/Place
Subject:
6 Day War/Straits of Tiran
Additional song notes:
Through The Straits of Tiran
On album:
J-001(b) (Jerusalem of Gold Songs of the 6 Day War Sung in English — ירושלים של זהב)
Track ID:
1280
Vocal:
Lavie, Aric
Vocal:
Amdursky, Benny
English Adaptation:
Manor, Ehud — מנור, אהוד
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A bird is free to fly, because freedom has no border.
Track comment:
"Recorded under title "The Straits of Tiran"
Language:
English
Style:
March

Shpilt Klezmorim (Yarkoni) — שפּילט קלעזמאָרים

Additional song notes:
Play Musicians
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
14217
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oy oy oy, shpil klezmor, dos shtikele, dos kale firt dem...
First line:
אױ אױ אַױ, שפּיל קלעזמאָר, דאָס שטיקעלע, דאָס כּלה פֿירט דעם חתן...
Track comment:
Recorded under "Alte Lieder" with Zay Freylekh, Shpilt Klez

Alte Lider (Der Rebe Hot Gehey...) — אַלטע לידער (דער רבּי האָט געהײסן)

On album:
xY-002(a)
Track ID:
1199
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mir veln zingen dos alte lide, vayl es shmekt vi alter vayn,
First line:
מיר װעלן זינגען דאָס אַלטע לידל װײַל עס שמעקט װי אַלטער װײַן,
Track comment:
Recorded under "Alte Lieder" with Zay Freylekh, Shpilt Klez

Alts Hot Der Doktor Farbotn — אַלטס האָט דער דאָקטאָר פֿאַרבאָטן

On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
1204
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A yeder mentsh ken esn un ken trinkn vos er vil,
First line:
אַ יעדער מענטש קען עסן און קען טרינקן װאָס ער װיל,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Am Yisroel Chai — עם ישׂראל חי

Also known as:
Am Yisroel Chai (Yiddish)
Genre:
Israeli/Folk
Subject:
People/Continuity
Transliteration:
Vorbei 450
Translation:
Vorbei 450
On album:
E-009(a) (Sing Along With Egged — הבה נשיר עם אגד)
Track ID:
1220
Vocal:
Lavie, Arik — לביא, אריק
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Amkha yisroel yibane, am yisroel khay ve-kayom.
First line (Hebrew):
עמך ישׂראל יבּנה, עם ישׂראל חי וקים.
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew

Are You Laughing Or Crying — האם את בוכה או צוחקת

Author:
Katz, Yovav — קריבושי, דוד
Composer:
Kribushey, Dovid — קריבושי, דוד
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
1433
Author:
Katz, Yovav — קריבושי, דוד
Composer:
Kribushey, Dovid — קריבושי, דוד
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
"Medium Bossa Nova" style
Language:
Hebrew

Balade Lebat Hatukheyn — בּלדה לבּת הטוחן

Author:
Manger, Itzik — מאַנגער, איציק
Composer:
Eylat, Dafna — אילת, דפנה
Genre:
Literary Origin
Origin:
Alber 82/Alb A-001(f)
Music:
Alber 82
Additional song notes:
Translated from the Yiddish
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
1890
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Hebrew Adaptation:
Algamor, Dan — אלמגור, דן
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line:
Netsav lifne sh'ar hameylekh, khayal al hamishmar,
First line (Hebrew):
נצב לפני שׁער המלך, חיל על המשׁמר, שׁוֹמע צפּוֹר מזמרת על גג..
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

A Kleyn Shtibele — אַ קלײן שטיבעלע

Genre:
Folk/Love/Lament
Subject:
House/Garden/Loss/Separation/Yearning/Bird/Fish
Origin:
Alb S-062(a)
Transliteration:
Alb S-062(a)
Translation:
Alb S-062(a)
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
371
Narrator:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A kleyn shtibele shteyt geboygn, sheyt geboygn, in a grine..
First line (Yiddish):
אַ קלײן שטיבעלע שטײט געבױגן, שטײט געבױגן, אין אַ גרינעם גאָרטן,
Track comment:
cartoznik in kurtn."
Language:
Yiddish

Artsa Alinu — ארצה עלינוּ

Genre:
Israeli/Pioneer/Agency Song/Hora/Folk
Subject:
Land/Sowing/Reaping
Origin:
Bugatch 25/Sheet Music 1267
Transliteration:
Bugatch 25/Alb K-007(a)/CD S-085(a)/Alb H-012(a)/Vorbei 449/SheetMusic 1267
Translation:
Alb H-012(a)/CD S-085(a)/Vorbei 449/Binder 10/Sheetmusic 1267
Music:
Bugatch 25/Binder 10/Sheet Music 1267
Additional song notes:
See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, P 9 for transliteration and music We have come to our land. We have plowed and we have sown, but have not yet reaped.
Related information in folder 357:
Document type:
Text
Comments:
Hebrew text and translation.
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
1476
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley of songs arranged in samba style.
Style:
Instrumental

Bay Mir Bistu Sheyn

Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author:
Cahn, Sammy
Author:
Chapin, Harry
Composer:
Secunda, Sholom — סעקונדאַ, שלום
Genre:
Theatre/American/Pop/Swing
Subject:
Love/Beauty/Appearance
Origin:
GYF 40/Alb F-024(e)/Alb K-029(e)/Alb G-035(b)
Transliteration:
Estella 4/Alb K-007(a)/GYF 43/Alb K-059(d)/
Translation:
GYF 43/
Music:
Estalla 4/GYF 41/
Additional song notes:
English Version
Related information in folder 165:
Document type:
Article
Author:
Chana Mlotek
Publisher:
Yiddish Forward
Date:
7/9/2004
Comments:
1.7/9/2004 Article in the Yiddish Forverts of July 9, 2004 by Khana Mlotek titled "Leyner Betn Dos Lid 'Bay Mir Bistu Sheyn'" (Readers Requst the Song "Bay Mir Bistu Sheyn".) Article contains Yiddish text. 2. 4/17/2006 Translation of Yiddish text from the internet site "Zemerl" as of April 17, 2006
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
2071
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Bay mir bistu sheyn, bay mir hostu kheyn, bay mir bistu...
First line:
בײַ מיר ביסטו שײן, בײַ מיר האַסטו חן, בײַ מיר ביסטו טײַער װי די..
Track comment:
Part of medley in "Shuffle" style.
Style:
Instrumental

Ay Ay Hora — אײַ אײַ האָרע

Author:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Klezmer/NigunFreylekhs/Theater
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
1717
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Style:
Instrumental

Der Rebe Hot Geheysn (Alte Lid..) — דער רבּי האָט געהײסן (אַלטע לידער)

On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
3352
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mir veln zingen dos alte lide, vayl es shmekt vi alter vayn,
First line (Yiddish):
מיר װעלן זינגען דאָס אַלטע לידלף װײַל עס שמעקט װי אַלטער װײַן,
Track comment:
Same melody as "Reb Dovidl"
Language:
Yiddish

Der Rebe Elimelekh — דער רבּי אלימלך

Also known as:
Rabbi Eli, The King
Also known as:
The Merry Rebe Elie
Author:
Moyshe Nadir — משה נאַדיר
Composer:
Moyshe Nadir — משה נאַדיר
Genre:
Folk/Humorous
Subject:
Khasidim/Rebe/Klezmer/Musicians/Drinking
Origin:
ML MTAG 168/Alb R-022(a)/Alb B-007(b)/Metro Album 49/Sh Sh 361
Transliteration:
ML MTAG 168/Alb B-007(b)/Alb W-010(a)/Alb R-022(a)/Metro Album 44
Translation:
Alb B-007(b)/Alb O-001(a)/Alb R-022(a)/Alb R-033(a)/Alb W-010(a)/Sh Sh 360
Music:
ML MTAG 168/Metro Album 44
Additional song notes:
See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell.
Related information in folder 733:
Comments:
1. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
3339
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in "swing" style.
Style:
Instrumental

Der Rebe Ken Makhn — דער רבּי קען מאַכן

Also known as:
Az Der Rebe Vil
Genre:
Humorous/Maskilc/Double Entendre/Vulgar/Theater
Subject:
Rebe/Khasidim/
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
3379
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mayn rebe ken makhn, farshidene zakhn, az er vil makht er,
First line (Yiddish):
מײַן רבּי קען מאַכן, פֿאַרשידענע זאַכן, אַז ער װיל מאַכט ער,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Recorded under title "Mayn Rebe Ken Makhn""מאַכן קען רבּי "מײַן
Language:
Yiddish
Style:
Swing

Di Grine Kuzine — די גרינע קוזינע

Also known as:
Kuzine (Di Grine Kuzine)
Author:
Leyzerovitz, Yakov — לײזעראָװיץ, יעקבֿ
Composer:
Schwartz, Abe — שװאַרץ, אײב
Genre:
Immigration/Lament
Subject:
Immigration/Poverty/Occupation/Milliner/Aging/Disillusion
Origin:
Mayzl 600/Alb Z-012(a)/Levin N 92
Transliteration:
Levin N 92/Alb B-007(c)/Alb Z-012(a)/Gottlieb 290/Alb B-095(b)
Translation:
Levin N 92/Alb Z-012(a)/Alb B-007(c)/Gottlieb 290/Alb B-095(b)/Alb M-068(a)04
Music:
Warem 45/Alb Z-012(a)/Levin N 92
Additional song notes:
See "My Little Cousin" for American swing version. Lyrics claimed by Hyman Prizant and others. Text is by Leyzerovitz as credited by Meizel. See Max Rosenfeld's papers re respecting Leyzerovitz's loss of copyright lawsuit. See Gottlieb p. 147. See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also ephemera 1458 for tarnslit and translate What's Not To Like 2017
Related information in folder 408:
Comments:
1. Letter from Shlomo Ben Israel in Yiddish Forverts of February 4, 1983 titled, "Interesante Faktn Vegn Y. Leyzerovitsh in zayn lid, Di Grine Kuzine". 2. 2. Original text with 8 verses 3. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
3608
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in "swing" style
Style:
Instrumental

Dona Dona — דאָנאַ דאָנאַ

Author:
Zeitlin, Aaron — צײַטלין, אַהרן
Composer:
Secunda, Sholom — סעקונדאַ, שלום
Genre:
Literary Origin/Theatre/Folk
Subject:
Calf/Freedom/Choice/Subjegation/Wagon/Swallow (Bird)
Origin:
ML PYS 175/Kinderbuch 104/Alb A-001(h)/Alb Z-012(a)/Alb B-007(a)/Vinkov 4 45
Transliteration:
Alb B-007(a)/Kinderbuch 104/Alb C-015(a)/Alb D-016(a)/Alb L-023(b)/Kinderland
Translation:
Kinderbuch 104/Alb L-048(a)/Alb O-001(a)/Alb B-007(a)/Kinderland/Schwartz 6
Music:
ML PYS 175/Kinderbuch 104/Z-012(a)/Vinkov 4 45/Schwartz 6
Additional song notes:
See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. See also Ephemera 918 for original text, translation and Transliteration
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
3959
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oyfn furl ligt dos kelbl, ligt gebunden mit a shtrik,
First line (Yiddish):
אױפֿן פֿורל ליגט דאָס קעלבל, ליגט געבונדן מיט אַ שטריק,
Track comment:
Song introduced in 1940 revival of Yiddish musical "Esterl".
Language:
Yiddish

Du Mayn Eyntsike — דו מײַן אַײנציקע

On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
4354
Author/Composer/Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Ikh zing tsu dir mayn lid, a lid vos brent un gliet,
First line:
איך זינג צו דיר מײַן ליד, אַ ליד װאָס ברענט און גליִעט,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Bolero Twist טװיסט באָלעראָ

Dray Tekhterlekh — דרײַ טעכטערלעך

Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Family
Subject:
Wedding/Father/Daughters/Youngest
Origin:
ML MTAG 210/Gebir ML 70/Alb L-023(a)/Alb A-003(c)Gebir Lemm 152/Alb G-022(b)
Transliteration:
Alb A-003(c)/ML MTAG 210/Alb B-007(a)/Alb D-004(d)/Alb T-031(b)/Alb B-095(b)
Translation:
Alb A-003(c)/Alb L-023(a)/Gebir SIMC 72/ Alb T-031(b)/Alb G-022(b)/Alb B-095(b
Music:
Gebir ML 70/Gebir Lemm 151/Gebir MGZ 82
Additional song notes:
See Heskes 1, entry 2930 respecting sheet music.
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
4262
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Ven mit mazl, gezunt un lebn S'elste tekhterl mir veln...
First line:
װען מיט מזל, געזונט און לעבן ס'עלסטע טעכטערל מיר װעלן...

Far Dir Mayn Shir Hashirim — פֿאַר דיר מײַן שיר השירים

On album:
xI-003(a)
Track ID:
5082
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Shloyme Hamelekh hot tsu zayn Shulamis gezingen a libes shir
First line:
שלמה המלך האָט צו זײַן שולמית געזינגען אַ ליבעס שיר,
Track comment:
Published in Warembud under title "Ikh Zing" Bolero Twist

Elent — עלענט

On album:
F-012(c) (Festival of Yiddish Songs New 1977 Festival — פֿעסטיװאַל פֿון ייִדישע לידער 1977)
Track ID:
4548
Author:
Khalfi, Shimshon — חלפי, שמשון
Composer:
Maslo, Avi — מסלו, אבי
Artist:
Fleysher, Muti — פליישר, מוטי
Musical Director:
Lev-Ran, Menashe — לב-רן, מנשה
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Shver zayn elent oyf der velt, far a mentsh aleyn,
First line:
שװער זײַן עלענט אױף דער װעלט, פֿאַר אַ מענטש אַלײן,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Erev Shel Shoshanim (Medley) — ערב של שוֹשנים (מעדלי)

On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
4736
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Erev shel shoshanim neytsey na el habustan, mor besamayim...
First line:
ערב של שוֹשנים נצא נא אל הבּסתן מוֹר בּשׂמים וּלבוֹנה לרגלך מפתּן.
Track comment:
Part of medley in slow bossa nova style.
Style:
Instrumental/Bossa Nova

Keshehayinu Yeladim (Ocean Sands) — כּשהיינו ילדים

On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
7903
Author:
Asaf, A. — אסף, א.
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Keshehayinu yeladim sikhaknu bakholot al sfat hamayim...
First line:
כּשהיינו ילדים שׂחקנוּ בּחולית על שׂפת המים הגדוֹלים.
Track comment:
Part of medley in slow bossa nova style.

I'm Just Fed Up — פתאום נשבר לי

Author:
Parker, D. — פארקר, ד.
Author:
Algamor, Dan — אלמגור, דן
Composer:
Havkin, Drora — חבקין, דרורה
Origin:
Alb A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
7025
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
פתאום נשבר לי כן נשבר...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Freylekhs (Instr) — פֿרײלעכס

On album:
C-003(l) (More Chassidic Greatest Hits — שׂמחו חסידים)
Track ID:
5419
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Yismekhu Hashamayin/ Ve'ata Libenyu/
Style:
Klezmer/Instrumental

Zol Nokh Zayn Shabos — זאָל נאָך זײַן שבּת

Also known as:
Got Fun Avrom (Golub)
Also known as:
Bobenyu (Golub)
Author:
Roisenblat, Chaim — רױזענבלאַט, הײם
Composer:
Golub, Solomon — גאָלוב, סאָלאָמאָן
Genre:
Literary Origin
Subject:
Shabos/Havdola/Grandmother
Origin:
ML PYP 274/ML PYS 207/Alb F-024(e)/GYF 68/Alb G-044(a)Sh Sh 273/SM 183/Box 8
Transliteration:
Alb B-007(c)/GYF 71/Alb K-047(a)/ML PYS 207
Translation:
Alb B-007(c)/GYF 71/Alb K-047(a)/Alb G-044(a)Sh Sh 272
Music:
Golub Songs 24
Additional song notes:
Shabos Should Not Be Over
Related information in folder 744:
Comments:
1. See folder 743
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
5768
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oy, bobenyu, zog nokh nisht "Got Fun Avrom", Vos iz dos...
First line (Yiddish):
אױ, באָבעניו, זאָג נאָך נישט "גאָט פֿון אַבֿרהם", װאָס איז דאָס מיט..
Track comment:
Recorded under "Bobenyu"
Language:
Yiddish

Ikh Vel Keynmol Nish Fargesn — איך װעל קײנמאָל נישט פֿאַרגעםן

On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
7208
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Ikh vel keynmol nit fargesn, dos alte shmule yidish gesl,
First line:
איך װעל קײנמאָל ייִדיש געסל, דאָס אַלטע שמולע ייִדיש געסל,

Ikh Lib Zi — איך ליב זי

On album:
xI-003(a)
Track ID:
7191
Author:
Olshanetsky, Alexander — אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Composer:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oy, ikh lib zi, oy, oy, oy, ikh lib zi, zi iz mayn glik,
Track comment:
Cha Cha Cha ה"צ ה"צ ה"צ

Instead Of An Opening Song — בּמקום שיר פתיחה

Author:
Atar, Tirza — אתר, תרצה
Composer:
Eylat, Dafna — אילת, דפנה
Genre:
Israeli
Origin:
A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
7466
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
אם תהיתם בּלבּכם מדוע --
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Hevenu Shalom Aleykhem — הבאנוּ שלוֹם עליכם

Also known as:
Lid Fun Sholom (Hevenu Shalom..)
Genre:
Folk/Hora/Israeli
Subject:
Peace
Origin:
Coopersmith NJS 78/Alb E-009(a)/Bugatch 66/Alb L-015(a)
Transliteration:
Bugatch 66/Alb H-002(c)/Alb G-005(c)/Alb S-085(a)/Alb E-009(a)/Alb L-015(a)
Translation:
Coopersmith NJS 78/Alb S-085(a)/
Music:
Coopersmith NJS 78/Bugatch 66/Kammen Jaff 4
Additional song notes:
We Bring You Peace See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, page 4 English adaptation by Pearl Bernyoe
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
6494
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part or medley of songs arranged samba style.
Style:
Instrumental

Ikh Vil Zikh Shpiln — איך װיל זיך שפּילן

Author:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Composer:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Genre:
Theater/Pop/Double Entendre/Humorous
Subject:
Father/Opposition/Sin/Play
Origin:
Moskow SM 36/SM 1310
Transliteration:
Moskow SM 36/SM 1310
Music:
Moskow SM 36/SM 1310
Additional song notes:
I Want To Play
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
7231
Author/Composer:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A tatn redn antkegn, zet ir, ot dos hob ikh faynt.
First line:
אַ טאַטן רעדן אַנטקעגן, זעט אַיר, אָט דאָס האָב איך פֿײַנט.
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Cha Cha Cha

Ikh Zing (Ellstein) — איך זינג (עלשטיין)

Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Theater/Love
Subject:
Love/Shir Hashirim/Heart/Dreams/Lonliness/Longing
Transliteration:
Warem 113/ Ephemera 1447
Translation:
Ephemera 1447
Music:
Warem 113
Related information in folder 1447:
Comments:
1 112/12/2014 Translation and Transliteration of the song text provided by Chava Kramer via email on December 12, 2014
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
7245
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Shloyme Hamelekh hot tsu shoyn zayn Shulamis gezungen a libes-shir, un punkt vi
First line:
שלמה המלך האָט צו זײַן שולמית געזונגען אַ ליבעס־שיר, און פּינקט ווי שלמה דאַן
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Bolero Twist, Recorded under "Far Dir Mayn Shir Hashirim"

Ikh Zing (Ellstein) — איך זינג (עלשטיין)

Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Theater/Love
Subject:
Love/Shir Hashirim/Heart/Dreams/Lonliness/Longing
Transliteration:
Warem 113/ Ephemera 1447
Translation:
Ephemera 1447
Music:
Warem 113
Related information in folder 1447:
Comments:
1 112/12/2014 Translation and Transliteration of the song text provided by Chava Kramer via email on December 12, 2014
On album:
P-002(d) (Jan Peerce on 2nd Ave Orch Conducted by Gershon Kingsley)
Track ID:
7247
Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Vocal:
Peerce, Jan
Conductor Orchestra:
Kingsley, Gershon
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Arranger:
Kingsley, Gershon
First line:
Shloyme Hamelekh hot tsu shoyn zayn Shulamis gezungen a libes-shir, un punkt vi
First line:
שלמה המלך האָט צו זײַן שולמית געזונגען אַ ליבעס־שיר, און פּינקט ווי שלמה דאַן
Track comment:
From the yiddish motion picture "Mamele"

Khaye Sho — חיי שעה

On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
8226
Author/Composer:
Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Haynt iz do, khaye sho, Morgn, ver veyst vos kon zayn?
First line:
הײַנט איז דאָ, חיי שעה, מאָרגן, װער װײסט װאָס קאָן זײַן?
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Khasene Vals — חתונה װאַלס

Also known as:
Danube Waves
Also known as:
Anniversary Song
Author:
Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer:
Ivanovice, Ivan
Composer:
Ivanovice, Ivan
Genre:
Waltz/Love
Subject:
Wedding/Anniversary/Dance/Ballroom
Origin:
Alb T-005(a)
Transliteration:
Alb K-051(a)
Additional song notes:
Same melody as Anniverary Waltz - See entry 3271 in Herskes
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
8120
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of waltz medley.
Style:
Instrumental/Klezmer/Waltz

Khosn Kale Mazl Tov — חתן כּלה מזל טובֿ

Also known as:
Good Luck (Khosn Kale Mazl Tov)
Also known as:
Mazldiker Sho (Khusn Kale Mazl..)
Genre:
Folk/Wedding/Rite
Subject:
Bride/Groom/Congratulations/Wedding/Celebration
Transliteration:
Alb L-009(a)
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
8296
Artist:
CBS Israel Dance Orch — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of a medley of songs arranged in samba style.

Lo Teda Milchama — לא תדע מלחמה

Author:
Alyagon-Roz, Talmon — אליגין-רוז, תלמען
Composer:
Continielo, Umberto — קונטינלי, אומבערטאָ
Genre:
Literary Origin
On album:
Y-017(a) (Songs Of The Yom Kippur War — המלחמה האחרונה)
Track ID:
9278
Vocal:
Gaon, Yehoram — גאון, יהורם
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Land that we love eternally, precious life of sunshine and sea, weary of…
Track comment:
You Shall Not Know War
Language:
Hebrew/English

Lola — לולה

Author:
Taher Lev, Yoram — טהר לב, ירום
Composer:
Marnay, A. — מארני, א.
Genre:
Israeli
Origin:
A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
9294
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
אם היטב תסתכל אז תראה שהאל...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Makhar — מחר

Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Genre:
Israeli
Subject:
Peace/Hope/Future
Origin:
Bekol Ram 145
Transliteration:
Bekol Ram 145
Translation:
Bekol Ram 145
Music:
Bekol Ram 145
Additional song notes:
"Tomorrow"
On album:
I-011(a)1 (Thirty Years Of Song From Israel (First Album of Two) — שלושים שנה - השירים היפים)
Track ID:
9625
Artist:
Nachal Entertainment Group — להקת הנח"ל
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Makhar ulay nafliga basfinot, Mekhof Eilat ad khof Shenhav
First line (Hebrew):
מחר אולי נפליגה בּספינות מחוף אילת עד חוף שנהב
Language:
Hebrew

Margaritkelekh — מאַרגאַריטקעלעך

Also known as:
A Moment
Also known as:
Marganiot
Also known as:
Rakefet
Author:
Shneur, Zalman — שניאור, זלמן
Genre:
Literary Origin/Love
Subject:
Seduction/Abandonment/Love/Forest/River/Dasies/Courting
Origin:
ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Alb L-001(a)/Alb A-002(a)/Alb B-007(b)/Alb F-24(e)
Transliteration:
CD L-054(a)/ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Alb K-059(d)/Gold Zem 184/Alb K-068(d)/
Translation:
CD L-054(a)/Alb K-068(d)/Vinkov 1 66/Alb Z-018(a)/Alb K-059(d)/Sh Sh 234/
Music:
ML MTAG 41/Vinkov 1 66/Netzer 22/Belarsky 065/
Additional song notes:
Daisies See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. Org, Translit & Translat on Alb B-211(a)
Related information in folder 735:
Comments:
1. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
9792
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in slow waltz style.
Style:
Instrumental

Lu Yehi — לו יהי

Also known as:
Let It Be
Also known as:
Zol Shoyn Zayn
Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Genre:
Israeli/Pop
Subject:
Peace/1973 War/Prayer/Hope
Origin:
Bekol Ram 166/Alb Z-013(a)
Transliteration:
Bekol Ram 166
Translation:
Bekol Ram 166/Alb Z-013(a)/Alb L-024(b)
On album:
J-001(a) (Jerusalem of Gold)
Track ID:
9457
Artist:
Natan, Shuly — נתן, שולי
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Od mifras lavan b'ofek Mul anan shakhor kaved,
First line (Hebrew):
עוד מפרש לבן בּאופק מול ענן שחור כּבד כּל שנבקש לו יהי ואם...
Language:
Hebrew

Lu Yehi — לו יהי

Also known as:
Let It Be
Also known as:
Zol Shoyn Zayn
Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Genre:
Israeli/Pop
Subject:
Peace/1973 War/Prayer/Hope
Origin:
Bekol Ram 166/Alb Z-013(a)
Transliteration:
Bekol Ram 166
Translation:
Bekol Ram 166/Alb Z-013(a)/Alb L-024(b)
On album:
I-011(b)3 (The Great Songs Of the Last 30 Years Third Album of Three — השירים הגדולים של 30 השנים)
Track ID:
9464
Artist:
Natan, Shuly — נתן, שולי
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Od mifras lavan b'ofek Mul anan shakhor kaved,
First line (Hebrew):
עוד מפרש לבן בּאופק מול ענן שחור כּבד כּל שנבקש לו יהי ואם...
Language:
Hebrew

Mayn Rebe Ken Makhn — מײַן רבּי קען מאַכן

On album:
xI-003(a)
Track ID:
9905
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mayn rebe ken makhn, farshidene zakhn, az er vil makht er,
First line:
מײַן רבּי קען מאַכן, פֿאַרשידענע זאַכן, אַז ער װיל מאַכט ער,
Track comment:
Recorded under title "Mayn Rebe Ken Makhn""מאַכן קען רבּי "מײַן

Matchmaker, Matchmaker (Eng, Inst)

On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
9825
Author:
Harnick, Sheldon
Composer:
Bock, Jerry
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Matchmaker, matchmaker, make me a match, find me a find,
Track comment:
Part of waltz medley.

Men Koyft Dos Far Keyn Gelt — מען קױפֿט דאָס פֿאַר קײן געלט

On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
10281
Author:
Cash, Dave — קאַש, דײבֿ
Composer/Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
S'iz a minig oyf der velt, oyf simkhas, un oyf freydn,
First line:
ס'איז אַ מינהג אױף דער װעלט, אױף שׂימחות, און אױף פֿרײדן,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

Mayn Yidishe Meydele — מײַן ייִדישע מײדעלע

Author:
Schorr, Anshel — שאָר, אַנשעל
Composer:
Secunda, Sholom — סעקונדאַ, שלום
Genre:
Theater
Subject:
Charm/Beauty/Love
Origin:
Kammen 25F 61
Transliteration:
Warem 132/Alb K-029(h)/Kammen 25F 12/Ephemera 399
Translation:
Alb G-013(c)/Alb K-029(h)/Ephemeral 399
Music:
Kammen 25F 61/ Warem 132
Additional song notes:
See Israeli and Jewish Song Hits for the Eb Alto Saxaphone Kammen Jaff Book Index M108.I82 1963, Page 5 From Yiddish Musical Titled "Mayn Yidishe Meydele," 1926
Related information in folder 370:
Document type:
Article
Author:
Chana Mlotek
Publisher:
Yiddish Forward
Date:
8/13/1999
Comments:
Backround and Yiddish text of Mayn Yidishe Meydele. Also, transliteration and English adaptation by Judy Bressler.
Related information in folder 1502:
Comments:
1. Transliterated and translated text from the internet.
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
10025
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mayn Yidishe meydele, zi iz azoy sheyn, Mayn Yidishe...
First line (Yiddish):
מײַן ייִדישע מײדעלע, זי איז אַזױ שײן, מײַן ייִדישע מײדעלע, מיט...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Twist

Mazl — מזל

Also known as:
Mayn Mazl
Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Theatre/Lament/Waltz
Subject:
Life/Fate/Happiness/Regret
Song comment:
Introduced in the film "Mamele".
Origin:
GYF 48/Alb F-024(e)/Metro Scher 30
Transliteration:
Alb K-007(a)/Warem 136/GYF 48/Alb D-004(k)/Alb W-031(a)/SM Scher 7
Translation:
Alb T-015(c)/GYF 51/Alb D-004(k)/Alb W-031(a)/
Music:
Warem 136/GYF 49/MS Scher 7
Additional song notes:
Luck/Fate Karsten Troyke characterizes this erroneously as "Traditional" On Alb T-028(b) it is recorded under title "Mazl Du Shaynst Amol Far Yeydem"
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
10089
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mazl, du sheynst a mol far yedn, Far yedn nor nit far mir,
First line:
מזל, דו שײנסט אַ מאָל פֿאַר יעדן, פֿאַר יעדן נאָר ניט פֿאַר מיר,
Track comment:
Part of medley in "Shuffle" style.
Style:
Instrumental

Di Tsvey Mekhutenestes

Also known as:
Mekhuteneste Mayne
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
10210
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Mekhuteneste mayne, mekhuteneste getraye, Oy, lomir zayn...
First line (Yiddish):
מחותּנתטע מײַנע, מחותּנתטע געטרײַע, אױ, לאָמיר זײַן אױף אײביק...
Language:
Yiddish

Moyshele Mayn Fraynd — משהלע מײַן פֿרײַנד

Author:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Composer:
Gebirtig, Mordkhe — געבירטיג, מרדכי
Genre:
Memory/Folk
Subject:
Childhood/Aging/Friends
Origin:
ML MTAG 122/Alb R-22(a)/Alb D-004(d)/Alb F-024(e)/Sheet Music Moskow 3
Transliteration:
CD L-054(a)/ML MTAG 122/Alb D-004(d)/Alb R-022(a)/CD A-005(e)SM Moskow 3/e1435
Translation:
CD L-054(a)/Silverman SJP06/Alb R-022(a)/Alb M-041(a)/CD A-005(e)/SM Moskow 3
Music:
ML MTAG 122/Silverman SJP06//Sheet Music Moskow 3
Additional song notes:
Ephemera 1458 see 2013 for translat and translit Alb ID V02920(2) What's Not To Like 2013 and V029(7)a 2018 Ephemera 1458
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
10766
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Vos makhstu epes, Moyshele? Kh'derken dikh nokh on blik,
First line (Yiddish):
װאָס מאַכסטו עפּעס, משהלע ? כ'דערקען דיך נאָך אָן בליק,
Language:
Yiddish

Natser Mekhaka L'Rabin — נאצר מחכּה לרבּין

Also known as:
Natser Greyt Zikh Oyf Milkome
Also known as:
Natser Hot Gevart Oyf Rabin
Author:
Khefer, Khaim — חפֿר, חײַם
On album:
J-001(b) (Jerusalem of Gold Songs of the 6 Day War Sung in English — ירושלים של זהב)
Track ID:
10935
Author:
Khefer, Khaim — חפֿר, חײַם
Artist:
Lavie, Arik — לביא, אריק
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Author:
Khefer, Khaim — חפֿר, חײַם
English Adaption:
Norman, M.
English Adaption:
Norman, M.
First line:
Nasser said he'd wait for Rabin, ay yi yi, Nasser said...
Language:
English

Ocean Sands (Keshehayinu Yeladim)

On album:
xM-012(a)
Track ID:
11321
Author:
Asaf, A. — אסף, א.
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Keshehayinu yeladim sikhaknu bakholot al sfat hamayim...
First line:
כּשהיינו ילדים שׂחקנוּ בּחולית על שׂפת המים הגדוֹלים.
Track comment:
Part of medley in slow bossa nova style.

My Liberty — את חירותי

Author:
Taharlev, Yoram — טהרלב , ירום
Composer:
Moustaki, George
Genre:
Israeli
Origin:
A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
10833
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
את חירותי, שמרתי לי אותך כמו כוכב בסער...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Noshim Rikudot — נשׁים רוֹקדוֹת

Author:
Taher Lev, Yoram — טהר לב, ירום
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Genre:
Israeli
Origin:
Alb A-001(f)/Alber 122
Music:
Alber 123
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
11255
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
בּאנה בּאנה הבּנוֹת בּשׂמחה וגם בּעצב כּך נרקוֹד לפי הקצב,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

Od Yishoma (Carlibach) — עוֹד ישמע (קרליבּך)

Composer:
Carlebach, Rabbi Shlomo — קרליבּך, רב שלמה
Genre:
Psalms/Biblical/Religious
Subject:
Jerusalem/Bride/Groom/Rejoicing
Origin:
HAL 6/Pasternak CH/Alb C-003(j)Alb C-001(f)/Alb C-001(g)/Alb E-018(b)/Eph 1410
Transliteration:
HAL 6/Alb C-001(g)/Alb E-018(b)/Ephemera 1410
Translation:
HAL 6/Pasternak CH 153/Alb C-003(j)/Alb C-001(f)/Alb C-001(g)
Music:
HAL 6
On album:
C-003(b) (Chasidic Song Festival 1972 — פסטיבל הזמר החסידי תשל"ג)
Track ID:
11351
Vocal:
Reim Duo — צמד רעים
Conductor:
Lev-Ran, Menashe — לב-רן, מנשה
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Od yishama b'arei yehuda uvekhutsot yerusholaim kol sason v'kol simcha…
First line (Hebrew):
עוֹד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה,
Track comment:
Again there may be heard in the cities of Judah and in...
Language:
Hebrew

I Like She — אײַ לײַק שי

Also known as:
Oy I Like She
Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer:
Olshanetsky, Alexander — אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre:
Theater
Subject:
Love
Song comment:
From the play "A Night In California"
Transliteration:
Alb J-024(a)1/CD K-059(e)/Alb G-013(c)
Translation:
Alb J-024(a)1/CD K-059(e)/A-035(f)
On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
11727
Vocal:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oy, ikh lib zi, oy, oy, oy, ikh lib zi, zi iz mayn glik,
First line (Yiddish):
אױ, איך ליב זי, אױ, אױ, אױ, איך ליב זי, זי איז מײַן גליק,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Cha Cha

Oyfn Veg Shteyt A Boym — אױפֿן װעג שטײט אַ בױם

Also known as:
Al Haderekh Ets Omeyd
Also known as:
Afn Veg Shteyt A Boym
Author:
Manger, Itzik — מאַנגער, איציק
Genre:
Literary Origin/Folk
Subject:
Child/Mother/Burdens/Birds/Tree/Imagination/Mother Love
Song comment:
P. Laskovski sometimes credited as composer./ From "Volkns Ibern Dakh"
Origin:
ML MTAG 164/Manger 369/Manger Illust/Alb L-023(a)/Alb F-024(e)/GYF 66/
Transliteration:
GYF 67/ML MTAG 164/ L-022(a)/Alb A-044(a)/Alb F-018(a)/CD L-054(a)/CD O-016(a)
Translation:
Leftwich GP 547/GYF 67/Alb L-004(a)/Alb L-023(a)/Manger Wolf 102/Sh Sh 414
Music:
ML MTAG 164/
Additional song notes:
By The Wayside Stands A Tree See also illustration in Manger Illust See transliteration and translation in Ephemera 1552 Shmuel Fisher credited as compposer in the lyrics provided by Klezmania
Related information in folder 111:
Comments:
1. Essay titled "The Destiny of a Poem" by Itzik Manger, translated from the Yiddish by Joseph Leftwich and published in Volume 2 of "The Way We Think" describing Manger's visit to Waraw in April 1948 including an incident dealing with his poem "Oyfn Veg Shteyt A Boym." See folder 3 (Manger, Itzik) 2. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell. 3. Article in the English Forward of January 29, 2010 by Philologos exploring the relationship of Manger's "Oyfn Veg Shteyt A Boym" and the folk song "Groyser Got, Groyser Got, Lomir Davenen Minkhe, Az Yidn Veln Forn Keyn Eretz Yisroel, Vet Zayn Susn V"Simkhe". 4 3/2/2014 Program for performances of the The Megile of Itzik Manger for March 2-16, 2014 at the Center for the Performing Arts published by the Folksbiene.
Related information in folder 996:
Comments:
1. Article in English Forward of January 29, 2010 by Philologos titled "A Tree Grows in Zion" dealing with Manger's Song with the Zionist pioneer song and coming to the conclusion that Laskowsky could not have written the melody to the Manger song
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
11971
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Oyfn vegt shteyt a boym, shteyt er eyngeboygn,
First line (Yiddish):
אױפֿן װעג שטײט אַ בױם, שטײט ער אײַנגעבױגן, אַלע פֿײגל פֿונעם...
Language:
Yiddish

Papirosn — פּאַפּיראָסן

Also known as:
A Kalte Nakht
Also known as:
A Kalte Nakht (Papirosn)
Also known as:
El Chiclerito
Also known as:
Freylekhe Yidelekh
Also known as:
Sigaryot
Also known as:
Kupite Papirosy
Author:
Yablakoff, Herman — יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Composer:
Yablakoff, Herman — יאַבלאַקאָף, הערמאַן
Genre:
Theatre/Lament
Subject:
Occupation/Cigarette Seller/Misfortune/Family
Origin:
Levin N 90/GYF 16/Alb L-023(a)/ML PYS 267/Alb F-024(e)/Alb G-035(b)
Transliteration:
Levin N 90/Alb L-023(a)/Alb K-007(b)/GYF 19/Alb F-042(a)/Alb L-048(a)
Translation:
Alb G-013(c)/GYF 19/Alb B-046(a)/Alb L-023(a)/Alb F-036(a)/Alb A-036(a
Music:
Levin N 90/Estella 10/GYF 17/ML PYS 267
Additional song notes:
Cigarettes/Author was inspired to write song after seeing child peddlers during German occupation of Grodno in WWI. See liner notes Alb S-083(a) Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit. Alb P-038(e) - translate
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
12102
Artist:
CBS Israeli Dance Orchestra — תזמורות סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A kalte nakht, a nebldike finster umetum, shteyt a…
First line:
אַ קאַלטע נאַכט, אַ נעפלדיקע פֿינסטער אומעטום, שטײט אַ ייִנגעלע...
Track comment:
Part of medley in slow bossa nova style.
Style:
Instrumental

Rumenye, Rumenye — רומעניע, רומעניע

Author:
Lebedeff, Aaron — לעבעדאָװ, אהרן
Composer:
Lebedeff, Aaron — לעבעדאָװ, אהרן
Genre:
Theatre/Vaudville/Shund/Double Entendre/Skat/Humorous/Nostal
Subject:
Rumania/Place/Food/Women
Origin:
GYF 12
Transliteration:
Alb G-013(c)/CD K-068(e)/AAlb L-002(a)Alb L-023(a)/Alb J-24(a)1
Translation:
Alb J-024(a)1/GYF 12/Alb K-029(g)/Alb L-002(a)/Alb W-031(a)
Music:
Warem 175/GYF 12
Related information in folder 397:
Document type:
Text
Comments:
Yiddish text with transliteration and English adaptation. Also, various versions.
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
13066
Artist:
CBS Israel Orchestra — תזמורות סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Ekh! Rumenye, geven a mol a land a zise, a sheyne.
First line (Instrumental):
עך, רומעניע, געװען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע, אַ שײנע.
Language:
Instrumental

A Zemer — אַ זמר

Also known as:
Reb Motenyu
Also known as:
Zogt Der Rebe
Author:
Zeitlin, Aaron — צײַטלין, אַהרן
Composer:
Bugatch, (Shmuel) Samuel — בוגאַטש, שמואל
Genre:
Literary Origin
Subject:
God/Faith/Struggle/Khasid/
Origin:
Kon 65/ML PYS 142/Alb B-007(a)/Bugatch 146/Sheet Music 305
Transliteration:
Alb O-009(a)/Alb L-001(a)/Alb I-013(a)/Bugatch 146/Alb L-038(a)/Sheet Music 30
Translation:
Alb L-038(a)/ML PYS 142/Alb O-009(a)/Alb O-006(c)/Alb D-002(a)
Music:
Bugatch 146/ML PYS 142/Kon 65/Sheet Music 305
Additional song notes:
See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell.
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
12657
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zogt der rebe, reb motenyu: -- A gut morgn dir, gotenyu!
First line (Yiddish):
זאָגט דער רבּי, רבּ מאָטעניו: -- אַ גוט מאָרגען דיר, גאָטעניו!
Language:
Yiddish

Shalom (Milk And Honey)

Author:
Herman, Jerry
Composer:
Herman, Jerry
Genre:
Theatre
Subject:
Peace/Greeting/Language
Song comment:
From the musical "Milk & Honey", book by Don Appell
Origin:
Alb K-022(b)
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
13492
uuthor/Composer:
Herman, Jerry
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Shalom, shalom, you'll find shalom the nicest greeting you..
Track comment:
Part of waltz medley.
Style:
Instrumental

Seyfer Hazikronot — ספר הזכּרונות

Author:
Atar, Tirza — אתר, תרצה
Composer:
Eylat, Dafna — אילת, דפנה
Genre:
Israeli
Subject:
Memory/Book
Origin:
Alb A-001(f)
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
13348
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
אתמול פגשתי אותו ברחוב,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Concert

To Life (Fiddler, Yiddish)

Also known as:
Lekhaim To Life
Author:
Harnick, Sheldon
Composer:
Bock, Jerry
Genre:
Theater
Subject:
Toast/Drinking/Affirmation/Life
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
15386
Author:
Harnick, Sheldon
Composer:
Bock, Jerry
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in samba dance style.
Style:
Instrumental/Part of medley in samba dance style.

Sheyn Vi Di Levone — שײן װי די לבֿנה

Author:
Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Love/Pop
Subject:
Beauty/Moon/Stars/Confusion/Flustered
Origin:
GYF 36/Alb F-024(e)/Alb T-004(c)/Alb M-059(a)/Metro Scher 29
Transliteration:
Alb F-042(a)/Alb M-059(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb T-25(a)/Alb K-022(b)
Translation:
GYF 39/Alb T-025(a)/Alb K-059(d)/Alb B-076(a)/Alb M-059(a)/Alb K-081(a)
Music:
Warem 182/GYF 37/SM Scher 1
Additional song notes:
Also translated on CD B-076(a)
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
13730
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in "Shuffle" style.
Style:
Instrumental

Tsadik Katamar Yifrakh (Messelu) — צדיק כּתמר יפרח (מעסעלו)

Composer:
Messelu, Avi — מסלו, אבי
Genre:
Biblical/Psalm 092:13
Subject:
Righteous/Palm Tree/Mighty/Cedar/Lebanon
Origin:
Alb C-003(i)/Alb K-047(d)/Bekol Ekhad 95
Transliteration:
Vorbei 472/Alb K-047(d)/Bekol Ekhad 95
Translation:
Vorbei 472/Alb K-047(d)/Bekol Ekhad 95
On album:
C-003(b) (Chasidic Song Festival 1972 — פסטיבל הזמר החסידי תשל"ג)
Track ID:
15479
Vocal:
Koren, Carmela — קורן, כּרמלה
Conductor:
Lev-Ran, Menashe — לב-רן, מנשה
Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Language:
Hebrew

Tshiribim Tshiribom — טשיריבים (לאָמיר זינגען קינדערלעך)

Genre:
Folk/Humorous
Subject:
Holiday/Khasidim/Food/Rebe/Chelm
Origin:
GYF 32/Alb F-024(e)/
Transliteration:
GYF 35/Alb L-048(a)/Gold Zem 269
Translation:
GYF 35/Alb L-048(a)/
Music:
GYF 33/Gold Zem 267/
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
15563
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Lomir zingen, kinderlekh, a zemerl tsuzamen, a nigundl...
First line:
לאַמיר זינגען, קינדערלעך, אַ זמרל צוזאַמען, אַ ניגונדל אַ...
Track comment:
Part of medley in "Shuffle" style.
Style:
Instrumental

The Seventh Sin — החטא השביעי

Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Genre:
Literary Origin
On album:
A-001(f) (Chava Alberstein Live — חוה אַלבערשטײן בּתכנית יחיד)
Track ID:
15205
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Arranger/Musical Director:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Guitar:
Roth, Paul — פול, רוט
Organ:
Figler, Nehama — פיגלער, נחמה
Drums:
Hershkovitch, Gabi — הרשקוביץ, גבי
Flute:
Rozenbaum, Michael — רוזנבאום, מיכאל
First line (Hebrew):
החטא שלי הוא --- אני אוהבת --- ואף על פי ש --- בכל זאת אני
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew

Yas — יאַס

Also known as:
Mayn Shtetele Yas
Also known as:
Mayn Shtetl Yas
Author:
Kletter, Max — קלעטער, מאַקס
Composer:
Kletter, Max — קלעטער, מאַקס
Genre:
Place/Memory
Subject:
Shtetl/Yas/Home
Origin:
GYF 56/Alb F-024(e)
Transliteration:
Alb K-07(b)/GYF 59
Translation:
GYF 59
Music:
GYF 57
Related information in folder 804:
Comments:
1. Yiddish Text
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
17172
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Style:
Instrumental

Yosl Yosl — יאָסל יאָסל

Author:
Steinberg, Samuel
Composer:
Casman, Nellie — קאַסמאַן, נעלי
Genre:
Theatre
Subject:
Love/Desire/Attraction
Song comment:
See "Joseph Joseph" - English Adaptation
Origin:
Alb K-068(d)/Alb K-007(a)/
Transliteration:
Alb K-007(a)/Estella 6/Alb T-025(a)/Alb K-068(d)/ephemera 1456
Translation:
Alb K-068(d)
Music:
Estella 6
Additional song notes:
Also see "Joseph Joseph" for English adaptation
Related information in folder 1456:
Comments:
1. 3/10/15 Transliterated text provided by Chava Kramer via internet and entered in Ephemera on March 10, 2015
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
17847
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Yosl, Yosl, mayn khies geyt mir azhe oys nokh dir,
First line:
יאָסל, יאָסל, מײַן חיות גײט מיר אַשז אַרױס נאָך דיר,
Track comment:
Part of medley in "Shuffle" style.
Style:
Instrumental

Zol Zayn (Papernikov) — זאָל זײַן (פּאַפּערניקאָוו)

Author:
Papernikov, Yosef — פּאַפּערניקאָװ, יוסף
Composer:
Papernikov, Yosef — פּאַפּערניקאָװ, יוסף
Genre:
Literary Origin
Subject:
Goals/Attempt/Optomisn/Persistence
Origin:
ML MTAG 186/Alb L-002(a)
Transliteration:
ML MTAG 186/Alb L-002(a)/Alb M-049(a)
Translation:
Alb T-015(e)/Alb M-049(a)/Alb 129(a)&(b)/Alb P-038€
Music:
ML MTAG 186
Additional song notes:
Let It Be So
Related information in folder 749:
Comments:
1. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
18226
Artist:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zol zayn az ikh boy in der luft mayne shleser,
First line (Yiddish):
זאָל זײַן אַז איך בױ אין דער לופֿט מײַנע שלעסער,
Language:
Yiddish

Zol Zayn Shtil — זאָל זײַן שטיל

Also known as:
A Shabesdike Zemerl
Author:
Kon, Henekh — קאָן, הענעך
Composer:
Younin, Wolf — יונין, װאָלף
Genre:
Literary Origin
Subject:
Quiet, Melody, Shabos, Joy, Heart, Soul, Food, Rest
Translation:
Ephemera 1449
Additional song notes:
Let There Be Quiet Shmuel Firshko credited as author on track #s 18238, 18239, 18240 and 18365
Related information in folder 1449:
Comments:
1. 1/1/2015 Translated text copied from internet on Jan 1, 2015 and entered in Ephemera on Jan 5, 2015
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
18237
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zol zayn shtil un zol zayn sha, lomir ale zingen a zemrerl..
First line:
זאָל זײַן שטיל און זאָל זײַן שאַ, לאָמיר אַלע זינגען אַ זמרל אַזאַ,

Yerusholaim Shel Zahav — ירושלים של זהב

Also known as:
Jerusalem Of Gold
Also known as:
Yerusholaim Shtot Fun Gold
Author:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Composer:
Shemer, Naomi — שמר, נעמי
Genre:
Place/Israeli
Subject:
Jerusalem/67 War
Song comment:
Yiddish Translation Ephemera 250
Origin:
Alb I-001(b)/Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/Alb F-007(c) [Yid]/
Transliteration:
Bekol Ram 9/Alb B-032(a)/G-069(a)
Translation:
G-069(a)/Alb B-076(a)/Alb C-023(h)/Alb F-007(c) [Yid]/Alb B-032(a)
Music:
Netzer 21
Related information in folder 528:
Comments:
1 Text of Yiddish version by L. Olitski. 2 Singable English version
On album:
M-012(a) (Mazel Tov CBS Israel Dance Orchestra Conducted by Alex Weiss — מזל טובֿ! תזמורת סי בּי אס ישׂראל המנצח: אלכּס ווייס)
Track ID:
17331
Artist:
CBS Israel Dance Orchestra — תזמורת סי בּי אס ישׂראל
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
Track comment:
Part of medley in slow waltz style.
Style:
Instrumental

Zay Freylekh — זײַ פֿרײלעך

Genre:
Folk
Subject:
Joy/Hide Sorrows/Secret/Pain/Tears/
Origin:
Ephemera 1424
Transliteration:
Ephemera 1424
Translation:
Alb G-070(g)/Ephemera 1424
Additional song notes:
Be Joyful
On album:
Y-002(a) (Sabra Sings More Yiddish Yaffa Yarkoni)
Track ID:
17940
Vocal:
Yarkoni,Yaffa — יפה ירקוני
Conductor:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zay freylekh, zay freylekh,...
First line:
זײַ פֿרײלעך, זײַ פֿרײלעך...
Track comment:
Recorded under "Alte Lieder" with Zay Freylekh, Shpilt Klez

Zing Feygele Zing — זינג פֿײגעלע זינג

On album:
I-003(a) (Yiddisha Romantica und Lustika featured by Israel Itzhaki — ישׂראל יצחקי לוסטיקע טאַנץ מוזיק געזונגען אין ייִדיש)
Track ID:
18049
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zing, feygele zing, makhs mayn gemit gring, defrish mayn...
First line:
זינג, פֿײגעלע זינג, מאַכס מײַן געמיט גרינג, דערפֿריש מײַן זכּרון,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Melody from the Russian, "Poi Lastachke Poi"

Zing Feygele Zing — זינג פֿײגעלע זינג

On album:
Y-018(a) (Yiddish Lullabies — װיג לידער שירי ערש אידיש)
Track ID:
18390
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zing, feygele zing, makhs mayn gemit gring, defrish mayn...
First line:
זינג, פֿײגעלע זינג, מאַכס מײַן געמיט גרינג, דערפֿריש מײַן זכּרון,
Track comment:
Melody from the Russian, "Poi Lastachke Poi"

Ikh Vil Zikh Shpiln — איך װיל זיך שפּילן

Author:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Composer:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Genre:
Theater/Pop/Double Entendre/Humorous
Subject:
Father/Opposition/Sin/Play
Origin:
Moskow SM 36/SM 1310
Transliteration:
Moskow SM 36/SM 1310
Music:
Moskow SM 36/SM 1310
Additional song notes:
I Want To Play
On album:
Y-004(b) (S'benkt Zikh Aheym Di Beste Lider Fun Di Beste Zingers — ס'בענקט זיך אַהײם די בעסטע לידער פֿון די בעסטע זינגערס)
Track ID:
21731
Author/Composer:
King, Adolf — קינג, אַדאָלף
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
A tatn redn antkegn, zet ir, ot dos hob ikh faynt.
First line:
אַ טאַטן רעדן אַנטקעגן, זעט אַיר, אָט דאָס האָב איך פֿײַנט.
Track comment:
Cha Cha Cha

Zing Feygele Zing — זינג פֿײגעלע זינג

On album:
J-026(a) (Jewish Nostalgia — בענקען געגועים)
Track ID:
23986
Artist:
Itskhaki, Israel — יצחקי, ישׂראל
Artist:
Weiss, Alex and his Orchestra — װיס ,אַלכּס ותזמורתו
Conductor/Arranger:
Weiss, Alex — וויס, אלעקס,
First line:
Zing, feygele zing, makhs mayn gemit gring, defrish mayn...
First line:
זינג, פֿײגעלע זינג, מאַכס מײַן געמיט גרינג, דערפֿריש מײַן זכּרון,
Track comment:
Melody from the Russian, "Poi Lastachke Poi" Duplic -I-03(a)