Name:
Bloom, Ken

Tracks with this artist

Mr Malakh Hamoves, Ikh Bin "Busy" — מיסטער מלאך־המוות, איך בין ,,ביזי"

Author:
Casman, Nellie — קאַסמאַן, נעלי
Composer:
Casman, Nellie — קאַסמאַן, נעלי
Genre:
Theater/Humor/Novelty/Shund
Subject:
Angel/Death/Resistance/Preoccupied/Activities/Wedding/Bris
Transliteration:
Sm General 1293 Box 29/lEphemera 1435/ Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1435/Ephemera 1636
Music:
SM General 1293 Box 29
Additional song notes:
Mr Angel of Death, I'm Busy
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43096
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Kh'hob geshribn verter, lider, zeyer a sakh, un gezungen far di yidn un oykh goyim glaykh, di velt hot mayn lider oyf di
First line (Yiddish):
כ'באָב געשריבן ווערטער, מוזיק, לידער זייער אַ סך, און געזונגען פֿאַר די ייִדן און אויך גויעם גלײַך, די וועלט האָט מײַנע לידער
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
1:53

Tsores Iz Keyn Dayge Nit — צרות איז קייִן דעגה ניט

Author:
Horowitz, Professor
Composer:
Perlmutter, Arnold (Aaron) פּערלמוטער, אַרנאָלד (אהרן)
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Genre:
Theater/Shund/Lament
Subject:
Poverty/Failings/Troubles/Emptiness/
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Emphema 1636
Additional song notes:
Trouble's Nothing To Worry About From the operetta "Yetsias Mitsrayim"
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43097
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Mayns a fraynd hot mir dertseylt az vos er darf un rak im felt, es geyt im in zayn lebn nit git un vos der darf hot er..
First line (Yiddish):
מײַנע אַ פֿרײַנד האָט מיר דעציילט אַז וואָס ער דאַרף ראַק אים פֿעלט, עס גייט אין זײַן לעבן ניט גיט און וואָס דער דאַרף האָט ער
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:44

S'vet Zikh Shoyn Oyspresin — ס'טטעט זיך שוין אויספּרעסן

Author:
Satz, Ludwig — זאַץ, לודװיג
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Theatre/Comedy/Humorous
Subject:
Dry Cleaner/Incompetent/Skirt/Spoiled/Wrinkeled/Stained
Origin:
SH Dropsie 32
Transliteration:
SH Dropsie 32/Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Music:
SH Dropsie 32
Additional song notes:
It Will Soon Press Itself Out From the comedy drama titled "The Tailor's Daughters, by Joseph Lublin, Music by Rumshinsky
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43098
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Ikh breng tsu a moyd a skoyrt a gevald, Shrayt zi "gevald" un brekht di hent, "vos hot ir geton", Vos hob ikh geton,...
First line (Yiddish):
איך ברענג צו אַ מויד אַ סקאָיירט אַ געוואַלד, שרײַט זי ,,געוואַלד" און ברעכט די הענט, ,,וואָס האָט יר געטאָן'', וואָס האָב איך געטאָן
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:20

Kh'bin Arayngegangen Un Zikh Oysgedreyt… — כ'בין אַרײַנגעגאָנגען און זיך אויסגעדרייט...

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Author:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Composer:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Theater/Humorous
Subject:
Treat/Penniless/Double Reverse/Shadkhn/Job/Work
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
Complete TitleI: Kh'bin Araygegangen Un Zikh Oysgedreyt Un Arayngedreyt Tsyrik I Went In, Turned And Went Back Out
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43099
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Genumen a "walk" hob ikh a mol mit finf fraynt, farbaygegangen zaynen mir a groysn restorant, un eyner makht a forshlag
First line (Yiddish):
גענומען אַ ,,וואָק'' האָב איך אָ מאָל מיט פֿינף גיטע פֿראָנט, פֿאַרבײַגעגאַנאַנגען זײַנען מיר אַ גרויסן רעסטאָראַנט, און איינער
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:03

Gotenyu, Gib A Drey Dos Redele — גאָטענו, גיב אָ דריי דאָס ריידעלע

Author:
Gilrod, Louis — גילראָד, לאָויס
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Theater/Prayer/Lament
Subject:
God/Turn/Wheel/Envy/Orphan/Mother/Persecution
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
God, Give The Wheel Of Fortune A Turn
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43100
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Fun tveytn hoyz dos meydele trogt a naye sheyn kleydele, naye shikh un zekelekh, hot sheyne royte bekelekh, tseydelekh
First line (Yiddish):
פֿון צווייטן הויז דאָז מיידעלע טראָגט אַ נײַע שיין קליידעלע, נײַע שיך און זעקעלעך, האָט שיינע רויטע בעקעלעך, ציינדעלעך ווי...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:34

Dem Milshteyns Faygn — דעם מילשטײַנס פֿײַגן

Genre:
Lament/Love/Folk
Subject:
Lover/Untrue/Suffering/Memory/Figs/Constancy/Rejection
Transliteration:
Ephemera 1458/Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1458/Ephemera 1636
Additional song notes:
Based on an old German Folksong Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit
On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43101
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Shtendik muz ikh troyerik lebn, vi azoy iz dos mayn shuld, az mayn gelibter's an umgetrayer, muz ikh laydn mit geduld,..
First line (Yiddish):
שטענדיק מוז איך טרויעריק לעבן, ווי אזוי איז דאָס מײַו שולד, אַז מײַן געליבטערס אַן אומגעטרײַער, מוז איך לײַדן מיט געדולד,…
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:21

Shvayg Hertsele — שווײַג הערטסעלע

Author:
Rekhtseyt, Jack — רעכצײַט, דזאַק
Composer:
Rechtzeit, Seymour — רעכצײַט, סימאָר
Genre:
Love/Theater/Lament
Subject:
Love/Heart/Yearning/Emotions/
Transliteration:
Ephemera 1277
Translation:
Ephemera 1277
Music:
Ephemera 1277
Additional song notes:
Be Quiet My Heart
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37909
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
A yeder oyf der nakht, zits ikh un trakht, Mayn lebn hot nit keyn vert,...
First line (Yiddish):
אַ יעדער אויף דער נאַכט זיץ איך און טראַכט, מײַן לעבן האָט קיין ווערט,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Tango
Length:
1:58

This Is Just How It Gets Started

Also known as:
Bo To Sie Zwykle Tak Zaczyna
Author:
Schlechter, Emanuel
Composer:
Fershko, Shmuel — פֿערשקאָ, שמואל
Composer:
Front, Julian
Genre:
Cabaret/Polish/Jazz
Subject:
Love/Multiple/Passing/Relationship/Boring/Separation
Origin:
Ephemera 1165 (Polish)
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Polish Title "Bo To Sie Zwykle Tak Zaczyna"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36846
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
I'm ashamed, so ashamed, I've fallen in love again, How many times, a hundreth
First line (Polish):
Tak mi wstyd, strasznie wstyd-lecz zakochalemsie! Ktory raz? Setny raz!
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Jazz
Length:
4:33

Yosl Un Sore Dvoshe — יוסל און שׂרה־דוואָשע

Also known as:
The Sunflower Seed Tango
Author:
Broydo, Kasriel — ברױדאָ, כּתריאל
Composer:
Gordon, Fanny
Genre:
Cabaret/Tango/Love/Concert
Song comment:
Love/Anger/Reconciliation/Chocolate/Theater/Sunflower Seeds/Cookies/Marriage
Origin:
Ephemera 1165
Transliteration:
Ephemera 1458 -2015/WNTL Oct 18, 2015
Translation:
/WNTL Oct 18, 2015
Additional song notes:
The Sunflower Seed Tango Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36847
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Akh mayn libe Sore-Dvoshe voszhe zitstu do in gas un kukst oyf der levone?
First line (Yiddish):
אַך מײַן ליבע שׂרה־דבֿאָשע, וואָשזע זיטסטו אין גאַס און קוקסט אויף דער לבֿנה?
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Tango/Love/Concert
Length:
3:17

Di Milkh-Ku — די מילך־קו

Genre:
Humorous/Novelty/Bawdy/Raunchy
Subject:
Cuckold/Drunk/Wife/Trickery/Cow/Boots/Hat/Moustache
Transliteration:
Ephemera 1282/ Peppler 2, p 57
Translation:
Ephemera 1282 /Peppler 2, p 57
Music:
Ephemera 1282Peppler 2, p 57
Additional song notes:
The Milk Cow Patterened after "Seven Drunken Nights" an Irish humorous folk song.
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37919
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Gey ikh arayn in shtol arayn, eyns tsvey dray, shteyt dort a ferdele,...
First line (Yiddish):
גיי איך אַרײַן אין שטאָל אַרײַן, אייס צוויי דרײַ, שטייט זיך דאָרט אַ פֿערדעלע,
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Duet/Humorous/Bawdy/Novelty
Length:
3:15

Vaser — וואַסער

Genre:
Cabaret/Tango/Concert
Subject:
Water/Scarcity/Interruption/Supply/Anger/Conflict/Misfortune
Transliteration:
Ephemera 1165/Peppler 2 216
Translation:
Ephemera 1165/Peppler 2 216
Music:
Peppler 2 216
Additional song notes:
Water Parodic version of Peterburski's "Wanda"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36849
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Hert nor mentshn dos umglik vos iz geshen, azelikhe zakhn iz nokh keynmol nit..
First line (Yiddish):
הערט נאָר מענטשן דאָס אומגליק וואָס איז געשען, אַזעלכע זאַכן איז נאָך...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Tango/Concert
Length:
3:15

An Old Song (Tuwin)

Also known as:
Stara Piosenka
Author:
Tuwim, Julian
Author:
Tuwim, Julian
Composer:
Benatzky, Ralph
Genre:
Polish/Cabaret/Tango
Subject:
Place/Bedzin/Musicians/Melody/Memory/Rothschild/Fiddle
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Polish Title "Stara Piosenka"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36850
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
In Poland there's a little town called Bedzin and in Bedzin there's a…
First line (Polish):
Miasteczko Bedzin w Polsce jest-I rynek w tej miescinie,
Language:
Polish
Style:
Polish/Cabaret/Jazz
Length:
4:07

Nisim Nisim — נסים נסים

Author:
Broderson, Moyshe — בראָדערזאָן, משה
Composer:
Beyglman, David — בײגלמאַן, דוד
Genre:
Cabaret/Humorous/Novelty/Concert
Subject:
Miracles/Water/Sabbath/Shabos/Travel/Litvak
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Miracles Miracles
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36851
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Ay nisim (5) min hashomayim, ay nisim (4) on a shir, zingt men tantst men,...
First line (Yiddish):
אײַ נסים (5) מן השמים, אײַ נסים (5) אָן אַ שיר, זינגט מען, טאַנצט מען...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Humorous/Novelty/Concert
Length:
2:27

Opium

Author:
Wlast, Andrzej
Composer:
Gold, Artur
Genre:
Cabaret/Polish/Love/Concert/Waltz
Subject:
Opium/Decadence/Dream/Poison/Love/Wicked
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36852
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
When you say that you love me, your words are just like opium, you dope me in a
First line (Polish):
Noca skrzyla sow lopoca I lagodny mrok swa kladzie dlon na moja skron,
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Love/Concert/Waltz
Length:
3:42

An Eytsele Tsum Vaser-Treger — אַן עצהלע צום וואַסער־טרעגער

Author:
Broderson, Moyshe — בראָדערזאָן, משה
Composer:
Kon, Henekh — קאָן, הענעך
Genre:
Cabaret
Subject:
Water carrier/Advice/Poverty/Daughter/Clothes/Reversal
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Advice For The Water Carrier
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36854
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
S'iz geven a balebos in yene gute tsaytn, haynt iz er a vaser-treger,…
First line (Yiddish):
'ס איז געווען אַ בעל־הבית אין יענע גוטע צײַטן, הײַנט איז ער אַ וואַסער־טרעגער,
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret
Length:
2:32

Only Boozing Is Worth It

Also known as:
Upic Sie Warto
Author:
Hemar, Marian
Composer:
Aslanowicz
Genre:
Cabaret/Polish/Tango/Drinking/Concert
Subject:
Depression/Drinking/Booze/Inactivity/Stuck/Vodka
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Polish Title "Upic Sie Warto"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36855
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
A treacherous night in October, as the windows are lashed by rain, and a blasted
First line (Polish):
Taka noc pazdziernikowa niewierna l w te okna tylko deszczu ciagly plusk…
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Tango/Drinking/Concert
Length:
2:49

Varshe — װאַרשע

Author:
Perlmutter, Arnold (Aaron) פּערלמוטער, אַרנאָלד (אהרן)
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Cabaret/Place/Concert
Subject:
Warsaw/Cities/Comparison/Streetwalker/Flirt
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Warsaw
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36856
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Oyf berg un tol tseshpreyt, in der leng un in der breyt, prekhtik sheyne shtet..
First line (Yiddish):
אויף בערג און טאָל צעשפּרייט, אין דער לענג און ברייט, פּרעכטיק שיינע שטעט...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Place/Concert
Length:
2:20

A Little Room On Hoza Street

Also known as:
Pokoik Na Hozej
Author:
Tuwim, Julian
Composer:
Dan, Wladyslaw
Genre:
Cabaret/Polish/Concert/Love
Subject:
Love/RejectedLonliness/Universal/Room/Heartbreak/Place
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Quiet On Hoza Street
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36857
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Brilliant pinpoints of light twinkle out in the cosmos. With its star studded…
First line (Polish):
Brylantowe i mrozne blyzsza gwiazdy w przestworza, z wieczna choragwia noc…
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Concert/Love
Length:
2:28

Der Dales/Nikodem — דער דלות

Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer:
Olshanetsky, Alexander — אָלשאַנעצקי, אַלעקסאַנדער
Genre:
Cabaret/Polish/Concert
Subject:
Poverty/Troubles/Crisis/
Origin:
Ephemera 1165 (Polish)
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Mr Poverty Inadition to the Yiddish version of the song, "Nikodem" is the Polish version. Peppler conjectures that Jacob Jacobs was the lyricist. Henryk Wars is credited on the Polish sheet music with Ludwig Starski as lyricist.
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36860
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Me veynt un shrayt, "ts'iz a shlekhte tsayt, ts'iz a krizes mit der velt!"
First line (Yiddish):
מע וויינט און שרײַט,,צ'איז אַ שלעכטע צײַט, צ'איז אַ קריזעס אויף דער וועלט!"...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Polish/Concert
Length:
2:52

Sex Appeal

Also known as:
Nikodem
Author:
Wars, Henryk
Author:
Gorska, Stefcia
Composer:
Wars, Henryk
Genre:
Caberet/Polish/Charleston/Novelty
Subject:
Sex Appeal/Sporty/Style/Appearance/Photogenic/Film Star
Origin:
Ephemera 1165 (Polish)
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Sung in Yiddish and Polish Also performed in the DVD "Neighbors/Skheynim (Video)" #0173 Clip Found at about minute 37 on Video
Related information in folder 1559:
Comments:
1 3/13/2017 Polish Lyrics, Yiddish Lyrics and English Translation entered in Ephemera on March 13, 2017
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36861
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Nikodem, nikodem, you are star material, You've got class and a sporty smile…
First line (Polish):
Nikodem, nikodem ty masz fimowa urode, ty masz dystynkcje i seksapil,…
Language:
Polish
Style:
Caberet/Polish/Charleston/Novelty
Length:
2:33

Beser In Troym Tsurik — בעסער אין טרוים צוריק

Author:
Shayevitsh, Israel — שייעוויטש, ישׂראל
Composer:
Shayevitsh, Israel — שייעוויטש, ישׂראל
Genre:
Cabaret/Concert/Love
Subject:
Dream/Waited/Yearned/Sorrow/Dream/Memory
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Better Go Back Into The Dream
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36862
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
'kh hob gevart oyf dir, 'kh hob gegart tsu dir, kh'hob nor oysgekukt oyf dayn…
First line (Yiddish):
כ'האָב געוואַרט אויף דיר, כ'האָב געגאַרט צו דיר, כ'האָב נאָר אויסגעקוקט...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Concert/Love
Length:
2:59

This Is Our Last Sunday

Also known as:
To Ostatnia Niedziela
Also known as:
To ostatnia niedziela (La Mar Enfortuna)
Author:
J. Petersburski
Author:
Friedwald, Ludwig Zenon
Composer:
Friedwald, Ludwig Zenon
Composer:
Peterburski, Jerzy
Genre:
Cabaret/Polish/Tango/Concert/Love
Subject:
Love/Rejection/Separation/Loss
Origin:
Ephemera 1165 (Polish)
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Polish Title "To Ostatnia Niedziela"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36863
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Now isn't the time for reproaches, it's true that we are through, today someone
First line (Polish):
Teraz nie pora szukac wymowek fakt, ze skoncyzlo sie dris przyszedl inny…
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Tango/Concert/Love
Length:
4:17

Vyokh Tiokh Tiokh — װיאָך טיאָך טיאָך

Genre:
Theater/Love/Cabaret/Concert/Novelty
Subject:
Steadfast/Fidelity/Love/Blessing
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Sheet music does not credit author or composer. Indicates arrangement by Rumshinsky and that lyrics are based on "gedank fun Lebedev" Abe Ellstein sometimes credited as composer. Moyshe Oysher sometimes credited with the lyrics. From the musical comedy "Dos Heyst Gelibt"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36853
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Shtendik bay mayn zayt, keyn mol fun mir vayt dikh drikn tsu mayn hartsn…
First line (Yiddish):
שטענדיק בײַ מײַן זײַט, קיין מאָל פֿון מיר ווײַט דיך דריקן צו מײַן האַרצן...
Language:
Yiddish
Style:
Theater/Love/Cabaret/Concert/Novelty
Length:
2:32

A Mistake — אַ מיסאייק

Genre:
Theater/Humor/Novelty
Subject:
Masked Ball/Attraction/Caress/Kiss/Mother-In-Law
Transliteration:
Ephemera 1274/ Peppler 2, p21
Translation:
Ephemera 1274/Peppler 2, p21
Music:
Ephemera 1274/Peppler 2, p21
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37906
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Oyf a groysn maskn bal bin ikh amol geven, un dortn in mitn zal hob ikh a…
First line (Yiddish):
אויף אַ גרויסן מאַסקן באַל בין איך אַמאַל געווען, און דאָרטן אין מיטן זאַל...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Duet/Theater/Humorous
Length:
5:08

Oyf A Maskn Bal — אויף אָ מאַסקן באַל

Genre:
Humor/Theater/Novelty
Subject:
Infidelity/Duplicity/Hustband/Wife/Lies/Flirting/Disguise
Transliteration:
Ephemera 1275
Translation:
Ephemera 1275
Music:
Ephemera 1275 (Fragment)
Additional song notes:
At A Masked Ball Same melody as "In Vildn Vald Aleyn"
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37907
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Vi kumt a bokher oyf a maskn bal? Azoy zogt zi, Vos tut a bokher oyf a maskn bal
First line (Yiddish):
ווי קומט אַ בחור אויף אַ מאַסקן באַל? אַזוי זאָגט זי. וואָס טוט אַ בחור...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/DuetHumorous
Length:
2:26

Di Firma Boymvol — די פֿירמע בוימוואָל

Also known as:
Boymvol
Composer:
Tobias, Harry
Genre:
Commercial/Advertisement
Subject:
Cotton Firm/Product/Style/Clothing Store/value/Shirt/Paris
Transliteration:
Peppler 2, p 52/Ephemera 1458
Translation:
Peppler 2, p 52/Ephemera 1458
Music:
Peppler 2, p 52
Additional song notes:
The Cotton Company
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37910
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Hert nor mentshn vos ikh hob derklart, fun di haytike firmas vos hot di vert,..
First line (Yiddish):
הערט נאָר מענטשן וואָס איך האָב דערקלערט פֿון די הײַנטיקע פֿירמעס וואָס האָט..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Duet
Length:
2:26

Ikh Ganve In Der Nakht — איך גנבֿע אין דער נאַכט

Author:
Broderson, Moyshe — בראָדערזאָן, משה
Composer:
Beyglman, David — בײגלמאַן, דוד
Genre:
Thieves Song/Novelty/Theater
Subject:
Marriage/Courting/Threat/Buenos Aires/Brothel/Partnership
Additional song notes:
I Steal At Night. Recorded under title "Harey At". Uses melody from "Amerike Hot Erklert" "Harey At" should not be confused with the Harey At on Album K-116(a) which is a completely different song.
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37911
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Ikh ganve in der nakht, di nakht iz hoyshik shvarts, un du host mikh fartshepet,
First line (Yiddish):
איך גנבֿע אין דער נאַכט די נאָגט איז חשך שוואַרץ, און דו האָסט מיך פֿאַטשעפּעט
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Duet/Tango
Length:
3:40

In A Hoyz Vu Men Veynt Un Men Lakht — אין אַ הויז װוּ מען וויינט און מען לאַגט

Composer:
Van Alstyne, Egbert
Genre:
Lament
Subject:
Brothel/Observation/Prostitute/Trickery/Misery/
Transliteration:
Peppler 2, p 108
Translation:
Peppler 2, p 108
Music:
Peppler 2, p 108
Additional song notes:
In a House Where People Cry and Laugh Melody is "In The Shade Of The Old Apple Tree"
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37912
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Batrakht nor mentshn atsind, vi dos lebn geyt bay di mentsh, men yugt zikh…
First line (Yiddish):
באַטראַכט נאָר מענטשן אַצינד, ווי דאָס לעבן גייט בײַ די מענטש, מען יאָגט זיך..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Duet
Length:
5:40

Mayn Meydele

Genre:
Instrumental/Neo Klezmer/Fusion
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37914
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Bay tog bay nakht hob ikh getrakhtfun dir, mayn meydele, mayn kleyinke,…
First line (Yiddish):
בײַ טאָג, בײַ נאַכט האָב איך געטראַכט פֿון דיר, מײַן מיידעלע, מײַן קליינינקע,.
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Tango
Length:
3:51

Oy Vey, Mamele — אוי וויי, מאַמעלע

Genre:
Lament
Subject:
Courting/Proposal/Seduction/Bachelor/Poverty/Father
Transliteration:
Ephemera 1280
Translation:
Ephemera 1280
Music:
Ephemera 1280
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37916
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Oy vey mamele, s'iz geshen a dramele, 'kh bin geven a bokher, yetst bin ikh a…
First line (Yiddish):
אוי וויי מאַמעלע, סיז געשען אַ דראַמעלע, 'ך בין געווען אַ בחור, יעצט בין...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Theater/Duet
Length:
3:01

Az der Rebbe Vil

On album:
P-068(f) (Jane Peppler and Friends/ Nervez!/ Yiddish Theater Songs from Poland, Volume III)
Track ID:
41398
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
VocalFiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Der rebe ken dem himl tsu der erd, az er vil brengt er! Un der rebe ken makhn…
First line (Yiddish):
דער רבּי קען דעם הימל צו דער ערד, אַז ער וויל ברענגט ער! און דער רבּי קען...
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Concert
Length:
3:30

Der Kashtenboym — דער קאַשטענבוים

Author:
Perlov, Yitskhak — פּערלאָװ, יצחק
Composer:
Folman, Lola — פֿאָלמאַן, לאָלאַ
Genre:
Cabaret/Concert/Waltz
Subject:
Daughter/Mother/Daughter/Beauty/Youth/Age/Chestnut Tree
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
The Chestnut Tree
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36858
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
A mama hot a tekhterl, a tekhterl gehat, sheyne blonde herelekh hot dos kind…
First line (Yiddish):
אַ מאַמע האָט אַ טעכטערל, אַ טעכטערל געהאַט, שיינע בלאָנדע הערעלעך האָט...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Concert/Waltz
Length:
2:59

Rebeka — רבֿקה

Author:
Wlast, Andrzej
Composer:
Bialostoki, Zygmunt — ביאַלאָסטאָקי, ז.
Genre:
Cabaret/Polish/Love/Concert/Tango
Subject:
Intermarriage/Poverty/Class/Dream
Origin:
Pepper 2 190 (Polish)
Transliteration:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Music:
Pepper 2 190
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36859
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
When I first saw you, my heart whispered, "He's the one" I don't know why,…
First line (Polish):
Widzialam cie po raz pierwszy w zyciu I serce me w ukryciu cicho szepnelo:…
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Love/Concert/Tango
Length:
3:41

I'm Laughing All The Time

Also known as:
Ja Bez Przerwy Smieje Sie
Author:
Szer, Alfred
Composer:
Schlechter, Emanuel
Genre:
Polish/Cabaret
Subject:
Superstition/Omens/Fears/Worryless/Laughter
Origin:
Ephemera 1165 (Polish)
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
Polish Title "Ja Bez Przerwy Smieje Sie"
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36844
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
Got out of bed on the wrong side, and stumbled through the door, a black cat…
First line (Polish):
Wstalem z lozka lewa noga, I potknalem sie o prog, potem kot przelecial droge,
Language:
Polish
Style:
Cabaret/Polish/Charelston/Jazz
Length:
1:52

Nu A Dayge — נו אַ דאגה

Genre:
Cabaret/Rhymed Couplets/Humorous/Novelty
Subject:
Pious/Pregnant/Checks/women/Bachelor/Hunchback/Mute
Origin:
Ephemera 1165
Translation:
Ephemera 1165
Additional song notes:
What, Me Worry?
On album:
P-068(b) (Jane Peppler/ Cabaret Warsaw/ Yiddish & Polish Hits of the 1920s-1930s/Performed by Mappamundi)
Track ID:
36845
Artist:
Mappamundi
Piano:
Enoch, Aviva
Bass:
Vasile, Bob
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Violin:
Holmgren, Beth
Guitar/Clarinet/Bouzouki/Bowed Dulcimer:
Bloom, Ken
Bass:
Baird, Jim
First line:
'kh ken a meydele, iz zi frum, hot nit keyn shum Aveyres, geyt a slukh...
First line (Yiddish):
'כ קען אַ מיידל, איז זי פֿרום, האָט ניט קיין שום עבֿירות, גייט אַ שלוך אין...
Language:
Yiddish
Style:
Cabaret/Rhymed Couplets/Humorous/Novelty
Length:
1:56

In Odes, In Odes — אין אָדעס

Author:
Gilrod, Louis — גילראָד, לאָויס
Composer:
Sandler, Peretz — סאַנדלער, פּרץ
Genre:
Theatre/Place/Nostalgia
Subject:
Odessa/Prostitute/Moldovanke
Song comment:
From the Gilrod-Sandler musical "Volodke in Odes".
Origin:
Alb S-081(d)
Transliteration:
Alb S-081(d)/Alb B-075(a)/Peppler 2, p 112
Translation:
Alb S-081(d)/Alb K-074(a)/Alb B-075(a)/Ephemera 1273/Peppler 2, p 112
Music:
Ephemera 1273/Peppler 2, p 112
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37904
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Kloko, Randy
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
Zingendik un aylndik zikh shpilndik, in Odes veln mir freylikh zayn,...
First line (Yiddish):
זינגענדיל און אײַלענדיק, זיך שפּילנדיק (2) אין אָדעס וועלן מיר פֿריילעך זײַן.
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Duet/Theater
Length:
2:42

Samet Un Zaydns — סאַנעט און זײַדנס

Author:
Gilrod, Louis — גילראָד, לאָויס
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Genre:
Theater
Subject:
Maiden/Poverty/Silk/Satin/Rich Man/Clothes/Mistress
Origin:
Ephemera 792
Transliteration:
Ephemera 792
Translation:
Ephemera 792
Music:
Ephemera 792
Additional song notes:
Velvet and Silk
Related information in folder 792:
Comments:
Article published in Yiddish Forward of October 25, 1985 by Yosef and Chana Mlotek titled "Samet and Zeyd" with the complete Yiddish text.
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
37905
Guitar:
Bloom, Ken
Piano:
Enoch, Aviva
Vocal/Fiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Vocal:
Kloko, Randy
Piano:
Spears, Roger Lynn
First line:
A meydl shteyt umshuldik in an orem land, fliendik ir sheyne blum,
First line (Yiddish):
אַ מיידל שטייט אומשולדיק אין אַ אָרום לאַנד פֿליענדיק איר שיינע בלום, גיט זי..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Duet/Theater
Length:
4:42

Hanukah Cowboy Style

Author:
Spears, Roger Lynn
Composer:
Spears, Roger Lynn
Genre:
Holiday/Hanukah/Soft Rock
Subject:
Khanike/Cowboy/Memory/Latkes/Homesick/Outdoors
Origin:
Ephemera 1483
On album:
P-068(c) (Mrs. Maccabee's Kitchen: New Hanukkah Songs / Jane Peppler/ Aviva Enoch and Mappamundi)
Track ID:
41491
Vocal:
Peppler, Jane
Vocal/Piano:
Enoch, Aviva
Vocal:
Holmgren, Beth
Guitar:
Baird, Jim
Guitar:
Bloom, Ken
First line:
His temple's the starlight above him, and the mountains stretch mile after mile,
Language:
English
Style:
Cowboy/Harmony
Length:
3:03

Oy Vi Es Tyokhket — אוי ווי עס טויכעט

Genre:
Theater
Subject:
Love/Flirting/Temptation/Fear/Evil Inclination
Transliteration:
Peppler 2 184
Translation:
Peppler 2 184
Music:
Peppler 2 184
Additional song notes:
Oh How It Throbs
On album:
P-068(f) (Jane Peppler and Friends/ Nervez!/ Yiddish Theater Songs from Poland, Volume III)
Track ID:
41406
Guitar:
Bloom, Ken
Voca/Concertina:
Peppler, Jane
First line:
Ikh for tsurik kayn tshiushev, kh'hobgenug geton derfar vos toyg mir do tsu…
First line (Yiddish):
איך פֿאָר צוריק קיין טשיושעוו, כ'האָב גענוג געטאָן דערפֿאַר וואָס טויג מיר דאָ..
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:20

Di Velt Hot Zikh Ibergekert (Peppler) — די וועלט האָט זיך איבערגעקערט (פּעפּלער)

Author:
Feldman, Joseph
Composer:
Feldman, Joseph
Genre:
Theater
Subject:
Troubles/War/Cannons/Taxes/Suicides/Bankrupts/Corruption
Transliteration:
Peppler 2 65
Translation:
Peppler 2 65
Music:
Peppler 2 65
Additional song notes:
The World Has Turned Itself Upside Down
On album:
P-068(f) (Jane Peppler and Friends/ Nervez!/ Yiddish Theater Songs from Poland, Volume III)
Track ID:
41408
Guitar:
Bloom, Ken
Vocal/Concertina:
Peppler, Jane
First line:
Hert nor dem tsorn far a tsayt iz gevorn, tsayt di milkhome af der velt…
First line (Yiddish):
הערט נאָר דעם צרנן פֿאַר אַ צײַט איז געוואָרן, צײַט די מלחמה, צײַט די מלחמה אַף
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:22

Men Leygt Arayn Un Nempt Nisht Aroys — מען לייגט אַרײַן און נעמט נישט אַרויס

Genre:
Theater/Lament
Subject:
Business/Profitless/suicide/Love/Sucker
Transliteration:
Peppler 2 150
Translation:
Peppler 2 150
Music:
Peppler 2 150
Additional song notes:
One Puts In, But Takes Nothing Out
On album:
P-068(f) (Jane Peppler and Friends/ Nervez!/ Yiddish Theater Songs from Poland, Volume III)
Track ID:
41363
VocalFiddle/Concertina/Piano:
Peppler, Jane
Vocal:
Kloko, Randy
Piano:
Enoch, Aviva
Piano:
Spears, Roger Lynn
Guitar:
Bloom, Ken
First line:
Es iz dokh naye tsaytn, nisht azoy vi frier, men flegt undz gor fun ale zaytn…
First line (Yiddish):
עס איז דאָך נײַע צײַטן, נישט אַזוי ווי פֿריער, מען פֿלעגט אונדז גאָר פֿון אַלע...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:35

A Viglid (S'loyfn S'yugn Shvartse Volkns) — אָ וויגליד (ס'לױפֿן, ס'יאָגן שװאַרצע װאָלקנס)

Also known as:
S'loyfn S'yugn Shvartse Volkns
Author:
Nomberg, Hersh D. — נאָמבכרג, הערש ד.
Genre:
Lament/Literary Origin
Subject:
Dark louds/Wind/Father/Siberia/Greetings/Frost/Death/Hero
Transliteration:
Peppler 2 30
Translation:
Peppler 2 30
Music:
Peppler 2 30
On album:
P-068(d) (Jane Peppler & Friends / In Odess: Yiddish Songs From Warsaw)
Track ID:
41452
Vocal/Concertina:
Peppler, Jane
Guitar:
Bloom, Ken
First line:
S'loyfn, s'yugn shvartse volkn, s'fayft un blozt der vint,
First line (Yiddish):
ס'לױפֿן, ס'יאָגן שװאַרצע װאָלקן, ס'פֿײַפֿט און בלאָזט דער װינט,
Language:
Yiddish
Style:
Folk
Length:
2:58

Yaki Hula Hiki Dula — יאַקי הולאַ היקידולאַ

Author:
Rund, Morris
Genre:
Pop/Hawaiian/Parody
Subject:
Song/Popularity/Landlord/Butcher/Love/Abandonment
Origin:
Peppler 3 312
Transliteration:
Ephemera 1485
Translation:
Ephemera 1485
Additional song notes:
Parody of American Pop Song
On album:
P-068(g) (Der East Side Fun Amol/ Jane Peppler & Friends)
Track ID:
41502
Vocal:
Peppler, Jane
Guitar:
Bloom, Ken
First line:
Mentshn hert a nayes, s'iz nit shlekht mir shaynt, si boyes, si meydlekh ale…
First line (Yiddish):
מענטשן הערט אַ נײַעס, עס איז ניט שלעכט מיר שײַנט, סײַ בויעס, סײַ מיידלעך אַלע
Language:
Yiddish
Style:
Hawaiian
Length:
4:21

Donki Monki Biznes — דאָקי מאָנקי ביזנעס

Author:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Genre:
Pop/Novelty
Subject:
Warning/Bargains/Crooks/Burgler/Prostition
Origin:
Peppler 3 48
Transliteration:
Ephemera 1485
Translation:
Ephemera 1485
On album:
P-068(g) (Der East Side Fun Amol/ Jane Peppler & Friends)
Track ID:
41508
Vocal:
Peppler, Jane
Guitar:
Bloom, Ken
First line:
Ikh hob an eytse hert un farshteyt zi, nutslekh vet zi zayn aykh ir megt oyshern
First line (Yiddish):
איך האָב אַן עצה, הערט אָן און פֿאַרשטייט זי, נוטצלעך וועט זי זײַן אײַך,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:25

Yeder Eyner Straykt Atsind — יעדער איינער סטרײַקט אָצינד

Author:
Gilrod, Louis — גילראָד, לאָויס
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Genre:
Theater
Subject:
Strikers/Shirker/Universality/Support/Waiters/Union/March
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
Everybody's Striking Now
On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43102
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Nishto haynt mer key paykers, haynt zenen ale straykers, di shnayders un di shusters un di bekers strayken itst, di kars
First line (Yiddish):
נישטאָ הײַנט מער קײַן פײַקערס, הײַנט זענען אַלע סטרײַקערס, די שנײַנדערס און די שוסטערס און די בעקערס סטרײַען איצט, די קאַרס,…
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:55

Kompani — קאָמפאַני

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Friedsel, Louis — פֿרידזעל, לואיס
Genre:
Literary Origin/Humor/Double Entendre
Subject:
Keeping Company/Abandonment/Pregnancy/Bedbugs
Transliteration:
Ephemera 1458/Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1458/Ephemera 1636
Additional song notes:
What's Not To Like 2017
On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43103
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Amerika iz a golden land, dos git a yeder tsu, mit shvindlers, feykers, blofers, ales heyst do "kompani", a griner kumt
First line (Yiddish):
אַן לאַנד, דאָס גיט אָ יעדער צו, מיט שווינדלערס, פֿייקערס, בלאָפֿערס, אַלעס הייסט דאָ קאָמפאַני, אַ גרינער קומט אָהער און..
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:06

Men Vet Dir Keyn Zakh Nit Mitgebn In Keyver.. — מען וועט דיר קיין זאַך ניט מיטגעבן אין כּבֿר אַרײַן

Author:
Schorr, Anshel — שאָר, אַנשעל
Composer:
Brody, Joseph — יוסף ברױדי
Genre:
Theater
Subject:
Riches/Greed/Poor/Oppression/Honor/Possessions/Death/Evil
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
Entire Title: Men Vet Dir Keyn Zakh Nit Mitgebn In Keyver Arayn You Don't Get Anything To Take With You Into The Tomb.
On album:
P-068(i) (Opgenarte Velt/Deluded World/ Jane Peppler)
Track ID:
43105
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Zog mir nor, mensh, entfer nor mir, far vos iz nokh ales tsu veynik far dir, raykher tsu vern iz dir keyn sakh shver,…
First line (Yiddish):
זאָג מיר נאָר, מענש, ענטפֿער נאָר מיר, פֿאַר וואָס איז נאָך אַלעס צו ווייניק פֿאַר דיר, רײַכער צו ווערן איז דיר קיין זאַך..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Waltz.
Length:
3:49

Az Du Kenst Nit Un Veyst Nit… — אַז דו קענסט ניט און ווייסט ניט...

Author:
Altman, Hyman — אַלטמאַמ, הייַמאַן
Composer:
Perlmutter, Arnold (Aaron) פּערלמוטער, אַרנאָלד (אהרן)
Composer:
Wohl, Herman — װאָל, הערמאַן
Genre:
Theater
Subject:
Money/Business/Wife/Immigration/Divorce
Transliteration:
Sheet Music 1269 Box 29/Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Music:
Sheet Music 1269 Box 29
Additional song notes:
Entire Title: Az Du Kenst Nit Un Veyst Nit,' Nemt 'Men Zikh Nit Unter. If You Don't Understand And Don't Know How, Don't Undertake It
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43108
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Dos iz a klal af der gantse velt vos yeder veyst dos gut, koym hot nor eyner a bisl gelt dan muz er oykh in biznes zayn
First line (Yiddish):
דאָס איז אַ קלאַל אַף דער גאַנצער וועלט וואָס יעדער ווייסט דאָס גוט, קוים האָט נאָר איינער אַ ביסל געלט דאַן מוז ער אויך אין ביזנעס
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:54

Aza Mazl Afn Keyser — אָזאָ מזל אַפֿן קייסער

Genre:
Theater/Curse
Subject:
Curse/Busines/Kaiser/Occupations/LuckWish/Tsar
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
The Tsar Should Have This Kind of Luck
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43109
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Enoch, Aviva
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
First line:
Imer flegn mentshn zikh baklugn, hot men eynem ongekhapt in strit, gefregt im "how iz biznes," flegt er zogn,…
First line (Yiddish):
אימער פֿלעגן מענטשןן זיך באַקלוגן, האָט אונגעכאַפט אין סטריט, געפֿרעגט איס ,,how איז ביזנעס'', פֿלעגט ער זאָגן,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
3:51

A Pastekhl (Goldfadn) — אַ פּאַסטעכל (גאָלדפֿאַדן)

Author:
Goldfaden, Avrom — גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Composer:
Goldfaden, Avrom — גאָלדפֿאַדען, אַבֿרהם
Genre:
Theatre/Allegory
Subject:
Shepherd/Slave/Place/Canaan/Moses/Commandments/
Origin:
ML MTAG 130
Transliteration:
ML MTAG 130/Alb B-031(a)/Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Music:
ML MTAG 131
Additional song notes:
A Shepherd From the operetta "Bar Kokhba oder Di Zun Fun Dem Shtern"
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43110
Keyboard/Bass:
Baird, Jim
Keyboard/Bass:
Bloom, Ken
Keyboard:
Enoch, Aviva
Vocal/Fiddle/ConcertinaKeyboard:
Peppler, Jane
Keyboard:
Spears, Roger Lynn
First line:
A pastukhl is geven a mol in dem land kenaan, shof un rinder on a tsol flegt zayn handl zayn, az er..
First line (Yiddish):
אָ פאַסטוכל איז געווען אַ מאָל אין דעם לאַנד קענאַאַן, שאָף און רינדער אָן אַ צאָל פֿלעגט זײַן האַנדל זײַן, ז
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Spirited
Length:
4:18

Ikh Ken Shoyn Nit Mithaltn — איך קען שוין ניט מיטהאַלטן

Author:
Peppler, Jane
Composer:
Peppler, Jane
Genre:
Theater
Subject:
World/Harshness/Tumult/Quiet/Newspapers/Intrusions/Greed
Transliteration:
Ephemera 1636
Translation:
Ephemera 1636
Additional song notes:
I Can't Keep Up
On album:
P-068(j) (Ikh Bin Busy/Jane Peppler/Yiddish theater Songs)
Track ID:
43111
Artist:
Baird, Jim
Artist:
Bloom, Ken
Artist:
Enoch, Aviva
Artist:
Peppler, Jane
Artist:
Spears, Roger Lynn
First line:
Ruik leb ikh in a vald vayt fun dem moderne rash, ikh halt nit fun gepilder un ikh vil nit zoyfn yash, ikh farshtey nit
First line (Yiddish):
רויק לעב איך אין אַ וואַלד ווײַט פֿון דעם מאָדערנעם ראַש, איך האַלט ניט פֿון געפילדער און איך וויל ניט זויפֿן יאַש, איך...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Spirited
Length:
3:43