Name:
Winograd, Michael
Name (Yiddish):
ווינאָגראַד, מ.

Songs written or composed

Bulgars — בולגאַרס

Composer:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Genre:
Klezmer/Instr/Dance
Additional song notes:
This may be traditional bulgars combined with material composed by Winograd

Recordings

On album:
K-064(a) (Jiddischkeit a concert in the Jewish Spirit Bente Kahn)
Track ID:
18698
Artist:
Oakland, Gjertrud, cond
Artist:
Gjertrud's Gipsy Orchestra
Track comment:
Has strains of "Vu Bistu Geven"
Style:
Instrumental
On album:
S-090(a) (Leon Schwartz Like In A Different World)
Track ID:
21528
Violin:
Schwartz, Leon — שװאַרץ, לעאָן
Track comment:
Similar to "Firn Di Mekhutonim Aheym"
Style:
Instrumental
On album:
K-026(d)2 (Shpil Es Nokh A Mol Vol 2 Musique juive, tsigane slave..)
Track ID:
21770
Artist:
Le Gaulois, Maurice Klezmer Orch
Style:
Instrumental
On album:
L-039(a) (la'om klezmer Klezmer Music From Berlin)
Track ID:
22678
Artist:
La'om
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style:
Instrumental
On album:
T-033(a) (Rhapsody Judaica / The Timofeyev Ensemble)
Track ID:
33006
Russian String Russian Guitar:
Timofeyev, Oleg
Cello:
Timofeyeva, Natalia
Artist:
Timofeyev Ensemble
Clarinet:
Paredes, Robert
Accordion:
Burrier, Matthew
Percussion:
Moore, Daniel
Style:
Instrumental/Traditional
Length:
4:23
On album:
B-114(a) (Traditional and Original Klezmer Music featuring Daniel Blacksberg and Michael Winograd in honor of Society Hill Synagogues 40th Anniversary)
Track ID:
40381
clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
piano/ accordion:
Staaf, Carmen
purcussion:
Barshay, Richie
violin:
Basaldi, Eylem
bass:
Roeder, Jorge
Style:
Instrumental/Klezmer/Dance
Length:
4:56
On album:
L-090(a) (Lox & Vodka/Heavy Shtetl)
Track ID:
40136
gutiar, mandolin:
Cliff, Chip
lead vocals:
Dale, Caron
violin, viola, drums:
Nasta, Bruno
bass and vocals:
Nazdin, Jon
clarinet, sopran sax, flute:
Puwalski, Tom
accordion:
Racz, Zoltan
On album:
K-027(a) (Art Raymond Requests Your Presence At a Jewish Wedding)
Track ID:
2660
Artist:
Marty Levitt Orchestra
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Style:
Instrumental
On album:
L-019(a) (Marty Levitt his clarinet and orchestra play WEDDING DANCES)
Track ID:
2661
Artist:
Marty Levitt Orchestra
Style:
Instrumental
On album:
S-028(a) (Schalom Berel Stal y su orquesta)
Track ID:
2662
Berel Stahl Orchestra:
Stal, Berel and Orchestra — סטאַל, בערל און אָרקעדטער
Style:
Instrumental
On album:
P-020(a) (Paul Pincus and his Orchestra Music For Happy Occasions)
Track ID:
2663
Artist:
Paul Pincus Orchestra — פּאול פּינקוס אָרקעסטער
Arranger:
Stone, George
Accordion:
Unidentified
Bass:
Galazan, Charlie
Piano:
Eisenberg, Sam
Drums:
Corman, William
Trombone:
Kutcher, Sam
Trumpet:
Epstein, Willie
Tenor Sax:
Epstein, Max — עפּשטײן, מאַקס
Clarinet:
Pincus, Paul
Style:
Klezmer/Instrumental
On album:
K-072(b) (David Krakauer's Klezmer Madness/The Twelve Tribes)
Track ID:
39497
Accordion:
Holshouser, Will
Clarinet/Bass Clarinet Norton, Kevin:
Krakauer, David
Percussion:
Norton, Kevin
Acoustic and Electric Bass:
Parrott, Nicki
Style:
Instrumental/Klezmer/Jazz/Improvization
Length:
3:52

Zhok

Composer:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Genre:
Klezmer/Instrumental/Dance
Additional song notes:
This may be a traditional Zhok coupled with material composed by Winograd

Recordings

On album:
H-006(b) (Yiddish Songs and Dances Jewish Folk Music from Eastern Eur)
Track ID:
18022
Artist:
Moiseyev Dance Ensemble Orchestra
Conductor:
Galperin, Jascha
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Recorded in USSR.
On album:
T-007(f) (Dave Tarras Music for the Traditional Jewish Wedding)
Track ID:
18023
Clarinet:
Tarras, Dave — טאַראַס, דײװ
Accordion:
Beckerman, Sam
Drums:
Graetz, Irving
On album:
N-017(a) (St. Nicholas Balaika Orchestra Golden Jubilee Album)
Track ID:
20894
Artist:
St Nicholas Balalaika Orch
Conductor:
Kauriga, Paul conductor & arr
Violin:
Kauriga, Gregory, violin solo
On album:
B-114(a) (Traditional and Original Klezmer Music featuring Daniel Blacksberg and Michael Winograd in honor of Society Hill Synagogues 40th Anniversary)
Track ID:
40380
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Accordion:
McLaughlin, Michael
Style:
Instrumental/Klezmr/Dance
Length:
2:15
On album:
B-065(c) (Budapester Klezmer Band/A Night in the Garden of Eden/ A Nakht in Gan Eydn/ Ferenc Javori)
Track ID:
36911
Violin:
Illenyi, Katica
Cimbalom:
Balough, Kalman
Clarinet:
Kohan, Istvan
Trombone:
Gabor, Tamas
Trumpet:
Vamos, Ivastan
Accordion:
Nagy, Anna
Drums:
Herboly, Lazlo
Contrabas:
Kiss, Gabor
Leader/Piano:
Javori, Ferenc
Artist:
Budapester Klezmer Band
Style:
Instrumental/Klezmer/Concert
Length:
6:07
On album:
B-214(a) (Susan Bauer: von der khupe zum Klezkamp, Klezmer-Musik in New York)
Track ID:
42638
Clarinet:
Leverett, Margot
Style:
Instrumental/Clarinet
Length:
2:47

Harbst Motiv — האַרבסט מאָטיוו

Author:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Composer:
Golub, Solomon — גאָלוב, סאָלאָמאָן
Genre:
Literary Origin
Subject:
Melancholy/Autumn/Sadness
Origin:
Golub
Transliteration:
Golub 85
Music:
Golub 85
Sheet music:
Folder:
231
Series:
4
Arranged for:
Piano
Texts:
Yiddish/Transliteration
Publisher:
Joseph P. Katz
Publisher address:
181 E. Broadway, New York, NY
Date:
1927
Provenance:
Schper-Rosenthal Sheet Music Collection, Gift of Faye & Jerry Rosenthal
Mel & Shrifra Gold Project, NYBC Catlg #:
25
First line:
Shoyn letste foygel bald farfloygen in di vayte vaytn,
First line (Yiddish):
שוין לעצטע פֿויגעל באַלד פֿאַרפֿלויגען אין די ווייַטע ווייַטן,
Notes:
Black/white drawing of medieval knight in armor on horse with lance in hand. Herbst (Motive) in Yiddish. Poem by M. Winograd, Music by S. Golub. Price 30 cents.Back cover advertisement: Jewish Songs, Folk and Modern. A collection of 25 compositions representig every worth while phase of Jewish musical endeavor. Folk Songs, Folklore & children's songs. Original and translated classics. $5.00 worth of music for $1.25.

Ver?

Author:
Traditional
Composer:
Traditional
Composer:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Neo-Klezmer/Lament
Subject:
Messianic / Peace
Additional song notes:
Who

Recording

On album:
W-045(b) (Michael Winograd/Storm Game)
Track ID:
39332
bass:
Fox-Rosen, Benjy
tsimbl:
Horowitz, Joshua
violin:
Strauss, Deborah
clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
accordion:
Farrell, Patrick
piano:
Fort, Anat
Vocals:
Berkson, Judith
Style:
Lament
Length:
4:05

Other tracks with this artist

Forn Forstu Fun Mir Avek — פֿאָרן פֿאָרסטו פֿון מיר אַװעק

Genre:
Lament/Love
Subject:
Traveling/Distance/Separation/Conscription/Escape/Wedding
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
You're Traveling Away From Me
On album:
L-109(b) (London Klezmer Quartet / Ilana Cravitz/ Calling)
Track ID:
43219
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Arranger/Producer:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Accordion:
Farrell, Patrick
Piano:
Staaf, Carmen
violin:
Svigals, Alicia
First line:
Forn forstu כun mir avek, tayer lebn mayns, tsi dem prisiv darfts du shoyn shteln, helfzhe mir shoyn, gotenu, zolst……...
First line (Yiddish):
פֿאָרסטו פון מיר אַוועק טײַער לעבן מײַנס, צי דעם פריזיוו דאַרסט זיך שוין שטעלן, העלפֿ-זשע מיר גאָטעניו, זאָלסט אַרויס פֿון
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Lament/Sadly/Folk
Length:
5:17

Nem Aroys A Ber Fun Vald — נעם אַרױס אַ בער פֿון װאַלד

Genre:
Folk/Humor
Subject:
Bear/Forest/Children/Virgin/Fools/Shirts/Ladder/Fish
Transliteration:
Alb R-001(a)/Alb C-035(e)
Translation:
Alb R-001(a)/Alb C-036(e)
Additional song notes:
Take A Bear Out Of The Forest
Related information in folder 423:
Document type:
Article
Author:
Gus Tyler
Publisher:
Forward
Date:
1/11/2002
Comments:
Transliteration and text of Nem Aroys A Ber Fun Vald.
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36190
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Nem aroys a bear fun vald un lern im oys shraybn, oto dentsmol, un ot do...
First line (Yiddish):
נעם אַרױס אַ בער פֿון װאַלד און לערן אים אױס שרײַבען, אָטאָ דענטסמאָל, און אָט..
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
2:50

Umru Mayne (Yomen) — אומרו מײַנע (יאָמען)

Author:
Halpern, Moyshe Leyb — האַלפּערן, משה לײב
Composer:
Yomen, Ben — יאָמען, בען
Genre:
Literary Origin
Subject:
Unrest/Longing/Love/Yearning/Beauty
Origin:
Alb A-054(a)
Transliteration:
Alb Z-011(e)/Alb 045(A)/Alb C-035(e)
Translation:
Alb C-044(a)/Alb M-035(g)/Alb A-054(a)/Alb C-035(e)
Additional song notes:
My Unrest
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36191
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Ver ken di sheynkeyt fun a yam farshteyn, ver ken di shayn fun dayne oygn zen,
First line (Yiddish):
װער קען די שײנקײט פֿון א ים פֿאַרשטײן, װער קען די שײַן פֿון דײַנע אויגן זען...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:28

Gefilte Fish — געפּילטע פֿיש

Author:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Composer:
Lillian, Isadore — ליליאַן, איסאַדאָר
Genre:
Theater/Pop/
Subject:
Food/Fish/Shabos/Flavor/Mother/Memory/Appetite/Desire
Transliteration:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/WNTL OCT 18, 2015
Translation:
Alb C-035(e)/Ephemea 1458//Ephemera 1458/WNTL OCT 18,
Additional song notes:
Ephemera 1458: See 2015 program for translat and tranlit. Alb !D V0290(4)a--What Not To Like 2015 wha
Related information in folder 144:
Document type:
Text
Comments:
Transliteration.
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36192
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Zogt vos esn yidn mit groys kheyshek bay yenem tsi bay zikh aleyn in shtub, s'iz parve. Nit milkhiks un nit fleyshiks,..
First line (Yiddish):
זאָגט װאָס עסן ייִדן מיט גרױס חשק, בײַ יענעם צי בײַ זיך אין שטוב, ס'איז פאַרווע, ניט מיכיקס און ניט פֿליישיקס, נאָר אַ...
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Concert/Theater
Length:
2:01

The Ballad Of How The Jews Got To Europe

Author:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Composer:
London, Frank
Genre:
Literary Origin
Subject:
Migration/History/Fate/Displacement/Stoborness/Occupation
Transliteration:
Alb C-035(e)
Translation:
Alb C-035(e)
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36193
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
Yiddish Adaptation:
Wex, Michael
First line:
Dos folk vos hot amol famogt yehude un shomron, es vandert itst di velt adurkh,
First line:
דער פֿאָלק וואָס האָט אַמאָל פֿאַרמאָגט יעהודע און שאָמראָןת עס וואַנדערט איצט די וועלט...
Language:
Yiddish/English
Style:
Concert
Length:
3:36

A Lidele Oyf Yidish — אַ לידעלע אױף ייִדיש

Also known as:
Klezmerl (A Lidele Oyf Yidish)
Also known as:
Sholem Lid
Also known as:
Shpil Shpil
Also known as:
Shpil Zhe Mir A Lidele Oyf Yidish
Also known as:
Klezmerl
Also known as:
A Lid Vegn Freydshaft Un Sholem
Also known as:
A Lidele Fun Sholem
Also known as:
Lomir Ale Aingen, Zingen Far Sholem
Author:
Kotliar, Yosef — קאָטליאַר, יוסף
Author:
Kotliar, Yosef — קאָטליאַר, יוסף
Author:
Kotler, Yosef — קאָטלער, יוסף
Composer:
Kon, Henekh — קאָן, הענעך
Composer:
Yampolsky, Leyb — יאַמפּאָלסקי, לײב
Genre:
Literary Origin
Subject:
Peace/Fraternity/Yiddish/Klezmer
Origin:
Liptzin 74 10/Alb W-001(a)/Alb D-004(d)/Alb A-017(a)Alb W-017(b)
Transliteration:
Alb W-001(a)/Alb D-004(d)/Alb D-016(a)/Alb A-017(a)/Alb W-017(b)/Alb T-031(b)
Translation:
Alb D-016(a)/Alb T-015(c)/Alb W-001(a)/Alb D-004(d)/Alb W-017(b)/Alb T-031(b)
Additional song notes:
Recorded under title "Bessarabien" by the Budapester Klezmer Band [Alb B-065(c)].
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36188
Vocal/Chasidic Adaptation/Arranger:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals/English Adaptation:
Gordon, Sarah Mina
Arranger/Music Director/Clarinet/Keyboard:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Volt ikh gehat koyekh, volt ikh gelofn in di gasn, volt ikh geshrign sholem,
First line:
וואָלט איך געהאַט כּוח, וואָלט איך געלאָפֿן אין די גאַסן, וואָלט איך געשריגן שלום,
Language:
English/Yiddish/Russian
Style:
Chasidic/Concert
Length:
5:39

In Der Finster (Landau) — אין דער פֿינסטער (לאַנדױ)

Author:
Landau, Zisha — לאַנדוי זישע
Genre:
Love/Literary Origin/Passion
Subject:
Love/Darkness/Passion/Tenderness/Flexibility
Origin:
Bugatch 119/Alb B-012(t)/ML SOG 56/Alb W-035(a)
Transliteration:
ML SOG 56/Alb B-012(t)/Alb N-020(a)/Bugatch 119/CD L-054(a)/Alb W-035(a)
Translation:
Alb N-020(a)/CD L-054(a)/Alb W-035(a)/C-035(e)
Music:
Bugatch 119/ML SOG 56
Additional song notes:
In The Darkness
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36189
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
Trumpet:
Holmes, Ben
Banjo:
Seabrook, Brandon
Saxaphone:
Cancura, Petr
Trombone:
Blacksberg, Dan
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Trumpet/Arranger:
London, Frank
Piano/Arranger:
Lerner, Marilyn
Music Director/Clarinet/Keyboard:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
First line:
In der finster zenen dayne oygn shener, in the finster zenen dayne hentlekh...
First line (Yiddish):
אין דער פֿינסטער - זענען דײַנע אױגן שענער, אין דער פֿינסטער זענען דײַנע הענטלעך
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:44

Dos Bahelferl — דאָס באַהעלפֿערל

Also known as:
Geyt Zikh A Bahelferl
Author:
Liessin, Avrom — ליעסין, אַבֿרהם
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin/Khasidic
Subject:
Bal Shem Tov/Bahelfer/Occupation/Nature/Praise
Song comment:
Bahelfer- one who takes small chidren to Kheyder
Origin:
Alb Y-008(a)/Alb T-027(b)/
Transliteration:
Alb Y-008(a)/Alb T-027(b)C-035(e)
Translation:
Alb T-027(b)/Alb Y-008(a)/C-035(e)
Music:
Alb Y-008(a)
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36194
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Geyt zikh a bahelferl un geyt, zingt far zikh a nign shtilerheyt,...
First line (Yiddish):
גײט זיך אַ באַהעלפֿערל און גײט, זינגט פֿאַר זיך אַ ניגון שטילערהײד
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:06

A Song Book: My Family/A Lider Bukh — מײַן פֿאַמיליע\ אַ לידער בוך

Author:
Chorny, Efim — טשאָרני, עפֿים
Author:
Charats, Meyer — חרץ, מאיר
Composer:
Chorny, Efim — טשאָרני, עפֿים
Composer:
Chorny, Efim — טשאָרני, עפֿים
Genre:
Collage/Folk
Subject:
Songs/Family/Memory/Emotions/Joy/Sorrows
Transliteration:
Alb C-035(e)
Translation:
Alb C-035(e)
Additional song notes:
Sound Collage of Famiy Voicesl
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36195
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano/Creater: Sound Collage of Family Voices:
Lerner, Marilyn
Trumpet/:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
A lider bukh, a troyer bukh, a tunkl groyer umet bukh, a sheyner bukh,...
First line (Yiddish):
אַ לידער בוך, אַ טרויער בוך, אַ טונקל גרויער אומעט בוך, אַ שיינער בוך,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:56

Di Bekhers Mit Vayn — די בעכערס מיט ווײַן

Author:
Blohstein, Hirsh
Composer:
Shepherd, Polina — שעפּהערד, פּאָלינאַ
Genre:
Literary Origin/Drinking
Subject:
Toasts/Love/Wine/Song/Earth/Peoples/Friendship/Peace
Transliteration:
Alb C-035(e)//Ephemera 1522
Translation:
Alb C-035(e)//Ephemera 1522
Additional song notes:
Cups of Wine
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36196
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano/Arranger:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Khaverim heybt hekher di bekhers mit vayn, zol lebn di libshaft gezunt zol zi...
First line (Yiddish):
חבֿרים הייבט העכער די בעכערס מיט ווײַן, זאָל לעבן די ליבשאַפֿט געזונט זאָל זי זײַן,
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:15

Gluckel's Ballad of Mother Love

Author:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Composer:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Genre:
Literary Origin
Subject:
Mother/Children/Mother/Aging/Care
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36197
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
Yiddish Adaptation:
Wex, Michael
First line:
Flit a feygele iber yam, un firt mit zikh a foygl lam, oy zogt mir kind,...
First line:
פֿליט אָ פֿייגעלע איבער ים, און פֿירט מיט זיך אַ פֿויגל לאַם, אוי זאָגט מיר קינד
Language:
Yiddish/English
Style:
Concert/Funky
Length:
3:34

Harbstlid — האַרבסטליד

Author:
Schaechter-Gottesman, Beyle — שעכטער־גאָטעסמאַן, בײלע
Composer:
Schaechter-Gottesman, Beyle — שעכטער־גאָטעסמאַן, בײלע
Genre:
Literary Origin
Subject:
Aging/Nature/Seasons/Leaves/Autumn/Unknown/Fog
Origin:
Schae Got Mus 22
Transliteration:
Alb O-007(d)/Alb C-035(e)/Schae Got Mus 22/Alb L-054(a)/Alb S-011(a)
Translation:
Schae Got Mus 59/Alb A-036(a)/Alb O-007(d)/Alb L-054(a)/Alb C-044(a)/S-111(a)
Music:
Schae Got Mus 23/Ephemera 1520 p 30
Additional song notes:
Autumn Song See Ephemera 1520, p 30 for translat and translit
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36198
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal/Arranger:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Ze s'iz harbst un vos gegrint fargelt farvynet, ze s'iz harbst un vos..
First line (Yiddish):
זע, ס'איז האַרבסט און װאָס געגרינט פֿאַרגעלט, פֿאַרװיאַנט,
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:25

Melave Malke Lid — מלװה מלכּה ליד

Also known as:
A Gute Vokh A Gezunte Vokh
Author:
Eisenberg, Gershon
Composer:
Eisenberg, Gershon
Genre:
Zmiros/Hamavdil
Subject:
Entreaties/Wishes/Health/Moshiekh/Sustenance
Transliteration:
CD Z-024(a)
Translation:
CD Z-024(a)
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36199
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
A gute vokh, a gezunte vokh, oy vintshn mir tsu ale yidn, un tsu ale fayne...
First line (Yiddish):
אַ גוטע וואָך, אַ געזונטע וואָך, אוי ווונטשן מיר צו אַלע חסידים…
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Chasidic
Length:
3:30

A Bisele Shpayz — אַ ביסעלע שפּײַז

Author:
Charats, Meyer — חרץ, מאיר
Composer:
Chorny, Efim — טשאָרני, עפֿים
Genre:
Literary Origin
Subject:
Food/Bosrsht/Herring/Toast/Kasha/Shmaltz/Soup/Tsimes/Guest
Origin:
Alb K-111(a)
Transliteration:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/Alb K-111(a)
Translation:
Alb C-035(e)/Ephemera 1458/Alb K-111(a)
Additional song notes:
A Little Bit of Food Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
C-035(e) (Adrienne Cooper / Enchanted/ A New Generation of Yiddishsong)
Track ID:
36200
Vocal:
Cooper, Adrienne — קאָפּער, חנה־פֿריידע
Vocals:
Gordon, Sarah Mina
Music Director/Clarinet/Keyboard/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Lerner, Marilyn
Trumpet:
London, Frank
Drums/Percussion:
Wollensen, Kenny, Drums
Guitars/Back Up Vocal:
Rosen, Avi Fox
Marimba/Glokenspiel/Percussion:
Singer, Jon
Trombone:
Blacksberg, Dan
Saxaphone:
Cancura, Petr
Banjo:
Seabrook, Brandon
Trumpet:
Holmes, Ben
Back Up Vocals:
Gottlieb, Ayelet Rose
First line:
Dos bisele borsht mit kroyt, dos shtikele hering mit broyt, dos telerl retekh..
First line (Yiddish):
דאָס ביסעלע באָרשט מיט קרויט, דאָס שטיקעלע הערינג מיט ברויט, דאָס טעלערל רעטעך..
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Oy Avram — אױ אַבֿרהם

Genre:
Folk/Love
Subject:
Love/Constancy/Passion
Origin:
Vinkov 1 19/Alb B-036(a)/
Transliteration:
Vinkov 1 19/Alb J-011(a)/Alb B-075(a)/Alb K-029(b)/Alb K-005(a)
Translation:
Vinkov 1 19/Alb K-005(a)/Alb K-029(b)/Alb 0-007(b)/Alb B-036(a)
Music:
Vinkov 1 19
On album:
Y-043(a) (Yiddish Princess)
Track ID:
36386
Vocal:
Gordon, Sarah Mina
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
First line:
Oy Avram, Ikh ken on dir nit zayn! Ikh on dir un du on mir kenen mir beyde...
First line (Yiddish):
אױ אַבֿרהם, איך קען אָן דיר ניט זײַן! איך אָן דיר און דו אָן מיר..
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Hard Rock/Fusion
Length:
2:59

Dem Milners Trern — דעם מילנערס טרערן

Author:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Composer:
Warshavsky, Mark M. — װאַרשאַװסקי, מאָרק מ.
Genre:
Folk
Subject:
Aging/Lament/Expulsion/Occupation/Miller
Origin:
Warsh Ye Yid4/Alb Z-012(a)/Belarsky Fav 32/Alb G-022(a)/Alb B-007(c)
Transliteration:
Alb B-007(c)/ML MTAG 120/Belarsky Fav 32/Alb G-022(a)/Alb R-001(a)/
Translation:
Silver 114/Alb R-001(a)/Belarsky Fav 10/Alb B-005(b)/Alb B-007(c)/Sh Sh 202/
Music:
Belarsky Fav 10/Gottlieb 48/Alb S-103(a)
Additional song notes:
The Miller's Tears.Ephemera 1458: See 2016 program for translat and translit Similar melody to "Do Not Forsake Me, O My Darling" - from High Noon See Gottlieb, p. 48 for relationship of melody to Dimitri Tomkin's "High Noon"
Related information in folder 185:
Document type:
Article
Author:
Chana Mlotek
Publisher:
Yiddish Forward
Date:
7/25/2003
Comments:
Response to letter from reader Net Groginsky regarding additional verses to Der Milners Trern.
On album:
Y-043(a) (Yiddish Princess)
Track ID:
36387
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
First line:
Oy, vifl yorn zaynen farforn, vifl yorn, zayt Ikh bin milner ot o do?
First line (Yiddish):
אױ, װיפֿל יאָרן, וויפֿל יאָרן, זײַנען פֿאָרפֿאָרן, זײַט איך בין מילנער אָט אָ
Language:
Yiddish
Style:
Hard Rock/Fusion/Pop
Length:
2:56

Ver Vet Blaybn — ווער וועט בלײַבן

Author:
Sutzkever, Avrom — סוצקעװער, אַבֿרהם
Composer:
Lopatnik, Zhenya — לאָפּאַטניק, זשעניע
Genre:
Literary Origin/Holocaust
Subject:
Survival/God/Wind/Rain/Grasses
Origin:
Alb P-065(a)
Transliteration:
Alb P-065(a)/Alb B-095(b)
Translation:
Alb P-065(a)/Alb B-095(b)
Additional song notes:
What Will Remain?
On album:
Y-043(a) (Yiddish Princess)
Track ID:
36388
Vocal:
Gordon, Sarah Mina
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
First line:
Ver vet blaybn, vos vet blaybn? Blaybn vet a vint, blaybn vet di blindkeyt...
First line (Yiddish):
ווער וועט בלײַבן, וואָס וועט בלײַבן? בלײַבן וועט די בלינדקײַט פֿון אַ צבלידן וואָס..
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Hard Rock/Fusion
Length:
3:42

A Glezele Yash — אַ גלעזעלע יש

Also known as:
Yash
Author:
Kerler, Yosef — קערלער, יוסף
Composer:
Shainsky, Vladimir — שײנסקי, װלאַדימיר
Genre:
Literary Oririn
Subject:
Getting High/Dancing/Troubles/Drink/Whiskey/Poverty
Song comment:
" & "Vayb" for Man
Origin:
MTAG P. 58
Transliteration:
MTAG P.58
Translation:
Alb K-042(b)Alb L-038(a)/Alb K-026(d)2/K-029(j)/Alb 049(a)/Ephemera 1458
Music:
ML MTAG 68 & 69
Additional song notes:
A Small Glass Of Whiskey (Booze) Also Translit and Translat in Album M-059(f) See "Hash"/same song except "Hash" is substituted for "Yash" & "Vayb" for Man Ephemera 1458: See 2015 program for translat and translit
On album:
Y-043(a) (Yiddish Princess)
Track ID:
36389
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
First line:
Ven ikh nem a bisele yash, oy oy, finkelt alts un glantst;
First line (Yiddish):
ווען איך נעם אַ ביסעלע יאַש, אוי אוי, פֿינקעלט אַלץ און גלאַנצט:
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Hard Rock/Fusion
Length:
3:32

Az Nisht Keyn Emune — אַז נישט קיין אמונה

Also known as:
Oyb Nit Keyn Emune
Genre:
Zmiros/Religious/Khasidic
Subject:
Faith/Values/Money
Origin:
Alb W-008(a)/Alb B-011(a)
Transliteration:
CD Z-024(a)
Translation:
CD Z-024(a)/Alb B-011(a)
Additional song notes:
See Belarsky 129/238 for variant
On album:
Y-043(a) (Yiddish Princess)
Track ID:
36390
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
First line:
Az nisht keyn emunah tsuzamen mitn gelt, vos zhe zrbestu af der velt
First line (Yiddish):
אַז נישטאַ קיין אמונה צוזאַמען מיטן געלט, וואָס זשה אַרבעטסטו איף דער וועלט
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Hard Rock/Fusion
Length:
5:12

Sholem Aleykhem (Goldfarb) — שלוֹם עליכם (גאָלדפֿאַרב)

Also known as:
Zay Gezunt (Zamberg)
Author:
Zanberg, Paul
Composer:
Tobias, Harry
Composer:
Goldfarb, Rabbi Israel
Composer:
Goldfarb, Samuel E.
Genre:
Hymn/Zmiros/Sabbath
Subject:
Angels/Peace/Sabbath
Origin:
Coopersmith NJS 78/Pasternak CH 68/Alb Y-003(a)/Zim 14/Goldfarb 3 84
Transliteration:
Zim 13/Alb M-030(a)/Boiberik 07/Alb J-030(a)/Goldfarb 1 173/Goldfarb 3 84
Translation:
Alb J-030(a)/Zim 14/Coopersmith 78/Boiberik 07/Pasternak CH 68
Music:
Coopersmith NJS 78/Zim 13/Pasternak CH 54/Goldfarb 1 173
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36391
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
Shalom aleykhem malakhey hashoret, malakhey eylon, mimelekh malkhey hamlakhim,
First line (Ladino):
שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון, ממלך מלכי המלעים הקשוש ברוך היא.
Language:
Ladino
Style:
Concert
Length:
2:59

In Kalgary / Ruby's Freylekh

Author:
Merovitz, Allan
Author:
Rumpel, G.
Composer:
Merovitz, Allan
Genre:
Klezmer/Novelty/Places
Subject:
Kalgary/Musician/Klezmer/Poverty/Daughters/Wife/Hunger
Additional song notes:
Original Title: "Calgary, Toronto, Amsterdam, Jerusalem"
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36392
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
In Kalgary voynt a klezmer, mit zayn vayb un tekhter dray, un az er hot nor...
First line (Yiddish):
אין קאַלגערי וווינט אַ קלעזמער מיט זײַן ווײַב און טעכטער דרײַ, און אַז ער האָט
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Klezmer
Length:
4:27

Miserlou — מיסערלאָו

Composer:
Roubanis, Nick — רובּינס, ניק
Genre:
Love
Subject:
Desert
Origin:
Alb T-005(c)/CD S-001(d)
Transliteration:
CD S-001(d)/Alb K-029(h)/Alb P-038(b)
Translation:
CD S-001(d)/Alb K-029(h)
Additional song notes:
Music adapted from Greek folk dance melody
Related information in folder 268:
Document type:
Article
Author:
Chana Mlotek
Publisher:
Yiddish Forward
Date:
6/10/2005
Comments:
Response to letter titled "Fun Vanen Shtamt dos 'Miserlou"- lid?''" Song text published.
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36394
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
Style:
Pop/Instrumental/Klezmer
Length:
4:13

Tants A Freylekh — טאַנץ אַ פֿריילעך

Genre:
Klezmer/Instrumental
Additional song notes:
Dance a Freylekh
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36395
Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Saxaphone Solo:
Bolduc, Remi
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
Style:
Pop/Instrumental/KlezmerReggae/Fusion/Jazz
Length:
5:04

Drey Dreydele — דרײ דרײדעלע

Also known as:
Drey Dreydl
Author:
Oysher, Moyshe — אױשער, משה
Author:
Oysher, Moyshe — אױשער, משה
Composer:
Oysher, Moyshe — אױשער, משה
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Holiday
Subject:
Khanike/Chanukah/Dreydl/Food/Wine/Memory/Latkes/Blessings
Translation:
CD K-075(b)Ephemera 1566 (p 24)
Additional song notes:
Incorporates melody of "Hob Ikh Mir An Altn Dime" Same as "Yosl Ber
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36396
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Saxaphone Solo:
Bolduc, Remi
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
Breng mir broyt un breng mir vayn, lomir ale freylekh zayn, day day day day,
First line (Yiddish):
אױ ברענג מיר ברױט און ברענג מיר װײַן, לאָמיר אַלע פֿרײלעך זײַן, דײַ דײַ דײַ...
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Klezmer/Jazz
Length:
4:44

Mayn Rue Plats — מײַן רוע פּלאַץ

Also known as:
Mekom Menukhati
Also known as:
Arbeter-Romans
Author:
Rosenfeld, Morris — ראָזענפֿעלד, מאָריס
Composer:
Rosenfeld, Morris — ראָזענפֿעלד, מאָריס
Genre:
Literary Origin/Folk/Labor
Subject:
Factory/Sweatshop
Song comment:
Eng Translat from Forward - Ephemra 537
Origin:
ML MTAG 150/Alb Y-007(a)/Levin N 75/Belarsky 217/CD B-086(a)/Vinkov 4 33
Transliteration:
CD L-054(a)/CD B-086(a)/CD L-049(a)/Alb Y-007(a)/Alb L-004(a)/Levin N 75
Translation:
CD L-054(a)/Alb L-004(a)/Alb Y-007(a)/Alb A-036(a)/Alb K-029(e)/Vinkov 4 33/Ep
Music:
Sh Sh 158/Levin N 75/Belarsky 034/Alb Y-007(a)/Vinkov 4 33
Additional song notes:
My Resting Place / English Adaption Ephemra 537 Also translation and transliteration on Album B-126(a)
Related information in folder 478:
Document type:
Translation
Author:
Aaron Kramer
Comments:
English translation by Aaron Kramer from volume titled "Morris Rosenfeld-Selections from his poetry and prose, edited by Itche Goldberg and Max Rosenfeld".
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36397
VocalSynths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director/Vocal:
Oppenheim, Henri
First line:
Nit zukh mikh, vu di mirtn grinen! Gefinst mikh dortn nit, mayn shatz,
First line (Yiddish):
ניט זוך מיך, װוּ די מירטן גרינען! געפֿינסט מיך דאָרטן ניט,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Pop
Length:
4:48

Di Sapozhkelekh — די סאַפּאָזקעלעך

Also known as:
Sapozhkelekh
Genre:
Folk/Love
Subject:
Love/Straw Boots/Sacrifice/Relationship
Origin:
Alb R-034(c)/Alb R-034(c)/Alb K-051(b)CD M-066(a)ML SOG 30/C-060(a)
Transliteration:
Alb C-035(e)/Alb K-051(b)/Alb K-029(f)/Alb R-034(c)/Alb K-30(d)/ML SOG 30
Translation:
Alb K-029(f)/Alb K-042(b)//Alb F-036(a)/Alb L-038(a)/CD M-066(a)ML SOG 30
Music:
ML SOG 30
Additional song notes:
The Boots/ See Ephemera 80 for singable English adapation by Edith Finell. (A Klomke On A Tir)
Related information in folder 738:
Comments:
1. Transliteration and singable Yiddish translation by Edith Finell.
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36398
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Saxaphone Solo:
Bolduc, Remi
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
Farkoyfn di saposhkelekh un forn af droshkelekh abi mit dir in eynem tsu zayn.
First line (Yiddish):
פֿאַרקױפֿן די סאַפּאָשקעלעך און פֿאָרן אױף די דראָשקעלעך, אַבי מיט דיר אין ...
Language:
Yiddish
Style:
Folk/Klezmer/Hora/Pop
Length:
4:56

Lomir Zikh Iberbetn — לאָמיר זיך איבערבעטן

Genre:
Folk
Subject:
Love/Reconciliation
Origin:
Rubin Oak 91/Alb R-007(b)/Schack 30/Alb Z-012(a)/Alb R-024(d)/SH 1319
Transliteration:
Rubin Oak 44/Alb J-011(a)/ML PYS 26/D-004(l)/G-48(d)/Alb R-024(d)/M-057(a)
Translation:
Rubin Oak 44/Alb R-007(b)/ML PYS 26/D-004(l)/L-029(b)/R-024(d)/Alb M-057(a)/
Music:
Rubin Oak 44/ML PYS 26/Schack 30/Alb Z-012(a)/SH 1319
Additional song notes:
Let's Make Up/Let's Reconcile Transliteration is in SH 1319 Translat Alb P-038€
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36400
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
First line:
Lomir zikh iberbetn, iberbetn, shtel dem samovar, shtel...
First line (Yiddish):
לאַמיר זיך איבערבעטן, איבערבעטן, שטעל דעם סאַמאָװאַר, שטעל...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer/Latin Beat
Length:
3:20

Abi Gezunt — אַבי געזונט

Also known as:
A Bisl Zun A Bisl Regn
Also known as:
Be Healthy
Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Theatre
Subject:
Health/Contentment
Song comment:
From the film "Mamele"
Origin:
Metro Scher 29
Transliteration:
Alb M-057(a)/Alb K-029(g)/Alb Z-010(n)/Alb D-016(a)/Warem 10/Alb B-095(b)/SM 5
Translation:
Alb D-016(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb K-030(d)/Alb K-029(g)/CD B-076(a)
Music:
ML PYS 175/SM Scher 10
Additional song notes:
As Long As You're Healthy
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36401
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
A bisl zun, a bisl regn, a ruik ort dem kop tsu leygn, abi gezunt ken men...
First line (Yiddish):
אַ ביסל זון, אַ ביסל רעגן, אַ רויִק אָרט דעם קאָפּ צו לײגן,
Language:
Yiddish
Style:
Pop/Rock/Jass/Swing/Fusion
Length:
2:07

Arum Dem Fayer — אַרום דעם פֿײַער

Genre:
Folk
Subject:
Campfire/Singing/Dancing/Dreams
Origin:
ML MTAG 176/Alb A-002(a)/Alb C-015(a)/Alb J-020(b)
Transliteration:
ML MTAG 176/Alb A-002(a)/Alb C-015(a)/Alb J-020(b)/Alb R-001(b)/Fried 473
Translation:
Sheet Music 760/Alb A-002(a)/Alb C-015(a)/Alb J-020(b)/R-001(b)/Levin N 171
Music:
Levin N 171/ML MTAG 176
Additional song notes:
Around The Fire
On album:
M-097(a) (Merovitz Project + Brass/ Live In Montreal — דער מעראָוויץ פּראָיעקט)
Track ID:
36402
Vocal/Synths:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Fox-Rosen, Avi
Guitar:
Fruchter, Yoshie
Bass:
Folman-Cohen, Ari
Drums:
Berry, Chris
Accordeon/Musical Director:
Oppenheim, Henri
First line:
Arum dem fayer mir zingen lider, Di nakht iz tayer, men vert nit mider, un zol
First line (Yiddish):
אַרום דעם פֿײַער מיר זינגען לידער, די נאַכט איז טײַער, מען װערט ניט מידער,
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Track comment:
Rumanian melody.
Language:
Yiddish
Style:
Crooner/Tango Beat/Klezmer/Fusion/Frenetic
Length:
6:25

Jenke — דזשענקע

Also known as:
Dzhenke
Author:
Picon, Molly — פּיקאָן, מאָלי
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Kleazer/Theater/Vaudeville
Subject:
Virtues/Spontaneity/Active/Personality
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42011
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
First line:
Alts kind bin ikh geven a reuch, o boy, ikh hob gehat boy friends asakh,…
First line (Yiddish):
אַלטס קינד בין איך געווען אַ רוח, אָ בוי, איך האָב געהאַט בויפֿרענדס אַ סך, אָ בוי
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
3:39

Sheyn Vi Di Levone — שײן װי די לבֿנה

Author:
Tauber, Chaim Shmuel (Shami) טױבער, חיים שמואל (שמאי)
Composer:
Rumshinsky, Yosef — רומשינסקי, יאָסף
Genre:
Love/Pop
Subject:
Beauty/Moon/Stars/Confusion/Flustered
Origin:
GYF 36/Alb F-024(e)/Alb T-004(c)/Alb M-059(a)/Metro Scher 29
Transliteration:
Alb F-042(a)/Alb M-059(a)/Alb M-057(a)/Alb K-059(d)/Alb T-25(a)/Alb K-022(b)
Translation:
GYF 39/Alb T-025(a)/Alb K-059(d)/Alb B-076(a)/Alb M-059(a)/Alb K-081(a)
Music:
Warem 182/GYF 37/SM Scher 1
Additional song notes:
Also translated on CD B-076(a)
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42012
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
First line:
Der moyekh iz mir tsumisht, ikh get arum tsukhisht, Ikh veyst aleyn vos ikh vil,
First line (Yiddish):
דער מוח איז מיר צומישט, איך גיי אַרום צוכישט, איך ווייס אַליין וואַס איך וויל,
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
2:53

Farges Mikh Nit — פֿאַרגעס מיך ניט

Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Composer:
Ellstein, Abe — עלשטײַן, אײב
Genre:
Theatre/Love
Subject:
Memory/Separation/Fear/Request/Foreboding
Origin:
Sheet Music
Transliteration:
Sheet Music
Music:
Sheet Music
Additional song notes:
Don't Forget Me
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42013
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
First line:
Her vi mayn harts beyt, farges mikh nit, in leydn un in freyd, farges mikh nit,
First line (Yiddish):
הער װי מײַן האַרץ בײט, פֿאַרגעס מיך ניט, אין לײַדן און אין פֿרייד, פֿאַרגעס מיך
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
4:41

Oy Gevald Bistu Zis — אױ געװאַלד ביסטו זיס

Author:
Kletter, Max — קלעטער, מאַקס
Composer:
Kletter, Max — קלעטער, מאַקס
Genre:
Theater/Love
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42014
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
First line:
Oy ven ikh gib a kuk oyf dir ze ikh toyzand zunen, un vos du in harts bay mir,..
First line (Yiddish):
אױ װען איך געב אַ קוק אױף דיר, זע איך טויזענט זונען און וואָס דו אין האַרץ....
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
3:51

Bay Mir Bistu Sheyn

Author:
Jacobs, Jacob — זשאַקאָבס, זשאַקאָב
Author:
Cahn, Sammy
Author:
Chapin, Harry
Composer:
Secunda, Sholom — סעקונדאַ, שלום
Genre:
Theatre/American/Pop/Swing
Subject:
Love/Beauty/Appearance
Origin:
GYF 40/Alb F-024(e)/Alb K-029(e)/Alb G-035(b)
Transliteration:
Estella 4/Alb K-007(a)/GYF 43/Alb K-059(d)/
Translation:
GYF 43/
Music:
Estalla 4/GYF 41/
Additional song notes:
English Version
Related information in folder 165:
Document type:
Article
Author:
Chana Mlotek
Publisher:
Yiddish Forward
Date:
7/9/2004
Comments:
1.7/9/2004 Article in the Yiddish Forverts of July 9, 2004 by Khana Mlotek titled "Leyner Betn Dos Lid 'Bay Mir Bistu Sheyn'" (Readers Requst the Song "Bay Mir Bistu Sheyn".) Article contains Yiddish text. 2. 4/17/2006 Translation of Yiddish text from the internet site "Zemerl" as of April 17, 2006
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42015
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
First line:
Ven du zolst zayn shvarts vi a toter, ven du host oygn vi a kuter, un ven du…
First line (Yiddish):
װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָאָטער, װען דו האָסט אױגן װי אַ קוטער,...
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
2:53

Unrequited Love Medley

Genre:
Medley/Klezmer/Concert/Pop
Subject:
Love
Additional song notes:
Oy Mame, Bin Ikh Farlibt/Di Saposhkelakh/ Can't Live (Yiddish Adaption)
On album:
R-042(c) (Vilde Mekhaye/Wild Ecstacy/Eleanor Reissa/Frank London/Klezmer Allstars)
Track ID:
42016
Vocal/Arranger:
Reissa, Eleanor
Trumpet:
London, Frank
Drums:
Alexander, Aaron
Tuba:
Caswell, Ron
Accordion:
Farrell, Patrick
Guitar:
Seabrook, Brandon
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Guitar:
Drye, Brian
Artist:
Klezmer Brass Allstars
Language:
Yiddish
Style:
Klezmer/Pop/Concert
Length:
5:18

New York, New York (Seigel) — ניו יאָרק, ניו יאָרק (סגל)

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Literary Origin
Subject:
New York/Flavor/Urban/Language/Yiddish/Unique/
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42470
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Accordion:
Farrell, Patrick
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Piano:
Staaf, Carmen
Violin:
Svigals, Alicia
First line:
Gezen a sakh shtet oyf der velt, ikh bin shoyn geforn iber yamen, ober tif-tif..
First line (Yiddish):
געזען אַ סך שטעט אויף דער וועלט, איך בין שוין געפֿאָרן איבער ימען, אָבער טיף..
Language:
Yiddish

Gib Mir Beserabia — גיב מיר בעסעראַביאַ

On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42471
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Ikh bin geforn zukhn glik, un ikh ze oys vi a nar, ikh volt geforn shoyn tsurik,
First line (Yiddish):
איך בין געפֿאָרן זוכן גליק, און איך זע אױס װי אַ נאַר, איך וואָלט געפֿאָרן שוין
Audio:
Freedman Sound Archives at Penn Libraries (temporarily unavailable)
Language:
Yiddish
Style:
Theater/Klezmer
Length:
3:31

Di Mame Kokht Varenikes — די מאַמע קאָכט װאַרעניקעס

Genre:
Folk
Subject:
Love/Food/Money/Mother/Status/Disapproval
Origin:
Ber Fef 156/Alb 0-001(b)/Alb B-090(x)
Transliteration:
Alb O-001(b)/Alb B-090(x)
Translation:
Alb O-001(b)
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42472
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Di mame kokht varenikes, un ikh bin gor fleyshik, derzey ikh a sheyn meydele,
First line (Yiddish):
די מאַמע קאָכט װאַרעניקעס און איך בין גאָר פֿלײשיק, דערזיי איך אַ שיין מיידעלע
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Folk/Klezmer
Length:
3:32

Forn Forstu Fun Mir Avek — פֿאָרן פֿאָרסטו פֿון מיר אַװעק

Genre:
Lament/Love
Subject:
Traveling/Distance/Separation/Conscription/Escape/Wedding
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
You're Traveling Away From Me
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42473
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Forn forstu fun mir avek, tayer lebn mayns, tsu dem prziv darfstu zikh shteln,..
First line (Yiddish):
פֿאָרן פֿאָרסטו פֿון מיר אַװעק, אױ טײַער לעבן מײַנס, צו דעם פריזיוו דאַרפֿסטו
Language:
Yiddish
Style:
Folk
Length:
5:17

Gikher Shvester — גיכער שוועסטער

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Klezmer/Theater
Subject:
Sisters/Women/Empowerment/Sing/Dance/Modern Female Rabbi
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
Quickly Sister
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42475
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Oy, rokhl-rivkele, shpil-zhe mir a lidl lomir tsuzamen ale shpringen af der bine
First line (Yiddish):
אוי רחל־רבֿקהלע, שפּיל זשע מיר אַ לידל, לאָמיר צוזאַמען אַלע שפּרינגען אויף...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer
Length:
4:26

Dos Trinken-Lid — דאָס טרינקען־ליד

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Klezmer/Theater(?)/Drinking Song/Doyne?
Subject:
Whiskey/Wine/Carousing/Cup/Barrel/Worries/
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
The Drinking Song
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42476
Violin/Vocal:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass/Vocal:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Heybt shoyn oyf di bekher, heybt es brider, hoykh, s'iz dokh haynt a simhke,..
First line (Yiddish):
הייבט שוין אויף די בעכער, הייבט עס, ברידער הויך. ס'איז דאָך הײַנט אַ שׂמחה,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer/Doyne/Folk
Length:
3:52

Shteyner — שטיינער

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Concert/Literary Origin/Lament
Subject:
Past/Memory/Abyss/Fear/Longing/Names/Loss/Lullaby
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
Stones
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42477
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Land fun payn un land fun lid, es hilkhn nokh op di klangen funem altn yarid,
Language:
Yiddish
Style:
Concert

Di Bahaltene Libe — די באַהאַלאענע ליבע

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Literary Origin/Concert/Latin/Tango/Cabaret/Lament
Subject:
Love/Unfulfilled/Suffering/Silence/Apology
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
The Hidden Love
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42478
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Ungekumen iz zi mit a shtiln gang, ungetsidn hot zikh in mir a fink fun gezang..
First line (Yiddish):
אָנגעקומען איז זי מיט אַ שטילן גאַנג, אונגעצונדן האָט זיך אין מיר אַ פֿונק...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Cabaret/Lantin/Tango
Length:
5:40

Di Apikorsim — די אַפּיקורסים

Genre:
Klezmer/Humorous/Folk/Theater
Subject:
Scoffers/Khasidim/Shofar/Messiah/Donkey/Heretiks
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42479
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Di apikorsim, di voyle yingen, zey veln fun der hof oyfshpringen ven der shoyfer
First line (Yiddish):
די אַפּיקורסים, די וווילע־ייִנגען, זיי וועלן פֿון דער הויז אויפֿשפּריגען ווען
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer/Theater
Length:
4:04

Esthers Lid — אסתּרס ליד

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Literary Origin/Theatre/Klezmer
Subject:
Food/Haman/Broiled/Baked/Salt/Pepper/Fish/Knish/Soup
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
From "Purim In Khelem"
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42480
Violin/Vocal:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass/Vocal:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Mit beygelekh un teygelekh un shmalts on a shir, kremelekh un shvemelekh vet ir
First line (Yiddish):
מיט בייגעלעך און טייגעלעך און שמאַלץ אָן אַ שיעור, קרעמעלעך און שוועמלעך וועט
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer/Theater
Length:
3:29

Az Di Yidn Veln Forn Keyn Erets-Kanan — אַז די ייִדן וועלן פֿאָרן קײַן ארץ־כּנען

Genre:
Concert/Folk/Doyne/Klezmer/Humorous
Subject:
Train/Travel/Jeolousy/Shofar/Pharmacy/Healer/Carobs/Turnips/
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
When The Jews Travel To The Lanaad Of Canaan
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42481
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Az di yidn veln forn keyn eretz kanan, veln zay forn mit an aygener yidisher ban
First line (Yiddish):
אַז די ייִדן וועלן פֿאָרן קיין ארץ־כּנען, וועלן זיי פֿאָרן מיט אַ אײַגענער...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Folk/Doyne/Klezmer
Length:
5:17

Zayt Bagrist — זײַט באָגריסט

Author:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Author:
Didner, Motl — דידנער, מאָטל
Composer:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
Genre:
Klezmer/Concert/Humorous
Subject:
Khelm/Jokes/Riddles/Sea/Salty/Ship/Hole/Water/Tsimis/Widsom
Origin:
Alb S-295(a)
Transliteration:
Alb S-295(a)
Translation:
Alb S-295(a)
Additional song notes:
Welcome
On album:
S-259(a) (Miryem-Khaye Seigel: Toyzent Tamen — מרים־חיה סגל: טויזנט טאַמען)
Track ID:
42482
Violin:
Svigals, Alicia
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Piano:
Staaf, Carmen
Bass:
Fox-Rosen, Benjy
Accordion:
Farrell, Patrick
Vocal:
Seigel, Miryem-Khaye — סגל, מרים־חיה
First line:
Zayt bagrist, khushve fraynd, zayt bagrist in khelem haynt, undzer khokhme hot..
First line (Yiddish):
זײַט באַגריסט, חשובֿע פֿרײַנד, זײַט באַגריסט אין כעלעם הײַנט. אונדזער החמה...
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Klezmer/Humorous
Length:
3:34

Kh'hob Far Keynem Keyn Moyre — כ'האָב פֿאַר קיינעם קיין מורא

Genre:
Folk/Thieves Song/Humor
Subject:
Fearless/Thief/Family/Children/Inheritance
On album:
G-136(a) (Ganovim Lider/ Shikker Wi Lot Live in Weimar)
Track ID:
41946
Accordion/Arranger:
Lampe, Franka
Vocal/Arranger:
Schnedler, Fabian — שנידלער, פֿייביאַן
Clarinet:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
First line:
Ikh hob far keynem keyn moyre, kayn bushe, vayl mayn profesie kumt mir beyerushe
First line (Yiddish):
איך האָב פֿאַר קיינעם קיין מורא,קיין בושה, ווײַל מײַן פראָפֿעסיע קומט מיר...
Language:
Yiddish
Style:
Folk/Concert/Klezmer/Humorous
Length:
3:37

Zolst Lebn — זאָלסט לעבן

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Health/Distance/Honey/Horshradish/Singing/Fortune/Smiling
Origin:
Alb-W029(c) P
Transliteration:
Alb-W029(c) P
Translation:
Alb-W029(c) P
Additional song notes:
May You Live
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43076
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Violin:
Strauss, Deborah
Violin:
Shulman-Ment, Jake
Violin:
Kleiman, Keryn
Clarinet, Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Bass:
Morton, Jordan
Accordion:
Farrell, Patrick
Tsimbl:
Rushefsky, Pete — רושעפֿסקי, פּינחס
Percussion:
Licht, David
Piano:
Coleman, Anthony
First line:
Zolst lebn un gezunt zayn--vayt fun mir,n it shtey under mayn fenster, nit klapn in mayn tir, esn zolstu besholem, dayn
First line (Yiddish):
זאָלסט לעבן און געזונט זײַן--ווײַט פֿון מיר, ניט דטיין אונטער מײַן פֿענסטער, ניט קלאַפּן אין מײַן טיר, עסן זאָלסטו בשלום דײַן
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Doyne
Length:
6:20

Blinder Toyb — בלינדער טויב

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Yortsay Glass/Soul/Singing/Values/Song/Disappearance
Origin:
Alb-W029(c) P
Transliteration:
Alb-W029(c) P
Translation:
Alb-W029(c) P
Additional song notes:
Blind Dove
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43077
Piano:
Coleman, Anthony
Bass:
Morton, Jordan
Violin:
Strauss, Deborah
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
ClarinetArranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
First line:
Shtil iz dos glezl fleml in ondenk gloz, un dayn guf ligt shtum in zayn keyver, nor shert zikh zingen, dos lid fun dayn
First line (Yiddish):
שטיל איז דאָס פֿלעמל אין אָנדענק גלאָז, און דײַן גוף ליגט איןן דײַן ק
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
5:08

Nayn-Un-Nayntsik — נײַן־און־מײַנציק

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Gentrification/Luxury/99%/Stock Market/1%/Community
Origin:
Alb-W029(c) P
Transliteration:
Alb-W029(c) P
Translation:
Alb-W029(c) P
Additional song notes:
Ninety-Nine
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43078
Accordion:
Farrell, Patrick
Violin:
Kleiman, Keryn
Percussion:
Licht, David
Bass:
Morton, Jordan
Tsimbl:
Rushefsky, Pete — רושעפֿסקי, פּינחס
Violin:
Shulman-Ment, Jake
Violin:
Strauss, Deborah
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Clarinet/ Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
First line:
Me traybt undz aroys fun shtot, vayl ashires iz der nayer got, shraybn temes saylunger arrum di temes, 'vi zhe ken…
First line (Yiddish):
מע טרײַסט אנדז אָרויס פֿון שטאָט, ווײַל עשירות איז דער נײַער גאָט, שרײַבן צײַטונגען אַרום די טעמעס, ווי זשה קען דאָס הײַנט־צו
Language:
Yiddish
Style:
Concert/March
Length:
4:02

Ver — ווער

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Responsibility/Peace/Enviroment/Plowshare/Earth/Water
Origin:
Alb-W029(c) P
Transliteration:
Alb-W029(c) P
Translation:
Alb-W029(c) P
Additional song notes:
Who
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43079
Piano:
Coleman, Anthony
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
First line:
Ver vet zeyen sholem, in der eyngebakener erd, ver vet shmidn akerayzns fun dem heldishn shverd, ver bazorgn vet mit…
First line (Yiddish):
ווער וועט זייען שלום אין דער אײַנגעבאַקעטער ערד, ווער וועט שמידן אַקעראײַזנס פֿון דעם העלדישן שווערד, ווער באַזאָרגן וועט
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
4:01

Ber/Berioze

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Birch /Bear/Beehive /Wound/Hurt/Season/Blossoming/Dancing
Origin:
Need catlg #
Transliteration:
Need catalog #
Translation:
Need catalog #
Additional song notes:
Bear/Birch
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43082
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Violin:
Strauss, Deborah
Clarinet/Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
Bass:
Morton, Jordan
Piano:
Coleman, Anthony
First line:
A pitsele beryoze, mit knespelekh geshipst, es hot a zhulik mit a hak, a vund in ir gektist, farbay, farbay a zumer mit
First line (Yiddish):
אַ פּיצילע בעריאָזע מיט מיט קנעספּעלעך געשפּיסט, עס האָט אַ זשוליק מיט אַ האַק אַ װוּנד אין איר געקריצ, פֿאַרבײַ,...
Language:
Yiddish
Style:
Concert
Length:
5:25

Gut-Morgan! — גוט־מאָרגן!

Author:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Composer:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Genre:
Literary Origin
Subject:
Cheer/Optimism/Strength/SanctifyMelodyI/Intention
Origin:
G-029(c)
Transliteration:
G-029(c)
Translation:
G-029(c)
Additional song notes:
Good Morning
On album:
W-029(c) (Waletzky: Pasazsherin, Six Yiddish Songs-See also W-029(c) P)
Track ID:
43083
Accordion:
Farrell, Patrick
Violin:
Kleiman, Keryn
Percussion:
Licht, David
Bass:
Morton, Jordan
Tsimbl:
Rushefsky, Pete — רושעפֿסקי, פּינחס
Violin:
Shulman-Ment, Jake
Violin:
Strauss, Deborah
Vocal:
Waletzky, Josh — װאָלעטסקי, יהודה
Clarinet/ Arranger:
Winograd, Michael — ווינאָגראַד, מ.
First line:
Gut-morgn! Gut morgn! Zolst nit hobi vos tsu layen un tsu zorgi, gefinen zolstu koykhes tsu shvimen kegn shtrom un khapn
First line (Yiddish):
גוט־מאָרגן! גוט מאָרגן! זאָלסט ניט האָבן וואָס צו לײַען און און צו זאָרגן, געפֿעינעם זאָלסט געפֿינען צאָלסטו כּוחות צו..
Language:
Yiddish
Style:
Concert/Joyfully/Nigun/Celebratory
Length:
3:58