Name:
Gamzu, Yosi
Name (Yiddish):
גמזו, יוסי

Songs written or composed

Hakotel — הכּותל

Also known as:
Der Koysl
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Seltzer, Dov — זלצר, דב
Genre:
Israeli/1967 War
Subject:
Western Wall
Origin:
Netzer 185/Alb N-010(a)/Alb B-032(a)
Transliteration:
Netzer 185/Alb N-010(a)/Alb B-032(a)
Translation:
Alb B-032(a)/Alb N-010(a)/
Music:
Netzer 184

Recordings

On album:
K-063(a) (Kol Simcha Traditional Jewish Music)
Track ID:
18332
Artist:
Kol Simcha (Switzerland) קול שׂימחה (שװײץ)
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line:
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Style:
Instrumental
On album:
G-030(a) (Joseph Goland/Israeli Singer-Actor in 15 Favorite Folk Songs — יוסף גולנד שר ב 3 שפות)
Track ID:
20153
Vocalist:
Goland, Yosef — גאָלאַנד, יוסף
Artist:
Zamir, Miri & Orch — זמיר, מירי ותזמורת
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line:
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
On album:
F-024(j) (Dudu Fisher In Concert From Israel)
Track ID:
34980
Vocal:
Fisher, Dovid (Dudu) פֿישער, דוד (דודו)
Language:
English
Style:
Israeli
Length:
3:41
On album:
O-003(b) (Der Koysl Shimon Osovitsky — דער כּותל שמעון אָסאָװיצקי)
Track ID:
5924
Vocal:
Osovitsky, Shimon — אָסאָװיצקי, שמעון
Yiddish Adaption:
Shakhar, Moshe — שחר, משה
First line:
S'hot a meydl di lipn un oyfher, tsum koysl maruvi gedrukt,
First line (Yiddish):
ס'האָט אַ מײדל די ליפּן אָן אַױפֿהער, צום כּותּל מערבֿי געדרוקט,
Track comment:
Recorded under title "Der Koisl"
Language:
Yiddish
On album:
E-001(d) (The Latest Yiddish Songs by David Eshet — די נײַעסטע לידער אין ייִדיש זינגט דוד עשת)
Track ID:
5925
Vocal:
Eshet, David — עשת, דוד
Yiddish Adaptation:
Shakhar, Moshe — שחר, משה
Artist:
D. R. G. Orchestra — ד. ר. ג. אָרקעסטער
First line:
S'hot a meydl di lipn un oyfher, tsum koysl maruvi gedrukt,
First line:
ס'האָט אַ מײדל די ליפּן אָן אַױפֿהער, צום כּתּל מערבֿי געדרוקט,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Recorded under title "The Wailing Wall"
On album:
I-004(h) (Hava Nagila — הבה נגילה)
Track ID:
5926
Vocal:
Gill, Geula — גיל, גאולה
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
Language:
Hebrew
On album:
N-010(a) (Sing Along With Effi Netzer No. 3 — הבה נשירה עם אפי נצר מס. 3)
Track ID:
5927
Vocal:
Netzer, Effi — נצר, אפי
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Track comment:
The wall of ruin and sadness, the wall of lead and blood,
Language:
Hebrew
Style:
Choral/Community Sing
On album:
T-003(a) (Tova Ben Tzvi Vacaciones En Israel)
Track ID:
5928
Vocal:
Ben-Tsvi, Tova
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
Language:
Hebrew
On album:
Z-005(a) (Raquel Zipris Recital En Hebreo E Isisch)
Track ID:
5929
Vocal:
Zipris, Raquel
Conductor/Arranger:
Ribas, Mike, cond and arr
First line:
Amda n'aro mul hakotel,
First line (Hebrew):
עמדה נערה מוּל הכּתל שפתים קרבּה וסנטר.
Language:
Hebrew
On album:
R-038(a) (The Walls Came Tumbling Down (The Six-Day War) Ilka Raveh)
Track ID:
5930
Vocal:
Raveh, Ilka
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
Language:
Hebrew
On album:
B-032(a) (The Law Shall Forth of Zion featuring B'nai Shalom Singers)
Track ID:
5931
Vocal:
B'nai Shalom Singers
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
Language:
Hebrew
On album:
B-052(a) (Shalom From Sheli and Yoram Sheli Ovdat Yoram Bitam — שלום מ. שלי ויורם משירי ארץ ישׂראל וירושלים)
Track ID:
5932
Vocal:
Bitan, Yoram & Sheli Ovdat — בּיתן, יורם ושלי עבדת
Arranger:
Ben-Porat, Tsvi — בּן-פּורת, צבי
First line:
Hakotel - eizov v'atsevet, Hakotel - oferet v'adam.
First line (Hebrew):
הכּתל - אזוֹב ועצבת, הכּתל - עוֹפרת ודם. יש אנשים עם לב של אבן,
Track comment:
"The wall - off moss and sorrow, the wall - of bullets and..
Language:
Hebrew

Ma Sheysh Li Lomar Lakh — מה שיש לי לומר לך

Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Heiman, Nokhm — היימן, נחום
Genre:
Literary Origin

Recording

On album:
A-001(b) (Chava Alberstein An Album Of Hebrew Songs — חוה אַלבערשטיין בשירים עבריים)
Track ID:
9530
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Conductor:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Arranger:
Winternitz, Dr. Khanan — וינטרניץ, ד"ר חנן
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
"I'd Like To Tell You"
Language:
Hebrew

Tamid Mekhadash (Always Anew, Heb) — תּמיד מחדש

Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Veled, Yosef — ולד, יוסף
Additional song notes:
Always Anew

Recording

On album:
I-001(b) (Israeli Song Festival 1967 — פסטיבל הזמר והפּזמון הישׂראלי תשכ"ז)
Track ID:
14791
Vocal:
Eliran, Ron — אלירן, רן
Artist:
Rubinstein, Eli — רובינשטײַן, עלי
First line:
התכלת הזאת, והשקט, הערב הזה, הבהיר, הרוח הזאת - הנושקת...
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
1967 Israel Song Festival, Second Prize

Im Mutar Lachalom — אמ מותר לחלום

Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Genre:
Israeli/Literary Origin
Origin:
ALB H-049(a)
Additional song notes:
If it Were Possible To Dream

Recording

On album:
H-049(a) (Erev Shel Shoshanim/ M'shiri Yosef Hadar/ Evening of Roses/ Yosef Hadar's Songs — ערב של שושנים, משירים יוסף הדר)
Track ID:
34182
Vocal:
Berty, Shalva — ברטי, שלווה
First line:
Im beshyim ish od techlat, im od omrim shalom, im od noskim ish veyelid,
First line (Hebrew):
אם בשמיים יש עוד תכלת, אם עוד אומרים שלום, אם עוד נושקים אישה וילד,
Language:
Hebrew
Style:
Pop/Israeli
Length:
2:52

Yaldee Eyneno Yeled Od — ילדי איננו ילד עוד

Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Genre:
Israeli
Additional song notes:
My Child isNo Longer a Child

Recording

On album:
A-001(r) (Chava Alberstein/ Songs of my Beloved CountrySongs of My Beloved Country/ Arranged and Conducted by Alex Weiss — משירי ארץ אהבתי)
Track ID:
34922
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Israeli

Jaffa (Wilensky) — יפֿו (וילנסקי)

Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Genre:
Pop/Place
Subject:
Jaffe/Moon/Roofs/Windows/Charm/Spring/Sea

Recording

On album:
F-007(f) (Genia Fajerman/ Mamele — זשעני פֿײַערמאַן \ מאַמעלע)
Track ID:
36431
Vocal:
Fayerman, Genia — פײַערמאַן, געניאַ
Yiddish Adaptation:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Es geyt oyf di levone iber dekher, es shaynt tsu mir dayn fenster ful mit kheyn,
First line (Yiddish):
עס גייט אויף די לבֿנה איבער די דעכער עס שײַנט צו מיר דײַן פֿענצטער פֿול מיט חן
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Concert/Waltz
Length:
3:48

Other tracks with this artist

Dos Iz Yafo (Zohi Yafo) — דאָס איז יפה (זוהי יפו)

On album:
xK-011(a)
Track ID:
4057
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Artist:
Kessler, Jenny — קעסלער, זשיני
Yiddish Adaptation:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Es geyt oyf di levone iber dekher,
First line (Yiddish):
עס גײט די לבֿנה איבער דעכער,
Track comment:
Translated from the Hebrew. Recorded under "This is Jaffe."
Language:
Yiddish

Eyfo Hen Habakhurot (Heb) — איפה הן הבּחורות (עבֿרית)

On album:
B-012(j) (Mike Burstyn Live In Jerusalem — מײַק בורשטײן)
Track ID:
4951
Vocal:
Burstein, Mike — בורשטײַן, מײַק
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
First line (Hebrew):
כּשׁבּגרוּשׁ היה חוֹר - והוֹצאנוּ, את הזמן על בּיצוּר וּכבישׁים,
Track comment:
Russian Melody, "Come To The Kretcma"
Language:
Hebrew

Eyfo Hen Habakhurot (Yid) — איפה הן הבּחורות (ייִדיש)

On album:
E-001(d) (The Latest Yiddish Songs by David Eshet — די נײַעסטע לידער אין ייִדיש זינגט דוד עשת)
Track ID:
4952
Artist:
Eshet, David — עשת, דוד
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Artist:
D. R. G. Orchestra — ד. ר. ג. אָרקעסטער
Yiddish Adaptation:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Ven der groshn geven iz a vazn, ven mir zenen gelegn oyfn...
First line (Yiddish):
װען דער גראָשן געװען איז אַ װאַזן, װען מיר זענען געלעגן…
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Pop

Ma He Osa Lo (Heb) — מה היא עושׂה לו

On album:
H-016(a) (Shlishit Hagashash of Israel "Moyshe Vintelatur" — שלישית החיוור "מוישה ונטילטור")
Track ID:
9506
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Gratsiani, Yitskhok — גרציאני, יצחק
Artist:
Hagashish of Israel — הגשש החיוור
Artist:
Poliakov, Yisroel, Shaike Levi and — פּוליאקןב, ישׂראל, שייקה לוי
Artist:
Banai, Gavriel — בּנאי, גבריאל
Language:
Hebrew

Vu Zenen Di Meydelekh Fun A Mol — װוּ זענען די מײדעלעך פֿון אַ מאָל

On album:
xE-001(d)
Track ID:
16855
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Artist:
Eshet, David — עשת, דוד
Arranger/Conductor:
Moskowitz, Martin — מוסקוביץ, מרטין
Artist:
D. R. G. Orchestra — ד. ר. ג. אָרקעסטער
Yiddish Adaptation:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Ven der groshn geven iz a vazn, ven mir zenen gelegn oyfn...
First line:
װען דער גראָשן איז געװען איז אַ װײַזן, װען מיר זענען געלעגן...
Track comment:
Russian Melody, "Come To The Kretcma"

Zohi Yafo (Dos Iz Yafo, Yid) — זוהי יפו (דאָס איז יפו, ייִדיש)

Genre:
Concert/Theater
On album:
K-011(a) (Jenny Kessler Sings — זשעני קעסלער זינגט)
Track ID:
18179
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Artist:
Kessler, Jenny — קעסלער, זשיני
Conductor:
Moskowitz, Martin — מוסקוביץ, מרטין
Yiddish Adaption:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Es geyt oyf di levone iber dekher,
First line:
עס גײט אויף די לבֿנה איבער דעכער,
Track comment:
Translated from the Hebrew. Recorded under "This is Jaffe."

Zohi Yafo (Dos Iz Yafo, Yid) — זוהי יפו (דאָס איז יפו, ייִדיש)

Genre:
Concert/Theater
On album:
E-001(d) (The Latest Yiddish Songs by David Eshet — די נײַעסטע לידער אין ייִדיש זינגט דוד עשת)
Track ID:
18180
Author:
Gamzu, Yosi — גמזו, יוסי
Composer:
Wilensky, Moshe — וילנסקי, משה
Artist:
Eshet, David — עשת, דוד
Arranger/Conductor:
Moskowitz, Martin — מוסקוביץ, מרטין
Artist:
D. R. G. Orchestra — ד. ר. ג. אָרקעסטער
Yiddish Adaption:
Sachar, Moshe — סחר, משה
First line:
Es geyt oyf di levone iber dekher,
First line:
עס גײט אויף די לבֿנה איבער דעכער,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Translated from the Hebrew. Recorded under "This is Jaffe."