Name:
Molodovsky, Kadya
Name (Yiddish):
מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Born:
1894 (Bereza Kartuskaya, White Russia)
Died:
1975 (New York)
Comment:
Emigrated to the U.S., 1935
Related information in folder 319:
Comments:
1 1/5/95 Translation Kathryn Hellerstein titled, "Little Shoes" dated Jamuary 5, 1995 This poem is not the same as the recorded song titled "Shikhelelh" sung by Chava Alberstein.

1/ 2018 Article by Benny Mer is the Yiddish Forverts of Jan 18 tiled "Kadia Molodovski Oyf Yidish UN Hebreyish: A Farglaykh. (Kadya Molodovsky in Yiddish and Hebrew: A Comparison.

2 7/22/2005 Article in the Yiddish Forverts of July 22,2005 by Chana Mlotek titled "Tsu Kadya Molodovskys 30stn Yortsayt" (On the anniversary of Kadyia Molodovsky's 3oth date of death.

3 4/2017 Article in the Yiddish Foverts by Leybl Roytman titled "Piese Shildert Dramatish Lebn Fun Kaydia Molodovsky'" (Drama Reflects Dramatic Life of Kadia Molodovsky)

4 2017 Fall Issue of The Pakentreger with article by Anita Norich titled "Kadya Molodovsky, A Woman Novelist"

Songs written or composed

A Polit — אַ פּאָליט

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Wajner, Leon — װײַנער, לעאָן
Genre:
Literary Origin
Subject:
Refugee/Wanderer/Faith
Origin:
Weiner Ln 37
Transliteration:
Weiner Ln 37
Music:
Weiner Ln 128

Recordings

On album:
B-010(a) (Sing Mayn Folk Ben Bonus — זינג מײַן פֿאָלק...)
Track ID:
561
Composer:
Wajner, Leon — װײַנער, לעאָן
Artist:
Bonus, Ben — באָנוס, בען
First line:
Oyf a veg a shmolen, shteyner, griber, derner, oy oy oy, ,
First line (Yiddish):
אױף אַ װעג אַ שמאָלן, שטײנער, גריבער, דערנער, אױ אױ אױ,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
On album:
R-005(a) (Songs Of My People/Tova Ronni/Orchestrated by Shmuel Fershko)
Track ID:
560
Composer:
Wajner, Leon — װײַנער, לעאָן
Artist:
Ronni, Tova — רוני, טובֿה
Director/Arranger:
Fershko, Shmuel — פֿערשקאָ, שמואל
First line:
Akhat shtayim, akhat shtayim, vayt der veg biz Yerusholaim,
First line (Yiddish):
אחת שתּים, אחת שתּים, װײַט דער װעג ביז ירושלים,
Language:
Yiddish

Shikhelekh (Molodovsky) — שיכעלעך (מאָלאָדאָווסקי)

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Wajner, Leon — װײַנער, לעאָן
Genre:
Literary Origin/Children
Subject:
Little Shoes/Desire/Nails/Shoemaker/Display/Poverty
Additional song notes:
Little Shoes

Recordings

On album:
A-001(a) (Yiddish Folk Songs sung by Chava Alberstein — חוה אַלבערשטײן האָבן מיר אַ ניגונדל)
Track ID:
13769
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
First line:
Tantsn flink di tshvekelekh, baym dem shuster oyf der hant,
First line (Yiddish):
טאַנצן פֿלינק די טשװעקעלעך, בײַם דעם שוסטער איף דער האַנט,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
On album:
A-001(k) (Chava Alberstein / Yiddish Songs — חוה אלברשטיין / מארגאריטקעלעך)
Track ID:
23325
Vocal:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
First line:
Tantsn flink di tshvekelekh, baym dem shuster oyf der hant,
First line (Yiddish):
טאַנצן פֿלינק די טשװעקעלעך, בײַם דעם שוסטער איף דער האַנט,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Duplicate of A-01(a)
Language:
Yiddish
On album:
064d (Feldman, Joseph/ Shiklekh/ Shenk Mir Mayn Mame)
Track ID:
30701
Vocal:
Feldman, Joseph
Language:
Yiddish

Yerusholaim (Yid, Molodovsky) — ירושלים (ייִדיש, מאָלאָדאָװסקי)

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Genre:
Literary Origin/Spoken Word/Place
Subject:
Jerusalem/Old/Young/EternalWisdom/Blessing
Origin:
Ephemera 1329
Additional song notes:
Jerusalem

Recordings

On album:
V0296 (On The Mountaintop With Yiddish (Video) — אויפֿן שפּיץ באַרג מיט ייִדיש (ווידיאָ))
Track ID:
37135
Vocal:
Luski, Abraham (Abe) לוסקי, אַבֿרהם
First line:
Oyf di berg fun yehuda dehoybn iz Yerusholaim, alt iz Yerusholaim,...
First line (Yiddish):
אױף די בערג פֿון יהוּדה דערהױבן איז ירושלים, אַלט איז ירושלים,
Language:
Yiddish
Style:
Spoken Word/Literary Origin
Length:
6:17
On album:
G-019(a) (I Love Yiddish Emmanuel S. Goldsmith — איך האָב ליב ייִדיש)
Track ID:
19987
Vocal:
Goldsmith, Emmanuel S.
First line:
Oyf di berg fun yehuda dehoybn iz Yerusholaim, alt iz Yerusholaim,...
First line (Yiddish):
אױף די בערג פֿון יהוּדה דערהױבן איז ירושלים, אַלט איז ירושלים,
Language:
Yiddish
On album:
L-029(b)2
Track ID:
38072
Vocal:
Luski, Abraham (Abe) לוסקי, אַבֿרהם
First line:
Oyf di berg fun yehuda, derhoybn iz Yerusholaim. Alt iz Yerushoaim, yung iz…
First line (Yiddish):
אויף די בערג פֿון יהודה, דערהויבן איז ירשלים. אַלט איז ירושלים, יונג איז…
Language:
Yiddish
Style:
Spoken Word/Literary Origin
Length:
6:18

Oyf A Barg A Hoykhn — אױף אַ באַרג אַ הױכן

Also known as:
High Atop A Mountain
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Mountain/Trees/Dawn/Dusk/Nature/Birth/Death
Origin:
CD A-001(m)
Translation:
CD A-001(m)
Additional song notes:
High Atop A Mountain

Recording

On album:
A-001(m) (Chava Alberstein/ Foreign Letters — חוה אַלבערשטײן)
Track ID:
28481
Vocal/Classical Guitar/Arranger:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Violin/Viola/Electric/Acoustic Guitars/Mandolins/Programming:
Mink, Ben
Bass/Double Bass:
Pitch, David
Piano/Accordion/Organ:
Borowiecki, Teddy
Drums/Percussion:
Stoll, Randall
Cello:
Friesn, John
Clarinet:
Schultz, Myron
First line:
Oyf a barg a hoykhn, vos bizn himl dergeyt, vaksn tsvey grine beymer,
First line (Yiddish):
אױף אַ באָרג אַ הױכן, װאָס ביזן הימל דערגײט, װאַקסן צװײ גרינע ביימער,
Track comment:
High atop a mountain, Whose summit in the sky, Two green trees...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Pop
Length:
03:16

Der Keyser Un Zeks Generaln — דער קייסער און זעקס גענעראַלן

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Heifetz, Vladimir — חפֿץ, װלאַדימיר
Genre:
Literary Origin/Humor/Children/Whimsy
Subject:
Fleas/General/Emperor
Origin:
CD H-039(a)
Transliteration:
CD H-039(a)
Translation:
CD H-039(a)

Recording

On album:
H-039(a) (Songs Are All I Have/ The Musical Heritage Of Vladimir Heifetz — לידער-אַלץ װאָס איך פֿאַרמאָג \ די מוזיקאַלישע ירושה פֿון װלאַדימיר חפֿץ)
Track ID:
28581
Vocal:
Ben Ze'ev, Re'ut
Piano:
Mlotek, Zalmen — מלאָטעק, זלמן, (1951)
First line:
Zibn fley hobn zikh farputst in hitlen, shnipsen ongeton, shtivelekh bashtelt
First line (Yiddish):
זיבן פֿליי האָבן זיך פֿאַרפּוצט אין היטלען, שניפּסען אונגעטאַן, שטיװעלעך באַשטעלט
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Art Song
Length:
04:31

Der Zinger (Molodovsky) — דער זינגער (מאָלאָדאָווסקי)

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Lerner, Marilyn
Genre:
Literary Origin
Subject:
Singer/Song/Aspiration/Inspiration
Origin:
Betsky 7
Transliteration:
Alb L-056(a)/Betsky 7
Translation:
Alb L-056(a)/Betsky 7

Recording

On album:
L-056(a) (Lerner & Wall: Still Soft Voiced Heart)
Track ID:
30861
Vocal:
Wall, David
Piano:
Lerner, Marilyn
First line:
Shvindt a shtub, un a veg, un a ban, un ale dertseyln, az du bist
First line (Yiddish):
שׁווינט אַ שׁטוב, און אַ וועג, און אַלע דערציילן, אַז דו ביסט
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
1:46

Shalakh Mones — שלח־מנות

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Genre:
Literary Origin/Children's Poetry
Subject:
Purim/Grandchildren/Gifts/Coin/Queen Esther/Beans

Recording

On album:
R-050(a) (Rogow /Taybele and Her Demon And Other Selections From Yiddish Literature — טײַבעלע און הורמיזאַ און אַנדערע שאַפֿונגען פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור)
Track ID:
32635
Vocal:
Rogow, David — ראָגאָװ, דוד
First line:
Di Bobe sure-sheyne, an altitshke un a kleyne,
First line (Yiddish):
די באָבע שׂרה־שיינע, אַן אַלטישקע און אַ קליינע,
Language:
Yiddish
Style:
Spoken Word
Length:
3:30

Tfile (Molodovsky) — (תּפֿילה (מאָלאָדאָווסקי

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Night/Guilt/Disgrace/Prayer
Origin:
Alb A-001(n)
Translation:
Alb A-001(n)

Recording

On album:
A-001(n) (Chava Alberstein / Lemele — חוה אַלבערשטיין \ לעמעלע)
Track ID:
32911
Artist:
Sony Records Studio Orchestra
Conductor/Flute:
Vavrinek, Stanislav
Oboe/English Horn:
Mesany, Mario
Clarinet 1:
Rys, Zdenek
Clarinet 2/Bass Clarinet:
Dolezal, Kamil
Trombone:
Kostiuk, Michal
Harp:
Kohout, Karel
French Horns:
Navratilova, Lucie
Concert Master:
Pok, Frantisek
Concert Master:
Langweil, Frantisek
Leader 2 Violins:
Dvorska, Marie
Leader Viola:
Hanus, Jir
Leader Violoncello:
Zindel, Zdenek
First line:
Nakht, shprayt oys far mir a vigl, vi far a krankn in zayn shverstn sho,
First line (Yiddish):
נאַכט, שפּרייט אויס פֿאַר מיר אַ וויגל ווי פֿאַר אַ קראַנקן אין זײַן שווערסטן שעה,
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Pop
Length:
3:53

A Tog Fargeyt — אַ טאָג פֿאַרגייט

Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Alberstein, Chava — אַלבערשטײַן, חוה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Time/Passage/Day/Rejoice/Opportunity

Recording

On album:
A-001(n) (Chava Alberstein / Lemele — חוה אַלבערשטיין \ לעמעלע)
Track ID:
32921
Bagpipes:
Pavlik, Michal
Oboe/English Horn:
Mesany, Mario
Clarinet 1:
Rys, Zdenek
Clarinet 2/Bass Clarinet:
Dolezal, Kamil
Trombone:
Kostiuk, Michal
Harp:
Kohout, Karel
French Horns:
Navratilova, Lucie
Concert Master:
Pok, Frantisek
Concert Master:
Langweil, Frantisek
Leader 2 Violins:
Dvorska, Marie
Leader Viola:
Hanus, Jir
Leader Violoncello:
Zindel, Zdenek
Artist:
Sony Records Studio Orchestra
Conductor/Flute:
Vavrinek, Stanislav
First line:
A tog fargeyt, un vos iz likhtiker fun tog? Es geyt a fraynt avek,
First line (Yiddish):
אַ טאָג פֿאַרגייט און וואָס איז ליכטיקער ווי טאָג? עס גייט אַ פֿרײַנט אַוועק
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Pop
Length:
3:03

Other tracks with this artist

Eyns Tsvey Dray (Molodovsky) — אײנס צװײ דרײַ

On album:
K-057(a) (Para Ustedes... Zivia Klein — צביה קלײן)
Track ID:
5010
Vocal:
Klein, Zivia — קלײן, צביה
Arranger:
Levy, Alberto
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Composer:
Asawsky, R.
First line:
Eyns tsvey dray, ot der li derlay, es zaynen binelekh geven,
First line (Yiddish):
אײנס צװײ דרײַ, אָט דער לי דערלײַ, עס זײַנען בינעלעך געװען,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish

Tsind On Dayn Likht — צינד אָן דײַן ליכט

On album:
G-012(g) (Herts Grosbard 7 Peretz/ Moldodovski/ Steinbarg/Segal/Nadir — הערץ גראָסבאַרט 7 װאָרט קאָנצערט פּרץ\מאָלאָדאָװסקי\סיגאַל\שטײנבערג)
Track ID:
19286
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Artist:
Grosbard, Hertz — גראָסבאַרד, הערץ
First line:
Kh'bin efsher der letster fun mayn dor, s'iz nit mayn zorg,
First line:
כ'בין אַפֿשר דער לעצטער פֿון מײַן דור, ס'איז ניט מײַן זאָרג,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)

A Mayse Mit A Mantl — אַ מעשׂה מיט אַ מאַנטל

On album:
G-012(h) (Herts Grosbard 8 Readings of.....tales written for children — הערץ גראָסבאַרט דערצײלט פֿאַר די ייִדישע קינדער...)
Track ID:
19309
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Artist:
Grosbard, Hertz — גראָסבאַרד, הערץ
First line:
Bay a shnayder in komora, ful mit kinder keyn eyn-ora..
First line (Yiddish):
בײַ אַ שנײַדער אין קאָמאָראַ, פֿול מיט קינדער קײן עין-הרה
Language:
Yiddish
Style:
Monologue/Recitation

Di Dame Mitn Hintl — די דאַמע מיטן הינטל

On album:
G-012(h) (Herts Grosbard 8 Readings of.....tales written for children — הערץ גראָסבאַרט דערצײלט פֿאַר די ייִדישע קינדער...)
Track ID:
19310
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Artist:
Grosbard, Hertz — גראָסבאַרד, הערץ
First line:
Mit a groysn bagazsh, kumt a dame tsum ban,
First line (Yiddish):
מיט אַ גרױסן באַגאַזש, קומט אַ דאַמע צום באַן,
Language:
Yiddish

Martsepanes — מאַרצעפּאַנעס

On album:
G-012(h) (Herts Grosbard 8 Readings of.....tales written for children — הערץ גראָסבאַרט דערצײלט פֿאַר די ייִדישע קינדער...)
Track ID:
19311
Author:
Molodovsky, Kadya — מאָלאָדאָװסקי, קאַדיע
Artist:
Grosbard, Hertz — גראָסבאַרד, הערץ
First line:
Geven a tate mit a mame, der tate is din, di mame is grob,
First line:
געװען אַ טאַטע מיט אַ מאַמע, דער טאַטע איז דין, גי מאַמע איז גראָב,
Track comment:
marzipan = מאַרציפּאַן