Name:
Brody, Joseph
Name (Yiddish):
יוסף ברױדי
Born:
1877 (Liakhovtshi, Misker Gebernia (District of Minsk) White Russ)
Died:
1943
Comment:
Came to US 1895/ See Perlmutter p349

Songs written or composed

A Mentsh Ken Dokh Makhn A Mol A... — אַ מענטש קען דאָך מאַכן אַ מאָל אַ טעות

Author:
Satz, Ludwig — זאַץ, לודװיג
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater/Humor
Subject:
Busy/Mistakes/Wedding/Circumcision/Cemetary/Medicine
Transliteration:
Ephemra 1635
Translation:
Ephemra 1635
Additional song notes:
Obviosly, A Person can Make a Mistake

Recordings

On album:
S-025(a) (Ludwig Satz At The Yiddish Theatre Volume 2)
Track ID:
455
Artist:
Satz, Ludwig — זאַץ, לודװיג
First line:
Ikh hob a sakh melokhes, un ikh loyf aher ahin,
First line (Yiddish):
איך האָב אַ סך מלאָכות, און איך לױף אַהער אַהין, איך װער אזױ...
Language:
Yiddish
On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43091
Voxal:
Peppler, Jane
First line:
Ikh hob a sakh melokhes un ikh loyf aher ahin, ikh ver azoy tsedult az ikh veys nit vos tsu ton, nu es vues nu iz vues,
First line (Yiddish):
איך האָב אַ סך מלאָכות און איך לויף אַהער אַהין, איך ווער אַזוי צעדולט אַז איך ווייס ניט וואָס צו טאָן,נו עס װוּעס נו..
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:33

Al Tashlikhenu (Smulevitz) — אל תשליכנו (שמולעוויץ)

Author:
Smulewitz, Solomon — שמוליװטש, שלמה
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Genre:
Literary Origin/Badkhunish
Subject:
Life/Purpose/Aging/Generations/Fear
Origin:
SH Dropsie 43
Transliteration:
Sh Dropsie 43/Ephemera 1485
Translation:
Ephemera 1485
Music:
Sh Dropie 43
Additional song notes:
From Joseph Lateiner's 1910 musical drama "Yom Hachupo"
Sheet music:
Folder:
43
Series:
3
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
A. Teres
Publisher address:
159 Delancy Street., NY
Date:
1910
Provenance:
Gift of Dropsie College Library
First line:
Dem Mentshn's tsil iz vi a kindershpiel, leben lang iz…
First line (Yiddish):
דעם מענאשען'ס ציל איז ווי אַ קינדערשפּיל, לעבן לאַנג איז זײַן בעגער,. .
Notes:
Cover: Block Lettering, Photo Insert of Solomom Small (Smulewitz) and presumably Louis Friedsel

Recording

On album:
P-068(g) (Der East Side Fun Amol/ Jane Peppler & Friends)
Track ID:
41513
Vocal:
Peppler, Jane
Piano:
Enoch, Aviva
First line:
Dem mentshns tsil s'vi a kindershpil: lebn lang iz zayn bager, koym vert er alt
First line (Yiddish):
דעם מענטשנס ציל ס'ווי אַ קינדערשפּיל: לעבן לאַנג איז זײַן באַגער, קוים ווערט..
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:36

Gam Ki Elekh (Brody) — גם כּי אלך (תהלים כג)

Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Biblical/Psalm
Subject:
Psalm 23:04/Death/Fear/Faith/Protection/Valley
Origin:
HAL 48/Tanakh 2 1574/Alb C-001(g)
Transliteration:
HAL 48/Tanakh 2 1574/Alb C-001(g)
Translation:
HAL 48/Tanakh 2 1574/Alb C-001(g)

Recording

On album:
K-010(h) (Miriam Kressyn & Seymour Rechzeit From Ellis Island...)
Track ID:
21810
Vocal:
Rechtzeit, Seymour — רעכצײַט, סימאָר
Narration:
Kressyn, Miriam — קרעסן, מיריאַם
First line (Hebrew):
גם כּי אלך בּניא צלמות לא אירא רע כּי אתּה עמדי
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Hebrew
Style:
Theater

A Gute Vokh (Brody) — אַ גוטע װאָך (בראָדי)

Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theatre/Ritual
Subject:
Pleasure/Sabbath/Grandfather/Zmiros/Havdole/Gute Vokh
Additional song notes:
From the musical "Tzadik's Mishpokhe"

Recordings

On album:
L-050(a) (Martin Lorber Collection of 78 RPM Recordings)
Track ID:
27660
Vocal:
Schwartz, William — שוואַרץ, וויליאַם
First line:
Oy got fun avrom, fun yitskhok un yankov, der liber shabos geyt avek, oy got..
First line (Yiddish):
אױ גאָט פֿון אבֿרהם, יצחק, און יעקבֿ, דער ליבע שבּת גײט אַװעק, אױ גאָט זאָל
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Columbia E7389 78rpm from Tsadiks Mishpokha - Box 022
Language:
Yiddish
Style:
Tenor/Theatre/Cantorial
On album:
022f (Schwartz, William, tenor/ Mayne Kinder Yorn/ A Gute Vokh)
Track ID:
29390
Vocal:
Schwartz, William — שוואַרץ, וויליאַם
First line:
Oy got fun Avrom, fun Yitskhok un Yakov, der liber shabos geyt avek, oy got..
First line:
אױ גאָט פֿון אבֿרהם, יצחק, און יעקבֿ, דער ליבע שבּת גײט אַװעק, אױ גאָט זאָל

Mayne Kinder Yorn — מײַנע קינדער יאָרן

Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Nostalgia/Theatre
Subject:
Childhood
Additional song notes:
From the musical "Tsadik's Mishpokhe"

Recordings

On album:
L-050(a) (Martin Lorber Collection of 78 RPM Recordings)
Track ID:
27661
Vocal:
Schwartz, William — שוואַרץ, וויליאַם
First line:
Text inaudible
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Columbia E7389 78rpm from Tsadiks Mishpokha - Box 022
Language:
Yiddish
Style:
Tenor/Theatre
On album:
022f (Schwartz, William, tenor/ Mayne Kinder Yorn/ A Gute Vokh)
Track ID:
29389
Vocal:
Schwartz, William — שוואַרץ, וויליאַם

El Rakhum Vekhanun — אל רחום וחנון

Author:
Gastwirth, Henry M.
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Literary Origin
Subject:
Goals/Children/Granchilren/God/ Faith/Prayer/Mercy
Additional song notes:
God of Compassion

Recordings

On album:
001n (Juvelier, Kalmen/ Dos Bisele Glik/ El Rakhum Vekhanun)
Track ID:
28801
Vocal:
Juvelier, Kalman
First line:
Dem mentshens lebn in zayn shtrebn, es iz a lebn, nakhes..far zayne kinder,…
First line (Yiddish):
דעם מענטשן לעבן, אין זײַן שטרעבן, עס איז אַ לעבן נחת..פֿאַר זײַנע קינדער…
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:24
On album:
005f (Juvalier, Kalmen, tenor/ Nakhes Fun Kinder/ El Rakhum Vekhanun)
Track ID:
28923
Vocal:
Juvelier, Kalman
First line:
Dem mentshens lebn in zayn shtrebn, es iz a lebn, nakhes..far zayne kinder,…
First line (Yiddish):
דעם מענטשן לעבן, אין זײַן שטרעבן, עס איז אַ לעבן נחת..פֿאַר זײַנע קינדער…
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:24

Dos Bisele Glik — דאָס ביסעלע גליק

Author:
Smulewitz, Solomon — שמוליװטש, שלמה
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Literary Origin
Subject:
Fate/Money/Love/Health/Sustenance
Additional song notes:
The little bit of luck
Sheet music:
Folder:
524
Series:
4
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
A. Teres Music Dealer & Publisher
Publisher address:
159 Delancey St., New York, NY
Date:
1914
Provenance:
Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #:
268
First line:
Di menshen shtreben yoren lang dem glik fir zikh…
First line (Yiddish):
די מענשען שטרעבן יאָרן לאַנג דען גליק פֿיר זיך צו פֿאָנגען,
Notes:
Black lettering, Yiddish/Transliteration/English. Price 20 cents. First lines of music of seven other songs printed on front and back covers. Price 20 cents.

Recording

On album:
001n (Juvelier, Kalmen/ Dos Bisele Glik/ El Rakhum Vekhanun)
Track ID:
28800
Vocal:
Juvelier, Kalman
First line:
Vi nemt men freyd..yorn lang, dos glik farikht tsu fangen…
First line (Yiddish):
ווי נימט מען פֿרייד..יורן לאַנג דאָד גליק פֿאַרזיכט צו פֿאַנגען...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:26

A Khaver In Lebn — אַ חבֿר און לעבן

Author:
Reznik, B. — רעזניק, ב.
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Literary Origin
Subject:
Money/Purpose/Waste/Friendship/Loyalty/Goal/Life
Transliteration:
1458 Ephemera 2018
Translation:
1458 Ephemera 2018
Additional song notes:
My Friend

Recordings

On album:
042d (Jewish Orch.-Goldstein, Morris/ A Khaver In Lebn/ Berditshever Khosid)
Track ID:
29994
Artist:
Jewish Orch.-Goldstein, Morris
On album:
V0290(7)a (What's Not to Like, (Nov 5, 2018): A Yiddish Songfest (Video) [separated] - subtitles)
Track ID:
43014
Piano:
Berman, Gary
Violin:
Ma, Enze
Violin:
Smith, Andy
Viola da gama:
Thomsen, Fred Margolin, Connie
Vocal:
Peppler, Jane
First line:
Vi biter dem mentshn iz do af der velt, ven er nor zet zayn lebns tsvek, zay yugent, farshvendt in loyfn nokh gelt,..
First line (Yiddish):
ווי ביטער דעם מענטשן איז דאָ אַף דער וועלט, ווען ער נאָר זעט זײַן לעבנס צוועק, זײַן יגענט, פֿאַרשווענדט אין לויפֿן נאָך...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:39

Mizmor Ledovid (Psalm 023, Brody) — מזמוֹר לדוד (תהלים כג, בראָדי)

Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Biblical/Psalm
Subject:
Faith
Origin:
Pasternak CH 145/Alb Y-003(a)/Alb S-004(a)/Tanakh v.2 1573
Transliteration:
Pasternak CH 65/Alb Y-003(a)/Alb D-008(d)2/Alb K-059(c)/Ephemera 910
Translation:
K-059(c)/Pasternak CH 145/Y-003(a)/Alb D-008(d)2/CD B-076(a)/Tanakh v.2 1573

Recording

On album:
G-042(c) (Moshe Ganchoff Jewish Melodies)
Track ID:
20326
Vocal:
Ganchoff, Cantor Moyshe — גאַנשאַף, חזן משה
Conductor:
Saslavsky, Nicholas L. — סאַסלאַװסקי, נ. ל.
First line:
Mizmor ledovided adonay ro'i lo ekhsor, binos deshe...
First line:
מזמוֹר לדוד יהוֹה רעי לא אחסר: בּנאות דשׁא ירבּיצני,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
From incidental music to drama "God, Man & the Devil"

Shloyme Hamelekhs Tsvoe — שלמה המלכס צוואה

Author:
Schorr, Anshel — שאָר, אַנשעל
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater
Subject:
Knowledge/Torah/Wisdom/Solomon/Advice/Testament
Additional song notes:
From the operetta "Malke Sheba" - "The Queen of Sheba"
Sheet music:
Folder:
25
Series:
4
Arranged for:
Piano/Voice
Texts:
Transliteration
Publisher:
Hebrew Publishing Company
Publisher address:
83-87 Canal St. New York
Date:
1907
Provenance:
Gift of Robert & Molly Freedman, 1996
First line:
Hakol hevel, geshriben hob ikh, ales iz narish..
First line (Yiddish):
הײַל הבל, געשריבען האַב איך, אַלעס איז נאַריש און פּוסט
Notes:
Cover: Block letters in English and Yiddish advertising the ì Operetta titled "Queen of Sheba" and listing five songs from the ì operetta. Cover includes five photographs, three male and two ì female (unidentified). Piano 50 cents / Violin 30 cents

Sholem Bayis (Smulewitz) — שלום בּית

Author:
Smulewitz, Solomon — שמוליװטש, שלמה
Composer:
Teres, A.
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Genre:
Literary Origin/Theater
Subject:
Home/Peace/Happiness/Contentment
Sheet music:
Folder:
284
Series:
4
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
A. Teres Music Dealer
Publisher address:
159 Delancey St. New York, NY
Date:
1920
Provenance:
Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #:
69
First line:
A minig iz do bay undz yidn, mir megen shtoltsiren mit dem…
First line (Yiddish):
אַ מנהג איז דאָ בײַ ייִדען, מיר מעגען שטאָלצירען מיט דעם
Notes:
Black lettering, English/Hebrew. Small oval photo of man with mustache. Yiddish words, 2 verses in center. Six other melody lines on back cover with prices, 25 cents.

Av Harakhamim (Brody) — אב הרחמים (בראָדי)

Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Religious/Liturgy/Prayer
Subject:
Mercy/Memorial/Martyrs/Yizkor
Origin:
Alb V-003(b)/Alb B-032(a)/Alb K-047(d)/
Transliteration:
Alb V-003(b)/Alb B-032(a)/Alb K-047(d)/
Translation:
Alb V-003(b)/Alb B-032(a)/Alb K-047(d)/Vorbei 255
Additional song notes:
"Father of Mercies"

Recordings

On album:
K-047(d)3 (Cantor Sholom Katz Vol 3, Sabbath In The Synagogue — שער השמים - שבּת)
Track ID:
23061
Artist:
Katz, Sholom — קאַץ, שלום
Conductor:
Silbermintz, Seymour — זילבערמינץ, שלמה
First line:
Venireyhu ayin b'ayin beshuvo el noveyhu kakosuv ki ayin...
First line (Hebrew):
ונראהו עין ביען, בשובו אל נוהר, כּכּתוב: כּי עין בעין יראו,
Track comment:
May we behold the glory of the Lord, eye to eye, when He...
Language:
Hebrew
On album:
K-047(c) (Sabbath In The Synagogue Vol III Sholom Katz & Male Choir — שער השמים)
Track ID:
1617
Artist:
Katz, Sholom — קאַץ, שלום
Conductor:
Silbermintz, Seymour — זילבערמינץ, שלמה
First line:
Venireyhu ayin b'ayin beshuvo el noveyhu kakosuv ki ayin...
First line (Hebrew):
ונראהו עין ביען, בשובו אל נוהר, כּכּתוב: כּי עין בעין יראו,
Track comment:
May we behold the glory of the Lord, eye to eye, when He...
Language:
Hebrew

Di Libe Iz A Blum — די ליבע איז אַ בלום

Author:
Tanzman, Yosef — טאַנזמאַן, יוסף
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater
Subject:
Love/Flowers/Garden/Romance
Additional song notes:
From the musical "Yankele Tsigayner"
Sheet music:
Folder:
392
Series:
4
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
Trio Press Inc.
Publisher address:
28 E. 4th St. New York, NY
Date:
1926
Provenance:
Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #:
170
First line:
A gorten fun libe vel ikh far dir flantsen, fun blumen…
First line (Yiddish):
אַ גאָרטען פֿון ליבע וועל איך דיר פֿלאַנצען, פֿון בלומען אַלערליי,
Notes:
Dark blue lettering, Yiddish/English. From the show Yankele Tzigayner. A Garten Fin Libe, duet by Samuel Rosenstein and Rose Karp. "Now playing at Samuel Rosenstein's Lenox Theatre, Lenox Ave & 111th St., New York. Yiddish words on back cover. Theatre program with cast of characters also on back cover.

Der Bitukhen Tsu Got — דער בטחון צו גאָט

Author:
Gilrod, Louis — גילראָד, לאָויס
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Genre:
Theater
Subject:
Faith/Good/Evil/Sickness/Hope
Additional song notes:
From the play "The Power of Passion" by Z. Libin.
Sheet music:
Folder:
527
Series:
4
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
English/Yiddish/Transliteration
Publisher:
Metro Music Co.
Publisher address:
64 Second Ave, New York, NY
Date:
1914
Provenance:
Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #:
271
First line:
Oy zay nit fertzvayfelt. Oy tateniu…
First line (Yiddish):
אוי זײַ ניט פֿאַרצווייפֿעלט, אוי טאַטיניו, וועסט זען וועסט נאָך ווערן געזינד
Notes:
Black lettering, English/Yiddish/Transliteration. Cover includes seventeen small cameo photographs of men and women (no names). David Kessler Second Avenue Theatre. Max R. Wilner presents "The Power of Passion". Music by Brody & Friedse. Words by Gilrod. Back cover includes three verses in Yiddish & Transliteration and Cast of Characters in English/Yiddish.

Russland — רוסלאַנד

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater/Place
Subject:
Russia/Tsar/Pogroms/Revolution/Socialist/Freedom/Hope
Origin:
SH Dropsie 41
Transliteration:
SH Dropsie 41
Music:
Sh Dropsie 41
Additional song notes:
Russia
Sheet music:
Folder:
41
Series:
3
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
A Teres
Publisher address:
159 Delancy Street, New York
Date:
1917
Provenance:
Gift of Dropsie College Library
First line:
A land ful mit pogromen, fargosn blut mit strumen,…
First line (Yiddish):
אַ לאַנד פֿול מיט פּאָגראָמען, פֿאַרגאַסען בלוט אין שטראָמען, די שוואַרצע…
Notes:
Cover:Block Lettering/English, Yiddish/ From J. Lateiner's Latest Play "The True Friend"/ Sung by Morris Schwartz/ Photo insert of Schwartz

Shlof Mayn Kind Shlof Gezint — שלאָף מײַן קינד שלאַף געזינט

Author:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Lullaby
Subject:
Mother/Child/Sleep/Rest/Mother's Visage/
Transliteration:
SM Dropsie 50
Sheet music:
Folder:
50
Series:
3
Arranged for:
Voice/Piano
Texts:
Transliteration
Publisher:
A Teres
Publisher address:
159 Delancy Street, NY
Date:
1914
Provenance:
Gift of Dropsie College Library
First line:
Shlof mayn kind, shlof gezint, makh dayne oygelekh tsu,…
First line (Yiddish):
שלאָף מײַן קינד, שלאַף געזינט, מאַך דײַנע אייגעלעך צו, דײַן מאָנע וואַכט...
Notes:
Cover: Block Lettering Yiddish English/ Title is not on the cover, but on second page with legend "Sung by Miss Lubrizki". Title is "Shlof Mayn Kind Shlof" To avoid conflict title is given as "Shlof Mayn Kind Shlof Gezint"

Men Vet Dir Keyn Zakh Nit Mitgebn In Keyver.. — מען וועט דיר קיין זאַך ניט מיטגעבן אין כּבֿר אַרײַן

Author:
Schorr, Anshel — שאָר, אַנשעל
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater
Subject:
Riches/Greed/Poor/Oppression/Honor/Possessions/Death/Evil
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
Entire Title: Men Vet Dir Keyn Zakh Nit Mitgebn In Keyver Arayn You Don't Get Anything To Take With You Into The Tomb.

Recording

On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43105
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Zog mir nor, mensh, entfer nor mir, far vos iz nokh ales tsu veynik far dir, raykher tsu vern iz dir keyn sakh shver,…
First line (Yiddish):
זאָג מיר נאָר, מענש, ענטפֿער נאָר מיר, פֿאַר וואָס איז נאָך אַלעס צו ווייניק פֿאַר דיר, רײַכער צו ווערן איז דיר קיין זאַך..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Waltz.
Length:
3:49